Условията за ползване

Оферта за 1,5% cashback за клиенти във Великобритания

 1. Офертата важи за всички настоящи и нови клиенти на Monese с основен адрес във Великобритания.

 2. Офертата е само за сметки в GBP.

 3. Офертата предлага на нови клиенти, които се регистрират в Monese и внесат 250 £ преди или на 31ви юли, 2022 г., да получават 1,5% отстъпка (cashback) за картовите си транзакции през периода 1 август - 31 декември, 2022 г.

 4. Офертата предлага на всички настоящи клиенти, които поканят приятел в Monese с кода си за покана преди или на 31ви юли, 2022 г., да получават 1,5% отстъпка (cashback) за картовите си транзакции през периода 1 август - 31 декември, 2022 г., когато поканения внесе по новата си сметка 250 £ преди или на 31ви юли, 2022 г.

 5. За да получават cashack, новите клиенти (вие или приятеля, който сте поканили) трябва да се регистрират в Monese и да внесат по новата си сметка 250 £ преди или на 31ви юли, 2022 г.

 6. Максималната сума от отстъпките е 30 £ на човек, месечно.

  6.1. Картови транзакции, направени след достигане на максималната месечна сума за отстъпки от 30 £, няма да получат cashback.

 7. Някои плащания са изключени от офертата:

  7.1. Захранване на сметка и предплатена карта

  7.2. Плащания по гаранции и облигации

  7.3. Банкови такси, включително такси за продукти, стоки на оферта, финансови консултации и такси по заеми

  7.4. Тегления в брой

  7.5. Чекове

  7.6. Криптовалути

  7.7. Погасявания на дългове

  7.8. Депозити

  7.9. Хазартни транзакции

  7.10. Парични нареждания

  7.11. Парични преводи

  7.12. MoneySend транзакции

  7.13. Заложни къщи

  7.14. Скъпоценни метали

  7.15. Спестовни бондове

  7.16. Ценни книжа - акции, облигации, стоки и взаимни фондове

  7.17. Марки и монети

  7.18. Пътнически чекове и чужда валута

 8. Месечната сума от отстъпките ще бъде по сметката ви преди края на следващия месец. Например, всичкия cashback за месец август ще се появи по сметката ви преди края на септември.

 9. Офертата е добавка към програмата на Monese Поканете и спечелете.

  9.1. Клиенти на Monese, които поканят приятел в Monese с кода си за покана преди или на 31ви юли, 2022 г., ще получат и бонуса за покана, както е описан в Условията на програмата Поканете и спечелете.

 10. Ще прекратим изплащането на месечен cashback, който ви дължим, ако:

  10.1. Сметката ви е закрита от вас или от нас, в рамките на периода за месечно извлечение;

  10.2. Срещу вас е започнал производство по несъстоятелност; или

  10.3. Считаме, че е възможно да сте извършили измама със сметката си.

 11. Настоящите условия могат да бъдат променяни или офертата да бъде прекратена от нас по всяко време, без известие.

 12. Ако имате въпроси по настоящата оферта, моля свържете се с екипа за обслужване на клиенти през приложението Monese.