Impressum

Monese EU Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Ixelles Belgia

E-mail: support@monese.com Możesz też skontaktować się z nami za pomocą aplikacji Monese. Monese jest reprezentowane przez dyrektora generalnego, Norrisa Koppela.

Monese Ltd jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08720992 i adresem Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR. Dla klientów w Wielkiej Brytanii Monese Ltd jest zarejestrowanym przedstawicielem PrePay Technologies Limited, która jest instytucją zajmującą się pieniądzem elektronicznym, autoryzowaną przez Financial Conduct Authority na mocy Electronic Money Regulations 2011 (o numerze referencyjnym 900010) do wydawania elektronicznego pieniądze oraz instrumentów płatniczych. Dla klientów w Wielkiej Brytanii zbliżeniowa karta debetowa Monese jest wydawana przez PrePay Technologies Limited zgodnie z licencją Mastercard International. Mastercard jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a logo przedstawiające koła jest znakiem towarowym firmy Mastercard International Incorporated.

Dla klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Monese EU SA (firma zarejestrowana w Belgii pod numerem 0771.559.576 z siedzibą pod adresem Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles, Belgia, autoryzowana przez Narodowy Bank Belgii pod numerem agenta PPSEBEA000002) jest zarejestrowanym przedstawicielem PPS EU SA, spółki zarejestrowanej w Belgii pod numerem 0712.775.202 (RLE Brussels, oddział francuskojęzyczny) z siedzibą pod adresem 1160 Bruksela, Vorstlaan 165 bus 9 / boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgia, która jest instytucja pieniądza elektronicznego upoważnioną przez Narodowy Bank Belgii (o numerze referencyjnym 0712.775.202) do wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia usług płatniczych. Dla klientów obszaru EOG zbliżeniowa karta debetowa Monese jest wydawana przez PPS EU SA zgodnie z licencją Mastercard International. Mastercard jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a logo przedstawiające koła jest znakiem towarowym firmy Mastercard International Incorporated. Numer identyfikacyjny VAT: BE 0771559576

Monese Credit Limited