Лесно управление на бюджета

Следете спестовните си цели

Следете бюджета си

Не влизайте в преразход, благодарение на удобните ни, модерни инструменти.

  Поставете си цели

  Настройте лесно седмичен или месечен бюджет и следете спазването му.

   Контролирайте парите си

   Следете разходите си и проследете къде отиват парите ви.

    Детайлни известия за транзакции

    Списък от транзакциите ви по категории, за да следите разходите и приходите си. Мигновени известия за покупки.

     Заделяйте пари в касички

     Заделяйте пари в касичка, за да стоят отделно от парите ви за харчене. Създайте до 10 уникални касички за нещо, някъде или някого специален, за когото спестявате.

      Изтегляне на извлечения

      Изтеглете извлечение за избран от вас интервал през приложението във формат PDF или Excel!