Gizlilik bildirimi

Monese Limited ve Monese Finance Limited (bu bildirimde “Monese”, “biz”, veya “bizim” olarak anılacaktır) gizliliğinize saygı duyar ve kişisel verilerinizi korumaya bağlıdır. Bu gizlilik bildirimi, hangi kişisel verileri topladığımızı, bu verilerle ne yaptığımızı, verileri kimlerle paylaştığımızı, ne kadar süre sakladığımızı ve sahip olduğunuz yasal hakları açıklar.

1. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler

Kimliğiniz ve irtibat verileriniz Bu, hakkınızdaki kişisel bilgileri (örneğin adınız, doğum tarihiniz, ikamet adresiniz, uyruğunuz, pasaport numaranız) ve irtibat detaylarınızı kapsar.

Çoğu durumda, bu bilgiler kimlik bilgileri, video özçekimi ve bizimle paylaştığınız diğer kişisel veriler şeklinde Monese hizmetlerinin kurulum ve işletimi sırasında sizin tarafınızdan temin edilir. Bazı durumlarda ise bilgilerinizi bizimle paylaşmaları için izin verdiğiniz üçüncü taraflarca sağlanabilir.

Ayrıntılı inceleme yapmak amacıyla kullandığımız ilave kimlik ve irtibat verileri, üçüncü taraflarca(örneğin dolandırıcılığı önleme kuruluşları) bize temin edilebilir. Buna ek olarak, İngiltere Şirket Sicil Kurumu ve Seçmen Kütükleri gibi halka açık kaynaklardan kimlik ve irtibat verileri tedarik edebiliriz.

Bankacılık ve hizmet verileri Bu, Monese hesaplarınız, ilgili hesap kartlarınız ve bizden aldığınız diğer tüm ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilerdir. Banka hesap numaraları, hesap bakiyesi ve işlemlere ilişkin bilgileri içerir. Bilgiler, siz hizmetlerimizi kullandığınızda oluşur ve bazı durumlarda bankacılık hizmetlerimizi sağlamak amacıyla kullandığımız kuruluşlar tarafından bizimle paylaşılır.

Monese hesabınızı ortak hizmetlerimizden birine (örneğin, Avios ödül programı) bağladığınızda, bu hizmetler için bankacılık verilerini muhafaza edebiliriz. Bu sadece onay verdiğinizde gerçekleşecektir.

Telefonunuzda erişim izni verdiğiniz bilgiler Bu, telefonunuzda muhafaza edilen ve erişimimize açık bir şekilde izin verdiğiniz bilgilerdir (örneğin, adres rehberiniz, fotoğraflarınız ve konum belirleme verileriniz).

Teknik veriler Bu, kullandığınız telefona ilişkin bilgilerdir (örneğin tarayıcı sürümü, zaman dilimi ayarları, telefon işletim sistemi, IMEI numarası, IP adresi ve diğer teknik ayarlar). Bu bilgiler, Monese uygulamasını kullandığınızda otomatik olarak toplanır.

Matematiksel Analiz Bu, hizmetlerimizle nasıl etkileşime girdiğinize dair bilgileri içerir. Bu bilgileri, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Monese uygulamasını kullandığınızda otomatik olarak toplarız. Bunu elde etmemize yardımcı olması amacıyla çerez kullanımımız, çerez politikamızda açıklanır https://monese.com/cookies.

Özel sınıflandırma verileri Bu, düzenleyiciler tarafından daha hassas bulunan bilgilerdir ve ırkınızı, etnik kökeninizi, siyasi görüşlerinizi, dininizi, sendika üyeliğinizi, genetik özelliklerinizi, biyometrinizi, sağlık ve cinsel eğiliminizi içerir. Kimliğinizi doğrulayabilmemiz için temin ettiğiniz video özçekim ve fotoğraflı kimlik hariç olmak üzere, bu veri sınıflandırmasını biz işleme tabi tutmayız. Bununla birlikte, bize verdiğiniz belgenin üzerinde bulunuyorsa (örneğin kimlik belgeniz) özel sınıflandırma verilerini muhafaza etmemiz mümkündür. Bu durumda, bu bilgileri mutlak bir biçimde sadece kanuna uygun olarak işleme tabi tutacağız.

2. Kişisel verilerinizle ne yapıyoruz?

Kişisel verilerinizi sadece mükemmel bankacılık hizmetleri sağlamak amacıyla ve kullanmamız için bir yasal dayanak bulunduğunda kullanırız.

Sizinle olan sözleşmemizi yerine getirmek için, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanacağız:

Bankacılık hizmetlerimizi yerine getirmek ve temin etmek (örneğin, depozitolar, ödemeler, otomatik fatura ödemeleri, ödeme emirleri ve uluslararası havaleler). Monese uygulaması aracılığıyla yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi geliştirmek ve sağlamak. Hizmetlerimize uygunluğunuzu araştırmak için küçük bir kredi puanı taraması yapın. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanacağız:

Monese hesabına başvurduğunuzda kimliğinizi doğrulamak. Başvuruları, belirli dolandırıcılığı önleme ve yaptırım veri tabanları ile karşılaştırmak. Mali suçları tespit etme ve önleme tedbirlerini uygulamak (örneğin, para aklama, dolandırıcılık ve terör finansmanı). Sorumlu kredi kararları vermek.

Kimliklerin doğrulanması ve finansal suçların tespiti için otomatik kararlar vermek amacıyla en son teknolojiyi kullanırız. Otomatik karar veya otomatik profil çıkarmaya dayanarak reddedilirseniz ya da bunlardan olumsuz etkilenirseniz, bu konuya ilgili bilgilendirileceksiniz ve temyize gitme hakkınız bulunur.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanmak meşru menfaatlerimiz kapsamında bulunur:

Kullandığınız Monese hizmetlerinin durumundan sizleri haberdar etmek. Birinci sınıf müşteri hizmetleri deneyimi sağlamak. Başvuruları, belirli dolandırıcılığı önleme veri tabanları ile karşılaştırmak. Dolandırıcılığı önleme kuruluşları ile kişisel verilerinizi işleme tabi tuttuğumuzda, bunu, işimizi korumak ve bizi ilgilendiren kanunlara uymak amacıyla, dolandırıcılığı ve para aklamayı önleme konusundaki meşru menfaatimiz temelinde yaparız. Bu işlemler aynı zamanda talep ettiğiniz hizmetlerin veya finansmanın sözleşmeden kaynaklanan bir gereğidir.

Eğer biz veya bir dolandırıcılığı önleme kuruluşu, bir dolandırıcılık veya para aklama tehlikesi teşkil ettiğinizi belirlersek, talep ettiğiniz hizmetleri veya finansmanı sağlamayı reddedebilir ya da size mevcut hizmetleri sağlamayı durdurabiliriz. Herhangi bir dolandırıcılık veya para aklama sabıkası, dolandırıcılığı önleme kuruluşları tarafından tespit edilebilecek ve başkalarının size hizmet, finansman veya istihdam sağlamayı reddetmeleri ile sonuçlanabilir.

Kişisel verilerinizin bu işleme tabi tutulması bağlamında, otomatik yollarla kararlar alınabilir. Otomatik karar veya otomatik profil çıkarmaya dayanarak reddedilirseniz ya da bunlardan olumsuz etkilenirseniz, bu konuya ilgili bilgilendirileceksiniz ve temyize gitme hakkınız bulunmaktadır.

Sizin onayınızla, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanacağız:

Size hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz Monese ürünleri ve hizmetleri konusunda bilgi sağlamak. Bu sadece 10 Ağustos 2020’den önce bir Monese hesabı açtıysanız uygulanır, Aksi takdirde, aşağıda açıklanmış olan meşru menfaatlerimize güvenmek durumdayız. Sizi piyasa araştırma faaliyetlerine katılmaya davet etmek (odak grupları, mülakatlar ve anketler gibi). Size hoşunuza gidebileceğini düşündüğümüz üçüncü taraflara ait ürünler ve hizmetler konusunda bilgi sağlamak. Ürünlerimizi pazarlamak. Merkezimizi (ortaklarımızın çeşitli sayıdaki ürün ve hizmetlerinden faydalanmayı tercih edebileceğiniz yer) işletmek.

Kredi ürünlerimizden birine başvurduğunuzda, zorlu bir kredi soruşturması yapmak. Pazarlama mesajlarını alma izninizi herhangi bir zamanda, Monese uygulama ayarlarındaki tercihlerinizi düzenleyerek veya pazarlama e-postalarındaki vazgeçme bağlantılarındaki talimatları uygulayarak geri çekebilirsiniz.

Meşru mefaatlerimiz için gerekli olduğu durumlarda, kişisel verilerinizi şunun için kullanacağız: Beğenebileceğinizi düşündüğümüz Monese ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi sağlamak. Bu sadece bir Monese hesabına 10 Ağustos 2020’den sonra kaydolduysanız geçerlidir, aksi durumda eğer sadece izniniz olursa size bu bilgileri sağlayacağız.

3. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi, kullandığınız Monese hizmetlerine olanak sağlayan kuruluş ve ortaklarla paylaşacağız. Bunlar aşağıdakileri kapsar:

Monese Ltd.'nin grup şirketleri, bağlı şirketler ve şubeler. Kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olan kuruluşlar. Bankacılık hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olan kuruluşlar. Bunlar aşağıdakileri kapsar: o Kart ihraççıları.

o Ön ödeme hizmeti sağlayıcıları.

o Monese Kartınız ve Monese Kartınızı almanıza, aktive etmenize ve kullanmanıza olanak sağlama, ödeme işlemleri yapma ve alma, Monese Hesabınız ve Monese Kartınıza ilişkin yasal gereklilikleri karşılama, taleplerinize cevap verme ve size bilgi sağlama da dahil olmak üzere Monese Kartınızın işlemesiyle ilgili gerekli tüm faaliyetlere ilişkin Veri Sorumlusu olan Ön Ödeme Çözümleri (PPS). PPS gizlilik bildirimini internet sitesinde bulabilirsiniz http://prepaysolutions.com/legal/.

o Ödeme hizmeti sağlayıcıları ve teknik ve teknik olmayan işlemciler.

o IT ve siber güvenlik hizmetlerimizin sağlayıcıları.

· Kredi referans kuruluşları. Kişisel verilerinizi nasıl kullandıklarına dair detaylar için, bkz https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html ve https://www.transunion.co.uk/crain.

· Müşteri hizmet araçlarımızı sağlayan kuruluşlar.

· Kullandığınız Monese hizmetlerine olanak sağlayan herhangi bir kuruluş.

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, kişisel verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz:

· Hükümet ve finansal suçları önlemeyi hedefleyen ve terörizmle savaşan kolluk kuvvetleri.

· Dolandırıcılığı önleme kuruluşları ve ayrıntılı inceleme hizmetleri sağlayıcıları.

· Yasal olarak paylaşmamız gereken herhangi bir kuruluş.

Dolandırıcılığı önleme kuruluşları kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı'nın dışına aktardığında, verilerin alıcılarına, kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı'nda gerekli olan standartlarda korumaları için sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler yükler. Alıcının güvenli veri paylaşımını sağlamayı amaçlayan "uluslararası çerçeveleri" onaylamalarını da talep edebilirler.

Onay verdiğinizde, kişisel verilerinizi aşağıdakilerle paylaşabiliriz:

· Pazarlama ve reklam hizmetleri sağlayan kuruluşlar.

· Monese Merkez'de hizmet sağlayan kuruluşlar.

· Bize açık izin veren herkes.

Gerçekten sınırsız bir bankacılık hizmeti sağlamak amacıyla, Avrupa Ekonomik Alanı'nın dışında kurulmuş hizmet sağlayıcıları ile ortaklık yapıp bu sağlayıcıları kullanırız. Sadece AB Komisyonu'nun veri gizliliği gerekliliklerini karşılayan kuruluşlarla ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyarınca müşterilerimizin kişisel verilerini korumak amacıyla sözleşmeye dayalı bir anlaşmanın yürürlükte olduğu yerde ortaklık yapacağız.

Her durumda, sadece hizmetlerimizi sağlamak, size olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve herhangi bir yasal veya mevzuata ilişkin gereklilikleri yerine getirmek için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri paylaşacağız

4. Kişisel verilerinizi ne kadar saklayacağız?

· Müşterilerimizin kişisel verilerini, aşağıdaki koşullar dışında iş ilişkimizin sona ermesini takiben altı yıl boyunca muhafaza ederiz.

· Yasalar, kişisel bilgilerinizi daha uzun bir süre boyunca muhafaza etmemizi veya daha erken silmemizi gerektirirse.

· Kişisel verilerinizi sistemlerimizden sildirme hakkınızı kullanırsanız (geçerli olduğu yerde).

Verilerinizi saklamak için meşru bir nedenimiz vardır (örneğin, soruları veya şikayetleri yanıtlamamıza, finansal suçlarla savaş kapsamında size adil davrandığımızı göstermeye yardımcı olur).

Dolandırıcılığı önleme kuruluşları kişisel verilerinizi farklı süreler boyunca muhafaza edebilir ve eğer dolandırıcılık veya para aklama tehlikesi teşkil ettiğiniz düşünülürse, verileriniz altı yıla kadar muhafaza edilebilir.

5. Haklarınız

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındaki haklarınız aşağıdakileri içerir:

Hakkınızda muhafaza ettiğimiz kişisel verilere erişim hakkı Hakkınızda muhafaza ettiğimiz tüm kişisel verilere erişim talebinde bulunabilirsiniz. Bu, "şahıs erişim talebi" olarak bilinir.

Kişisel verilerinizi sistemlerimizden sildirme hakkı Hakkınızda muhafaza ettiğimiz kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını silmemizi talep edebilirsiniz. Bu, bazı bilgileri saklamamız hukuken gerekli olduğu için, her zaman mümkün olmayabilir.

GDPR'nin sağladığı diğer haklar

· Hakkınızda muhafaza ettiğimiz kişisel verilerden herhangi birinin yanlış olduğuna inanıyorsanız, verileri güncelletme hakkınız vardır (örneğin, kişisel veya irtibat detaylarınızı güncellemeyi isteyebilirsiniz).

· Kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkabilir veya bunu sınırlandırmamızı talep edebilirsiniz (örneğin, pazarlama onayınızı herhangi bir anda geri çekebilirsiniz).

· Kişisel verilerinizin bir kopyasını, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarda okunabilecek bir formatta temin etmemizi isteyebilirsiniz. Bunu doğrudan size temin etmemizi veya veriyi sizin seçtiğiniz bir üçüncü tarafa aktarmamızı talep edebilirsiniz.

· Otomatik bir karar vermek veya bir Monese hizmetine olan uygunluğunuzu değerlendirmek amacıyla teknolojiden faydalandığımız bir yerde, kararı doğrudan müşteri hizmetleri ekibimizin bir üyesi ile sorgulama yoluna gitme hakkınız vardır.

Bu hakların herhangi birini kullanmak için, sadece Monese uygulamasındaki sohbet fonksiyonu aracılığıyla, privacy@monese.com adresine e-posta göndererek veya Monese kartınızın arkasındaki numarayı arayarak müşteri hizmetleri ekibine bir talepte bulunun. Tüm talepleri bir takvim ayı içerisinde gidermeyi hedefleyeceğiz.

6. Şikayette bulunmak

Eğer yönetimimizden veya kişisel verilerinizin kullanılmasından memnun değilseniz, şikayette bulunma hakkınız vardır. Bütün şikayetlerin complaints@monese.com adresine e-posta yoluyla ulaştırılmasını tercih ederiz; fakat, şikayetlerinizi müşteri hizmetleri kanallarımızın herhangi biri aracılığıyla kayda geçirebilirsiniz.

Eğer şikayetinizi sizi memnun edecek şekilde çözümleyemezsek, şikayetinizi Enformasyon Şube Müdürlüğüne taşıyabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinize dair bilgileri https://ico.org.uk/make-a-complaint/ adresinde bulabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, dop@monese.com adresinden Veri Koruma Memurumuzla temasa geçmekten veya 50 Finsbury Square, 5th Floor, London, United Kingdom, EC2A 1HD adresine yazmaktan çekinmeyiniz.

Çeviri üzerinde çalışıyoruz