Политика за поверителност

Monese Limited и Monese Finance Limited (така наричаното “Monese”, “ние”, “нас” или “наши” в настоящата политика) уважава вашите лични данни и се стреми да ги защитава на сигурно място. Настоящата политика за поверителност разяснява какви видове лични данни събираме, какво правим с данните, с кого ги споделяме, за какъв период от време ги съхраняваме и какви са вашите законови права.

1. Личните данни, които събираме от вас

Самоличност и данни за контакт Включва информация за вашата самоличност (например име, дата на раждане, адрес на местоживеене, националност, номер на паспорт) и данни за връзка с вас.

В повечето случаи тази информация се предоставя от вас при регистрация в системата и управление на услугите в Monese под формата на лични документи, видео селфи и други лични данни, които споделяте с нас. В някои случаи данните могат да бъдат предоставени от трети лица, когато сте дали съгласието си, тези данни да бъдат споделени с нас.

Възможно е да ни бъдат предоставени допълнителни данни за вашата самоличност и за връзка с вас от трети лица, които използваме, за да извършваме проверка на вашата самоличност (например агенции, борещи се с измами). В допълнение, можем да събираме данни за вашата самоличност и за контакт с вас през публични регистри като Търговската палата (Companies House) или избирателните списъци.

Данни за банкиране и услуги Включва информация за вашите сметки в Monese, свързани дебитни карти и други продукти и услуги, които получавате от нас: номера на сметки в Monese, наличност по сметки, информация за транзакции. Информацията се създава когато ползвате нашите услуги и може да бъде споделена с нас от организациите, които използваме, за да ви предоставяме банкови услуги.

Когато сметката ви в Monese е свързана с някоя от партньорските ни услуги (например програмата за точки Avios), ние можем да съхраняваме банкови данни за тези услуги, само ако сме получили вашето разрешение за това.

Информация в телефона си, до която ни давате достъп Включва информация, която се съхранява в телефона ви, за която сте ни дали изрично съгласие за достъп (например списък с контакти, снимки и данни за местоположение).

Технически данни Включва информация за телефона, който използвате (например версия на браузъра, настройки за часова зона, операционна система на устройството, IMEI номер, IP адрес и други технически настройки). Тази информация се събира автоматично докато използвате приложението Monese.

Анализ Включва информация за вашите взаимодействия с нашите услуги. Събираме тази информация автоматично, когато посетите нашия уеб сайт или използвате приложението Monese. Събирането на тази информация се осъществява чрез използването на бисквитки, подробности за което ще откриете в Политиката ни за бисквитки https://monese.com/cookies.

Дани от специални категории Включва информация, която се категоризира като по-лична от регулатора и се отнася до вашата раса, етнически произход, политически възгледи, религия, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, здраве и сексуална ориентация. С изключение на видео селфито и снимката на личния документ, които използваме, за да проверим самоличността ви, ние не събираме и обработваме данни от тези категории. Все пак, възможно е да имаме данни от специални категории за вас, ако те са включени в документи, които сте ни изпратили (например в документ за самоличност). Ако е така, то ние ще обработим тази информация според нормативните изисквания и наредби.

2. Какво правим с личните ви данни

Използваме вашите данни само, за да ви предоставим страхотна банкова услуга и когато имаме законово основание да ги използваме.

В изпълнение на условията по договор с вас, използваме данните ви, за да:

  •  управляваме и предоставяме нашите банкови услуги (включително вноски, плащания, директни дебити, преводи, периодични преводи и международни преводи);
  • развиваме и подобряваме услугата и инструментите, които предлагаме в приложението Monese.

В изпълнение на законовите си задължение, използваме данните ви, за да:

  •  проверим самоличността ви, когато кандидатствате за сметка в Monese;

● проверим исканията за откриване на сметка в системите за борба с измами и базите данни със санкции;

● налагаме мерки за идентифициране и предотвратяване на финансови престъпления (например пране на пари, измама и финансиране на тероризъм);

● взимаме отговорни управленски решения.

Използваме най-модерна технология за вземане на автоматизирани решения по проверката на самоличността на клиентите и откриването на финансови престъпления. Ако сте получили отказ или по друг начин сте изпитали негативно въздействие от такова автоматизирано решение или автоматизирано профилиране, ще бъдете уведомени за това и ще имате правото да обжалвате.

Имаме законов интерес за използваме личните ви данни, за да:

● ви поддържаме информирани за услугите на Monese, които използвате;

● ви предоставяме банкови услуги на световно ниво;

● Проверка на кредитната история без оставяне на следа (soft credit search), за да установим достъп до услугите ни.

● сверяваме искания за услуги спрямо системата за борба с финансови престъпления.

Когато ние и агенциите за борба с финансови престъпления обработваме вашите лични данни, ние го правим според законово основан интерес да предотвратяваме измами и пране на пари, за да защитим нашия бизнес и за да се съобразим със законите, които се прилагат в случая. Тази обработка е изискване в договора за услуги или финансиране, които сте заявили.

Ако ние или агенция за борба с финансовите измами определим, че вие носите определен риск за финансова измама или пране на пари, ние можем да откажем да предоставим исканите услуги или финансиране или можем да прекратим предоставянето на такива услуги или финансиране. Данните за дейности, свързани с финансови измами и пране на пари се съхраняват в системата за борба с финансовите измами и това може да доведе до отказ и от други организации за достъп до финансови услуги, финансиране или работа.

Като част от тази обработка на вашите данни е възможно да бъдат вземани автоматизирани решения. Ако сте получили отказ или по друг начин сте изпитали негативно въздействие от такова автоматизирано решение или автоматизирано профилиране, ще бъдете уведомени за това и ще имате правото да обжалвате.

С ваше съгласие, ще използваме личните ви данни, за да:

● ви предоставяме информация за продукти и услуги на Monese, от които предполагаме, че ще се интересувате. Това се отнася само за Monese сметки, открити преди 10 август, 2020 година; за други сметки се прилагат легитимните ни интереси, описани тук долу.

● ви каним за участие в маркетингови дейности (фокус групи, интервюта и проучвания).

● ви предоставяме информация за продукти и услуги на трети лица, от които предполагаме, че ще се интересувате;

● предлагаме продуктите си.

● управляваме и поддържаме нашия Hub, където можете да избирате между изгодни оферти за продукти и услуги от нашите партньори),

● осъществим проверка на кредитната ви история (hard credit check), когато кандидатствате за някои от нашите кредитни продукти.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения по всяко време в предпочитанията на приложението Monese или като натиснете върху препратката за отказ в имейлите с маркетингово съдържание.

Където се налага, поради легитимните ни интереси, ще използваме личните ви данни, за да:

● ви предоставим информация за продукти и услуги на Monese, които считаме за интересни за вас. Това се отнася само за Monese сметки открити след 10 август, 2020 година; за други сметки ще ви предоставяме такава информация, само при изрично ваше съгласие.

3. С кого споделяме личните ви данни

Ще споделим личните ви данни с организации и партньори, които ни дават възможност да ви предоставяме услугите на Monese, които използвате. Включително:

● компании от групата, свързани компании и клонове на Monese Ltd;

● организации, които ни помагат да удостоверим самоличността ви;

● организации, които ни помагат да ви предоставяме банкови услуги, включително:

  • издатели на карти;
  • доставчици на предплатени услуги;
  • PrePay Solutions (PPS), които са управители на данни по отношение на вашата карта Monese и всички необходими дейности по използването на картата ви Monese, включително: които ви позволяват да получите, активирате и използвате картата си Monese; извършване и получаване на плащания; законосъобразност по отношение на вашата сметка Monese и карта Monese; отговор на ваши искания и предоставяне на информация. Политиката за поверителност на PPS ще откриете на техния уеб сайт http://prepaysolutions.com/legal/.
  • доставчици на платежни услуги и технически и не-технически процесори;
  • доставчиците ни на информационни технологии и киберсигурност;

● агенции за кредитен рейтинг (информация относно това как те използват вашите данни, можете прочетете на адрес https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html и https://www.transunion.co.uk/crain.

● организации, които ни предоставят инструменти за обслужване на клиенти;

● всякакви други организации, които ни помагат да ви предоставяме услугите Monese, които използвате.

В изпълнение на законовите си задължения, ние можем да споделим ваши лични данни с:

● правителствени, правоприлагащи и контролни агенции в борба с и предотвратяване на финансови престъпления и борба с тероризма;

● агенции за превенция на измамите и доставчици на услуги за проверка;

● всички други организации, на които сме длъжни по закон да ги предоставим.

Когато агенции за превенция на измамите прехвърлят личните ви данни извън пределите на Европейската икономическа зона, те налагат договорни задължение на получателите на тези данни да защитават личните ви данни до стандарта, изискван в Европейската икономическа зона. Те могат да поискат получателя на вашите данни да стане член на ‘international frameworks’, за да се гарантира сигурността на вашите данни.

Когато сте дали своето изрично съгласие, ние можем да споделим личните ви данни с:

● организации, които предоставят маркетингови и рекламни услуги;

● организации, които предоставят продукти и услуги в Monese Hub;

● всички други организации, за които сте ни дали изричното си съгласие.

За да ви предоставим банкова услуга на световно ниво и без граници, ние имаме партньори и доставчици на услуги извън Европейската икономическа зона. Партнираме си само с организации, които работят в съгласие с изискванията на Европейската комисия за защита на данните и с които имаме договорно задължение за защита на личните данни на нашите клиенти, според Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС.

Във всички случаи, личните ви данни ще бъдат споделени единствено, ако е неизбежно, за да ви предоставим услуги, да изпълним наши задължения или да покрием законови изисквания.

4. Колко време съхраняваме личните ви данни

Ние съхраняваме личните данни на клиентите си за шест години след края на бизнес отношенията ни, освен ако:

● имаме законово изискване да съхраняваме личните ви данни за по-дълъг период или да ги изтрием по-рано;

● вие упражните правото си поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите системи (в съгласие със законовите норми);

● Имаме законово основание да ги съхраняваме по-дълго (например при отговор на питания или оплаквания, за да покажем справедливо отношение към вас в борбата с финансовата престъпност).

Агенциите за превенция на измамите могат да съхраняват данните ви за различни периоди от време и ако се счита, че представлявате риск за измама или пране на пари, личните ви данни могат да се съхраняват за до шест години.

5. Вашите права

Вашите права по силата на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС са:

Право на достъп до личната информация, която съхраняваме за вас Можете да поискате достъп до всички лични данни, които имаме за вас. Това се нарича ‘искане от субект на лични данни’ / ‘subject access request’.

Право да изискате личните ви данни да бъдат изтрити от системите ни Можете да пожелаете да изтрием част или всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това може да не е възможно, тъй като сме задължени от закона да съхраняваме определена информация.

Други права, предоставени ви от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС

● Ако считате, че личните данни, които съхраняваме за вас, са грешни, можете да поискате те да бъдат обновени (например, ако желаете да промените данните си за контакт).

● Можете да възразите срещу или да поискате да ограничим обработката на личните ви данни (например можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова комуникация по всяко време).

● Можете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас, в структуриран, често използван формат, който може да се разчете от машина. Можете да поискате да ви предоставим тези данни директно или да ги прехвърлим към посочено от вас трето лице.

● Когато използваме технологии за автоматизирани решения или за оценка на предоставяне на услуги от Monese, имате право да оспорите решението директно чрез представител на отдела ни за обслужване на клиенти.

За да упражните тези права, просто изпратете искане до екипа за обслужване на клиенти през чат инструмента в приложението Monese, по имейл на адрес privacy@monese.com или по телефона, изписан на гърба на картата ви Monese. Стремим се да отговорим на всички искания в рамките на един календарен месец.

6. Подаване на оплакване

Ако не сте удовлетворени от начина на управление и използване на вашите лични данни в Monese, можете да подадете оплакване. Предпочитаме да получаваме оплаквания по имейл на адрес complaints@monese.com, но имате възможност да подадете оплакване по всички други канали за връзка с отдела за обслужване на клиенти.

Ако не успеем да отговорим задоволително на оплакването ви, можете да подадете оплакване към следващата инстанция - Службата на комисаря по информацията (Information Commissioner’s Office) в Обединеното кралство. Процедурата по подаване на оплакване е описана на адрес https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Ако имате въпроси или желаете допълнителна информация, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на личните данни (Data Protection Officer) по имейл на адрес dop@monese.com или ни пишете на адрес 50 Finsbury Square, 5th Floor, London, United Kingdom, EC2A 1HD.