Zásady o ochraně osobních údajů pro zákazníky podnikatelských účtů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme , jak dlouho je uchováváme a jaká zákonná práva máte.

Pro zákazníky s podnikatelskými účty je společnost Monese Ltd tzv. správcem jejich osobních údajů. To znamená, že je zodpovědná za rozhodování o tom, jak jsou osobní údaje použity.

Pokud se v těchto zásadách odkazujeme na “Monese”, a zmiňujeme “my”, “nás/nám/námi” nebo “náš/naše/naši”, jedná se o odkaz na výše uvedenou společnost.

Pokud se v těchto zásadách odkazujeme na “vy”, jedná se o odkaz na společnost a jednotlivce, kteří jsou oprávnění používat podnikatelský účet na Monese. Pokud je k vydávání pokynů týkajících se podnikatelského účtu na Monese autorizováno více osob, může se výraz “vy” nebo “vaše” vztahovat na kteroukoli z těchto osob nebo na všechny. Pokud nám poskytnete údaje o jiných osobách (např. o ředitelích, majitelích, zaměstnancích) nebo nás požádáte, abychom jejich osobní údaje poskytli třetím stranám, potvrzujete, že vás pověřili sdělením informací o nich a že jsou srozuměni s tím, jak budeme jejich osobní údaje používat.

1. Osobní údaje, které o vás uchováváme

Vaše identita a kontaktní údaje

To zahrnuje osobní informace o vás (například vaše jméno, datum narození, bydliště, státní příslušnost, číslo pasu) a vaše kontaktní údaje. Toto také zahrnuje osobní informace o vašem podnikání (např. registrační číslo vaší společnosti, koneční skuteční vlastníci, osoby pověřené jednat vaším jménem) a kontaktní údaje vaší firmy.

Ve většině případů nám tyto informace poskytujete vy při zřizování a správě služeb na Monese, ve formě dokladů totožnosti, vaší video selfie a jakýchkoli dalších osobních údajů, které jste s námi sdíleli. V některých případech mohou být poskytnuty třetí stranou, pokud jste této třetí straně dali souhlas s námi údaje sdílet.

Možná nám jsou poskytnuty další kontaktní údaje a údaje totožnosti třetími stranami, které používáme k provádění potřebných povinných kontrol (například agentury pro předcházení podvodům). Kromě toho můžeme získat informace o identitě a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů jako je rejstřík firem Companies House a Volební rejstřík.

Finanční údaje a údaje o službách

To jsou informace o vašem podnikatelském účtu na Monese, spojených debetních karet a jakýchkoli jiných produktů a služeb, které jste od nás získali. Jsou to například čísla účtů, zůstatky na účtech a informace o transakcích. Tyto informace vznikají při vašem používání našich služeb, a v některých případech je s námi sdílejí organizace, které využíváme k poskytování našich služeb.

Informace z vašeho telefonu, ke kterým nám povolíte přístup

Jedná se o informace uložené na vašem telefonu, ke kterým jste nám výslovně povolili přístup (například váš adresář, fotografie a polohové údaje).

Technické údaje

Jedná se o informace o telefonu, který používáte (například verze prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém vašeho telefonu, číslo IMEI, IP adresa a další technická nastavení). Tyto informace jsou shromažďovány automaticky při vašem používání aplikace Monese.

Analytika

To zahrnuje informace o tom, jak pracujete s našimi službami. Tyto informace shromažďujeme automaticky při vašich návštěvách našich webových stránek nebo používání aplikace Monese. Používání souborů cookie, které nám v tom pomáhají, je vysvětleno v našich zásadách používání souborů cookie.

Údaje zvláštní kategorie

Jedná se o informace, které regulační orgány považují za citlivější a zahrnují vaši rasu, etnický původ, politické názory, náboženství, členství v odborech, genetiku, biometrické informace, zdraví a sexuální orientaci. S výjimkou video selfie a průkazu totožnosti s fotografií, které nám poskytujete, abychom mohli ověřit vaši identitu, tuto kategorii údajů nezpracováváme. Je však možné, že budeme uchovávat údaje zvláštní kategorie, pokud nám je poskytnete, např. pokud jsou zahrnuty v dokumentaci (např. váš průkaz totožnosti) nebo pokud nám je poskytnou třetí strany (např. informace o trestné činnosti od policie). V takovém případě budeme tyto informace zpracovávat pouze ve striktním souladu se zákonem.

2. Co s vašimi osobními údaji děláme

Vaše osobní údaje používáme pouze za účelem poskytování skvělých finančních služeb, pokud k tomu existuje zákonný důvod.

Ke splnění podmínek naší smlouvy s vámi, vaše osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

 • Správa a poskytování našich bankovních a dalších souvisejících služeb (například dobíjení účtu, platby, inkasa, stálé příkazy a mezinárodní převody, stejně jako další služby spojené s výhodami účtu).
 • Vývoj a poskytování vysoce kvalitního uživatelského zážitku prostřednictvím aplikace Monese.

Ke splnění podmínek naší smlouvy s vámi, vaše osobní data použijeme k těmto účelům:

 • Ověřní vaší totožnosti při žádosti o otevření podnikatelského účtu na Monese.
 • Porovnání žádostí podle určitých databázích k předcházení podvodům a sankcí.
 • Zkontrolujte žádost podle oficiálních veřejných záznamů.
 • Zavádění opatření k identifikaci a prevenci finanční trestné činnosti (například praní špinavých peněz, podvody a financování terorismu).

Je v našem oprávněném zájmu vaše data používat k těmto účelům:

 • Informovat vás o stavu služeb na Monese, které používáte.
 • Poskytovat prvotřídní zákaznický servis.
 • Porovnání žádosti podle určitých databází prevence podvodů.

Jakmile my a agentury k předcházení podvodů zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě toho, že máme oprávněný zájem k prevenci podvodů a praní špinavých peněz, abychom ochránili naše podnikání a dodržovali zákony, které se na nás vztahují. Takové zpracování informaci je také smluvním požadavkem služeb nebo financování, o které jste požádali.

Pokud my nebo agentura k předcházení podvodů zjistíme, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, můžeme poskytnutí vámi požadované služby a financování odmítnout, nebo vám můžeme přestat poskytovat stávající služby. Záznamy o jakémkoli riziku podvodu nebo praní špinavých peněz si agentury k předcházení podvodů ponechají a tyto záznamy mohou vést k tomu, že vám ostatní odmítnou poskytovat služby, financování nebo zaměstnání.

V rámci zpracování vašich osobních údajů, rozhodnutí mohou být prováděna automatizovanými prostředky. To znamená, že může být automaticky rozhodnuto, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, pokud v rámci našeho zpracovávání dat odhalíme, že vaše chování odpovídá chování při praní špinavých peněz nebo při známých podvodech, nebo je v rozporu s dříve poskytnutými informacemi; nebo se může zdát, že záměrně skrýváte svoji skutečnou identitu. V souvislosti s automatizovaným rozhodováním máte práva: pokud chcete vědět více, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených informací. K automatickému rozhodování o ověřování totožnosti a identifikaci finanční kriminality také využíváme nejnovější technologie. Můžete se na nás obrátit a požádat, aby byla tato automatizovaná rozhodnutí zkontrolována osobně. Pokud to bude nezbytné pro naše oprávněné zájmy, vaše údaje použijete k:

 • Poskytování informací o produktech a službách společnosti Monese, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. To platí pouze v případě, pokud jste si zaregistrovali účet na Monese po 10. srpnu 2020, v jiném případě vám tyto informace poskytneme pouze pokud jste nám poskytli svůj souhlas.
 • Provedení analýzy našich zákazníků k lepšímu pochopení, jak zlepšit naše produkty a služby. To může zahrnovat zpracování vašich údajů (včetně vašich transakcí) nebo spolupráci s třetími stranami (v takovém případě nebudeme přímo identifikovat vás ani jiné zákazníky), abychom pomohli lépe profilovat naše zákazníky a zlepšit způsob, jakým naše produkty uvádíme na trh. Zajistíme, aby byly s takovými třetími stranami zavedeny odpovídající záruky, aby byly vaše údaje uchovávány v bezpečí. Další informace o zpracování marketingových partnerů třetích stran pro účely analýzy společnosti Monese naleznete níže.

S vaším souhlasem vaše osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

 • Poskytování informací o produktech a službách společnosti Monese, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
 • Zvaní k účasti na aktivitách průzkumu trhu (jako jsou cílové skupiny, rozhovory a průzkumy).
 • Poskytování informací o produktech a službách třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
 • Prodej našich výrobků,

Pokud vás požádáme o svolení ke zpracování vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli stáhnout nebo odvolat prostřednictvím informace na konci této vyhlášky o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím zásad o souborech cookie, pokud se jedná o soubory cookie a podobné. Chcete-li odvolat svůj souhlas se zasíláním marketingových zpráv, své preference si můžete nastavit v nastavení aplikace Monese nebo pomocí odkazu k odhlášení, který je v marketingových e-mailech obsažen.

3. S kým vaše osobní data sdílíme

Vaše osobní údaje budeme sdílet s organizacemi a partnery, které umožňují a vylepšují služby společnosti Monese, které používáte, nebo pokud to od nás vyžaduje zákon nebo soudní příkaz. To zahrnuje následující:

 • Skupiny podniků, partneři a pobočky společnosti Monese Ltd.
 • Jakákoli třetí strana po restrukturalizaci, prodeji nebo akvizici jakékoli společnosti nebo dluhu společnosti Monese, pokud tato osoba používá vaše údaje ke stejným účelům, pro které jste nám je původně poskytli.
 • Organizace, které nám pomáhají ověřovat vaši identitu.
 • Organizace, které nám pomáhají poskytovat naše finanční služby.Toto zahrnuje:
 • Vydavatelé karet.
 • Poskytovatelé předplacených služeb.
 • Společnost PrePay Technologies Limited, která je samostatným nezávislým správcem údajů ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti s vaší kartou Monese a všemi nezbytnými činnostmi, které souvisejí s provozem vaší karty Monese, včetně: umožnění přijmout, aktivovat a používat kartu Monese; provádění a přijímání platebních transakcí, plnění zákonných požadavků týkajících se vašeho účtu na Monese a vaší karty Monese; odpovídání na vaše požadavky a poskytování informací. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti PrePay Technologies Limited je k dispozici na jejích webových stránkách: https://eps.edenred.com/privacy-policy-0
 • Poskytovatelé platebních služeb a technické a netechnické zpracovatele.
 • Poskytovatelé našich IT a kybernetických bezpečnostních služeb.
 • Organizace, které poskytují naše nástroje pro zákaznické služby.
 • Všechny organizace, které umožňují služby Monese, které používáte.

Abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti, vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • Vládní a donucovací orgány činné v oblasti stíhání finančních trestných činů v oblasti prevence finanční trestné činnosti a v boji proti terorismu (pokud společnost Monese nemá jasnou právní povinnost sdílet údaje, může je i přesto sdílet, pokud je to v oprávněném zájmu společnosti Monese a přijímající organizace, například v případě, kdy existuje silné podezření z trestné činnosti).
 • Daňové úřady
 • Agentury pro předcházení podvodů a poskytovatelé služeb hloubkových kontrol.
 • Jakákoli organizace, ke které jsme právně povinni tak učinit.

Kdykoli agentury k předcházení podvodů předávají vaše osobní údaje mimo Spojené království nebo EHP, ukládají příjemcům těchto údajů smluvní závazky k ochraně vašich osobních údajů podle standardu požadovaného ve Spojeném království nebo v EHP. Mohou také požadovat, aby se příjemce přihlásil k odběru „mezinárodních struktur“, jejichž cílem je umožňovat bezpečné sdílení dat.

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

 • Organizace, které poskytují marketingové a reklamní služby.
 • Kdokoli, komu nám k tomu dáte výslovné svolení.

Abychom mohli poskytovat skutečné služby bez hranic, spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří sídlí mimo Spojené království nebo EHP. Budeme spolupracovat pouze s organizacemi, které splňují požadavky na ochranu osobních údajů ve Spojeném království a EU a kdy je uzavřena příslušná smluvní dohoda o ochraně osobních údajů našich zákazníků.

Ve všech případech budeme sdílet pouze ty osobní údaje, které jsou naprosto nezbytné pro poskytování našich služeb, plnění našich povinností vůči vám a plnění jakýchkoli zákonných nebo regulačních požadavků.

Zpracovávání reklamními partnery třetích stran pro analytické účely společnosti

Reklamní partneři našich třetích stran zpracovávají vaše data (která přímo neidentifikují ani vás ani jiné zákazníky) za účelem poskytování služeb souvisejících s reklamou, jako jsou marketingová analýza, optimalizace marketingu a výkonnosti, ale také pro další účely. Níže uvedená tabulka obsahuje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů každého partnera pro případ, že se budete chtít dozvědět více o tom, co dělají s vašimi daty.

PartnerOdkaz na prohlášení o ochrany soukromí
Reklamy vyhledávání AppleOchrana osobních údajů Apple
Affiliate WindowJak používáme vaše data
FacebookTechnologické termíny
FirebaseZásady
Google AdsPodmínky zpracovatele
TikTokZásady ochrany soukromí

Jak se odhlásit ze zpracovávání reklamních partnerů třetích stran? Ze sledování reklam s můžete odhlásit úpravou nastavení svého zařízení. Toto provedete, pokud přejdete do nastavení vašeho zařízení a tam se odhlásíte. Pokud máte iOS, přejděte do Nastavení > Soukromí > Sledování and přesunutím přepínače.

Pokud jste na Androidu, přejděte do Nastavení > Google > Reklamy > Odhlaste se z přizpůsobování reklam a klepnutím na přepínač do šedé polohy tuto funkci vypněte.

4. Jak dlouho vaše data uchováváme

Osobní údaje našich zákazníků uchováváme jen tak dlouho, jak je to nezbytné ke splnění našich zákonných a regulačních povinností a kde:

 • Příslušný místní zákon vyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali delší dobu nebo je odstranili dříve.
 • Uplatníte své právo na vymazání vašich osobních údajů z našich systémů (tam, kde toto platí).
 • Máme legitimní důvod k tomu, abychom si je ponechali (například při pomoci v reagování na dotazy nebo stížnosti, prokázání, že jsme vám poskytli spravedlivé zacházení v boji proti finanční trestné činnosti).
 • Agentury pro prevenci podvodů mohou vaše osobní údaje uchovávat po různě dlouhé doby, včetně situací, kdy jste považování za osobu představující riziko podvodu nebo praní špinavých peněz.

5. Vaše práva

Máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů:

Právo na přístup k informacím, které o vás uchováváme.

Můžete si požádat o přístup ke všem osobním údajům, které o vás uchováváme. Toto je označováno jako „žádost o přístup subjektu“.

Právo mít své osobní údaje z našich systémů odstraněny

Můžete požádat, abychom odstranili některé nebo všechny osobní údaje, které o vás uchováváme. To nemusí být vždy proveditelné, protože zákon nám nařizuje, abychom některé informace uchovávali.

Pokud se domníváte, že některé z osobních údajů, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, máte právo na jejich aktualizaci (například můžete chtít aktualizovat své osobní nebo kontaktní údaje).

Můžete vznést námitku nebo požádat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili (například svůj souhlas s marketingem můžete kdykoli odvolat).

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete nás požádat, abychom vám toto poskytli přímo, nebo abychom údaje předali třetí osobě dle vašeho výběru.

Pokud jsme použili technologii k automatizovanému rozhodnutí nebo k vyhodnocení vaší vhodnosti pro službu Monese, máte právo toto rozhodnutí napadnout přímo u naší zákaznické služby.

Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, jednoduše odešlete žádost týmu zákaznické služby prostřednictvím chatu v aplikaci Monese nebo e-mailem na adresu privacy@monese.com. Budeme se snažit všechny požadavky našich zákazníků zpracovat do jednoho kalendářního měsíce.

6. Podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni s naší správou nebo používáním vašich osobních údajů, máte právo si stěžovat. Byli bychom rádi, kdybyste nám stížnosti zasílali e-mailem na adresu complaints@monese.com, ale vaši stížnost můžete také zaregistrovat prostřednictvím kteréhokoli z našich kanálů zákaznické služby.

Pokud se nám nepodaří vaši stížnost vyřešit k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve Spojeném království je to Úřad komisaře pro informace. (https://ico.org.uk/make-a-complaint/).

Pokud máte jakékoli otázky nebo chcete vědět více, neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@monese.com, nebo nám napište na Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR.