Програма за покани на Monese 'Поканете и спечелете' - Условия за ползване

1. Кой може да участва?

За да получите бонус за покана по програмата "Поканете и спечелете", трябва да имате сметка в Monese от поне 15 дни и да поканите в Monese някого ("Поканен клиент"), който има навършени 18 години и живее в страна, където Monese предлага услугите си.

Поканените клиенти ще получат уникален код за покана или препратка за покана веднага щом си открият сметка в Monese, като по този начин Поканените клиенти, които се присъединят към Monese след получаване на код за покана или препратка за покана, могат да започнат да печелят бонуси за покана, изпращайки своя код за покана или препратка за покана на семейство, приятели и колеги.

2. Какви са бонусите?

Ако отговаряте на посочените условия, можете да получите до два бонуса за всеки Поканен клиент, който използва вашия код или препратка за покана (за до 15 Поканени клиенти).

3. Кои са стъпките?

За да спечелите "бонус за ниво 1":

– Трябва да споделите уникалния си код или препратка за покана, предоставен от мобилното или уеб приложението на Monese, с ваш познат - например приятел, член от семейството или колега;

– Поканеният клиент, с когото сте споделили уникалния си код или препратка за покана, трябва да си открие сметка в Monese през приложението Monese или уебсайта като натисне върху Препратката за покана или използва Кода за покана при регистрация;

– Поканеният клиент, с когото сте споделили уникалния си код или препратка за покана, трябва да получи и активира картата си Monese Mastercard и да използва картата си Monese Mastercard или виртуалната си карта за една транзакция (вижте тук долу за списък с валидни транзакции за получаване на бонус за ниво 1) за произволна сума.

За да спечелите "бонус за ниво 2":

Поканеният клиент, с когото сте споделили уникалния си код или препратка за покана и който е изпълнил указаните тук горе стъпки, трябва да използва сметката си Monese, за да изхарчи минимална обща сума през Monese (вижте тук долу за списък с валидни транзакции за получаване на бонус за ниво 2).

4. Кои транзакции са валидни за получаване на бонус за ниво 1?

Няма минимална стойност на валидните транзакции за получаване на "бонус за ниво 1", но транзакциите изпълнени към други финансови институции (например плащане на задължения по кредитна карта) са невалидни.

5. Кои транзакции са валидни за получаване на бонус за ниво 2?

За да получите бонус за ниво 2, Поканеният клиент, с когото сте споделили уникалния си код или препратка за покана, трябва да е изпълнил условията за получаване на бонус за ниво 1 и след това трябва да използва сметката си Monese, за да изхарчи минимална обща сума чрез Monese. Минималната обща сума на транзакциите, валидна за получаване на бонуса за ниво 2, е изписана винаги в приложението Monese и в уебсайта на Monese.

Валидни транзакции, влизащи в минималната обща сума са покупки, направени с Monese Mastercard (освен плащания за други финансови услуги и продукти, включително PayPal транзакции), международни преводи към сметки извън Monese във всякаква валута, освен GBP, EUR или RON.

6. Изплащане на бонуси

Бонусите се изплащат еднократно за съответното ниво за всеки отделен Поканен клиент, щом бъдат задоволени условията, описани тук горе.

И при ниво 1 и при ниво 2, бонусите ще бъдат изплатени след като съответната финална транзакция, удовлетворяваща условия, описани тук горе, бъде обработена по сметката ви; това може да отнеме до 72 часа след извършването на транзакцията.

След като бъдат задоволени условията за бонус за ниво 1 и бонус за ниво 2 (включително обработката на транзакциите) за Поканен клиент, съответния бонус за ниво ще бъде изплатен директно по сметката ви в Monese.

Сумата на бонуса може да се променя и валидната сума в момента е указана в приложението Monese. Валидната сума ще бъде тази, която е била в сила в момента, когато Поканеният клиент е направил валидната транзакция за бонус за ниво 1 или е достигнал минималната обща сума за бонус за ниво 2.

7. Изключения и ограничения

Кодовете и препратките за покана не могат да бъдат използвани за никаква комерсиална дейност или във връзка с платени промоции. Това включва онлайн реклама; масови имейл, мобилни или други съобщителни кампании, при които се достига до непознати за вас хора или използване на автоматични системи или ботове по всякакви канали за разпространение на уникалните ви код или препратка за покана. Monese си запазва правото да не изплати бонус, ако бъде отчетена такава дейност.

Всеки клиент на Monese може да има най-много 15 Поканени клиенти и може да спечели общо до 30 бонуса (15 бонуса от ниво 1 и 15 бонуса от ниво 2). След като получи всичките 15 бонуса от ниво 1 и 15 бонуса от ниво 2, поканващият може да продължи да кани приятелите си, но няма да печели бонуси.

Ако Поканеният клиент не изпълни всички условия за получаване на бонуса/бонусите, все пак се брои за един от 15-те Поканен клиенти, дори да не са спечелени никакви бонуси.

Поканен клиент, който получи код или препратка за покана не може да комбинира кодове или препратки за покана от различни потребители, когато си открива сметка в Monese.

Когато Поканен клиент си открие сметка, използвайки код или препратка за покана, разполага с една година, през която да изпълни критериите за бонус за ниво 1 и ниво 2. Сметки, които не са изпълнили критериите до една година след датата на откриване, няма да могат да получат бонуси за изпращача на кода или препратката за покана, използвани при откриване на сметката.

8. Разни

Monese може да прекрати, промени или отмени условия и изисквания по програмата "Поканете и спечелете" по всяко време и без предизвестие. Включително, но без да се ограничава до:

– промяна на критериите за валидност за съществуващ или Поканен клиент;

– промяна на определението за валидна транзакция за целите на бонуса за ниво 1 и/или за достигане на минималната обща сума за бонуса за ниво 2;

– промяна на сумата на бонусите, платими за ниво 1 и/или ниво 2.

Настоящите условия за ползване винаги ще са на разположение в приложението Monese или в уебсайта Monese.

Достъпа до програмата "Поканете и спечелете" е изцяло по преценка на Monese. Monese има право да откаже на вас и/или на Поканен клиент да участвате в програмата "Поканете и спечелете" без да посочва причини и не носи отговорност за отказа си пред вас или друго лице.

Monese си запазва правото да прекратява сметки, да задържа или изисква обратно бонуси, които дължи или вече са изплатени, ако бъде установена дейност, която считаме за измамна, неспазваща или нарушаваща условията за ползване на Monese или настоящите условия за ползване. Monese си запазва правото да разглежда и разследва всякакви дейности по покани и да прекратява сметки или да променя покани по своя преценка, ако счита за подходящо и справедливо.

Независимо от всякакви други разпоредби на настоящите Условия за ползване, Monese има право, но не задължение, по изключителна преценка, да разреши на отделни клиенти на Monese да поканят повече от максималния брой Поканени клиенти и/или да увеличи размера на изплащания бонус над размера, показан в приложението Monese за съответния период. В този случай, всички други разпоредби на настоящите Условия за ползване ще продължат да се прилагат.