Сметки Monese

Лесно, удобно, бързо и сигурно

Банкирането имаше проблеми... Затова ги решихме!

Банкирането имаше проблеми...

Затова ги решихме!

През 2015 променихме личното банкиране завинаги. Пуснахме нашите напълно развити, 100% мобилни разплащателни сметки. След това създадохме революционен процес по регистриране на нови потребители, който приема буквално всеки, който кандидатства - дори да е нов в страната, да няма кредитна история или гарантиран регулярен месечен доход.

Към момента до Monese достъп има всеки клиент, който живее в Европейската икономическа зона (EEA), и постоянно добавяме нови територии.

Банкирането имаше проблеми... Затова ги решихме!

Нямате доказателство за живеене в страната?

Няма проблем!

Сметка в Monese може да отговаря по-добре на потребностите ви от традиционна банкова сметка.

Няма нужда да доказвате пребиваване на постоянен адрес в страната, завидна кредитна история и да се явявате лично в банков клон.
Банкирането имаше проблеми... Затова ги решихме!

Вашата лична

Британска разплащателна сметка

Можете да станете клиенти на Monese за секунди през мобилното ни приложение - свалете го на телефона си и следвайте детайлните ни инструкции как да отворите и потвърдите сметката си.

Ще ви бъде поискано селфи, което можете да направите с камерата на смартфона си, и да снимате документ за самоличност (за предпочитане паспорт или лична карта).

Последното поколение технологии, които използваме в приложението, ще потвърдят вашата самоличност и ще получите информацията за сметката си (номер на сметката и междубанков код) за две минути.

Банкирането имаше проблеми... Затова ги решихме!

Без флуктуация

Фиксирана сума, без скрити такси

Сметките Монийз нямат изискване за минимален баланс или скрити такси.

Традиционните банки реализират печалба чрез реинвестиране на клиентския капитал и като налагат изключително високи такси за използване на банкови карти в чужбина, преводи или отказани директни дебити; както и чрез високи лихви по овърдрафти и заеми.

Въпреки че много от тях представят разплащателните си сметки като безплатни, много често те не са.

Банкирането имаше проблеми... Затова ги решихме!

Банкови извлечения

Светкавично, лесно и стойностно

Светът ни става все по-динамичен и бавните и тромави процедури на банките често не вземат това предвид.

Създаването на Monese има за цел да предложи светкавична услуга, некомпрометирана от пречките на бюрокрацията, отличителна черта на много финансови институции.

Искрено вярваме, че няма нужда управлението на личните финанси да е стресиращо и можем да го докажем! Вярваме и че никой не бива да бъде лишен от жизненоважни банкови услуги, защто не може да докаже постоянен адрес или бляскаво кредитно минало.