Условия за ползване на Monese Credit Builder

Важна информация, която трябва да знаете

Какво съдържа накратко споразумението

Тези условия за ползване управляват работата на услугата Credit Builder и заема ви Credit Builder от Monese Credit Limited ("Заемодател"). Тези условия за ползване са допълнителни към общите ни условия за ползване за сметката ви Monese GBP. Това означава, че общите ни условия за ползване също са в сила и за услугата Credit Builder (и за под-сметката Credit Builder, като част от услугата) и определенията на тези термини се прилагат и тук. Услугата Credit Builder е част от сметката ви Monese GBP.

Всички отнасяния до 'нас', 'ние' и 'наши' означават: (i) Monese; или (ii) когато става въпрос за карта Monese, всякакви електронни пари издадени за вас или всякакви платежни услуги, предоставени на вас - PrePay Technologies Ltd (“PPS UK”) и/или Monese като представител на PPS UK. Когато това не е така, ние ще направим ясно разграничение.

Настоящите условия за ползване са част от споразумението ви с нас. Ако има несъответствие между настоящите условия за ползване и общите ни условия за ползване, настоящите условия за ползване имат приоритет.

Заявка за услугата Credit Builder

За да използвате услугата Credit Builder, трябва да:

 • сте на възраст между 18 и 75 години;
 • живеете във Великобритания; и
 • имате сметка Monese GBP или да сте получили потвърждение, че ще ви открием сметка Monese GBP.

Когато заявявате услугата Credit Builder, трябва да ни предоставите точна и вярна информация. Ще трябва и да ни уведомите своевременно за всякакви промени в личните ви данни, за да можем да разполагаме с коректни данни в системата ни. Възможно е да проверим информацията, която ни предоставяте или да поискаме допълнителна информация, ние самите или чрез трети лица от защитени бази данни.

Приемайки настоящите условия за ползване, се съгласявате ние или трета страна от наше име да направи проверките и да открие всякаква друга информация, която може да е нужна за предоставянето на услугата Credit Builder. Съгласявате се ида споделим данните ви с нужните трети лица, включително Заемодателя. Нашата Политика за поверителност тук долу предоставя подробно обяснение на това как използваме личните ви данни за тези и други цели. Когато имаме всичката необходима информация, можем да решим дали да приемем или отхвърлим заявката ви за услугата Credit Builder.

Ако открием, че информацията, с която разполагаме не е коректна, можем да прекратим услугата Credit Builder и/или сметката ви Monese GBP докато потвърдим вярната информация. Това е с цел защита на всички страни.

Представяне на Заемодателя

Представяне

Тази секция се отнася за нашето представяне на Заемодателя пред вас с цел да използвате заем Credit Builder, предоставен от Заемодателя. Трябва да се отбележи, че това представяне не се изпълнява или управлява от PPS. При тази част от услугата може да ви се даде достъп до посредническата финансова услуга, предоставяна от нас за заема Credit Builder през приложението Monese. Имате възможност да прегледате и да поискате заем Credit Builder с тази услуга.

Като представя заемодателя, Monese е в качеството си на посочен представител на Resolution Compliance Limited. Resolution Compliance Limited е разрешена и регулирана от Агенцията по финансов контрол (Financial Conduct Authority) и с регистрационен номер 574048.

Monese Finance Ltd е фирма, регистрирана в Англия и Уелс с номер 12117096 и на адрес Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR. Monese Finance Ltd съществува в регистъра на финансови услуги Financial Services Register под номер 913549.

Услуга посредник за заем

Предоставяме тази услуга безплатно за вас. Заемодателят няма да начислява лихви или такси по заема ви Credit Builder и таксите, които начислява Monese за услугата Credit Builder са описани подробно в секция 3.6 тук долу.

Използвайки представянето, имаме възможност да ви предоставим достъп до продукта Credit Builder на Заемодателя през приложението Monese. Според резултата от проверките на Заемодателя, възможно е да ви бъде отпуснат заема.

Вие разбирате, че ние сме в качеството на представител на Заемодатела и ние не предоставяме заем директно на вас, нито имаме влияние върху решенията на Заемодателя. Заемодателят носи отговорност за извършване на проверки преди отпускане на заемния продукт, върху които да основе решението си за отпускане.

Предоставяйки това представяне през приложението Monese, ние не ви съветваме, нито препоръчваме или по никакъв начин поощряваме използването на даден финансов продукт. Ние не можем да гарантираме, че Заемодателят ще ви отпусне заем.

Ние съхраняваме всички усвоени суми и обработваме плащанията на вноски по заема (както е описано тук долу), но освен за това, не носим отговорност за управлението или обслужването на никакъв заем, договорен между вас и Заемодателя, и можете да се свържете с нас през приложението Monese или на имейл адрес support@monese.com, ако имате въпроси или проблеми по услугата Credit Builder заем.

Използване на посредническата услуга за заем

Имате достъп до представянето през приложението Monese, избирайки 'Credit Builder'. Ще обясним как да започнете и ще попълните някои лични данни и желаната сума на заема, за да направим нужните проверки. След като разполагаме с необходимата информация за проверката, ще споделим информацията ви и поисканата сума на заема с платформата на Заемодателя, за да потвърдим искането ви за заем.

Всякакъв кредит, предоставен от Заемодателя, ще се управлява от съответния договор, в сила между вас и Заемодателя.

Нашите отговорности към вас във връзка с представянето

Освен Изключенията и ограниченията, описани в общите условия за ползване, не поемаме отговорност (независимо дали е по договор, спор, нарушение или права и задължения и др.) за загуби или щети, които могат да възникнат за вас:

 • ако заем, за който кандидатствате не покрива изискванията или желанията ви;
 • ако информация, което сте предоставили на нас или на Заемодателя е непълна или невярна;
 • за всякакви действия или бездействия на всякакви трети лица във връзка с всякакво искане за заем;
 • ако използвате представянето по измамен начин или по начин, нарушаващ споразумение.

Запазваме правото си да прекратим, ограничим или временно замразим достъпа ви до представяне през приложението Monese по всяко време.

Credit Builder под-сметка

Какво е Credit Builder под-сметка?

Когато използвате услугата Credit Builder и сте одобрени от Заемодателя, ние ще ви открием под-сметка Credit Builder в сметката ви Monese GBP.

Под-сметката Credit Builder е отделна порция от електронните ви пари в сметката ви Monese GBP. Това са електронни пари, също като останалите ви пари в Monese GBP сметката ви и ще бъдат съхранявани по същия защитен начин, както и останалите ви пари. По тях има наложени повече ограничения за това как можете да ги използвате, докато все още изплащате заем към Заемодателя.

Добавяне на пари към под-сметката ви Credit Builder

Можете да добавяте пари в под-сметката си Credit Builder само чрез вноски по свързания заем Credit Builder, предоставен от Заемодателя. Когато заема бъде изплатен, Заемодателят ще прехвърли кредитната сума към нас и ние ще заредим цялата сума по под-сметката ви Credit Builder.

Това означава, че постъпленията от заема ще бъдат използвани за придобиване на електронни пари при нас във вашата Monese GBP сметка и ние незабавно ще ги поставим в под-сметката ви Credit Builder. Това ще бъде направено по същия начин както, ако сте направили банкова превод директно към нас.

Това е единствения начин за добавяне на пари по под-сметката ви Credit Builder. Не можете да добавите пари в под-сметката си Credit Builder по друг начин или да прехвърлите електронни пари от друга наличност, която имате при нас.

Защо може да не добавим пари към под-сметката ви Credit Builder

Можем да не добавим пари по под-сметката ви Credit Builder, ако:

 • сметката ви Monese GBP е достигнала максимална наличност или други лимити по Monese GBP сметки;
 • сметката ви Monese GBP е неактивна или блокиране;
 • Заемодателят не е подал валидни данни за сметката ви Monese GBP;
 • подозираме измамна дейност по сметката ви Monese GBP; или
 • сме възпрепятствани от действащи занонови норми.

Ако някоя от описаните тук горе ситуации е приложима, ние ще върнем парите към Заемодателя без да ви известяваме.

Използване на наличността по под-сметката ви Credit Builder за плащания и преводи

Според описаното тук долу, наличността по под-сметката ви Credit Builder не може да бъде използвана за плащания и преводи докато заема ви Credit Builder към Заемодателя не е изплатен. Това означава, че наличните пари няма да бъдат включвани в наличността, показвана по сметката ви Monese GBP.

След като свързания Credit Builder заем към Заемодателя бъде изплатен напълно, автоматично ще прехвърлим наличните пари от под-сметката ви Credit Builder към сметката ви Monese GBP и ще можете да ги използвате така както използвате всичките си електронни пари при нас. Ще направим това веднага щом Заемодателят потвърди, че сте изплатили заема напълно.

Ако свързания заем Credit Builder към Заемодателя трябва да бъде изплатен преждевременно (например поради прекратяване на споразумението и всички вноски станат дължими), ние ще разрешим преводи от под-сметката Credit Builder към Заемодателя. След като Заемодателя потвърди, че всички дължими вноски са изплатени напълно, ще прехвърлим наличния остатък от под-сметката ви Credit Builder към сметката ви Monese GBP. Приемайки тези условия, се съгласявате ние да направим тези преводи от ваше име, т.е. че вие сте ги разрешили.

Тези преводи ще бъдат извършени в съгласие с общите ни условия за ползване и ще имате всички права, свързани с правилното и своевременно извършване на тези преводи.

Запазвате правото си да изтеглите електронните си пари от под-сметката си Credit Builder по всяко време, но имайте предвид, че ако поискате това може да причини прекратяване на споразумението за заем и да трябва да платите всички дължими вноски веднага, преди да може да се обработи заявката за теглене. Допълнителна информация за това можете да прочетете в споразумението за заем със Заемодателя.

Съгласявате се да кажем на Заемодателя, че желаете да изтеглите всички или част от електронните пари по под-сметката си Credit Builder.

Вноски по заема ви Credit Builder

Според условията на заема Credit Builder трябва да се уверите, че вноските се правят чрез разрешение за непрекъснато плащане Continuous Payment Authority през сметката ви Monese GBP, в полза на Заемодателя.

Когато заемодателят използва разрешението Continuous Payment Authority, което сте им предоставили, ние ще обработим плащанията да бъдат направени в съгласие с разрешението от наличните ви пари по сметката Monese GBP (което не включва наличността ви по под-сметката Credit Builder). Плащанията ще се обработят в съгласие с общите ни условия за ползване.

Въпреки че вие сте собственик на правата по разрешението Continuous Payment Authority (включително правото да прекратите разрешението като се свържете с нас в приложението Monese или на имейл адрес support@monese.com), имайте предвид, че Заемодателят не приема никакви други форми на редовно плащане и наличието на това разрешение Continuous Payment Authority е условие за отпускане на заема. Ако прекратите разрешението Continuous Payment Authority преди да изплатите напълно заема, възможно е да трябва да прекратим споразумението за Credit Builder заем.

Поради сходни причини ви препоръчваме винаги да имате достатъчна наличност по сметката си Monese GBP, за да бъдат внасяни навреме сумите по заема и да няма пропуснати вноски. Ако по време на вноска нямате достатъчна наличност по сметката си Monese GBP, няма автоматично да използваме наличността по под-сметката ви Credit Builder. В този случай може да се наложи прекратяване на заема ви и следното тук долу ще бъде приложено.

Ако всички вноски станат дължими веднага (при прекратяване на споразумението за заем), ще използваме наличността ви по Credit Builder под-сметката ви, за да изплатим заема. Ако няма достатъчна наличност по под-сметката ви Credit Builder, за да се изплати заема, разрешението Continuous Payment Authority, което сте предоставили на Заемодателя може да бъде използвано, за да се изплати заема от наличните ви средства по сметката ви Monese GBP. Приемайки тези условия, се съгласявате ние да направим тези преводи от ваше име, т.е. че вие сте ги разрешили.

Дължими такси

Всеки месец ще плащате такса от 2,50 £ за достъп до услугата Credit Builder.

Закриване на под-сметка Credit Builder

Как да закриете под-сметката си Credit Builder

Можете да закриете под-сметката си Credit Builder и да прекратите услугата Credit Builder по всяко време като следвате стъпките, описани в приложението Monese.

Имайте предвид, че ако го направите, може да доведе до прекратяване на заема Credit Builder, който ви е отпуснат от Заемодателя. Следователно всички останали вноски ще станат дължими веднага. Когато това стане, ще използваме наличността по вашата под-сметка Credit Builder, за да изплатим дължимата сума, както е описано в секция 3.5. Съгласявате се, че можем да съобщим на Заемодателя за искането ви за закриване на под-сметката Credit Builder.

След като всички дължими вноски са изплатени напълно, ще прехвърлим наличния остатък от под-сметката ви Credit Builder към сметката ви Monese GBP и ще можете да използвате средствата. Освен ако не дължите такси, свързани с услугата Credit Builder, които ще трябва да бъдат платени от същата наличност по под-сметката ви Credit Builder преди да бъде прехвърлен остатъка по сметката ви Monese GBP. Ако дължите такси, те ще бъдат начислени върху наличните ви средства.

Всякакви искания за закриване на сметката ви Monese GBP ще бъдат също и искания за закриване на под-сметката ви Credit Builder и ще бъдат обработвани съгласно настоящите и общите условия за ползване.

Как да поискате електронните си пари от под-сметката ви Credit Builder

Можете да поискате изплащане на част или на всички електронни пари по под-сметката ви Credit Builder по всяко време, като следвате инструкциите в приложението Monese. Това ще бъде в съгласие с общите ни условия за ползване.

Такова искане може да доведе до закриване на заема ви Credit Builder, предоставен от Заемодателя и до изискване за изплащане на всички дължими вноски веднага. Когато това стане, ще използваме наличността по вашата под-сметка Credit Builder, за да изплатим дължимата сума, както е описано в секция 3.5. Съгласявате се, че можем да съобщим на Заемодателя за искането ви за закриване на под-сметката Credit Builder.

След като всички дължими вноски са изплатени напълно, ще ви прехвърлим наличния остатък от под-сметката ви Credit Builder. Освен ако не дължите такси, свързани с услугата Credit Builder, които ще трябва да бъдат платени от същата наличност по под-сметката ви Credit Builder, преди да ви бъде прехвърлен остатъка. Ако дължите такси, те ще бъдат начислени върху наличните ви средства по сметката ви Monese GBP.

Всякакви искания за теглене на всичките ви електронните пари от сметката ви Monese GBP също ще бъдат приемани като искане за изтегляне на електронните ви пари по под-сметката ви Credit Builder и ще бъдат обработвани съгласно процедурата описана тук горе.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО ЗАЕМА

Обобщение и основни точки

Настоящата Политика за поверителност описва начините, по които Monese Credit Limited (“Заемодателят” или “ние”), компания на Monese и агенциите за кредитен рейтинг използват личната ви информация, за да: i) ви предоставят поискани от вас кредитни продукти; ii) са в съгласие с законовите изисквания; iii) и задоволят законния си интерес (вижте тук долу). Настоящата Политика за поверителност е допълнение към общата Политика за поверителност за лични клиентски сметки (Общата политика), където ще откриете подробна информация за правата си по смисъла на закона за защита на личните данни и как Monese и Monese Finance Limited могат да използват личната ви информация.

Заемодателят и Monese Ltd са оператори на лични данни. Това означава, че носят отговорност за решенията, свързани с използването на личните ви данни. За кредитни продукти, те решават това заедно.

Споделяне на данните ви с агенции за кредитен рейтинг и агенции за борба с измамите

За да ви предоставяме кредитни продукти в приложението Monese, ще извършим проверки на кредитната ви история и на самоличността ви в една или повече агенции за кредитен рейтинг (Credit Reference Agencies - “CRAs”) и агенции за борба с измамите. Можем също да правим търсения в агенциите по време на споразумение с вас, за да обслужваме сметката ви.

За да направим това, ще споделим личната ви информация с агенциите, а от тяхна страна, те ще споделят с нас информацията, с която разполагат за вас. Това включва информация от искането ви за заем, както и информация за финансовата ви ситуация и история. Агенциите ще ни предоставят както общодостъпна (включително информация от регистъра за гласуване), така и кредитна, настояща финансова, минала финансова и свързана с измами информация. Например, може да се отнася за ваши заеми (включително заеми от други заемодатели), които са погасени, непогасени или необслужвани. Тази информация ще използваме и ще споделим, за да:

 • Направим оценка на възможността ви за обслужване на кредити, за да решим дали да одобрим искането ви и поисканата сума (възможно е оценката да е автоматизирана);
 • Предотвратим криминална дейност, измама или пране на пари. Ако подозираме измама искането ви ще бъде отказано напълно или частично (възможно е оценката да е автоматизирана);
 • Проверим достоверността на информацията, която сте ни предоставили;
 • Управляваме сметката/ите ви;
 • Проследим и съберем дългове;
 • Сме сигурни, че предложените услуги са адекватни на финансовата ви ситуация.

Ще съобщим на агенциите и за уредените ви сметки Ако вземете на заем и не изплатите напълно или навреме, агенциите ще отчетат неизплатен дълг. Допълнителна информация относно данните, които съхраняват агенциите за кредитен рейтинг, как използват и споделят личните ви данни и какви права имате, ще откриете в информационния документ (CRAIN) на адрес: https://www.equifax.co.uk/crain; https://www.experian.co.uk/crain/index.html and https://www.transunion.co.uk/crain.

По какви други начини използваме личните ви данни

Както е споменато тук горе, можем да използваме автоматизирани методи за вземане на решение относно предоставянето на заем, но само когато е необходимо, за да предложим договор или ако е разрешено от закона (за предотвратяване на измами). Можете да се свържете с нас и да поискате преразглеждане на автоматизираното решение от човек.

С цел да предоставим банкова услуга, която е наистина международна, ние сме партньори или използваме фирми доставчици, които са извън Европейската икономическа зона. Всички наши настоящи и бъдещи партньори отговарят на критериите на Европейската комисия за поверителност при обработка на данните. Сигурността ви се гарантира и от договорни задължения с партньорите ни за защита на личните данни на клиентите в съгласие с изискванията.

Когато е необходимо за легитимните ни интереси, ще използваме личните ви данни, за да:

 • направим анализ на клиентелата си, за да разберем от какви подобрения и новости се нуждаят продуктите и услугите ни. Възможно е това да включва обработка на данните ви или работа с трети лица (като от споделената информация не можете да бъдете идентифицирани нито вие, нито други клиенти), за да направим по-точни профили на клиентите си и да подобрим представянето на продуктите си. Ще вземем подходящи мерки, при работата си с трети лица, за да предпазим личните ви данни.
 • създадем анонимни комплекти от данни, които използваме за подобряване на моделите за оценка на кредитния риск (например статистическа оценка за промяна на групата клиенти, на които отпускаме заем).

Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Данните, които споделяме с агенциите за кредитен рейтинг се съхраняват шест години след закриването на досието ви, независимо дали сте погасили или не заема.

Въпроси

За подробна информация относно информацията, която съхраняват за вас агенциите за кредитен рейтинг, свържете се директно с тях (възможно е услугата да е платена). Ако имате въпроси относно как Заемодателят или Monese Ltd използва личната ви информация, и ако не е описано в общата ни Политика за поверителност, свържете се с нашия служител по защита на данните Data Protection Officer на адрес dpo@monese.com.

За да проверите кои ваши лични данни съхраняваме, за да изтриете данните си или по други въпроси относно поверителността, моля пишете ни на адрес privacy@monese.com.

Можете да се свържете и с британския комисар по Информация Information Commissioner, ако считате, че въпросите ви не са отговорени според очакванията ви.