FR

Условия за ползване на лична сметка Monese, декември 2018 г.

Dated: 10/12/2018

Table of contents


  Условия за ползване на лична сметка Monese, декември 2018 г.

  10 декември, 2018 г. В сила от датата на публикуване за нови потребители.

  Monese Ltd (“Monese”) е компания, регистрирана в Обединеното кралство с номер на дружеството 8720992 и бизнес8720992 и седалище на адрес 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT. Monese Ltd е регистрирана към Органът за финансов контрол (“FCA”) съгласно Правилник агент на PrePay Technologies Ltd (“PPS”), която е институция за електронни пари, оторизирана от Агенцията за финансов контрол (Financial Conduct Authority) според Закона за електронните пари (Electronic Money Regulations) от 2011 г. (регистрационен номер FRN 900188) в качеството си на малка компания за електронни пари, занимаваща се с издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги. Вашата карта Monese се издава от PrePay Technologies Limited (“900010) за издаване на електронни пари и платежни инструменти. Вашата карта Monese и всякакви електронни пари, издадени на ваше име са издадени от PPS”) съгласно лиценза, даден на Mastercard International. PPS е упълномощена от FCA по смисъла на Правилника за електронни пари от 2011 г. (FRN: 900010) да издава електронни пари и предоставяне на платежни услуги. Monese е назначен представител на PPS. НастоящотоТова е споразумение е между нас и вас, собственикъпритежателят на сметка в Monese. Mastercard е регистрирана търговска маркта и логотодизайнът с кръгове е търговска марка на Mastercard International Incorporated. Вашата карта Monese и вашата сметка и Monese карта могат да бъдат разпространявпредлагани от трети лица от наше име.

  Важна информация, която трябва да имате предвид

  Споразумение за управление на лична сметка Monese Моля прочетете настоящото споразумение внимателно преди да използвате личната си сметка Monese ('сметка Monese') и преди да активирате картата си Monese, и преди да използвате услугите ни. Информацията тук долу е по същество споразумение за ползване на сметка Monese, включително прилежаща карта Monese и платежните услуги, които ви предоставяме. Потвърждавайки условията по настоящото споразумение или използвайки своята Monese сметка или активирайки своята Monese карта, и/или използвайки нашите услуги, вие приемате настоящото споразумение. Ако не разбирате части от споразумението, моля незабавно да се свържете с отдел за обслужване на клиенти, използвайки данните за контакт в параграф 21 на настоящото споразумение.

  Дефиниции Всички използвани термини и съкращения в настоящото споразумение са определени в списъка в параграф 22 тук долу.

  1. ЛИМИТИ ПО СМЕТКА В MONESE

  За сметка в Monese в Обединеното кралство:

  Лимитите по сметка Monese са описани в таблицата тук долу, като подлежат на промяна според оценка на допълнителния риск. Имайте предвид, че по вашата сметка Monese могат да бъдат наложени лимити по-ниски от посочените в таблицата. Също така, лимитите могат да бъдат променяни по наша преценка по всяко време, съгласно нашите законови задължения и за да се намали риска от финансови престъпления. В случай, че лимитите по сметки Monese бъдат намалени, ако е възможно, ще бъдете уведомени за новите лимити по сметки Monese, които са приложими по вашата сметка Monese.

  Когато кандидатствате за сметка Monese, можете да изберете пакет услуги Начинаещ, Плюс или Премиален, според нуждите ви в приложението Monese. Можете да променията пакета си, съгласно условията тук долу.

  НАЧИНАЕЩ ПЛЮС ПРЕМИАЛЕН
  Максимална наличност по сметка в Monese £ 40 000 £ 40 000 £ 40 000
  Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум
  Вноска в брой през Post Office На транзакция £5 £500 £5 £500 £5 £500
  Вноска в брой през PayPoint На транзакция няма £249 няма £249 няма £249
  На ден няма £500 няма £500 няма £500
  На седмица няма £2 500 няма £2500 няма £2500
  На месец (30 дена) няма £5 000 няма £5 000 няма £5 000
  Зареждане с дебитна карта На ден £10 £300 £10 £300 £10 £300
  На месец £10 £600 £10 £600 £10 £600
  Входящ превод в ОК (Faster Payment) На транзакция няма £ 40 000 няма £ 40 000 няма £ 40 000
  На ден няма £ 40 000 няма £ 40 000 няма £ 40 000
  Входящ превод в ОК (BACS) На транзакция няма £ 40 000 няма £ 40 000 няма £ 40 000
  На ден няма £ 40 000 няма £ 40 000 няма £ 40 000
  Покупки с карта На транзакция £ 4 000 £ 4 000 £ 4 000
  На ден £ 7 000 £ 7 000 £ 7 000
  Теглене от банкомат ATM На ден £300 £300 £300
  Изходящ превод в ОК (Faster Payment) На ден £ 40 000 £ 40 000 £ 40 000
  Изходящ директен дебит в ОК На ден £ 40 000 £ 40 000 £ 40 000

  За всички клиенти с лична сметка Monese в Еврозоната:

  Когато кандидатствате за лична сметка Monese в Еврозоната, можете да изберете пакет услуги Начинаещ, Плюс или Премиален, според науждите ви в приложението Monese. По всяко време можете да промените пакета си.

  НАЧИНАЕЩ ПЛЮС ПРЕМИАЛЕН
  Максимална наличност по сметка в Monese €10 000 €50 000 (€10 000 във Франция) €50 000 (€10 000 във Франция)
  Минимум Максимум Минимум Максимум Минимум Максимум
  Входящ превод SEPA На транзакция няма €50 000 (€10 000 след периода на въвеждане) (€10 000 във Франция) няма €50 000 (€10 000 във Франция) няма €50 000 (€10 000 във Франция)
  На ден няма €50 000 (€10 000 след периода на въвеждане) (€10 000 във Франция) няма €50 000 (€10 000 във Франция) няма €50 000 (€10 000 във Франция)
  Покупки с карта На транзакция €4 000 (€3 000 във Франция) €4 000 (€3 000 във Франция) €4 000 (€3 000 във Франция)
  На ден €7 000 €7 000 €7 000
  Теглене от банкомат ATM На ден €350 €350 €350
  На месец €1 000 само във Франция €1 000 във Франция €1 000 във Франция
  Изходящи преводи SEPA На транзакция €3 000 във Франция €3 000 във Франция €3 000 във Франция
  На ден €50 000 (€10 000 във Франция) €50 000 (€10 000 във Франция) €50 000 (€10 000 във Франция)
  Зареждане с дебитна карта На ден €10 €300 €10 €300 €10 €300
  На месец €10 €600 €10 €600 €10 €600

  2. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

  • 2.1 Вашата сметка Monese е сметка с електронни пари в британски лири (т.нар. Monese сметка в ОК) или евро (т.нар. Monese сметка в Еврозоната). Ако получите Monese карта (ако се изисква уточняване, съответно т.нар. Monese карта в ОК или Monese карта в Еврозоната), която е свързана със сметката ви в Monese, тази Monese карта ще бъде предплатена дебитна карта, а не кредитна карта, месечна дебитна карта (charge card), нито дебитна карта.
  • 2.2 Сметката Monese е продукт с електронни пари и електронните пари, съхранявани във Monese сметката, са издадени от PPS, а се разпространяват и управляват от Monese като представител на PPS.
  • 2.3 Всички карти Monese са издадени от нас, съгласно лиценз на Mastercard. Mastercard е регистрирана търговска марка и логото с кръгове е търговска марка на Mastercard International Incorporated. Вашата карта Monese е собственост на PPS.
  • 2.4 Вашите права и задължения, свързани с ползването на вашата сметка Monese и вашата карта Monese, са установени в настоящото споразумение между вас и нас. Нямате права срещу Mastercard или негови сътрудници и съдружници. Ако имате трудности при използването на вашата Monese сметка и/или вашата Monese карта, свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти.
  • 2.5 Настоящото споразумение е написано и може да бъде ползвано на английски език и на всички останали езици, на които може да се ползва приложението Monese. Всички наши комуникации по повод настоящото споразумение, сметката ви в Monese и всички карти Monese ще бъдат на английски език или на езика, който сте избрали в приложението Monese. В случай че има различия между версията на английски език и които и да е други преводни копия, тежест има само версията на английски език.
  • 2.6 Вие приемате, че можем да се свързваме с вас чрез имейл и/или SMS и/или чрез приложението Monese, когато ви изпращаме известия, свързани с услуги, които ви предоставяме или друга информация за вашата Monese сметка, и следователно е важно да поддържате актуални вашите имейл адрес и номер на мобилен телефон в приложението на Monese. Можете да изтеглите копие на настоящото споразумение от нашия уебсайт (www.monese.com/terms).
  • 2.7 Ако желаете да ползвате услуги, предоставяни от одобрен външен доставчик по своята сметка Monese, можете да го направите, ако вече сте се регистрирали в Monese и вашата сметка в Monese е активна. Съветваме ви, преди да използвате одобрен външен доставчик, да се уверите, че доставчикът е одобрен от регулатора за улугите, които ще ползвате. В Обединеното кралство регулаторът е Органът за финансов контрол (“FCA”), чийто регистър е достъпен на адрес https://register.fca.org.uk/. В други европейски страни съществуват съответните регистри, регулирани от национални агенции, където можете да проверите външния доставчик. Трябва да потвърждавате изричното си съгласие за споделяне с одобрен външен доставчик на вашите лични данни за приложението Monese при всчко искане за достъп до вашата сметка в Monese на този доставчик за извършване на неговите услуги. Вие трябва да прецените последствията от споделяне на данните си за вход приложението Monese и личните си данни.
  • 2.8 Ако упълномощен доставчик трета страна поиска достъп до вашата сметка Monese, за да ви предостави тяхните услуги, използвайки вашите данни за вход в приложението Monese, ние ще поискаме от вас изрично потвърждение на това разрешение през приложението Monese. Когато искаме изричното ви съгласие за такъв достъп, ние ще ви разясним целта на искането на упълномощения доставчик трета страна и услугите, които те предоставят, за да направите информирано решение дали сте съгласни с искания достъп. Моля имайте предвид, че ако дадете изричното си съгласие, ние сме длъжни да предоставим достъп до вашата сметка Monese, ако искането е от упълномощен доставчик трета страна. Отказ е възможен само при ограничени обстоятелства.
  • 2.9 Ако не желаете да ползвате услугите, предоставяни от одобрения външен доставчик по вашата сметка в Monese, просто откажете достъп на одобрения външен доставчик до данните ви за вход и личните в данни в приложението на Monese.

  3. КАНДИДАТСТВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СМЕТКА В MONESE

  • 3.1 За да кандидатствате за сметка в Monese трябва да имате навършени 18 години.
  • 3.2 Ние ще регистрираме вашата сметка в Monese според данните, които ни предоставите. Вие трябва да ни предоставите точни данни и да ни съобщите за промяна в тези данни при първа възможност, за да имаме достоверна и актуална информация в нашата система.
  • 3.3 3.3 Ние можем да проверим информацията, която ни предоставяте, спазвайки конфиденциалност или да получаваме информация за вас лично или чрез трети лица от официални бази данни. Някои от търсенията, които ние бихме извършили или трети лица биха извършили от наше име, например кредитна проверка, могат да оставят мек отпечатък върху вашата кредитна история. Това няма да повлияе на кредитния ви рейтинг. Съгласявайки се условията по настоящото споразумение, вие потвърждавата, че давате съгласие на нас или на трето лице от наше име да извършим такива проверки.
  • 3.4 За да използвате вашата сметка Monese, ще трябва да изтеглите и инсталирате мобилното приложение Monese на вашия мобилен телефон.
  • 3.5 Сметката Monese е само за лично ползване, а не за бизнес цели. Ако използвате Monese сметката си за бизнес цели, ние можем да закрием вашата сметка в Monese незабавно.

  4. ПОЛУЧАВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА КАРТА

  • 4.1 Картата Monese ще ви бъде изпратена на пощенски адрес, който вие сте ни предоставили.
  • 4.2 Когато получите вашата карта Monese, като картодържател, трябва незабавно да се подпишете на указаното място върху нея и да активирате вашата Monese карта през приложението Monese. Ако картата Monese бъде присвоена преди да я получите, не носите отговорност за никакви транзакции.
  • 4.3 Щом картата Monese бъде активирана, приложението Monese ще ви предостави ПИН код. Картодържателят носи отговорността да не споделя ПИН кода си с никого. Вашият ПИН няма да бъде споделян с трети лица.
  • 4.4 Картодържателят може да промени ПИН кода си на всеки банкомат в Обединеното кралство, който предлага такава услуга. Когато променя или избира ПИН код, картодържателят не бива да избира ПИН, който може да лесно да бъде разкрит, като на пример номер, който:
  • 4.4.1 е свързан с картодържателя, например телефонен номер или рождена дата; или
  • 4.4.2 е част от информацията, видна на картата Monese; или
  • 4.4.3 се състои от едни и същи цифри или последователни цифри; или
  • 4.4.4 е същия като предишния ПИН код.

  5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА MONESE

  • 5.1 Картата Monese може да бъде използвана при който и да е търговец за покупки в магазин, през интернет или по телефона, и може да бъде използвана за теглене на пари в брой през банкомати в Обединеното кралство, ЕИЗ или навсякъде по света (възможно е да бъдат начислени такси, вижте параграф 11). Всяка транзакция трябва да бъде одобрена от картодържателя при всеки търговец чрез въвеждане на ПИН или друг код за сигурност. Ако търговецът не приема чип или ПИН сигурност, търговецът може да позволи на картодържателя да одобри транзакцията с подпис върху касова бележка. Транзакцията може да бъде одобрена и чрез връзка между картата Monese и безконтактен четец. Можем да откажем да извършим транзакция, ако тя е незаконна или свързана с измами. Считаме за одобрени от картодържателя транзакции, когато:
  • 5.1.1 е използван ПИН кода на картата Monese или друг секретен код на картодържателя; или
  • 5.1.2 е използвана картата Monese и картодържателят е разрешил транзакцията с подпис върху разписка или касова бележка.
  • 5.2 Картата Monese е предплатена дебитна карта, което означава, че наличността по картата ще бъде намалена със пълната сума на всяка транзакция, която правите, и със всякакви дължими такси или комисионни, включително допълнителни такси за ползване на банкомат, ако има такива. Картодържателят не бива да ползва картата Monese, ако пълната сума на транзакцията и приложимите такси надвишава наличността по картата.
  • 5.3 След като сте одобрили транзакция, това одобрение не може да бъде оттеглено.
  • 5.4 Картата Monese може да бъде ползвана за транзакции във валута, различна от британски лири и картата ви в Еврозоната може да бъде използвана за транзакции във валута, различна от евро ("транзакции в чужда валута"). Сумата, която ще бъде удържана от сметката ви Monese, ще бъде прехвърлена в британски лири или евро (в зависимост от използваната карта Monese) в деня на получаване на искането за транзакция. Ще използваме курс на едро, определен от Mastercard. Валутните курсове могат да се променят и могат да бъдат различни в момента на одобрение на транзакцията и в момента на удържане от наличната сума по сметката ви. Можете да видите курса, по който е извършена транзакцията, в секцията за история на транзакциите. Когато използвате Monese карта за транзакции в чужда валута (транзакции във валута, различна от валутата на вашата карта), ще начислим допълнителна такса за обмен на валута (вижте параграф 11).
  • 5.5 От съображения за сигурност, търговците, които приемат карта Monese, са длъжни да искат одобрение от нас за всяка транзакция, направена от картодържателя. В някои случаи търговците могат да изискат картодържателят да разполага с наличност, по-голяма от сумата на транзакцията, която желаят да заявят. Картодържателят ще плати само реалната и крайна цена на транзакцията, която прави. Търговците изискват по-голяма наличност, тъй като е възможно да им трябва достъп до по-голяма сума от тази, която картодържателят смята да похарчи. Това важи за:
  • 5.5.1 хотели, коли под наем и
  • 5.5.2 интернет търговци – някои интернет търговци, при регистрация или при потвърждаване на транзакцията, могат да поискат разрешение за плащане, за да се уверят, че има налични средства. Това ще се отрази временно на наличността по сметката ви. Много търговци, особено онлайн търговци, няма да извършат транзакцията преди стоките да са изпратени. Би следвало да бъдете уведомени за всякакви плащания, които ще бъдат извършени по този начин докато пазарувате при други търговци, за да сте сигурни, че винаги ще имате наличност за всички покупки. Ние няма да блокираме средства в случаите на транзакции с неизвестна крайна сума по т. 5.5.1 и 5.5.2, освен ако не е одобрена крайна сума за блокиране. Ние ще освободим всякакви блокирани суми незабавно след като сумата на транзакцията бъде обявена, както и веднага след получаване на платежно нареждане.
  • 5.6 В случаите, когато вие или картодържателят сте дали съгласие трето лице да вземе плащане през вашата сметка Monese (например, ако картодържателят е дал данните на картата си Monese на търговец с цел плащане на наем на кола или запазване на хотел), можете да поискате възстановяване на суми, ако са спазени следните условия:
  • 5.6.1 при даденото съгласие не е спомената точна сума на транзакцията;
  • 5.62 сумата, която е взета от вашата сметка Monese е повече от разумния размер на разход в дадения случай, според условията, включително и според предишни подобни плащания; и
  • 5.6.3 направите искане за възстановяване на суми в рамките на осем седмици след датата на вземане на средствата от вашата сметка Monese.
  • 5.7 Възможно е да поискаме нужните и допустими доказателства, за да потвърдим изпълнението на условията по т. 5.6.1 – 5.6.3.
  • 5.8 Ако поискате възстановяване на суми по т. 5.6, до 10 работни дни след датата на получаване на искането (или ако поискаме допълнителни данни съгласно т. 5.7, срокът ще бъде 10 работни дни след датата на получаване на допълнителните данни) ние можем:
  • 5.8.1 да възстановим напълно сумата; или
  • 5.8.2 да ви съобщим причините, поради които не можем да осъществим възстановяването.
  • 5.9 В случаите по параграф 5.6 не подлежите на възстановяване, ако:
  • 5.9.1 вие или картодържателят сте ни дали съгласие за извършване на плащането; и
  • 5.9.2 ако е приложимо, вие (или лицето или търговецът, на които се плаща) сте дали информация за съответното плащане поне 4 седмици преди дата, на която е дължимо плащането; или
  • 5.9.3 ако това, че съответното плащане е по-скъпо от колкото се очаква, се дължи на промяна на обменния курс.
  • 5.10 Параграф 5.9 не ограничава правата ви по схемата за гарантиране на директни дебити.
  • 5.11 Ако търговец се съгласи да ви върне пари за покупка, направена с карта Monese, средствата ще бъдат добавени към вашата наличност в сметката Monese, когато бъдат получени от търговеца.
  • 5.12 Картата Monese не може да бъде използвана във всички ситуации. Когато не е възможна онлайн авторизация за потвърждаване на наличността по сметката на картодържателя, картата Monese не може да бъде използвана. Тази ситуация е възможна при пътуване със влак, кораб, някои самолети. Вие носите отговорност, ако по каквато и да е причина бъде извършена офлайн транзакция при недостатъчна наличност, и сумата, надвишаваща вашата наличност трябва да ни бъде възстановена.

  ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА MONESE

  • 5.12 Картата Monese не може да бъде използвана във всички ситуации. В случаите, когато не е възможно да се получи онлайн потвърждение, че картодържателят има достатъчна наличност за предвидената транзакция, картата Monese не може да бъде използвана. Такива случаи могат да бъдат: плащания във влакове, кораби и някои плащания в самолети. Ако офлайн плащане бъде осъществено по каквато и да е причина, вие сте отговорни и трябва да ни възстановите всякакви суми, платени над вашата наличност.
  • 5.13 Картата Monese не може да бъде използвана за плащане на горивна колонка на бензиностанции на самообслужване. Можете да използвате Monese картата си, за да платите гориво на каса.
  • 5.14 Картата Monese не бива да се използва като документ за самоличност.
  • 5.15 Картата Monese не бива да се използва за незаконни цели или за цели, забранени от закона по всякакъв начин.
  • 5.16 Картата Monese не може да се използва за квази кеш операции или за транзакции, свързани с криптовалутната индустрия.
  • 5.17 Възможно е да изискаме от вас вашите карти Monese по всяко време при наличие на валидна причина, в съгласие с изискванията на параграф 14 или 15 или 16 на настоящото споразумение.

  ДАТА НА ВАЛИДНОСТ

  • 5.18 Датата на валидност на картата Monese е изписана на предната страна на картата Monese. Няма да можете да използвате картата Monese след тази дата. Ако поискате нова карта Monese, ние ще ви изпратим нова карта Monese, която да замести старата (възможно е да бъде начислена такса, вижте параграф 11).
  • 5.19 Всички налични суми по сметката Monese в картата Monese към крайната дата на валидност ще останат ваши в продължение на шест години след крайната дата на валидност. През този период можете по всяко време да прехвърлите наличната сума по сметката си Monese към банкова сметка в Обединеното кралство чрез Faster Payment в британски лири или към IBAN сметка чрез SEPA кредитен превод в евро (съобразно лимитите по сметка Monese). Няма да имате достъп до вашата Monese сметка и няма да ви бъдат възстановени никакви средства, останали в сметката ви в Monese шест години след крайната дата на валидност на картата ви Monese и настоящото споразумение ще бъде прекратено. Можем да ви начислим такса за обратно изкупуване в размер на £5 (или съответна сума в евро) за тази услуга.
  • 5.20 Вие носите отговорност за използването на всички карти Monese, които са ви издадени по настоящото споразумение и всички такси или комисионни, които могат да възникнат около картите Monese.

  6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕТКАТА MONESE

  • 6.1 Сметката Monese в ОК може да се използва за задаване на директни дебити, плащания Faster Payments и за преводи в чуждестранна валута, като за всяко използване важат лимитите по сметка Monese. Сметката Monese в Еврозоната може да се използва за изпращане и получаване на SEPA кредитни преводи, за транзакции в чуждестранна валута, като за всяко използване важат лимитите по сметка Monese.

  ДОБАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКАТА В MONESE

  • 6.2 Съгласно лимитите, поставени в параграф 1, по сметката Monese в ОК могат да бъдат внасяни средства чрез Faster Payments, BACS преводи и CHAPS преводи. За тези методи ще са ви нужни данните за сметката ви в Monese. Към сметката ви в Monese в ОК могат да бъдат добавяни средства и чрез вноска в брой в Post Office или PayPoint в Обединеното кралство. Средства могат да бъдат добавяни и чрез дебитни карти от ЕС или ОК. Съгласно лимитите, поставени в параграф 1, по сметката Monese в Еврозоната могат да бъдат внасяни средства чрез входящи SEPA преводи. По сметките ви в Monese могат да бъдат внасяни средства и чрез международни плащания, като за това ще са ви нужни данните на международната вносна сметка на Monese за входящи международни плащания. Съгласно параграф 6.4. ние ще кредитираме сметката ви в Monese, когато получим средствата.
  • 6.3 зависимост от това как са добавяни средствата към сметката Monese, може да дължите такси или комисионни, вижте параграф 11.
  • 6.4 Възможно е да не кредитираме вашата сметка Monese с превод, който е насочен към вашата сметка Monese, ако:
  • 6.4.1 сметката Monese е достигнала максималната наличност за сметка Monese или други лимити по сметката Monese;
  • 6.4.2 сметката Monese е неактивна или блокирана;
  • 6.4.3 изпращачът е предоставил неправилни/несъществуващи данни за Monese сметка за вашата сметка в Monese;
  • 6.4.4 имаме съмнение за незаконна дейност по вашата сметка Monese; или
  • 6.4.5 това действие противоречи на закона.
  • 6.5 Средствата могат да бъдат изпратени обратно на изпращача без да получавате известие, ако е в сила параграф 6.4.

  ИЗХОДЯЩИ FASTER PAYMENTS ПРЕВОДИ В ОК И ИЗХОДЯЩИ SEPA ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОДИ

  • 6.6 За да направите изходящи преводи Faster Payments в ОК, изходящи SEPA или международни преводи от вашата сметка Monese, трябва първо да запазите получателя като създадете нов платец. За да създадете нов платец за плащане в ОК от вашата сметка Monese в ОК, ще трябва да разполагате с името, номера на сметката и сорт кода на получателя на превода. За да направите нов платец за изходящ SEPA превод от вашата сметка в Еврозоната, ще ви трябват името и IBAN номера на сметката на получателя. За да създадете платец по международно плащане от вашата сметка в Monese, ще ви трябват име, номер на сметка или IBAN на получателя (тези данни ще бъдат наричани "уникален идентификатор"). След това ще трябва да преминете няколко стъпки на повишена сигурност в приложението на Monese.
  • 6.7 След като преминете успешно стъпките с повишена сигурност, преводът към този платец ще бъде възможен през приложението на Monese. Ако ние извършим плащането съгласно уникален идентификатор, предоставен ни от вас, не носим отговорност за неизпълнение или грешно изпълнение на транзакцията, в случаите, когато уникалния идентификатор е предоставен грешен.
  • 6.8 Вие носите отговорност за това да проверите дали има достатъчна наличност преди да изпратите изходящи плащания. Ако вашата сметка в Monese няма достатъчна наличност, вашият превод ще бъде отказан.
  • 6.9 Ако обновите номера на мобилния си телефон в приложението на Monese или чрез отдел за обслужване на клиенти, няма да можете да създадете нов платец за извършване на плащания през следващите 24 часа.
  • 6.10 Ако плащането е отказано от банката получател, върнатата сума ще бъде кредитирана по вашата сметка след като получим средствата от банката-получател.

  ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ

  • 6.11 За да наредите директен дебит от своята Monese сметка в ОК, трябва първо да разрешите организацията, която получава директните дебити от вашата сметка Monese.
  • 6.12 Ако директен дебит от вашата сметка Monese посочва, че плащането трябва да бъде извършено на точна дата или в последния ден на точен период, то ние ще изпълним нареждането за плащане като получено на съответната указана дата.
  • 6.13 Всички директни дебити ще бъдат плащани от вашата сметка Monese в началото на работния ден, в който са дължими.
  • 6.14 Вие носите отговорност да проверите дали има достатъчна наличност за извършване на плащането. Ако вашата Monese сметка няма достатъчна наличност всякакво плащане тип директен дебит ще бъде отказано.
  • 6.15 В случай на директен дебит, можете да прекратите нареждане за плащане до три работни дни преди края на работния ден, предхождащ деня за плащане на директния дебит. Прекратяването бъде в сила за всички следващи плащания по този директен дебит.

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОДИ

  • 6.16 Сметката Monese може да бъде използвана за нареждане на изходящи международни преводи във валута, различна от основната по вашата сметка в Monese (т.е. британски лири или евро). Monese, като представител на PPS, ще прехвърли нужната сума и данните от вашето платежно нареждане към трето лице, доставчик на услуги за обмен на валута и платежни услуги, за да бъде изпълнена транзакцията.
  • 6.17 Сумата, която излиза от вашата сметка Monese ще бъде прехвърлена в желаната чужда валута в деня на получаване на платежното нареждане по курс, предоставен от третото лице, доставчик на услуги за обмен на валута и платежни услуги, което ще извърши обмяната на валутата и/или ще прехвърли средствата. Приложимият курс на обмен и всякакви такси или комисионни ще бъдат показани в приложението преди да разрешите превода.
  • 6.18 Можете да правите входящи международни плащания към сметката си в Monese, като използвате данните на международната вносна сметка на Monese, които са изписани в приложението Monese, в британски лири или евро. Ако плащането е получено в британски лири, те ще бъдат кредитирани в същата валута по Monese сметката ви в ОК. Ако получавате плащане в британски лири по сметката ви в Еврозоната, те ще бъдат прехвърлени в евро преди да бъдат кредитирани по сметката ви. Ако получавате превод в евро по сметката си в Еврозоната, тя ще бъде кредитирана със същата валута. Ако плащането е насочено към Monese сметката ви в ОК, сумата в евро ще бъде превалутирана към сметката ви в Monese в британски лири. За този обмен, третото лице, доставчик на услуги за обмен на валута и платежни услуги, ще обмени сумата на получените средства в британски лири или евро и Monese ще нареди съответната равностойност да бъде кредитирана към PPS, а PPS ще кредитират вашата сметка Monese.
  • 6.19 Monese не начислява такси за входящи международни преводи. Някои банки-изпращачи или банки-посредници начисляват такса за изходящи международни преводи към IBAN на международната вносна сметка на Monese. В този случай, сумата за таксата ще бъде взета от сумата на превода преди тя да бъде кредитирана по сметката ви.
  • 6.20 Можете да получите допълнителна информация за това кои валути поддържаме за международни плащания, курсовете за обмен на валута за изходящи плащания в приложението, както и всякакви такси и комисионни по тях в параграф 11 и/или на уебсайта ни.

  СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

  • 6.21 Всички преводи, извършени чрез Faster Payments, ще бъдат изпратени до 2 часа. Всички SEPA преводи ще бъдат изпращани в рамките на 1 работен ден след платежното искане и ще бъдат кредитирани по Monese сметката ви в Еврозоната до 1 работен ден след получаване на средствата. Ако плащането е направено към друга Monese сметка, то ще бъде извършено мигновено.
  • 6.22 Всички международни преводи ще бъдат обработени в следните срокове:
  Вид транзакция Срок за получаване
  Изходящ превод от британски лири в евро и обратно Ако платежното нареждане е получено до 14 часа в работен ден, превода ще бъде извършен до края на следващия работен ден
  Всички други изходящи преводи Ако платежното нареждане е получено до 14 часа в работен ден, превода ще бъде извършен до края на четвъртия работен ден
  Входящи преводи Средствата ще бъдат по вашата сметка Monese в същия работен ден, в който получим средствата
  • 6.23 Ще дадем разрешение за извършване на плащане само ако плащането е в съгласие с лимитите по сметката Monese и има достатъчна наличност.
  • 6.24 Моментът на получаване на платежно нареждане е моментът, в който го получим. Ако платежното нареждане се изпрати в края на работния ден, то ще бъде получено през следващия работен ден. Не е възможно да бъде спряна транзакция, след като е изпратена към нас и сте дали съгласието си или сте дали съгласие насрочено плащане.
  • 6.25 Във връзка със всякакви платежни нареждания, които ни предоставяте директно, ние можем да ви кажем, при искане от вас, максималните срокове за изпълнение и сумата на всякакви разходи, свързани с плащането, включително индивидуалните им суми, ако е приложимо.

  РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕВОДИ И СПИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

  • 6.26 Вие носите отговорност да осигурите верни банкови данни за получателя и точна сума на транзакцията, когато нареждате плащане или създавате платец. Вие носите отговорност, ако подадете грешни инструкции или ако погрешно наредите повече от един път дадено плащане. Ние ще се опитаме да ви помогнем да си върнете парите. Възможно е да не може да бъдат възстановени, но ние ще направим всичко по силите си. Възможно е да ви начислим такса за проследяване, отзоваване или прекратяване на плащане. Ако не можем да ви възстановим средствата, вие можете да поискате от нас всякаква информация, която имаме за транзакцията, за да можете да поискате възстановяване на суми. Ние ще ви предоставим тази информация след писмено искане от вас, освен ако законът не ни забранява.
  • 6.27 Можете да ни наредите да извършим плащане от вашата сметка в Monese през приложението Monese като изберете електронни плащания и като ни дадете инструкции през трето лице, например схемата за директни дебити (само за сметки Monese в ОК) или доставчик на платежни услуги. Ще считаме, че даден превод е разрешен от вас, когато:
  • 6.27.1 транзакцията е одобрена през приложението Monese чрез използване на верен код за вход и когато платецът е бил одобрен с кода за проверка, изпратен до вас като SMS;
  • 6.27.2 сте наредили или сте се съгласили на директен дебит, който да бъде плащан през сметката ви в Monese в ОК; или
  • 6.27.3 доставчик на платежни услуги е извършил плащане през вашата сметка Monese.
  • 6.28 Можем да откажем да обработим плащането (без предварително известие до вас), ако:
  • 6.28.1 сметката Monese няма достатъчна наличност, за да бъде осъществено плащането; или
  • 6.28.2 сметката Monese е закрита или замразена; или
  • 6.28.3 сметката Monese е достигнала някои от лимитите по сметка Monese; или
  • 6.28.4 сме длъжни да постъпим така, за да спазим правилата на системата за плащания; или
  • 6.28.5 подозираме, че се извършва незаконна дейност по вашата сметка Monese или плащането е незаконно или свързано с измама; или
  • 6.28.6 подозираме измамен или непозволен достъп до вашата сметка Monese от страна на доставчик на платежни услуги; или
  • 6.28.7 законът ни задължава.
  • 6.29 Ако откажем да обработим плащане съгласно параграф 6.28,:
  • 6.29.1 ние ще ви известим чрез имейл/SMS/в приложението Monese за нашия отказ и причините, освен ако законът не ни забранява, в най-кратки срокове и не по-късно от края на работния ден след дена на получаване на платежното нареждане
  • 6.29.2 не носим отговорност за евентуални загуби в резултата на това, и не сме задължени да уведомим получателя;
  • 6.29.3 можете да проверите във вашата сметка Monese дали текущата наличност е достатъчна и/или за евентуални грешки в данните за транзакцията, които сте предоставили. Ако се свържете с отдел Обслужване на клиенти, ще можем да ви помогнем да поправите грешки в платежното нареждане;
  • 6.29.4 възможно е да имаме съображения съгласно т. 6.28.6.
  • 6.30 При подозрение за или реална измама, или заплаха за сигурността на сметката ви Monese или картата ви Monese, ние ще се свържем с вас чрез SMS, телефонен разговор, поща, имейл или друг сигурен начин за връзка. Възможно е да поискаме проверка на самоличността ви или тази на картодържателя от съображения за сигурност.
  • 6.31 В общия случай няма да можете да прекратите плащане, за което сте дали разрешение или сте наредили чрез доставчик на платежни услуги. Възможно е да бъде спряно плащане по директен дебит, ако:
  • 6.31.1 ако прекратите директния дебит до три работни дни преди края на работния ден, предхождащ деня на плащане на директния дебит от вашата сметка Monese в ОК; и
  • 6.31.2 плащането не е вече извършено.
  • 6.32 Ако спрете или прекратите директен дебит, трябва да съобщите на получателя, на когото ще бъде платен директния дебит. Ние не носим отговорност, ако вие не успеете да го уведомите и получателят не може да има никакви искания към нас.
  • 6.33 Ако, поради някаква причина, е извършено плащане за сума, надвишаваща текущия ви баланс по сметката Monese, трябва да възстановите частта от сумата, с която е превишен текущия баланс при конкретното плащане, незабавно след като получите фактура от нас. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.
  • 6.34 Ако, поради някаква причина, плащане до получател в ЕИЗ пристигне по-късно от намерението, вие можете да поискате от нас да се свържем с банката получател и да поискаме от тях да заложат дата на кредитиране на плащането в съответствие с датата, на която е трябвало да пристигне.
  • 6.35 Текущата наличност по вашата Monese сметка не подлежи на олихвяване.

  7. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКАТА MONESE

  • 7.1 Можете да проверите текущия баланс и историята на транзакциите по вашата сметка Monese през приложението Monese.
  • 7.2 Всяко движение ще има уникален код на транзакция.
  • 7.3 Месечните ви извлечения по сметката Monese са на ваше разположение по всяко време в приложението. За да ги разгледате идете в секция "Сметка" и изберете "Извлечения". Всеки месец ще ви изпращаме известие по имейл за наличие на ново извлечение.

  8. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ НА ВАШАТА СМЕТКА MONESE И ИЗИСКВАНЕ НА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

  • 8.1 Можете да затворите вашата Monese сметка и да прекратите всякакви Monese карти по всяко време като се свържете с отдел обслужване на клиенти. Всички налични суми могат да бъдат прехвърлени към банкова сметка в Обединеното кралство чрез превод Faster Payments в британски лири или към сметка в Еврозоната чрез SEPA превод в евро (според лимитите по сметка Monese) преди да закриете сметката си в Monese.
  • 8.2 Освен в случаите по параграф 8.4, щом текущо наличната сума бъде изплатена и Monese сметката затворена, вашето споразумение спира. Ако по вашата Monese сметка трябва да се приложи параграф 8.4, вашата Monese сметка ще продължи да бъде активна и вашето споразумение ще продължи да бъде в сила, докато сметката ви Monese не бъде напълно празна.
  • 8.3 Всички директни дебити, зададени по вашата сметка Monese, ще бъдат отказвани след като вашата Monese сметка е закрита.
  • 8.4 Ако открием допълнителни тегления, такси или комисионни, които са дължими по вашата Monese сметка след изплащането на текущата наличност, ще ви изпратим фактура с точно описание и ще изискваме да ни възстановите дължимите суми незабавно след получаване на фактурата. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.
  • 8.5 Дори да не желаете да закривате сметката си в Monese и да прекратявате картите си Monese, по всяко време можете да изискате каквато желаете част от наличната ви сума чрез превод към банкова сметка в Обединеното кралство чрез превод Faster Payments в британски лири или към сметка в Еврозоната чрез SEPA превод в евро (според лимитите по сметка Monese).

  9. ВАШИ ОТГОВОРНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЯ

  • 9.1 Вие носите отговорност да използвате сметката си Monese и всички Monese карти, издадени по сметката ви Monese.
  • 9.2 Вие носите отговорност да съхранявате по сигурен начин вашата Monese карта, личните данни за вашата Monese карта и вашата Monese сметка, както и данните за вход в приложението Monese.
  • 9.3 Не бива да:
  • 9.3.1 позволявате на друг да използва вашата Monese карта или вашата Monese сметка, освен ако това не е одобрен външен доставчик;
  • 9.3.2 позволявате на друг човек да използва вашата карта Monese;
  • 9.3.3 записвате вашия ПИН или други данни по начин, който позволява на трети лица да извършват забранени действия с вашата Monese сметка или Monese карта;
  • 9.3.4 разкривате или показвате вашия ПИН код или други данни за вашата Monese карта на трети лица;
  • 9.3.5 разкривате или показвате вашите данни за вход в приложението Monese на трети лица, освен ако това не е одобрен външен доставчик и вие искате да използвате услугите му; или
  • 9.3.6 въвеждате ПИН код в банкомат, който не изглежда истински, изглежда променен, има съмнително прикачено устройство или работи по подозрителен начин.
  • 9.4 Вие носите отговорност за всички транзакции, които сте одобрили, в съгласие с разпоредбите на настоящото споразумение.
  • 9.5 Вие носите отговорност за всички осъществени транзакции докато сте действали с измама или не сте следвали разпоредбите на настоящото споразумение умишлено или поради груба небрежност.
  • 9.6 Вие се съгласявате да обезщетите и да не държите отговорни нас, наши доставчици, партньори, представители, спонсори и доставки на услуги и техните майчини компании от и за разходи по всякакви съдебни действия, предприети, за да се наложи изпълнението на настоящото споразумение и/или евентуални нарушения на настоящото споразумение, или незаконно използване на вашата Monese карта, Monese сметка, данни за вход в Monese, ПИН код, или разрешено от вас или лице/а, упълномощено/и от вас.
  • 9.7 Приложението Monese се поддържа само за устройства, чиято операционна система не е била модифицирана, разкодирана, или настроена да позволява инсталиране на софтуер от източници, различни от одобрените от Monese (например, но не само - Apple App Store и Google Play). Използване на приложението Monese на такова устройство е изцяло ваша отговорност и риск и не можем да носим отговорност за никакви финансови загуби или загуба на данни или информация.

  10. ИЗГУБЕНА, ОТКРАДНАТА ИЛИ ПОВРЕДЕНА КАРТА

  • 10.1 В случай на загуба, кражба, измама или друго събитие, което води до риск от непозволено ползване на картата Monese или ако Monese картата е повредена или не работи, трябва да блокирате вашата Monese карта през приложението Monese незабавно или да се свържете с отдел Обслужване на клиенти, които да блокират картата ви Monese. Повече информация как да се свържете с отдел Обслужване на клиенти ще откриете в параграф 19.2.
  • 10.2В случай че картодържателят е следвал необходимите стъпки, съгласно параграф 10.1 и, ако параграф 10.4 не е приложим, тогава вие не носите отговорност за загуби, които са с дата следваща датата, на която картодържателят е блокирал неговата Monese карта или е уведомил отдел Обслужване на клиенти. Ако има текуща наличност по вашата сметка Monese, можете да поискате нова Monese карта за вашата Monese сметка през приложението Monese. Ако ви изпратим нова карта Monese, тя ще бъде получена на домашния адрес на картодържателя (за приложими такси, вижте параграф 11).
  • 10.3 В случай че имаме основание да подозираме вас или картодържателя в незаконни действия или груба небрежност или: (а) нарочно не сте ни уведомили за загубена или открадната карта Monese; или (б) когато картодържателят не е запазил по достатъчно добър начин своята Monese карта или лични данни, свързани с Monese сметката си; или (в) когато вие или картодържателя сте нарушили настоящото споразумение; вие носите отговорност за всички свързани загуби.
  • 10.4 В случаите по точка 10.3 можете да носите отговорност за суми до £35 за всички загуби, произтичащи от неразрешени плащания при използване на вашата Monese сметка или Monese карта, когато Monese сметката ви или Monese картата ви или данните, свързани с тях, са изгубени или откраднати, или когато не сте запазили по подходящ начин тези данни от нежелан достъп. Тази такса може да не бъде приложена, ако: не е било във възможностите ви да засечете загубата, кражбата или нежелания достъп преди да е извършено плащането (освен, ако действията ви не са измама) или загубата е предизвикана от наш служител или агент или друго лице, извършващо услуги от наше име.

  11. ТАКСИ И КОМИСИОННИ

  • 11.1 По вашата сметка Monese дължите следните такси. Таксите, описани тук долу, се отнасят до основния пакет от услуги, които ви предоставяме, които са основен пакет усулуги, свързани с обичайно ползване на вашата сметка Monese. Нашите приходи се формират от основните такси, които ни плащате. Други такси, които плащате при поискване се отнасят до някои услуги, които вие използвате/изисквате по вашата сметка Monese.
  НАЧИНАЕЩ ПЛЮС ПРЕМИАЛЕН
  Месечна такса Безплатно £4,95 / €4,95 за обслужване на всякакъв брой сметки Monese (например, ако имате сметка Плюс в Monese в ОК и сметка Плюс в Еврозоната, таксата ви ще бъде само £4,95 / €4,95 общо за двете). След като заплатите първата си месечна такса за сметка Плюс в Monese, ако сметката ви е празна, не дължите такса. £14,95 / €14,95 за обслужване на всякакъв брой сметки Monese (например, ако имате сметка Плюс в Monese в ОК и сметка Плюс в Еврозоната, таксата ви ще бъде само £14,95 / €14,95 общо за двете). След като заплатите първата си месечна такса за сметка Плюс в Monese, ако сметката ви е празна, не дължите такса.
  Такса за отваряне на сметка Безплатно Безплатно Безплатно
  Виртуална Monese предплатена карта Безплатно (заплаща се цена за стандартна доставка £4,95 / €4,95) Безплатно (безплатна стандартна доставка) Безплатно (безплатна стандартна доставка)
  Първа физическа карта Monese по вашата сметка Monese в ОК или сметка Monese в Еврозоната Безплатна (подлежаща на 1% такса за обмяна на валута, приложена към цената на едро) Безплатно (безплатна стандартна доставка) Безплатно
  Преводи в реално време между сметки в Monese Безплатно (подлежи на такса 1% за преводи в чужда валута по валутен курс на едро) Безплатно (не се прилага такса за превалутиране) Безплатно
  Местни и международни преводи Безплатно (дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу) Безплатно (дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу) Безплатно
  Директни дебити (само за сметки Monese в ОК) Безплатно Безплатно Безплатно
  Apple/Android плащане Безплатно Безплатно Безплатно
  Покупки с Monese карта Безплатно (дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу) Безплатно (дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу) Безплатно
  Входящ банков превод Безплатно Безплатно Безплатно
  Зареждане с дебитна карта от ЕИЗ 0,35% от сумата 0,35% от сумата Безплатно
  Зареждане с международна дебитна карта 2,5% от сумата 2,5% от сумата Безплатно
  Тегления в брой на банкомат ATM £1 / €1 на теглене (дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу) 6 безплатни тегления на месец от сметка в ОК и в Еврозоната (обща сума). След това по £0,50 / €1 на теглене до 20.03.2018 г. След тази дата допълнителните тегления ще се таксуват по £1 / €1. Дължи се такса за обмен на валута, вижте по-долу. Безплатно (през началния период, а след това 20 безплатни транзакции за месец с платена такса, общо за всичките ви сметки Monese. След двадесетото теглене - такса £1 / €1. Приложими са и такси по обмен на валута, вижте по-долу).
  Cashback в магазин (само за сметки Monese в ОК) Безплатно Безплатно Безплатно
  Проверка на наличност и история в приложението Безплатно Безплатно Безплатно
  Известия по имейл, телефон, в приложението или като SMS Безплатно. SMS съобщенията се таксуват по тарифа на оператора ви Безплатно. SMS съобщенията се таксуват по тарифа на оператора ви Безплатно. SMS съобщенията се таксуват по тарифа на оператора ви
  Закриване на сметка в Monese Безплатно Безплатно Безплатно
  Блокиране и отблокиране на карта Monese Безплатно Безплатно Безплатно
  Monese обслужване на клиенти Безплатно Безплатно Безплатно приоритетно обслужване
  Вноска в брой през Post Office (само за сметки Monese в ОК) 2% (минимално £2) £1 Безплатно (през началния период, а след това 10 безплатни зареждания в брой за месец с платена такса, независимо от метода. След десетата транзакция - такса £1).
  Вноска в брой през PayPoint (само за сметки Monese в ОК) 3,50% (минимално £3) 2,50% (минимално £1) Безплатно (през началния период, а след това 10 безплатни зареждания в брой за месец с платена такса, независимо от метода. След десетата транзакция - такса 2,50% от сумата, мин. £1).
  Други такси
  Допълнителна/изгубена/семейна карта Monese Безплатно (заплаща се цена за стандартна доставка £4,95 / €4,95) Безплатно (заплаща се цена за стандартна доставка £4,95 / €4,95) Безплатно
  Услуги по управление на средства Безплатно Безплатно Безплатно
  Обмен на валута при използване на карта Monese за теглене в брой от банкомат и покупки в чужда валута (различна от британски лири или съответно евро) Валутен курс на Mastercard и 2% от стойността на тегленето (минимално £2/€2 за тегления от банкомат) Валутен курс на Mastercard и 0,5% от стойността на превода Обменен курс на едро на Mastercard
  Обмен на валута при изходящи международни плащания през приложението Monese Прилага се валутният курс на едро, а таксата за обмен на валута е изписана в приложението преди да потвърдите превода (таксите за обмен на валута започват от 2% от стойността на превода, минимално £2 / €2) Прилага се валутния курс на едро, а таксата за обмен на валута е изписана в приложението преди да потвърдите превода (таксите за обмен на валута започват от 0,5% от стойността на превода, минимално £2 / €2) Вашите пари се превалутират по обменен курс на едро

  Моля имайте предвид, че гражданите на Ирландия подлежат и на допълнително таксуване за тегления в брой. Начисляваме сумата за тегления, случили се през предишната календарна година.

  • 11.2 Месечната такса се плаща всеки месец, преди месеца, а който се дължи. Началният (въвеждащият) период без такса е 30 последователни дни, въз основа на календарна година от 360 дена. Това означава, че ако платите месечната си такса на 2ри февруари, следващата такса ще дължите на същата дата от следващия месец. Ако следващата ви дата за плащане на месечна такса не е дата от следващия месец, таксата ще бъде платена на последния ден от месеца. Ако балансът по сметката ви е под сумата на месечната такса, тя няма да бъде таксувана. Плащането на месечна такса и периодите на таксуване ще бъдат подновени при вноска, така че текущата ви наличност да надвишава сумата на месечната такса.
  • 11.3 Ние ще ви начислим всякакви такси или комисионни, които ни дължите, от текущата ви наличност по вашата Monese сметка. Ако няма достатъчна наличност и таксите или комисионните надвишават сумата на наличните средства по вашата сметка Monese, ние ще:
  • 11.3.1 вземем тези дължими суми от налични средства по други ваши сметки в Monese (например Monese сметка в Еврозоната, ако основната ви сметка е в ОК или обратното). Ако наличността по другите ви сметки е във валута, различна от валутата на таксите или комисионните, които дължите, ние ще обменим тези средства от съответната сметка по валутен курс, зададен от трето лице, доставчик на услуги по обмен на валута и разплащателни услуги, което Monese използва за международни плащания.
  • 11.3.2 в случай че наличността по нито една ваша сметка в Monese не е достатъчна да покрие дължимите суми, ние ще ви изпратим фактура и вие ще трябва да възстановите сумите незабавно след получаване на фактурата. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас. Ако поради някаква причина нямате достатъчна наличност за месечната ви такса, ние ще начислим таксата за следващия месец следващия път, когато внесете пари и няма да бъдат начислявани такси за периоди, в които не сте имали достатъчна наличност;
  • 11.3.3 клиентите на план Начинаещ могат да променят плана си на Monese Плюс по всяко време през приложението Monese. При промяната трябва по сметката им да има текуща наличност равна на поне една месечна такса за план Плюс. Ако текущата наличност не е достатъчна, ние можем да променим плана ви на Плюс и да удържим месечната ви такса при достатъчна текуща наличност. Ако сте поръчали карта Monese като Начинаещ клиент и таксата за нея все още не е начислена, все пак ще трябва да заплатите тази такса.
  • 11.3.4 Клиентите на Monese Плюс или Премиален пакет могат да преминат на "Начинаещ" след като са платили поне първата си месечна такса. След това промяната към план 'Начинаещ" може да стане по всяко време и ще влезе в сила в края на месеца, за който е платена такса.
  • 11.3.5 Клиентите на план Monese Плюс могат да преминат на Премиален по всяко време в приложението на Monese. Ако промяната става в средата на периода на таксуване, Monese ще изчисли оставащата сума от месечна такса пропорционално на оставащите дни от периода на таксуване за план Плюс и тази сума ще бъде приспадната от месечната такса за Премиален пакет след промяната. В момента на промяната трябва да имате достатъчна наличност за поне една месечна такса за план Премиален. Ако нямате достатъчна наличност по вашата сметка Monese, промяната на плана е възможна, като сумата за таксата ще остане висяща по вашата сметка и ще бъде платена от първата следваща вноска по вашата сметка.
  • 11.3.6 Клиентите на Monese с план Премиален могат да преминат на Monese Начинаещ или Monese Плюс след като са заплатили поне една месечна такса. След това, преминаването към план Плюс или Начинаещ може да стане по всяко време, като датата на преминаване ще съвпада с датата на изтичане на платения период за план Премиален.

  12. НЕОДОБРЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ

  • 12.1 Ако имате съмнение, че транзакция по вашата Monese сметка не е била разрешена от вас или доставчик на платежни услуги или не е била изпълнена правилно, трябва да се свържете незабавно с отдела за обслужване на клиенти или до 13 месеца след датата на съответната транзакция.
  • 12.2 Ако ни уведомите за неодобрена транзакция или неправилно изпълнена транзакция по точка 12.1:
  • 12.2.1 ние имаме отговорност да докажем, че транзакцията е идентифицирана, правилно е записана, въведена в нашите записи и не е засегната от техническа неизправност или друга грешка на нашите услуги;
  • 12.2.2 до края на следващия работен ден след получаването на известието ви, в съгласие е параграф 12.1 и точка 12.2.1, ще ви възстановим неодобрената сума, включително всякакви такси, по вашата сметка в Monese, до положение, така че тази транзакция никога не се е случвала.
  • 12.2.3 нямаме задължение да възстановяваме неодобрени суми, ако Monese има основание да счита, че вие сте действали с измама и можем да известим полицията или друга агенция, позволена от закона. Ако не възстановим сумите до края на следващия работен ден, но след това се докаже, че транзакцията е била неодобрена, ние ще възстановим неодобрените суми веднага. Ще бъдат възстановени по начин, който гарантира, че не търпите загуби.
  • 12.2.4 След като възстановим неодобрените суми, нашата отговорност към вас приключва. Ако след това разберем чрез разследване, че не сте подлежали на възстановяване, ще считаме възстановяването за грешно и ще имаме право да извършим отново транзакцията, включително всякакви такси и комисионни, по вашата Monese сметка. Ще ви дадем известие с достатъчно време за реакция, ако предстои такава отмяна на възстановяване.
  • 12.3 Вие носите отговорност за всички неодобрени транзакции по вашата Monese сметка, ако нарочно или поради груба небрежност не сте запазили данните на вашата карта Monese или сметка Monese по достатъчно сигурен начин, в съгласие с условията на настоящото споразумение; или не сте ни уведомили незабавно или без излишно забавяне за това, че знаете за нарушена сигурност на вашата Monese карта или Monese сметка поради кражба, загуба или друго присвояване на ваши данни.
  • 12.4 Освен ако не сте действали с измама, вие не носите отговорност за всякакви загуби по отношение на неодобрени транзакции от вашата сметка Monese след като сте ни казали, че данните на вашата карта Monese или сметка Monese са били загубени, откраднати или по друг начин компрометирани или че Монийз картата е използвана във връзка с (договор от разстояние) distance contract.
  • 12.5 Вие носите отговорност за правилното нареждане на плащания през вашата сметка Monese. Ако ни съобщите за неправилно извършено плащане, ние незабавно ще възстановим сумата по вашата Monese сметка, както и всички такси и комисионни, свързани с плащането. Ще възстановим текущата ви наличност до нивата, на които е била преди извършеното неправилно плащане. Това възстановяване няма да се случи, ако:
  • 12.5.1. не успеете да ни съобщите за неправилно извършеното плащане в кратък срок или поне в рамките на 13 месеца след датата на транзакцията;
  • 12.5.2 някаква част от уникалния идентификатор в платежното нареждане, което сте ни предоставили, е грешна. Ако е така, ще направим усилие да възстановим средствата ви, ако плащането е било извършено, но можем да ви начислим такса за покриване на разходите по проследяване на плащането. Ние ще ви кажем колко ще бъде тази такса преди да започнем проследяването. Ако не успеем да възстановим средствата, вие можете да поискате всичката налична информация, която е събрана по транзакцията и да направите постъпки за възстановяване на сумата. По закон сме длъжни да предоставим тази информация при получаване на писмено искане, освен когато законът ни забранява да дадем тази информация; или
  • 12.5.3 можем да докажем, че плащането е получено от банка получател (в този случай отговорността се прехвърля към тях).
  • 12.5.4 грешката, която е предизвикала неправилното плащане, се дължи на необичайни и непредвидими обстоятелства извън нашия контрол и въпреки всички усилия, последствията от тези обстоятелства не са могли да бъдат избегнати или са предизвикани от наше задължение към европейски или великобритански норми и закони.
  • 12.6 Ако по вашата Monese сметка са платени средства по погрешка, ние можем да вземем тези средства от вашата сметка Monese и/или да ги блокираме, за да не могат да бъдат харчени.
  • 12.6.1 Не сме длъжни да ви уведомим, ако възстановяваме суми от вашата сметка или блокираме суми.
  • 12.6.2 Ако по вашата сметка в Monese постъпят средства по погрешка, ние сме длъжни да предоставим достатъчно данни за вас и за неправилната транзакция на банката или институцията, която е изпратила плащането, за да ги улесним във възстановяване на средствата към клиентите си.
  • 12.7 Ако е извършен грешен директен дебит, имате право на възстановяване на сумата от получателя или от нас в съгласие с гаранцията за директни дебити.
  • 12.8 Без значение чия е отговорността, ако желаете да получите информация за изпълнението на плащането, ние ще направим незабавни усилия за проследяване на транзакцията и ще ви уведомим за резултата, напълно безплатно.

  13. ПРОМЕНИ

  • 13.1 Ние можем да променим настоящото споразумение, включително таксите и лимитите, като ви изпратим известие по имейл поне два месеца преди датата (ако имейл адресът, с който разполагаме, е актуален). В допълнение, последната версия на настоящото споразумение ще бъде достъпна през приложението Monese.
  • 13.2 Ако не сте съгласни с промените в споразумението, можете да прекратите споразумението по всяко време през този двумесечен период на предизвестие и да закриете сметката си Monese съгласно параграф 8.1 без допълнителни такси. Ако вие не прекратите през този период, ще се счита че вие сте приели промените и те ще влязат в сила за вас.
  • 13.3 Ако която и да е част от настоящото споразумение не съответства на някой правилник или не следва законови изисквания, ние няма да се съобразим с тази част, а ще я приравним и ще имаме предвид, че тя се съобразява със съответните изисквания.
  • 13.4 В някои ситуации можем да правим промени по настоящото споразумение без да ви уведомяваме. Това са промени, които вие вероятно очаквате в съответствие със същността на продукт или услуга, или когато считаме, че промените ще доведат до подобряване на услугата и нямат негативно влияние върху вашите финанси. Ние не сме длъжни да ви съобщаваме лично и предварително, ако се отнася до следните промени:
  • 13.4.1 промени, които не се отразяват пагубно върху финансите ви, подобряват сигурността на вашите средства и предоставят по-добра услуга; или ако въведем нова услуга, от която можете да имате полза.
  • 13.4.2 Въпреки че винаги, когато е възможно, ви даваме известие поне 2 месеца преди промените, свързани със законовата среда в ОК и ЕС, може да има изключителни случаи, в които това няма да е възможно. В такъв случай ви даваме предизвестие възможно най-рано.

  14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  • 14.1 Настоящото споразумение ще бъде в сила докато не се прекрати от вас или от нас. Можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
  • 14.2 Ние можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, ако ви дадем двумесечно предизвестие по имейл, чрез съобщение в приложението или текстово съобщение и да възстановим по ваша сметка текущата ви наличност без допълнителни такси. Можем да прекратим настоящото споразумение и без предизвестие, с незабавен ефект, ако вие, в качеството си на собственик на сметка Monese или картодържател, сте нарушили разпоредба на настоящото споразумение, или ако имаме основание да считаме, че вие сте използвали или имате намерение да използвате Monese сметката си или Monese картата си с груба небрежност или за престъпни или измамни цели, или ако ние вече не управляваме транзакциите ви поради намеса на трети лица.
  • 14.3 Страните по споразумението запазват обичайните си законови права да разглеждат рамката като неприложима, невалидна или прекратена, в съответствие с обичайните принципи на договорното право.
  • 14.4 В случай че се установят такси, които са възникнали по вашата сметка Monese след прекратяването от ваша или наша страна, тогава, по силата на настоящото споразумение, вие ще ни възстановите всички суми, свързани с изтеглянето на наличността по сметката Monese или такси и/или комисионни надлежно приложени преди или след прекратяването. Ние ще ви изпратим фактура с точното има описание и ще изискваме да ни възстановите дължимите суми незабавно след получаване на фактурата. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.

  15.ОТМЯНА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

  • 15.1 Можем да прекратим, затворим или блокираме вашата сметка Monese или карти Monese по всяко време с незабавен ефект и без предупреждение към вас, ако:
  • 15.1.1 открием, че част от информацията, която сте ни предоставили при кандидатстване за сметка в Monese е неправилна; или
  • 15.1.2 подозираме или се опитваме да спрем нежелано или измамно използване на вашата сметка Monese или карта Monese или всякаква информация, свързана с вашата сметка и/или карта;
  • 15.1.3 достигнали сте лимита по сметката Monese;
  • 15.1.4 сте нарушили това споразумение;
  • 15.1.5 считаме че е необходимо от съображения за сигурност;
  • 15.1.6 законът или други нормативни документи ни задължават; или
  • 15.1.7 имаме основание да считаме, че в качеството си си на собственик на сметка Monese или картодържател, сте използвали или имате намерение да използвате Monese сметката си или Monese картата си с груба небрежност или за престъпни или измамни цели, или ако ние вече не управляваме транзакциите ви поради намеса на трети лица.
  • 15.2 В случай че прекратим или спрем сметката Monese или картата Monese, ние ще ви съобщим преди да ги прекратим или спрем, ако ни е възможно. В допълнение можем да съобщим и на лица, свързани с транзакцията, че има прекратяване.

  16. БЛОКИРАНЕ НА КАРТАТА ВИ MONESE

  • 16.1 16.1 Можем да блокираме или спрем вашата Monese карта, ако:
  • 16.1.1 16.1.1 считаме че е необходимо от съображения за сигурност;
  • 16.1.2 имаме съмнения, че картата се използва без разрешение или с цел измама; или
  • 16.1.3 законът или други нормативни документи в ОК или ЕС ни задължават
  • 16.2 В случай, че прекратим или спрем вашата Monese карта, ако е възможно, ще ви известим предварително преди спирането или блокирането и ще ви съобщим причината за това действие. Ако, поради някакви обстоятелства, не е възможно да ви известим, ще ви съобщим причината за спирането или блокирането при първа възможност. В допълнение, можем да съобщим на други, засегнати от транзакцията страни, за прекратяването.
  • 16.3 Ако блокираме или спрем картата ви Monese, според причините, довели до спиране или блокиране, ще я отблокираме възможно най-скоро, след като причините спрат да съществуват.

  17. НАШИ ОТГОВОРНОСТИ

  • 17.1 В съгласие с параграф 17.2, нашата отговорност във връзка с настоящото споразумение (независимо дали произтича по договор, при закононарушение (включително небрежност), нарушение на законни задължения или по друг повод) има на следните изключения и ограничения:
  • 17.1.1 не носим отговорност за грешки, възникнали пряко или непряко по каквато и да е причина извън нашия контрол, включително, но не само: липса на средства и/или нарушение на мрежовата услуга на банкомати (ATM); лимити за теглене в брой на операторите на банкомати; и повреда на системите за обработка на данни;
  • 17.1.2 не носим отговорност всички пропуснати печалби и загуба на дейност (и в двата случая пряка и непряка) или за всички непреки, косвени, специални и наказателни загуби;
  • 17.1.3 когато картата Monese е повредена по наша вина, нашата отговорност се ограничава до заместване на Monese картата или, по наше усмотрение, до възстановяване на текущата наличност;
  • 17.1.4 когато има неправилно удържани суми от вашата текуща наличност по наша грешка, нашата отговорност се ограничава до възстановяване по вашата сметка на равностойна сума;
  • 17.1.5 в изключително редките случаи на удържане на суми от вашата текуща наличност, които не са одобрени от вас или от картодържателя по смисъла на настоящото споразумение, тогава нашата отговорност се свежда до мерките в параграф 12; и
  • 17.1.6 във всички други случаи на наша грешка, нашата отговорност се ограничава до възстановяване на текущата наличност.
  • 17.2 Нищо в настоящото споразумение не премахва или ограничава нашата отговорност при смърт или травма в резултат от наша небрежност или измама или от други, доколкото тази отговорност не може да бъде ограничена или премахната при съществуващите закони и правила.
  • 17.3 В рамките, предвидени от закона, всички условия или гаранции, предвидени от закона, правилниците или от друго са изрично премахнати.
  • 17.4 Горепосочените изключения и ограничения, посочени в този параграф, се прилагат за всички отговорности на наши сътрудници като Mastercard, и други доставчици, изпълнители, представители или дистрибутори и техните сътрудници (ако имат такива) към вас, които могат да възникнат във връзка с настоящото споразумение.

  18. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

  • 18.1 Някои ваши лични данни са ни нужни, за да ви предоставим сметка Monese и услугите по настоящото споразумение. Фирмите Monese и PPS са оператори на лични данни по отношение на нашето задължение да ви предоставим услугите по това споразумение и ще използваме личните ви данни само с тази цел. Моля прочетете нашата Политика за поверителност, публикувана на адрес https://monese.com/privacy, където ще откриете подробности за това какви ваши лични данни събираме, как ги съхраняваме и как ги използваме, както PPS така и Monese.
  • 18.2 За да направим плащане, можем да прехвърлим вашите данни/информация към доставчик на платежни услуги, който изпълнява нашите платежни инструкции. Когато ни предоставяте платежно нареждане, вие се съгласявате с това прехвърляне на вашите данни. Ние ще се свъжем с вас, ако имаме нужда от допълнителна информация за извършане на такова плащане. Ако желаете да получите информация за доставчиците на платежни услуги, които използваме за плащания, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Можем да прехвърлим вашата информация и извън Европейския съюз и ЕИЗ, за да позволим на картодържателя да използва картата си при пътувания извън тези зони, или според действащите закони.
  • 18.3 Ако вие позволите или датете съгласие на упълномощен доставчик трето лице за достъп до вашата сметка Monese, за да ви предоставя услугите си, имайте предвид, че ние не контролираме начина, по който упълномощеното лице трета страна използва вашата информация и не носим отговорност за загуба на информация, след като упълномощеното лице трета страна е имало достъп до вашата информация.

  19. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПЛАКВАНИЯ

  • 19.1 Оплаквания относно всички части от услугата, предоставяна от нас, могат да бъдат изпращани до отдела за обслужване на клиенти чрез чата в приложението на Monese или на имейл адрес complaints@monese.com. След като е получено оплакване, то ще бъде обсъждано чрез имейл съобщения.
  • 19.2 Всички оплаквания се обработват съгласно нашата процедура. При поискване от ваша страна, ще ви предоставим копие на нашата процедура за оплаквания и, ако получим оплакване от вас, ще потвърдим процедурата, като ви изпратим имейл потвърждение за приетото оплакване. Процедурата ни за оплаквание се предоставя само на английски език във всички случаи.
  • 19.3 Всички оплаквания ще бъдат обработвани в разумни срокове и най-много за 15 работни дни. Ако случаят е изключителен и оплакването не може да бъде разрешено в посочения тук горе срок поради причини, върху които Monese няма контрол, ще получите имейл съобщение с причините за забавянето и нов краен срок за получаване на окончателен отговор по вашето оплакване. Този срок не може да надвишава 35 работни дни след първата дата на получаване на оплакването.
  • 19.3 Ако не успеем да разрешим вашия проблем по начин, който ви задоволява, можете да се свържете с финансовия омбудсман (адрес - Exchange Tower, London E14 9SR, телефон 0800 023 4567, когато се обаждате от ОК или +44 20 7964 0500, когато се обаждате от чужбина). Подробности за услугата, предоставяна от финансовия омбудсман ще откриете на адрес www.financial-ombudsman.org.uk.
  • 19.4 Има и други възможности, като например да подадете оплакване към нашия регулатор, FCA, или да предизвикате алтернативна процедура по разрешаване на спор, като посетите платформата ODR на адрес http://ec.europa.eu/odr.

  20. ОБЩИ

  • 20.1 Всяко забавено или неуспешно прилагане на право или мярка по това споразумение от наша страна не се приема за отказ от това право или мярка, нито възпрепятства упражняването им във всеки следващ момент.
  • 20.2 Ако някоя от клаузите в настоящото споразумение се счита за неприложима или незаконна, останалите клаузи ще продължат да бъдат в пълна сила и ефект.
  • 20.3 Нямате право да прехвърляте или възлагате никое от вашите права и/или ползи по настоящото споразумение и вие сте единствена страна по договора между нас. Вие носите отговорност до момента, в който всички Monese сметки и/или Monese карти, регистрирани на ваше име, са закрити и всички дължими суми по настоящото споразумение за платени напълно от вас. Ние можем да възлагаме нашите права и ползи по всяко време без предварително писмено уведомление до вас. Ние можем да ползваме подизпълнители за всяко от нашите задължения по настоящото споразумение, съобразно приложимите закони и правилници.
  • 20.4 Трето лице, което не е страна по настоящото споразумение, няма право да налага никакви клаузи от настоящото споразумение; освен това Mastercard и съответните им филиали могат да налагат всички клаузи от настоящото споразумение, отнасяща се до техни ползи или права; а лице по параграф 17.4 може да налага изпълнение на параграф 17.
  • 20.5 Настоящото споразумение съдържа информацията, изложена в Schedule 4 на Правилниците за платежни услуги (Payment Service Regulations) от 2017 г. Копие от настоящото споразумение ще откриете по всяко време в приложението на Monese или уебсайта ни.
  • 20.6 Настоящото споразумение се регулира от английските закони. Влизайки в настоящото споразумение, вие приемате изключителните правомощия на съдилищата в Англия и Уелс.
  • 20.7 Схемата за компенсиране на финансови услуги (Financial Services Compensation Scheme) не е приложима към тази сметка в Monese. Не съществува друга схема за компенсации, която да покрива загуби, свързани с вашата Monese сметка. В случай че ние изпаднем в несъстоятелност, вашите средства за защитени от директивата на ЕС за електронните пари 2009/110/EC и Правилниците за електронни пари (Electronic Money Regulations) на Обединеното кралство от 2011 г., които целят сигурността на средства, налични като електронни пари, също както във вашата Monese сметка.

  21. ВРЪЗКА С ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

  • 21.1 Ако имате въпроси по вашата Monese сметка, можете да се свържете с нас през приложението Monese или по имейл на адрес support@monese.com.
  • 21.2 Изгубена, повредена или открадната карта може да се съобщава през приложението Monese, на имейл адрес support@monese.com или на телефон +44(0) 1706 304 001 (от 8 до 17 ч. Лондонско време, от понеделник до петък).

  22. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  • Информационни услуги за сметки – онлайн услуга, която предоставя събраната информация за сметки, с които разполагате към един или няколко доставчика на платежни услуги, например банки.
  • Доставчик на информационни услуги за сметки – доставчик на платежни услуги трето лице, което е одобрено от регулатора си да предоставя информационни услуги за сметки към вас и с изричното ви съгласие, и според отделно споразумение, което сте подписали с третото лице.
  • Споразумение - настоящото споразумение и негови изменения.
  • ATM - автоматизирана машина, известна под името cash machine или банкомат.
  • Одобрен външен доставчик – включва доставчик на информационни услуги за сметки и/или доставчик на платежни услуги.
  • Текуща наличност - стойността на средствата, с които разполагате в своята Monese сметка.
  • BACS кредит – отнася се до BACS директен кредит в Обединеното кралство, платежна услуга, която позволява плащане по сметка за до 3 работни дни.
  • Картодържател – собственик на Monese сметка, към която е издадена карта Monese.
  • Номер на карта - шестнадесет цифрен код, изписан върху лицевата страна на Monese картата ви.
  • Безконтактна - платежна услуга, която позволява на картодържателя да плати чрез докосване на Monese картата си до терминален четец на каса за плащане. Важи са суми до £30 за Monese карта в ОК и до €50 за Monese карта в Еврозоната (сумата е различна в различните страни и подлежи на промяна).
  • Обслужване на клиенти - екип, който обслужва клиентите по питания относно сметки Monese. Данните за контакт с нашия отдел за обслужване на клиенти ще откриете в параграф 21. Всички клиенти на Monese Премиален пакет получават приоритетно обслужване.
  • Директен дебит – услуга, която позволява на трето лице да събира предварително одобрени плащания от вашата сметка Monese по електронен път на определени дати. Например, плащане на битови сметки.
  • ЕИЗ - Европейската икономическа зона, която към момента включва страните от Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.
  • Електронни пари - електронните пари, свързани с вашата Monese сметка.
  • Faster Payment – услуга, която позволява нареждането и получаването на електронни плащания в Обединеното кралство, които се получават от банката-получател до 2 часа, ако организацията-получател или банката-получател е част от споразумението за схемата Faster Payments.
  • Пълна сума за удържане - сумата на транзакцията, включително стойността на транзакцията и свързаните с нея такси и комисионни.
  • Информация – отнася се до всякаква лична информация за вас.
  • Международни преводи – a) за сметка в ОК - изходящи плащания през приложението във валута, различна от британски лири и входящи плащания от други страни или входящи плащания във валута, различна от британски лири; б) за сметка в евро - плащания към страни извън SEPA, плащания към страни в SEPA във валута, различна от евро, входящи плащания от страни извън SEPA или входящи плащания от страни в SEPA във валута, различна от евро.
  • Знак за одобрение от Mastercard - знак на търговската марка на Mastercard International Incorporated, показваща одобрение на картата Monese.
  • Mastercard - Mastercard International Incorporated, компания със седалище на адрес 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509, USA.
  • Търговец - търговец или друго лице, фирма или корпорация, която приема плащания с карти с логото на знака за одобрение от Mastercard.
  • Monese – Monese Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс, номер 08720992, с адрес 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT.
  • Лична сметка Monese – електронна сметка в британски лири (в текста се споменава като сметка Monese в ОК) или електронна сметка в евро (в текста се споменава като сметка Monese в Еврозоната), с които може да са свързани карти Monese.
  • Monese данни за сметка – всички данни, свързани със сметката Monese, включително, но не само, сорт код и номер на сметка за Monese сметка в ОК; и IBAN и BIC или SWIFT за Monese сметка в Еврозоната.
  • Monese собственик на сметка – вие, лицето което встъпва в настоящото споразумение с нас.
  • Monese лимити по сметка – лимити и максимуми по сметка Monese, например максимална наличност по сметка Monese и други, изброени в параграф 1.
  • Monese максимална наличност по сметка – максималната налична сума, която можете да имате по сметка в Monese, както е описано в параграф 1.
  • Monese приложение – приложение за смарт телефони, което ви дава достъп до вашата Monese сметка и се предоставя от Monese.
  • Monese карта – aко желаете да имате карта, това се отнася до всяка Monese предплатена карта Mastercard, свързана с вашата Monese сметка, включително всички допълнителни карти.
  • Monese IBAN международна вносна сметка – данни за сметка на Monese, по която се получават входящи международни преводи, наричана още Monese IBAN.
  • Monese клиент на план Плюс - Клиент, който ползва Премиален план по сметката си в която и да е валута.
  • Monese клиент на план Начинаещ - Клиент, който ползва план Плюс по сметката си в която и да е валута.
  • Данни за превод – Клиент, който ползва план Начинаещ по сметката си в която и да е валута.
  • Платежни услуги от трети лица – онлайн услуги, които имат достъп до вашата сметка, за да извършват плащания от ваше име.
  • Доставчик на платежни услуги, трето лице – трето лице, доставчик на платежни услуги, които е одобрен от регулатора си за извършване на платежни услуги към вас с изричното ви съгласие и по силата на отделно споразумение, което сте подписали с него.
  • Платежно нареждане – нареждане от вас за извършване на плащане от вашата Monese сметка.
  • ПИН - четири цифрен персонален идентификационен номер за използване на Monese карта.
  • PPS - PrePay Technologies Ltd, компания, регистрирана в Англия и Уелс, номер 04008083 и седалище на адрес 6th floor, 3 Sheldon Square, London W26HY, с която можете да се свържете на адрес PO BOX 3883 Swindon SN3 9EA.
  • Quasi пари – отнася се до транзакции, но не само, по закупуване на пътнически чекове, лотарийни билети, чипове за казино игри, парични заповеди, пощенски и други бързи преводни нареждания.
  • SEPA кредитен превод – стандартен превод в евро между две сметки в евро в рамките на зоната SEPA.
  • Регулатор – отнася се до Органът за финансов контрол (“FCA”) в Обединеното кралство или до други регулатори на финансови услуги в Европа.
  • Уникален идентификатор – за плащания в Обединеното кралство Faster Payments - име, номер на сметка и сорт код на получателя на плащането. За SEPA преводи - името, IBAN и BIC или SWIFT на получателя. За международни плащания - номер на сметка или IBAN и BIC или SWIFT, и име на получателя.
  • Ние, нас или наши - отнася се до PPS или Monese, като техен представител.
  • Уебсайт – www.monese.com.
  • Работен ден – от понеделник до петък, с изключение на обществени празници и официални почивни дни в Англия.
  • Вие, ваши - собственик на сметка в Monese.

  Mastercard е регистрирана търговска марка и логото с кръгове е търговска марка на Mastercard International Incorporated.