Условията за ползване

Оферта за 1,5% cashback за клиенти на Monese

 1. Офертата важи за всички настоящи и нови клиенти на Monese с основен адрес във Великобритания или страна от ЕИЗ, където работи Monese, с изключение на Франция, Холандия и Полша.

 2. Офертата е само за сметки в GBP, EUR или RON.

 3. Офертата предлага на нови клиенти, които се регистрират в Monese и внесат 250 £/295 €/1400 леи преди или на 31ви юли, 2022 г., да получават 1,5% отстъпка (cashback) за картовите си транзакции през периода 1 август - 31 декември, 2022 г.

 4. Офертата предлага на всички настоящи клиенти, които поканят приятел в Monese с кода си за покана преди или на 31ви юли, 2022 г., да получават 1,5% отстъпка (cashback) за картовите си транзакции през периода 1 август - 31 декември, 2022 г., когато поканения внесе по новата си сметка 250 £/295 €/1400 леи преди или на 31ви юли, 2022 г.

 5. За да получават cashack, новите клиенти (вие или приятеля, който сте поканили) трябва да се регистрират в Monese и да внесат по новата си сметка 250 £/295 €/1400 леи преди или на 31ви юли, 2022 г. За да се регистрирате, искането ви трябва да е пълно и одобрено от Monese.

 6. Максималната сума от отстъпките е 30 £ / 35 € / 175 леи на човек, месечно.

  6.1. Картови транзакции, направени след достигане на максималната месечна сума за отстъпки от 30£/35€/175 леи, няма да получат отстъпка (cashback).

 7. Cashback се предоставя само по основната валутна сметка, включително и по обща сметка в тази валута. Например, ако основната ви сметка е в GBP, но имате и сметка в EUR, ще получавате cashback само по GBP сметката си.

 8. Някои плащания са изключени от офертата:

  8.1. Захранване на сметка и предплатена карта

  8.2. Плащания по гаранции и облигации

  8.3. Банкови такси, включително такси за продукти, стоки на оферта, финансови консултации и такси по заеми

  8.4. Тегления в брой

  8.5. Чекове

  8.6. Криптовалути

  8.7. Погасявания на дългове

  8.8. Депозити

  8.9. Хазартни транзакции

  8.10. Парични нареждания

  8.11. Парични преводи

  8.12. MoneySend транзакции

  8.13. Заложни къщи

  8.14. Скъпоценни метали

  8.15. Спестовни бондове

  8.16. Ценни книжа - акции, облигации, стоки и взаимни фондове

  8.17. Марки и монети

  8.18. Пътнически чекове и чужда валута

 9. Месечната сума от отстъпките ще бъде по сметката ви преди края на следващия месец. Например, всичкия cashback за месец август ще се появи по сметката ви преди края на септември.

 10. Офертата е добавка към програмата на Monese Поканете и спечелете.

10.1. Клиенти на Monese, които поканят приятел в Monese с кода си за покана преди или на 31ви юли, 2022 г., ще получат и бонуса за покана, както е описан в Условията на програмата Поканете и спечелете.

 1. Ще прекратим изплащането на месечен cashback, който ви дължим, ако:

  11.1. Сметката ви е закрита от вас или от нас, в рамките на периода за месечно извлечение;

  11.2. Срещу вас е започнал производство по несъстоятелност; или

  11.3. Считаме, че е възможно да сте извършили измама със сметката си.

 2. Настоящите условия могат да бъдат променяни или офертата да бъде прекратена от нас по всяко време, без известие.

 3. Ако имате въпроси по настоящата оферта, моля свържете се с екипа за обслужване на клиенти през приложението Monese.