Bezpieczeństwo

Dlaczego moje konto Monese jest zablokowane?

Czasami jesteśmy zmuszeni tymczasowo zablokować lub nawet zamknąć konta - wyjaśniamy dlaczego.

przez Alex dnia 06 lutego 2020
Dlaczego moje konto Monese jest zablokowane?

Nie ma nic bardziej frustrującego niż otwarcie aplikacji Monese i przeczytanie powiadomienia, że twoje konto zostało zablokowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to niemiłe doświadczenie, w szczególności wtedy, kiedy wiesz, że nie zrobiłeś nic złego.

Taka sytuacja jest często wspominana na naszych kanałach społecznościowych, w związku z tym chcemy chcemy wyjaśnić dlaczego (w rzadkich przypadkach) musimy zablokować konto.

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie usług finansowych, które są bezpieczne i zgodne z prawem. Naszym priorytetem jest nieprzerwana ochrona ciebie i twoich pieniędzy. W tym celu ściśle przestrzegamy wytycznych określonych przez Financial Conduct Authority (FCA) i Narodowy Bank Belgii (NBB), w zależności od twojego miejsca zamieszkania. Oznacza to, że czasami musimy zablokować lub nawet zamknąć konto, które nie spełnia określonych wymagań.

Co więcej, możemy zablokować lub zamknąć twoje konto, jeśli uznamy, że jest ono wykorzystywane do któregoś z celów wymienionych w klauzulach 15, 16 i 17 naszych Warunków i Postanowień, takich jak:

 • nieautoryzowane użycie konta lub karty Monese
 • korzystanie z konta lub karty Monese w sposób niedbały, nieuczciwy lub w innych celach, które są niezgodne z prawem
 • niedokładne informacje podane podczas procesu aplikacyjnego

Wszystkie banki, instytucje finansowe i wiele innych rodzajów przedsiębiorstw przestrzegają tych przepisów FCA lub NBB. Chociaż może to nie zawsze wydawać się sprawiedliwe, nigdy nie blokujemy konta bez uzasadnionego powodu.


Zwalczanie przestępczości finansowej

Najważniejsze przepisy chroniące twoje konto w naszym banku to Przepisy Dotyczące Prania Pieniędzy, Finansowania Terroryzmu i Przekazywania Środków (Informacje o Zleceniodawcy) z 2017 roku (MLR 2017). Jeśli podejrzewamy, że działanie na koncie jest niezgodne z prawem, mamy obowiązek niezwłocznie zareagować. Korzystanie z naszych usług w celach przestępczych nie leży w niczyim interesie - ani twoim, ani naszym - i traktujemy tę sprawę bardzo poważnie.

Należymy także do agencji do spraw nadużyć CIFAS, która pomaga nam w stałej komunikacji z innymi dostawcami usług bankowych i zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości.

Aby skutecznie wykrywać nietypowe działania, posiadamy własne najnowocześniejsze systemy odgrywające dużą rolę w ochronie twoich pieniędzy przed przestępcami, którzy mogą próbować uzyskać dostęp do twojego konta Monese. I to nie tylko dla ciebie — my sami nie chcemy, aby nasze produkty były wykorzystywane do przestępstw finansowych.


Poznawanie naszych klientów

Gdy rejestrujesz się u nas, w pierwszej kolejności zajmujemy się procesem „Poznaj swojego klienta” (KYC). Jest to proces, którego używamy, aby lepiej zrozumieć twój profil finansowy i zamiary. Bierzemy pod uwagę w szczególności poniższe punkty:

 • upewniamy się, że jesteś tym, za kogo się podajesz
 • zarządzamy ryzykiem związanym z twoimi finansami
 • monitorujemy twoje płatności, przelewy i saldo
 • posiadamy poprawne i aktualne informacje o Tobie

Możesz dowiedzieć się więcej o tych wymaganiach na stronie internetowej FCA.

Aby zapewnić tobie i naszej firmie bezpieczeństwo, przeprowadzamy regularne kontrole u wszystkich użytkowników — często prowadzi nas to do następnego kroku.


Czasami potrzebujemy więcej informacji

Kiedy nie mamy wszystkich potrzebnych nam informacji na twój temat, skontaktujemy się z tobą, aby dowiedzieć się więcej — zwykle drogą mailową.

Czasami konieczne może być wykonanie procedur bezpieczeństwa, aby upewnić się, że nikt inny nie korzysta z twojego konta. Nie oznacza to, że zrobiłeś coś złego — musimy tylko zadać ci kilka pytań, aby sprawdzić, czy nie naraziłeś się na żadne zagrożenie bezpieczeństwa.

Jeśli nie możemy zweryfikować, kto używa twojego konta i dlaczego, oznacza to, że nie przestrzegamy wytycznych KYC i możemy naruszać Przepisy Dotyczące Prania Pieniędzy, co jest potencjalnie poważnym przestępstwem.

Jeśli zatem wyślemy ci e-maila z prośbą o dodatkowe informacje i odpowiednie dokumenty, skontaktuj się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli zagwarantować ci, że twoje konto będzie nadal aktywne i dostępne.

Wszystkie te działania pomagają nam upewnić się, że twoje konto, dane osobowe i pieniądze są zawsze bezpieczne. Powyższe elementy są omówione i dostępne do wglądu w sekcjach 14 i 15 naszych Warunkówi i Postanowień.

W oparciu o niektóre ze scenariuszy opisanych powyżej, przygotowaliśmy kilka sytuacji, które mogą się zdarzyć na twoim koncie, wraz z instrukcjami postępowania.


Jeśli twoja transakcja jest nadal przetwarzana

Jeśli wysyłasz przelew lub czekasz na otrzymanie pieniędzy, może to czasem potrwać dłużej niż zwykle.

Po pierwsze, pamiętaj, że przelewy zawsze zależą od czasu przetwarzania w innym banku. Warto również wziąć pod uwagę, że niektóre rodzaje przelewów nie są przetwarzane w weekendy i święta, więc transakcje wykonane w tych dniach czasami wymagają więcej czasu.

Oprócz tego, przed przetworzeniem przelewu po naszej stronie może być konieczne przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa. W takim przypadku skontaktujemy się z tobą i poprosimy o dodatkowe informacje (takie jak źródło środków lub powód przelewu). Zawsze sprawdzaj otrzymane od nas e-maile i zwróć się do nas z potrzebnymi nam informacjami tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli rozpocząć transfer.


Jeśli zablokowaliśmy twoje konto

Jeśli twoje konto zostanie zablokowane, ograniczymy ci dostęp do aplikacji Monese, a wszelkie płatności dokonane za pomocą karty Monese nie zostaną zrealizowane. Jeśli tak się stanie, powiadomimy cię natychmiast, zwykle drogą mailową. Podamy również instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Rozumiemy, że zablokowanie konta może być wyjątkowo niewygodnym doświadczeniem. Niestety nie zawsze możemy ujawnić, dlaczego tak się stało. Jeśli to się kiedykolwiek zdarzy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko przywrócić twoje konto do działania. Aby przyspieszyć proces, wykonaj następujące czynności:

 • Postępuj zgodnie z e-mailami opisującymi kolejne kroki.
 • Odpowiedz na wszystkie nasze pytania w sposób szczegółowy i tak szybko, jak to możliwe.


Jeśli zamknęliśmy twoje konto

W rzadkich przypadkach może być konieczne zamknięcie twojego konta. Oznacza to, że twój dostęp do Monese został na stałe anulowany i nie będziesz mógł ponownie aktywować ani otworzyć u nas innego konta.

Wiemy, że może to być frustrujące. Jeśli tak się stanie, prześlemy ci e-mail z wyjaśnieniem niektórych przyczyn tego zdarzenia.

Jeśli zamykamy konto, zwykle dzieje się tak z jednego z następujących powodów:

 • Nie byliśmy w stanie zrozumieć aktywności na koncie;
 • lub nasze systemy wykryły coś, co według nas stanowi ryzyko dla ciebie, innych klientów lub nas;
 • lub prawo wyraźnie tak nakazuje.

O ile nie zostaniemy poinstruowani inaczej, zwykle zwrócimy ci pozostałe pieniądze zaraz po tym, jak podasz nam dane innego konta, na które możemy je przelać.


Mamy nadzieję, że rozumiesz, że przestrzegane przez nas zasady i przepisy mają chronić ciebie, innych klientów Monese i nas samych przed przestępcami. W Monese zawsze staramy się zapobiegać przestępstwom finansowym i zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom.

Jeśli masz więcej pytań, odwiedź sekcję często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się więcej. Możesz uzyskać więcej informacji także na stronie FCA.

Jeśli uważasz, że twoje konto zostało niesłusznie zablokowane lub zamknięte, prosimy o przesłanie e-maila na adres complaints@monese.com lub sprawdzenie strony internetowej Financial Ombudsman. Szczegółowe informacje na temat naszego procesu reklamacyjnego można znaleźć w sekcji 20 naszych Warunków i Postanowień.


Alex
Share this article

Pracujemy nad tłumaczeniem