Декларация съгласно Закона за съвременното робство

Това изявление е изготвено от Monese Ltd ("Monese") и се публикува в съгласие със Закона за модерното робство от 2015 г. Monese предлага различни дигитални финансови услуги. Основният офис се намира в Лондон, с клонове в цяла Европа. Бизнес доставчиците на Monese е оценена като среда с пренебрежимо нисък или никакъв риск от прояви на съвременно робство или трафик на хора. Съответно, не се предвиждат никакви мерки или постъпки за елиминиране или управление на риска. Служители и под-изпълнители се ангажират в съгласие с местните закони и наредби.