Спестявайте с бизнес касичките ни

Заделяйте пари за резерв на фирмата си

Дългосрочно финансово бизнес планиране

В удобен момент можете да създадете фонд за черни дни или бюджетен буфер за бизнеса си. Затова създадохме касичките, с които можете да умножавате спестяванията си, за да имате пари, когато ви потрябват!

content image

Спестявайте за всичко

Създайте до 10 касички за всяка от бизнес спестовните си цели. Дайте им подходящи имена и спестявайте за всичко едновременно.

content image

Достигнете по-бързо целите си

Когато плащате, закръгляйте транзакциите и автоматично изпращайте рестото към посочена касичка. Спестявайте по-бързо!

content image

Multiply your spare change

Any extra change you send to a pot can be automatically multiplied by up to 10, meaning you can save 10 times more money!

content image

Make recurring payments

For regular savings, choose when you wish to automatically move money into your pot with recurring payments. Never forget to save again.

content image