Regulamin korzystania Monese - Październik 2019

View older content

Regulamin korzystania Monese - Październik 2019

Dated: 17/10/2019

Table of contents


  Regulamin korzystania Monese - Październik 2019

  Ważne informacje o których musisz wiedzieć

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem („Regulamin”) przed rozpoczęciem korzystania z Konta Monese, aktywacją Karty Monese lub korzystaniem naszych wszelkich usług. W niniejszej Umowie mogą obowiązywać różne warunki w zależności od tego, czy jesteś klientem z Wielkiej Brytanii, czy klientem z UE. Jesteś „klientem brytyjskim”, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie w momencie składania wniosku o konto Monese lub zgodnie z innym powiadomieniem Monese; a także jesteś „klientem z UE”, jeśli mieszkasz w UE lub EOG (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) w momencie składania wniosku o konto Monese lub w inny sposób powiadomiony przez Monese. Niniejszy Regulamin wraz z wnioskiem o Konto Monese określa umowę dotyczącą korzystania z Konta Monese, Karty Monese (jeśli zdecydujesz się na takie konto) oraz wszystkich powiązanych usług („Umowa”). Umowa jest zawarta między tobą a następującymi stronami, w zależności od rodzaju posiadanego konta Monese i tego, czy jesteś klientem z Wielkiej Brytanii, czy z UE:

  Jeśli jesteś:Rodzaj posiadanego przez Ciebie konta:Twoja Umowa jest z:
  Klient UEKonto Monese w EuroMonese i PPS EU
  Klient UEKonto Monese w GBPMonese i PPS EU
  Klient UEKonto Monese w RONMonese i PPS EU
  Klient brytyjskiKonto Monese w GBPMonese i PPS UK
  Klient brytyjskiKonto Monese w EuroMonese i PPS UK
  Klient brytyjskiKonto Monese w RONMonese i PPS UK

  W tej umowie: · “Monese” oznacza Monese Ltd, firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 8720992, z siedzibą główną przy 85 Great Portland Street, Londyn, W1W 7LT i zarejestrowaną w Financial Conduct Authority („FCA” Urząd Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii) zgodnie z Electronic Money Regulations 2011 (FRN 900188) jako mała instytucja pieniądza elektronicznego) do wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia usług płatniczych;

  · „PPS EU” oznacza PPS EU SA spółkę zarejestrowaną w Belgii (BE 0712.775.202), 1160 Bruksela, boulevard du Souverain 165 boite 9, Belgia, autoryzowaną przez Narodowy Bank Belgii („NBB”) do emisji pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych, z którymi można się skontaktować pod powyższym adresem; i

  · „PPS UK” oznacza PrePay Technologies Ltd, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 04008083, z siedzibą przy 3 Sheldon Square, piętro 6. Londyn W26HY, autoryzowaną przez FCA na podstawie przepisów o pieniądzach elektronicznych 2011 (900010) emisja pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych, z którymi można się skontaktować pod PO BOX 3883 Swindon SN3 9EA.

  „PPS” oznacza albo PPS EU, albo PPS UK (odpowiednio). Twoja karta Monese i wszelkie wydane Ci pieniądze elektroniczne są wydawane przez PPS na podstawie licencji udzielonej przez Mastercard. W niniejszej Umowie „my”, „nas”, „nam”, „nami” lub „nasz” oznaczają razem Monese i PPS. Wszystkie usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy, które są regulowane jako pieniądz elektroniczny i/lub usługi płatnicze, są świadczone wyłącznie przez PPS (i nigdy przez Monese, z wyjątkiem przedstawiciela PPS), a wszelkie inne usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy są świadczone przez Monese. Potwierdzając, że wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Umowy przy składaniu wniosku o Konto Monese lub korzystając z konta Monese lub aktywując swoją Kartę Monese i/lub korzystając z naszych usług po otrzymaniu powiadomienia o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie, akceptujesz tę Umowę. Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie wahaj się skontaktować z działem Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych zawartych w paragrafie 21 niniejszej Umowy.

  Definicje

  Lista wszystkich zdefiniowanych terminów używanych w niniejszej Umowie, które nie zostały zdefiniowane powyżej, znajduje się w pkt 22 poniżej.

  1. LIMITY KONTA MONESE

  Limity konta Monese, które Cię dotyczą, są określone w poniższych tabelach w zależności od tego, czy zdecydujesz się otworzyć Konto Monese GBP, Konto Monese Euro, czy Konto Monese RON. Pamiętaj, że może być dla nas konieczne ustawienie niższych limitów konta Monese niż te określone poniżej. Możemy również w dowolnym momencie zmienić limity według własnego uznania, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i zmniejszyć ryzyko przestępstw finansowych. W przypadku obniżenia limitów konta Monese, jeśli będziemy w stanie, powiadomimy Cię o zmienionych limitach konta Monese mających zastosowanie do Twojego konta Monese. Limity konta Monese, jeśli zdecydujesz się otworzyć konto Monese GBP Ubiegając się o konto Monese GBP, możesz wybrać najkorzystniejszy dla siebie pakiet w aplikacji, zgodnie z Limitami Konta Monese przedstawionymi w poniższej tabeli. Jeśli ubiegasz się o konto Monese GBP w dniu 1. lipca 2019 r. lub później (lub otworzyłeś/-aś swoje konto Monese GBP, ale nie wybrałeś/-aś pakietu przed 1. lipca 2019 r.), Możesz wybrać pomiędzy pakietami: Simple, Classic i Premium. Możesz zmienić pakiet w dowolnym momencie. (Jeśli złożyłeś/-aś wniosek o konto Monese GBP i wybrałeś/-aś pakiet przed 1 lipca 2019 r., będziesz mógł/mogła wybrać pakiet Starter, Plus lub Premium w aplikacji Monese).

  Dla brytyjskiego konta Monese:

  Limity konta Monese są wyszczególnione poniżej - mogą one podlegać dalszej ocenie ryzyka podczas rejestracji nowego konta. Pamiętaj, że możemy ustalić niższe limity niż te w tabeli poniżej lub możemy je zmienić w dowolnym momencie aby spełnić wymagania regulacyjne i zmniejszyć ryzyko przestępstw finansowym.

  Po złożeniu wniosku o konto Monese po 01.07.2019 lub otwarciu konta Monese przed 01.07.2019 bez wybrania pakietu cenowego przed 01.07.2019, będziesz mieć możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego dla Ciebie pomiędzy pakietami Simple, Classic i Premium w aplikacji Monese ; możesz przechodzić na inne pakiety, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

  SIMPLE (przed 1. lipca 2019 STARTER)CLASSIC (przed 1. lipca 2019 PLUS)PREMIUM
  Maksymalny balans konta Monese£ 40,000£ 40,000£ 40,000
  MinimumMaksimumMinimumMaksimumMinimumMaksimum
  Depozyt gotówkowy na poczcieZa każdą transakcję£5£500£5£500£5£500
  Depozyt gotówkowy w punkcie PayPointZa każdą transakcjęn/a£249n/a£249n/a£249
  Na dzieńn/a£500n/a£500n/a£500
  Na tydzieńn/a£2,500n/a£2500n/a£2500
  Na miesiąc (30 dni)n/a£5,000n/a£5,000n/a£5,000
  Doładowanie za pomocąDziennie£10£300 (łącznie w 2 doładowa)£10£10 £300 (łącznie w 2 doładowa)£10£10 £300 (łącznie w 2 doładowa)
  Miesięcznie£10£600 (łącznie w 10 doładowaniach)£10£600 (łącznie w 10 doładowaniach)£10£600 (łącznie w 10 doładowaniach)
  Przychodząca płatność tzw. Faster Payment w Wielkiej BrytaniiZa każdą transakcjęn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/a£ 40,000
  Na dzieńn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/an/a £ 40,000 n/a £ 40,000 n/a £ 40,000
  Przychodząca płatność typu BACS w Wielkiej BrytaniiNa każdą transakcjęn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/a£ 40,000
  Na dzieńn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/an/a £ 40,000 n/a £ 40,000 n/a £ 40,000
  Przychodząca płatność typu BACS w Wielkiej BrytaniiNa każdą transakcjęn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/a£ 40,000
  Na dzieńn/a£ 40,000n/a£ 40,000n/an/a £ 40,000 n/a £ 40,000 n/a £ 40,000
  Płatności kartąZa każdą transakcję£ 4,000£ 4,000£ 4,000
  Na dzień£ 7,000£ 7,000£ 4,000 £ 4,000 £ 4,000
  Wypłata gotówki z bankomatuNa dzień£300£300£300
  Płatność wychodząca tzw. Faster Payment w Wielkiej BrytaniiNa dzień£ 40,000£ 40,000£ 40,000
  Płatność przychodząca typu Direct Debit w Wielkiej BrytaniiNa dzień£ 40,000£ 40,000£ 40,000

  Limity konta Monese, jeśli zdecydujesz się otworzyć konto Monese Euro

  Ubiegając się o konto Monese Euro, możesz wybrać najkorzystniejszy dla siebie pakiet w aplikacji Monese, zgodnie z Limitami Konta Monese pokazanymi w poniższej tabeli. Jeśli ubiegasz się o konto Monese Euro w dniu 1 lipca 2019 r. lub później (lub otworzyłeś/-aś swoje konto Monese Euro, ale nie wybrałeś/-aś pakietu przed 1 lipca 2019 r.), Możesz wybrać pomiędzy pakietami Simple, Classic i Premium. Możesz zmienić pakiet w dowolnym momencie. (Jeśli złożyłeś/-aś wniosek o konto Monese Euro i wybrałeś/-aś pakiet przed 1 lipca 2019 r., będziesz mógł/mogła wybrać pakiet Starter, Plus lub Premium w aplikacji Monese).

  SIMPLE (przed 1. lipca 2019: STARTER)CLASSIC (przed 1. lipca 2019: PLUS)PREMIUM
  Maksymalny balans konta Monese€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)
  MinimumMaksimumMinimumMaksimumMinimumMaksimum
  Przychodzący transfer typu SEPAZa każdą transakcjęn/an/a €50,000 (€10,000 we Francji)n/an/a €50,000 (€10,000 we Francji)n/an/a €50,000 (€10,000 we Francji)
  Na dzieńn/aNa dzień n/a €50,000 (€10,000 we Francji)n/an/a €50,000 (€10,000 we Francji)n/an/a €50,000 (€10,000 we Francji)
  Płatności kartąZa każdą transakcję€4,000 (€3,000 we Francji)€4,000 (€3,000 we Francji)€4,000 (€3,000 we Francji)
  Na dzień€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)
  Wypłata gotówki z bankomatuNa dzień€350€350€350
  Na miesiąc€1,000 tylko we Francji€1,000 we Francji€1,000 we Francji
  Wychodzący transfer typu SEPAZa każdą transakcję€3,000 we Francji€3,000 we Francji€3,000 we Francji
  Na dzień€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)€50,000 (€10,000 we Francji)
  Wychodzący transfer typu SEPADziennie€50,000€50,000€50,000
  Doładuj za pomocą karty debetowejDziennie€10€300 (łącznie w 2 doładowaniach)€10€300 (łącznie w 2 doładowaniach)€10€300 (łącznie w 2 doładowaniach)
  Miesięcznie€10€600 (łącznie w 10 doładowaniach)€10€600 (łącznie w 10 doładowaniach)€10€600 (łącznie w 10 doładowaniach)
  Doładowania a SofortDziennie€10€300€10€300€10€300
  Miesięcznie€10€600€10€600€10€600
  SIMPLECLASSICPREMIUM
  SMaksymalny balans konta Monese200,000 lei200,000 lei200,000 lei
  MinimumMaximumMinimumMaximumMinimumMaximum
  Doładuj za pomocą karty debetowejDziennie50 lei1500 lei (łącznie w 2 doładowaniach)50 lei1500 lei (łącznie w 2 doładowaniach)50 lei1500 lei (łącznie w 2 doładowaniach)
  Miesięcznie50 lei3000 lei (łącznie w 2 doładowaniach)50 lei3000 lei (łącznie w 2 doładowaniach)50 lei3000 lei (total de 10 rechargements)
  Płatność TransfondPar transactionn/a49 999 lein/a49 999 lein/a49 999 lei
  Na dzieńn/an/an/an/an/an/a
  Płatności kartąZa każdą transakcję20,000 lei20,000 lei20,000 lei
  Na dzień35,000 lei35,000 lei35,000 lei
  Wypłata gotówki z bankomatuDziennie1,500 le1,500 le1,500 le

  2. ZAKRES UMOWY

  2.1 W zależności od wybranego przez Ciebie konta, Twoje konto Monese to elektroniczne konto pieniężne Konto Monese GBP (prowadzone w Funtach brytyjskich, określane jako brytyjskie konto Monese), Konto Monese Euro (prowadzone w Euro, określane jako europejskie konto Monese) lub Konto Monese RON (prowadzone w Lejach rumuńskich). Jeśli zdecydujesz się otrzymać Kartę Monese, która jest powiązana z Twoim Kontem Monese w Euro lub Twoim Kontem Monese GBP, to będzie ona przedpłaconą kartą debetową, a nie kartą kredytową, kartą obciążeniową lub kartą debetową z odroczoną płatnością. Jeśli zdecydujesz się otrzymać Kartę Monese, która jest powiązana z Twoim Kontem Monese RON, to będzie ona kartą debetową, a nie kartą kredytową lub kartą obciążeniową.

  2.2 Konto Monese to produkt elektroniczny i pieniądze elektroniczne przechowywane na koncie Monese są wydawana przez PPS oraz rozprowadzane i administrowane przez Monese który jest agentem PPS.

  2.3 Wszystkie karty Monese są wydawane przez PPS na podstawie licencji PPS od MasterCard. MasterCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym a logo kół jest znakiem towarowym Mastercard International Incorporated. Twoja karta Monese pozostaje własnością PPS.

  2.4 Twoje prawa i obowiązki związane z użytkowaniem konta i karty Monese są wyszczególnione w tej umowie zawartej między Tobą a nami; nie masz żadnych praw wobec Mastercard lub ich podmiotów powiązanych. Jeśli doświadczysz trudności z użytkowaniem konta Monese i/lub karty Monese skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

  2.5 Ta umowa jest dostępna w języku polskim i każdym innym języku dostępnym w aplikacji Monese. Jakakolwiek komunikacja dotycząca tej umowy, konta Monese lub kart Monese będzie przeprowadzana w języku angielskim lub języku wybranym przez Ciebie w aplikacji Monese. W razie niezgodności lub błędnej interpretacji angielskiej wersji Regulaminu angielska wersja będzie miała zawsze pierwszeństwo.

  2.6 Akceptujesz, że możemy się z Tobą komunikować przez e-mail lub SMS i/lub aplikację Monese gdy wysyłamy Ci powiadomienia o naszych usługach lub inne informacje dotyczące konta Monese. Dlatego też ważne jest aby Twój e-mail i numer telefonu były zawsze poprawne i aktualne w aplikacji Monese. Możesz pobrać kopię tej umowy przez naszą stronę (www.monese.com/terms).

  2.7 Jeśli chcesz korzystać z usług dostarczanych przez autoryzowanego zewnętrznego dostawcę na koncie Monese możesz to zrobić pod warunkiem, że posiadasz aktywne konto Monese i udzielasz niezbędnych zgód, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami są wymagane przez autoryzowanego zewnętrznego dostawcę do świadczenia jego usług. Zanim skorzystasz z usług zewnętrznych dostawców zalecamy abyś upewnił się, że są oni autoryzowani do dostarczania danej usługi.

  2.8 Po wyrażeniu zgody na świadczenie usług przez autoryzowanego dostawcę zewnętrznego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostępu do Twojego konta Monese, jeśli zażąda tego autoryzowany podmiot zewnętrzny i możemy odmówić dostępu tylko w niektórych okolicznościach.

  2.9 Jeśli nie chcesz korzystać z usług świadczonych przez autoryzowanego dostawcę zewnętrznego na koncie Monese możesz odmówić swojej zgody lub odmówić udostępnienia swoich danych dostępu do aplikacji Monese.

  3. APLIKACJA I REJESTRACJA KONTA MONESE

  3.1 Aby wnioskować o otwarcie konta Monese musisz mieć co najmniej 18 lat.

  3.2 Twoje konto Monese zostanie przez nas zarejestrowane na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych. Musisz dostarczyć nam dokładne informacje i powiadomić nas o jakichkolwiek zmianach tak szybko jak to możliwe abyśmy mogli zaktualizować naszą bazę.

  3.3 Możemy, w poufny sposób, zweryfikować podane przez Ciebie informacje, sami lub za pośrednictwem zewnętrznych źródeł uzyskać informacje na Twój temat z bezpiecznych baz danych. Niektóre z wykonywanych przez nas lub przez inne źródła wyszukiwań, takich jak sprawdzenie wiarygodności kredytowej, mogą pozostawić ślad w historii kredytowej. Nie wpłynie to na Twoją zdolność kredytową. Zatwierdzając warunki niniejszej Umowy, potwierdzasz, że zgadzasz się na przeprowadzenie tych weryfikacji przez nas lub przez inne źródła w naszym imieniu.

  3.4 Jeśli stwierdzimy, że informacje o Tobie, które przechowujemy, są nieprawidłowe, może być konieczne zawieszenie lub anulowanie Twojego konta Monese do czasu ustalenia prawidłowych informacji, w celu ochrony obu stron.

  3.5 Aby korzystać z konta Monese, musisz pobrać aplikację Monese za pomocą telefonu komórkowego.

  3.6 Konto Monese jest przeznaczone do użytku osobistego, a nie biznesowego. Jeśli korzystasz z konta Monese do celów biznesowych Twoje konto może zostać natychmiastowo zamknięte.

  4. OTRZYMANIE I AKTYWACJA KARTY

  4.1 Na Twoje żądanie wydamy Kartę Monese powiązaną z Twoim Kontem Monese. Karta Monese zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres domowy.

  4.2 Gdy otrzymasz kartę Monese, jako posiadacz karty musisz ją natychmiast podpisać i aktywować ją poprzez aplikację Monese. Jeśli karta Monese zostanie przechwycona zanim ją otrzymasz nie będziesz odpowiedzialny za jej niewłaściwe wykorzystanie.

  4.3 Po aktywacji karty Monese otrzymasz PIN w aplikacji. Posiadacz karty zobowiązuje się, by nie udostępniać PINu nikomu i by przechowywać kartę w bezpiecznym miejscu. My nigdy nie udostępnimy PINu osobom trzecim.

  4.4 Posiadacz karty może zmienić PIN w większości bankomatów posiadających tę funkcjonalność. Podczas wybierania lub zmieniania PINu posiadacz karty zobowiązuje się do wybrania PINu który nie będzie łatwy do odgadnięcia, np.

  4.4.1 nie jest powiązany z posiadaczem karty, jak np. numer telefonu lub data urodzenia; lub

  4.4.2 nie jest częścią danych zawartych na karcie Monese; lub

  4.4.3 nie składa się z tych samych cyfr lub sekwencji kolejnych cyfr; lub

  4.4.4 nie jest taki sam jak poprzedni PIN.

  5. KORZYSTANIE Z KARTY MONESE

  5.1 Karta Monese może być wykorzystana u każdego Sprzedawcy aby dokonać zakupów w sklepie, przez internet lub telefon. Może być użyta do otrzymania gotówki przez jakikolwiek bankomat na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (i Wielkiej Brytanii, jeśli Wielka Brytania przestanie być częścią EOG) lub za granicą (mogą obowiązywać opłaty, zobacz sekcję 11).

  5.2 Każda transakcja musi zostać autoryzowana przez posiadacza karty u sprzedawcy poprzez wpisanie PINu lub innego kodu bezpieczeństwa i jeśli sprzedawca nie akceptuje autoryzacji numerem PIN sprzedawca może zezwolić posiadaczowi karty na autoryzację transakcji przez złożenie podpisu na paragonie. Transakcja może zostać również autoryzowana poprzez dotknięcie karty Monese do bezdotykowego terminalu. Możemy odmówić przetworzenia transakcji jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nieuczciwa. Transakcje zostaną przez nas uznane za autoryzowane przez posiadacza karty jeśli:

  5.2.1 zostanie użyty PIN karty Monese lub inny, osobisty kod bezpieczeństwa; lub:

  5.2.2 karta Monese została użyta i posiadacz karty autoryzował transakcję składając podpis na paragonie..

  5.3 Karta Monese to przedpłacona karta debetowa, co oznacza, że dostępne saldo zostanie zmniejszone o pełną kwotę każdej dokonanej transakcji plus wszelkie obowiązujące podatki i opłaty, w tym ewentualne dodatkowe opłaty bankomatowe. Nie możesz używać karty Monese, jeśli kwota do odliczenia przekracza dostępne saldo.

  5.4 Gdy dana transakcja zostanie zautoryzowana nie możesz cofnąć zgody na jej wykonanie.

  5.5 Karta Monese GBP może być wykorzystana do dokonania transakcji w walucie innej niż Funt brytyjski, Karta Monese EUR może być wykorzystywana do dokonania transakcji w walucie innej niż Euro, a Karta Monese RON może być wykorzystywana do dokonania transakcji w walucie innej niż Lej rumuński (każda taka transakcja, to “Transakcja w walucie obcej”). Wartość odliczona z konta Monese zostanie przewalutowana na Euro w dniu otrzymania prośby na dokonanie transakcji. Użyjemy hurtowego kursu przewalutowania ustalonego przez Mastercard. Kurs wymiany może się różnić i może ulec zmianie między autoryzacją transakcji a odliczeniem danej kwoty z karty. Możesz zobaczyć kurs użyty do przeliczenia danej transakcji w historii konta. Gdy korzystasz z karty Monese do Transakcji w walucie obcej, doliczymy również dodatkową opłatę (zobacz sekcję 11).

  5.6 Ze względów bezpieczeństwa sprzedawcy, którzy akceptują kartę Monese muszą poprosić nas o autoryzację wszystkich transakcji dokonanych przez posiadacza karty. W niektórych przypadkach sprzedawca może wymagać od posiadacza kartym aby suma środków na jego koncie była wyższa niż transakcja, którą posiadacz karty chce dokonać. Posiadacz karty zostanie obciążony aktualną i ostateczną kwotą dokonanej transakcji. Sprzedawcy wysuwają taką prośbę ponieważ może zaistnieć potrzeba posiadania dostępu do większej ilości środków niż posiadacz karty początkowo chciał wydać. Może tak się zdarzyć w poniższych sytuacjach:

  5.6.1 rezerwacji hotelu, wypożyczenia auta; lub

  5.6.2 u sprzedawców internetowych - niektóre sklepy internetowe podczas rejestracji lub kupna mogą wysłać prośbę o autoryzację płatności by sprawdzić, czy wymagane środki są dostępne. To może tymczasowo wpłynąć na dostępny balans środków. Wielu sprzedawców, w szczególności sprzedawcy online, nie pobiorą opłaty z karty Monese dopóki zamówienie nie zostanie wysłane. Powinieneś/Powinnaś pamiętać o tym dokonując innych płatności i upewnić się, że zawsze masz wystarczającą ilość środków dostępnych na koncie. Nie zablokujemy środków jak w przypadku transakcji na nieznaną kwotę (jak w punkcie 5.6.1 i 5.6.2 chyba, że autoryzujesz nas do zablokowania dokładnej wartości środków. W momencie gdy otrzymamy informacje o dokładnej kwocie transakcji lub otrzymania faktury za transakcję środki zostaną natychmiast przez nas uwolnione.

  5.7 Gdy Ty jako posiadacz karty wyraziłeś/-aś zgodę aby inna osoba pobrała środki z Twojego konta Monese (np. gdy podałeś/-aś swoje dane sprzedawcy w celu dokonania rezerwacji hotelu lub wypożyczenia auta) możesz zgłosić się do nas o reklamację jeśli poniższe warunki zostały spełnione:

  5.7.1 wydana autoryzacja nie sprecyzowała dokładnej kwoty do zapłaty;

  5.7.2 kwota która została pobrana z konta Monese była większa niż to, co posiadacz oczekiwał zapłacić w danym momencie na podstawie poprzednich wydatków; i

  5.7.3 prośba o reklamację jest skierowana w ciągu 8 tygodni od momentu pobrania kwoty z konta Monese.

  5.8 Możemy poprosić Cię o przesłanie informacji które posłużą nam do weryfikacji, że warunki w punktach 5.6.1 – 5.6.3 zostały spełnione.

  5.9 Jeśli występujesz o reklamację zgodnie z punktem 5.7 w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania Twojej prośby (chyba, że poprosimy o więcej informacji jak sprecyzowano w punkcie 5.8 w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania tych informacji) podejmiemy następujące działania:

  5.9.1 zwrócimy Ci płatność w całości; lub

  5.9.2 poinformujemy Cię dlaczego nie zgodziliśmy się na przyznanie Ci reklamacji.

  5.10 Reklamacja nie przysługuje Ci w ramach podpunktu 5.7 jeśli:

  5.10.1 Ty jako posiadacz karty dałeś/-aś nam swoją zgodę na dokonanie płatności; oraz

  5.10.2 w stosownych przypadkach: my (lub osoba / sprzedawca na rzecz którego płatność została dokonana) udostępniliśmy Ci informacje na temat danej płatności przynajmniej cztery tygodnie od terminu płatności; lub

  5.10.3 jeśli dana płatność była większa niż oczekiwana, ze względu na zmianę w jakimkolwiek kursie wymiany waluty.

  5.11 Podpunkt 5.10 nie ogranicza twoich praw w ramach systemu gwarancji zleceń stałych (ang. Direct Debit Guarantee Scheme). (tylko konta Monese GBP i karty Monese GBP) oraz ochrony klienta polecenia zapłaty Direct Debit typu SEPA (tylko konta Monese Euro i karty Monese EUR).

  5.12 Jeśli Sprzedawca zgodzi się na zwrot pieniędzy za zakup dokonany przy użyciu karty Monese, środki zostaną dodane do dostępnego salda konta Monese, gdy otrzymamy środki od sprzedawcy.

  OGRANICZENIA KARTY MONESE

  5.13 Karta Monese nie może być użyta we wszystkich sytuacjach. Np. gdy nie możemy otrzymać autoryzacji online, że klient posiada wystarczające środki do dokonania transakcji. Może tak się zdarzyć podczas podróży pociągiem, samolotem lub statkiem. Ponosisz pełną odpowiedzialność jeśli transakcja offline zostanie przyjęta z jakiegokolwiek powodu i musisz pokryć opłatę, która przekroczyła dostępne środki na karcie.

  5.14 Karta Monese nie może być użyta do zapłaty za benzynę w punktach samoobsługowych jednak można ją użyć u kasjera na stacji benzynowej.

  5.15 Karta Monese nie powinna być użyta jako forma identyfikacji.

  5.16 Karta Monese nie powinna być użyta do celów nielegalnych lub działań zakazanych przez prawo.

  5.17 Karta Monese nie powinna być używana do transakcji typu Quasi Cash i transakcji związanych z branżami handlującymi kryptowalutami.

  5.18 Możemy poprosić cię o zwrócenie posiadanych przez Ciebie kart Monese jeśli posiadamy do tego ważny powód w momencie złożenia wniosku zgodnie z sekcją 14 lub 15 lub 16 tej Umowy.

  DATA WAŻNOŚCI

  5.19 Data ważności karty Monese jest widoczna na przodzie karty. Nie będziesz mógł korzystać z karty Monese po upłynięciu jej daty ważności. Jeśli poprosisz nas o wymianę karty Monese możemy Ci ją wysłać (mogą obowiązywać opłaty, zobacz sekcję 11).

  5.20 Jakiekolwiek Środki Dostępne na koncie Monese w momencie wygaśnięcia Karty Monese (w przypadku, gdy prośba o wymianę wygasłej karty nie zostanie wysłana) pozostaną Twoją własnością na czas 6 lat od daty jej wygaśnięcia. W tym czasie możesz przelać dostępne środki z konta Monese na brytyjskie konto bankowe poprzez płatność typu Faster Payments w Funtach brytyjskich lub IBAN przez transfer typu SEPA na konto w Euro (transakcje podlegają Limitom konta Monese). Po upłynięciu sześciu lat utracisz dostęp do konta Monese i nie zwrócimy Ci pozostałych na nich środków. Ta umowa równocześnie przestanie obowiązywać. Możemy pobrać opłatę za odkupienie w wysokości €5 za Konto Monese Euro lub £5 za Konto Monese GBP.

  5.21 Ponosisz pełną odpowiedzialność związaną z korzystaniem z karty Monese wydanej w ramach tej umowy oraz jakichkolwiek wynikających z tego opłat.

  KORZYSTANIE Z KONTA MONESE

  6.1 Jeśli posiadasz Konto Monese Euro i jesteś klientem z UE, możesz używać swojego konta Monese do konfigurowania poleceń zapłaty Direct Debit oraz do wysyłania i otrzymywania poleceń zapłat typu SEPA oraz do Transakcji w walutach obcych, (wszystkie powyższe rodzaje transakcji podlegają Limitom Konta Monese).

  6.2 Jeśli posiadasz Konto Monese GBP, możesz używać swojego konta Monese do konfigurowania poleceń zapłaty Direct Debit, dokonywania płatności typu Faster Payments w Wielkiej Brytanii i do Transakcji w walutach obcych (wszystkie powyższe rodzaje transakcji podlegają Limitom konta Monese).

  6.3 Jeśli posiadasz Konto Monese RON, możesz używać swojego konta Monese do wysyłania i otrzymywania płatności Transfond i do Transakcji w walutach obcych (wszystkie powyższe rodzaje transakcji podlegają Limitom konta Monese).

  WPŁACANIE ŚRODKÓW NA KONTO MONESE

  6.4 Z zastrzeżeniem limitów konta Monese, możesz dodawać środki do swojego konta Monese w następujący sposób:

  6.4.1 na konto Monese Euro poprzez otrzymywanie poleceń płatności typu SEPA lub za pośrednictwem usługi Sofort; i

  6.4.2 na konto Monese GBP za pośrednictwem płatności typu Faster Payments w Wielkiej Brytanii, kredytów BACS lub płatności CHAPS lub poprzez dodanie gotówki na poczcie Post Office w Wielkiej Brytanii lub punktach PayPoint; i

  6.4.3 na konto Monese RON za pośrednictwem Transfond; i

  6.4.4 za pomocą karty debetowej wydanej przez inny bank.

  6.5 Środki do konta Monese można również dodawać za pośrednictwem przychodzących płatności międzynarodowych, a do tego potrzebne będą dane konta Monese International. Z zastrzeżeniem pkt 6.6, zasilimy Konto Monese po otrzymaniu środków.

  6.6 W zależności od sposobu, w jaki środki zostaną wpłacone na konto Monese mogą obowiązywać dodatkowe opłaty (zobacz sekcję 11).

  6.7 Środki mogą nie wpłynąć na Twoje konto Monese jeśli:

  6.7.1 maksymalny balans na koncie Monese przekroczył obowiązujące Limity Monese;

  6.7.2 konto Monese jest nieaktywne lub zablokowane;

  6.7.3 nadawca podał nieprawidłowe/nieważne instrukcje wpłaty na konto Monese;

  6.7.4 podejrzewamy nieuczciwą aktywność na koncie Monese; lub

  6.7.5 zaksięgowanie środków jest niezgodne z prawem.

  6.8 Środki mogą być odesłane do nadawcy bez powiadomienia Ciebie jeśli punkt 6.7 ma zastosowanie.

  WYCHODZĄCE PŁATNOŚCI TYPU FASTER PAYMENTS, SEPA I PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

  6.9 Aby dokonać przelewu z konta Monese, musisz najpierw ustawić docelowego odbiorcę płatności jako nowego odbiorcę na swoim koncie Monese, wprowadzając dane osoby, której chcesz zapłacić, zgodnie z poniższą tabelą:

  Konto Monese EuroKonto Monese GBPKonto Monese RONKonto Monese Euro, Konto Monese GBP lub Konto Monese RON
  Typ transferuSEPA Credit TransferUK Faster PaymentPłatność TransfondPłatność Międzynarodowa
  Dane osoby, której chcesz zapłacić („Unikalny identyfikator”)Imię, nazwisko i Numer konta iImię, nazwisko i IBAN razemImię, nazwisko i IBAN razemImię, nazwisko i albo IBAN wraz z BIC lub kodem SWIFT
  Numer Sort codealbo Numer konta bankowego

  a następnie przejdziesz kroki autoryzacji bezpieczeństwa w aplikacji Monese

  6.10 Po pomyślnej autoryzacji bezpieczeństwa można dokonać płatności na rzecz tego odbiorcy za pośrednictwem aplikacji Monese. Pod warunkiem, że przetwarzamy transakcję płatności zgodnie z podanym przez Ciebie Unikalnym Identyfikatorem, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie, jeśli podany Unikalny Identyfikator jest nieprawidłowy.

  6.11 Na Tobie spoczywa obowiązek sprawdzenia czy posiadasz wystarczające środki na koncie przed dokonaniem płatności. Jeśli nie posiadasz wystarczających środków płatność zostanie odrzucona.

  6.12 Jeśli zaktualizujesz numer telefonu poprzez aplikację Monese lub kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta nie będziesz mógł dodać nowych odbiorców przez kolejne 24 godziny.

  .13 Jeśli płatność zostanie odrzucona przez bank odbiorcy zostanie ona później automatycznie zwrócona na Twoje konto po przetworzeniu jej przez bank odbiorcy.

  ZLECENIA STAŁE DIRECT DEBIT Z KONTA MONESE

  6.14 Aby ustawić polecenie zapłaty Direct Debit z brytyjskiego konta Monese musisz najpierw zgodzić się na to by odbiorca otrzymał polecenie zapłaty z Twojego konta Monese.

  6.15 Jeśli polecenie zapłaty Direct Debit jest ustawione tak by jego realizacja przypadała na określony dzień lub ostatni dzień specyficznego okresu będziemy traktować tę transakcję jako zaksięgowaną w tym dniu.

  6.16 Każde polecenie zapłaty Direct Debit zostanie zrealizowane na początku dnia pracującego w którym ma ono być zaksięgowane.

  6.17 Na Tobie spoczywa obowiązek sprawdzenia czy posiadasz wystarczające środki na koncie przed dokonaniem płatności. Jeśli nie posiadasz wystarczających środków zlecenie stałe zostanie odrzucone.

  6.18 W przypadku płatności Direct Debit możesz odwołać zlecenie płatnicze w dowolnym momencie do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma zostać pobrana płatność. Anulowanie będzie dotyczyć wszystkich przyszłych płatności Direct Debit.

  PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWE

  6.19 Możesz użyć konta Monese by dokonać płatności wychodzących w walucie innej niż domyślna waluta Twojego konta (np. Inna niż Euro dla Konta Monese EUR, Funt brytyjski dla Konta Monese GBP lub Lej rumuński dla Konta Monese RON). Monese przeleje środki i informacje na temat zlecenia płatności do partnera kursu wymiany walut i dostawcy płatności w celu wykonania transakcji.

  6.20 Kwota odliczona z konta Monese zostanie przeliczona na wybraną przez Ciebie walutę obcą w dniu przyjęcia transakcji zgodnie z najnowszym kursem walutowym udostępnionym przez partnera wymiany walut oraz dostawcę płatności. Kurs walutowy oraz jakiekolwiek dodatkowe opłaty zostaną wyświetlone w aplikacji Monese przed autoryzacją transakcji.

  6.21 Możesz dokonywać Płatności Międzynarodowych na swoje konto Monese przy użyciu danych Międzynarodowego Konta Depozytowego Monese wyświetlanych w aplikacji Monese w funtach szterlingach lub euro lub rumuńskich lei, jeśli posiadasz konto RON. Jeśli posiadasz brytyjskie konto Monese, a płatność jest otrzymywana w funtach szterlingach, to Twoje brytyjskie konto Monese zostanie zasilone w tej samej walucie, w innym przypadku funty zostaną przewalutowane na Twoje Konto Monese w Strefie Euro w euro. Jeśli posiadasz konto Monese w Strefie Euro, a płatność jest otrzymywana w euro, to Twoje konto Monese w Strefie Euro zostanie zasilone w tej samej walucie, w innym przypadku euro zostaną przewalutowane na Twoje Brytyjskie Konto Monese w funtach. Jeśli posiadasz konto Monese RON, a płatność jest otrzymywana w lejach, to Twoje konto Monese RON zostanie zasilone w tej samej walucie, w innym przypadku leje zostaną przewalutowane na jedno z Twoich Kont Monese w walucie lokalnej. W przypadku przeliczenia walut zewnętrzny dostawca wymiany walut i usług płatniczych wymieni kwoty otrzymanych środków na euro, funty szterlingi lub leje, a Monese zorganizuje przekazanie odpowiedniej kwoty środków PPS, a PPS zasili twoje konto Monese

  6.22 Monese nie pobiera opłaty za otrzymywanie płatności międzynarodowych. Niektóre banki wysyłające lub banki pośredniczące pobierają opłaty za wysyłanie płatności międzynarodowych na Międzynarodowy rachunek depozytowy Monese, w takim przypadku odejmiemy takie opłaty od kwoty otrzymanej przed obciążeniem Twojego konta Monese.

  6.23 Możesz uzyskać więcej informacji ta temat obsługiwanych przez nas walut dla przelewów międzynarodowych, kursu walutowego dla płatności wychodzących w aplikacji Monese oraz opłat które możemy naliczyć zgodnie z sekcją 11 i/lub na naszej stronie internetowej.

  Typ transakcjiSkala czasu
  Płatność wychodząca - funty brytyjskie na euro i vice versaJeśli zlecenie płatnicze jest otrzymane przez nas przed 14:00 w dniu roboczym zostanie ono zaksięgowane pod koniec kolejnego dnia roboczego
  Jakakolwiek inna płatność wychodzącaJeśli zlecenie płatnicze jest otrzymane przez nas przed 14:00 w dniu roboczym zostanie ono zaksięgowane pod koniec kolejnego dnia roboczego
  Płatność przychodzącaŚrodki zostaną wpłacone na Twoje konto Monese tego samego dnia w którym otrzymamy płatność

  6.24 Zezwalamy tylko na dokonanie płatności które nie przekraczają limitów konta Monese i tylko gdy posiadasz wystarczające środki na jej zrealizowanie.

  6.25 Data zaksięgowania transakcji oznacza datę, gdy ją otrzymamy. Jeśli transakcja zostanie otrzymana pod koniec dnia roboczego uznaje się, że została otrzymana w następnym dniu roboczy. Nie możesz zatrzymać transakcji gdy została wysłana do nas i dałeś/-aś na to swoją zgodę, lub gdy transakcja jest wcześniej autoryzowaną płatnością na którą wydałeś/-aś swoją zgodę.

  6.26 Na Twoją prośbę możemy Ci udostępnić maksymalny czas wykonania zlecenia płatniczego oraz jakiekolwiek związane z tym opłaty.

  AUTORYZACJA I ZATRZYMANIE PŁATNOŚCI

  6.27 Na Tobie spoczywa obowiązek upewnienia się, że dane konta odbiorcy oraz kwota transakcji są prawidłowe. Jeśli te dane są nieprawidłowe lub błędnie zlecisz nam dokonanie płatności więcej niż raz możesz nie odzyskać tych pieniędzy. Postaramy się pomóc Ci w miarę możliwości. Możemy naliczyć również opłaty za prześledzenie, wycofanie lub anulowanie płatności. Jeśli nie możemy zwrócić Ci środków możesz poprosić nas o informacje dotyczące dokonanej płatności aby pomóc Ci odzyskać te środki. Udostępnimy Ci te informacje na Twoją pisemną prośbę chyba, że zabrania nam tego prawo.

  6.28 Możesz autoryzować nas do dokonania płatności z konta Monese poprzez naszą aplikację. Aby to zrobić musisz ustawić płatność elektroniczną oraz przesłać nam instrukcje przez osobę trzecią, np. system zleceń stałych (dla brytyjskich kont Monese) lub usługodawcy poleceń zapłaty inicjowanych. Uznamy płatność jako autoryzowaną jeśli:

  6.28.1 transakcja została autoryzowana w aplikacji Monese przy pomocy kodu lub danych logowania i odbiorca został zatwierdzony poprzez kod weryfikacyjny wysłany zleceniodawcy przez SMS;

  6.28.2 usługodawca poleceń zapłaty inicjowanych dokonał płatności z Twojego konta Monese.

  6.28.3 skonfigurowałeś/-aś lub zgodziłeś/-aś się na wszelkie płatności za pomocą polecenia zapłaty Direct Debit, które zostaną pobrane z Twojego Konta Monese.

  6.29 Możemy odmówić zrealizowania lub przetworzenia płatności (bez wcześniejszego powiadomienia Ciebie) jeśli:

  6.29.1 nie posiadasz wystarczających środków na koncie Monese by pokryć płatność; lub

  6.29.2 konto Monese jest nieaktywne lub zablokowane; lub

  6.29.3 wyczerpano Limit konta Monese; lub

  6.29.4 mamy taki obowiązek zgodnie z zasadami systemu płatności; lub

  6.29.5 podejrzewamy nieuczciwą aktywność na koncie Monese lub płatność jest nieuczciwa lub narusza prawo;

  6.29.6 mamy podstawy twierdzić, że usługodawca poleceń zapłaty uzyskał nieautoryzowany dostęp do twojego konta Monese; lub

  6.29.7 wymaga tego jakiekolwiek prawo.

  6.30 Jeśli odmówimy przetworzenia płatności zgodnie z punktem 6.27:

  6.30.1 powiadomimy Cię o odmówieniu płatności przez e-mail/SMS/powiadomienie w aplikacji chyba, że z jakiegokolwiek powodu zabrania nam tego prawo. Zrobimy to tak szybko jak to możliwe i nie później niż pod koniec kolejnego dnia roboczego od otrzymania zlecenia płatności

  6.30.2 nie będziemy odpowiedzialni za jakąkolwiek stratę z powodu braku przetworzenia płatności. Nie mamy również obowiązku poinformowania o tym zamierzonego odbiorcy;

  6.30.3 możesz sprawdzić konto Monese by upewnić się, że posiadasz na nim wystarczające środki oraz że dane odbiorcy są poprawne. Możesz również skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta który, jeśli to możliwe, doradzi co możesz zrobić by poprawić jakiekolwiek błędy w zleceniu płatności; lub

  6.30.4 ze względu na obawy wyszczególnione w punkcie 8.27.6.

  6.31 W razie podejrzanego lub faktycznego przestępstwa lub naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta Monese lub karty skontaktujemy się z Tobą przez SMS, telefon, e-mail pocztę lub jakąkolwiek inną, bezpieczną metodę komunikacji. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości lub tożsamości posiadacza karty ze względów bezpieczeństwa.

  6.32 Zazwyczaj nie będziesz mógł/mogła wstrzymać płatności gdy zostanie ona autoryzowana przez Ciebie lub usługodawcę poleceń zapłat inicjowanych. Możesz jednak anulować zlecenie stałe jeśli:

  6.32.1 anulujesz płatność przed końcem dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym Twoje konto Monese UK ma zostać obciążone; i

  6.32.2 płatność nie została jeszcze dokonana.

  6.33 Jeśli anulujesz lub zatrzymasz zlecenie stałe musisz powiadomić o tym jego odbiorcę. Nie ponosimy odpowiedzialności w momencie, gdy odbiorca wniesie o pozew przeciw nam ponieważ nie został on przez Ciebie powiadomiony o anulowaniu zlecenia stałego.

  6.34 Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, płatność zostanie przetworzona na większą kwotę niż kwota dostępna na Twoim koncie Monese musisz ją spłacić natychmiast po otrzymaniu od nas faktury. Jeśli tego nie zrobisz mamy prawo do przedsięwzięcia wszystkich właściwych kroków, w tym działań prawnych i/oraz zamknięcia konta Monese w celu odzyskania należnych środków.

  6.35 Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, płatność na rzecz odbiorcy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie przetworzona później niż było to planowane możesz poprosić nas o kontakt z bankiem lub instytucją odbiorczą i zażądać by traktowali płatność tak, by data wpłaty była taka sama jak planowana data pokwitowania płatności.

  6.36 Dostępne środki na koncie Monese nie podlegają żadnym odsetkom.

  7. SPRAWDZENIE SALDA KONTA

  7.1 Możesz sprawdzić dostępne środki i historię transakcji na koncie Monese za pomocą aplikacji Monese.

  7.2 Każda płatność posiada unikalny numer identyfikacyjny.

  7.3 Twoje miesięczne wyciągi bankowe Monese będą zawsze dostępne przez aplikację. Możesz je zobaczyć klikając na zakładkę “Konto”, a następnie “Pobierz wyciąg”. Będziemy wysyłać Ci comiesięczny e-mail z informacją, że wyciąg z konta Monese został zaktualizowany.

  8. ANULOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONTA MONESE ORAZ ODEBRANIE E-PIENIĘDZY

  8.1 Możesz zamknąć konto Monese oraz kartę Monese kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta (patrz punkt 21 poniżej). Z zastrzeżeniem Limitów konta Monese możesz przenieść dowolne dostępne saldo z konta Monese GBP na konto bankowe w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem płatności Faster Payments w Funtach brytyjskich, z konta Monese Euro na dowolne konto bankowe w regionie SEPA za pośrednictwem przelewu typu SEPA w Euro lub z Konta Monese RON do dowolnego konta bankowego w Rumunii za pośrednictwem Transfond, przed zamknięciem swojego konta Monese.

  8.2 Zgodnie z punktem 8.4. gdy dostępne środki na koncie Monese zostaną odebrane i konto zostanie zamknięte ta umowa zostanie rozwiązana. Jednak, jeśli punkt 8.4 odnosi się do Twojego konta Monese konto pozostanie aktywne do momentu w którym zaległości na koncie Monese zostaną spłacone w całości.

  8.3 Wszystkie zlecenia stałe ustawione na koncie Monese zostaną odrzucone po zamknięciu konta.

  8.4 Jeśli dokonasz dodatkowych transakcji w wyniku czego poniesiesz dodatkowe koszty i musisz spłacić tę sumę, wyślemy Ci dokładną fakturę. Będziesz musiał/-a od razu spłacić te środki. Jeśli tego nie zrobisz mamy prawo podjąć wszelkie niezbędne środki, w tym kroki prawne, aby odzyskać zaległą kwotę.

  8.5 Nawet jeśli nie chcesz zamykać swojego konta Monese i anulować karty Monese, możesz w dowolnym momencie zrealizować dowolną część wartości pieniężnej, przelewając środki z Konta Monese GBP na dowolne konto bankowe w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem płatności Faster Payments w Funtach brytyjskich, z Konta Monese Euro na dowolne konto bankowe w regionie SEPA za pośrednictwem przelewu typu SEPA w Euro, z Konta Monese RON na dowolne konto bankowe w Rumunii za pośrednictwem płatności Transfond lub poprzez wypłatę gotówki w bankomacie (z zastrzeżeniem Limitów konta Monese).

  9. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTORYZACJA

  9.1 Ty odpowiadasz za korzystanie z konta i kart Monese, wydanych dla Twojego konta Monese.

  9.2 Ty odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie karty Monese, związanych z nią informacji, konta Monese oraz danych logowania do aplikacji Monese.

  9.3 Nie wolno Ci:

  9.3.1 zezwalać osobom trzecim, oprócz Autoryzowanym dostawcom zewnętrznym, dostępu do konta Monese;

  9.3.2 zezwalać by inne osoby korzystały z Twojej karty Monese;

  9.3.3 zapisać kodu PIN lub innych, poufnych informacji w sposób który umożliwi ich nieuczciwe wykorzystanie karty lub/i konta Monese przez osoby trzecie;

  9.3.4 udostępniać innym kodu PIN lub innych, poufnych informacji osobom trzecim

  9.3.5 udostępniać innym danych logowania do aplikacji Monese, chyba że jest to osoba lub organizacja autoryzowana przez ciebie; lub

  9.3.6 korzystać z PINu w bankomacie, który nie wydaje się prawdziwy, był modyfikowany lub wydaje się podejrzany w każdy inny sposób.

  9.4 Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie transakcje autoryzowane w ramach tej umowy.

  9.5 Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie transakcje które są wynikiem Twoich nieuczciwych działań, naruszenia tej umowy lub poważnego zaniedbania.

  9.6 Zgadzasz się zabezpieczyć i zachować nieszkodliwość, nas i naszych dystrybutorów, partnerów, agentów, sponsorów i usługodawców oraz grupy ich spółek od kosztów wszelkich działań prawnych podejmowanych w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy i / lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub nieuczciwego wykorzystania konta Monese, karty Monese, danych logowania do aplikacji Monese lub kodu PIN przez Ciebie lub osoby przez ciebie autoryzownej.

  9.7 Aplikacja Monese jest obsługiwana na urządzeniach których system operacyjny nie był modyfikowany, zhakowanych lub skonfigurowanych by pozwolić na instalację oprogramowania ze źródeł innych niż te zatwierdzone przez Monese (w tym między innymi sklepie App Store lub Google Play). Korzystasz z aplikacji Monese na takim urządzeniu na własne ryzyko i nie możemy ponieść żadnej odpowiedzialności za wynikającą z tego stratę finansową lub informacyjną.

  10. ZGUBIONE, SKRADZIONE LUB USZKODZONE KARTY

  10.1 W wypadku zgubienia, kradzieży, nadużycia lub innego wydarzenia, które może skutkować nieautoryzowanym wykorzystaniem karty lub konta Monese, lub gdy karta Monese zostanie uszkodzona lub zadziała wadliwie musisz natychmiast zablokować kartę Monese przez naszą aplikację i skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta. Aby znaleźć więcej informacji jak skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta patrz punkt 21.

  10.2 Pod warunkiem, że posiadacz karty postąpił zgodnie z punktami 10.1 a punkt 10.4 nie obowiązuje nie poniesiesz odpowiedzialności za szkody poniesione po zablokowaniu karty i/konta Monese (po uprzednim skontaktowaniu się z Zespołem Obsługi Klienta lub za pomocą aplikacji). Jeśli posiadasz środki na koncie Monese możesz poprosić o ich przeniesienie na zastępczą kartę Monese poprzez naszą aplikację. Jeśli zastąpimy kartę Monese zostanie ona wysłana na adres domowy posiadacza karty (możemy pobrać za to opłatę, patrz sekcja 11).

  10.3 Jeśli mamy podstawy twierdzić, że dokonałeś/-aś działań nieuczciwych, dopuściłeś/-aś się poważnego zaniedbania lub celowo (i) nie powiadomiłeś/-aś nas o kradzieży karty Monese lub związanych z nią danych lub (ii) nie przechowywałeś/-aś danych karty lub informacji powiązanych z kontem Monese w bezpiecznym miejscu lub (iii) naruszyłeś/-aś warunki tej umowy - ponosisz całkowitą odpowiedzialność za związane z tym straty.

  10.4 Zgodnie z punktem 10.3 możesz ponieść maksymalną opłatę €50 (jeśli posiadasz Konto Monese Euro), £35 (jeśli posiadasz Konto Monese GBP) lub €50 lub równowartość w RON (jeśli posiadasz Konto Monese RON) za straty które są skutkiem nieautoryzowanych transakcji na karcie lub koncie Monese po tym, jak karta Monese została zgubiona, skradziona lub informacje dotyczące karty lub konta Monese nie były przechowywane w bezpiecznym miejscu. Ta opłata jednak nie odnosi się jeśli: zgubienie, kradzież lub naruszenie danych bezpieczeństwa nie mogły być wykryte (chyba, że działałeś/-aś nieuczciwie) lub strata jest skutkiem działań pracownika lub agenta lub kogokolwiek kto wykonywał czynności z Twoim imieniu.

  11. OPŁATY (Po 01.07.2019)

  11.1 Twoje konto Monese podlega płatnościom wyszczególnionym poniżej i są one związane z podstawowymi płatnościami lub usługami które świadczymy w ramach konta Monese. Opłaty przedstawione w euro mają zastosowanie jeśli posiadasz Konto Monese EUR, opłaty przedstawione w funtach szterlingach mają zastosowanie, jeśli posiadasz Konto Monese GBP, a opłaty przedstawione w lejach rumuńskich mają zastosowanie, jeśli posiadasz Konto Monese RON. Nasze przychody są generowane na podstawie opłat, które od Ciebie pobieramy. Inne opłaty mogą zostać naliczone na zasadzie ad hoc gdy używasz specyficznych usług na koncie Monese

  11.2 Następujące opłaty dotyczą tych użytkoników, którzy otworzyli Konto Monese po 01.07.2019 lub jeśli wcześniej otworzyli Konto Monese, ale nie wybrał pakietu cenowego przed 01.07.2019.

  SIMPLECLASSICPREMIUM
  Opłaty podstawowe
  Opłata miesięcznaZa darmo4,95 £ / 4,95 € / 19,95 lei za prowadzenie dowolnej liczby rachunków Monese (na przykład jeśli posiadasz konto Monese Classic GBP i Monese Classic Euro, zapłacisz tylko 4,95 £ / 4,95 € ogółem). Po uiszczeniu pierwszej opłaty miesięcznej przy dołączaniu do Monese Classic UK nie ma opłaty miesięcznej, jeśli saldo Twojego konta Monese jest puste.14,95 £ / 14,95 € / 69,95 lei za prowadzenie dowolnej liczby rachunków Monese (na przykład jeśli posiadasz konto Monese Premium GBP i konto Monese Premium Euro, zapłacisz tylko 14,95 £ / 14,95 € ogółem). Po uiszczeniu pierwszej opłaty miesięcznej przy dołączaniu do Monese Premium UK nie ma opłaty miesięcznej, jeśli saldo Twojego konta Monese jest puste.
  Opłata miesięcznaZa darmoZa darmoZa darmo
  Zamknięcie konta MoneseZa darmoZa darmoZa darmo
  Pierwsza fizyczna karta do Konta Monese UK, do konta Monese Euro lub do konta Monese RONZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Druga fizyczna karta do Konta Monese UK lub do konta Monese EuroZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Karta zastępcza (w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty ważności)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Druga fizyczna karta do Konta Monese UK, do konta Monese Euro lub do konta Monese RONZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Druga fizyczna karta do Konta Monese UK lub do konta Monese EuroZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Karta zastępcza (w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty ważności)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Karta zastępcza (w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty ważności)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Druga fizyczna karta do Konta Monese UK lub do konta Monese EuroZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Karta zastępcza (w przypadku zaginięcia, kradzieży lub utraty ważności)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (darmowa standardowa wysyłka)
  Przelewy w czasie rzeczywistym pomiędzy kontami MoneseZa darmo (brak opłat za przelewy walutowe)Za darmo (brak opłat za przelewy walutowe)Za darmo (brak opłat za przelewy walutowe)
  Wychodzące przelewy krajoweZa darmoZa darmoZa darmo
  Wychodzące przelewy międzynarodowe z Aplikacji MoneseTwoje pieniądze są przewalutowane po hurtowym kursie wymiany plus opłata za przewalutowanie, wyświetlona w aplikacji przed potwierdzeniem płatności (opłaty za przewalutowanie zaczynają się od 2% od wartości transakcji, minimum £2 / 2 €/ 8 lei)Twoje pieniądze są przewalutowane po hurtowym kursie wymiany plus opłata za przewalutowanie, wyświetlona w aplikacji przed potwierdzeniem płatności (opłaty za przewalutowanie zaczynają się od 2% od wartości transakcji, minimum £2/ 2 € /8 lei )Twoje pieniądze są przewalutowane po hurtowym kursie wymiany
  Płatności Direct DebitZa darmoZa darmoZa darmo
  Apple/Android payZa darmoZa darmoZa darmo
  Zakupy Kartą Monese Card w walucie kartyZa darmoZa darmoZa darmo
  Przychodzące przelewy bankoweZa darmoZa darmoZa darmo
  Doładowania kartą debetową dla klientów w EOGZa darmoZa darmoZa darmo
  Doładowania kartą debetową - międzynarodoweZa darmoZa darmoZa darmo
  Limit na płatności w walutach obcych (tylko karty Monese)£2000 / 2000 € 10 000/lei£2000 / 2000 € / 40 000 leiBrak limitu
  Zakupy Kartą Monese w walutach zagranicznych (np. nie w Funtach brytyjskich / nie w Euro / nie w RON) włączając: • Transakcje online kartą w walucie innej niż waluta karty • Transakcje w punktach sprzedaży POS w walucie innej niż waluta karty •Transakcje Apple Pay/Google Pay w walucie innej niż waluta kartyDarmowe w ramach limitu Hurtowy kurs wymiany MastercardDarmowe w ramach limitu Hurtowy kurs wymiany MastercardDarmowe w ramach limitu Hurtowy kurs wymiany Mastercard
  Opłata pobierana po przekroczeniu wyżej wymienionego limitu Płatności w innych walutach2% od transakcji2% od transakcjiNie dotyczy
  Limit Wypłat z bankomatu i doładowań gotówkowych Limit jest dzielony pomiędzy rodzajami transakcji wymienionymi poniżej Limit jest dzielony pomiędzy kontami Monese GBP i Monese Euro£200 / 200€ / 1000 lei£800 / 800€ / 4000 leiBrak limitu
  Doładowania SofortDarmowe w ramach limituDarmowe w ramach limituDarmowe
  Wypłaty z bankomatów na całym świecieDarmowe w ramach limituDarmowe w ramach limituDarmowe
  Wypłaty gotówki w sklepach stacjonarnych (dostępne tylko dla Kont Monese GBP)Darmowe w ramach limituDarmowe w ramach limituDarmowe
  Doładowania na poczcie Post Office (dostępne tylko dla Kont Monese UK)Darmowe w ramach limituDarmowe w ramach limituDarmowe
  Doładowania w punktach PayPoint (dostępne tylko dla Kont Monese UK)Darmowe w ramach limituDarmowe w ramach limituDarmowe
  Opłata pobierana po przekroczeniu wyżej wymienionego limitu Wypłat z bankomatu i doładowań gotówkowych2% od transakcji2% od transakcjin/a
  Inne opłaty
  Sprawdzenie salda i przegląd transakcji w aplikacjiDarmoweDarmoweDarmowe
  Blokowanie i odblokowanie Karty MoneseDarmoweDarmoweDarmowe
  Funkcje Zarządzania PieniędzmiDarmoweDarmoweDarmowe
  Powiadomienia e-mail, powiadomienia w telefonie, wiadomości w aplikacji i SMSDarmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)Darmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)Darmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)
  Obsługa Klienta MoneseDarmowaDarmowaDarmowe Pierwszeństwo Obsługi

  11.3 W przypadku otwarcia konta Monese i wybrania bieżącego pakietu przed 1 lipca 2019 r. Obowiązują następujące opłaty:

  STARTERPLUSPREMIUM
  Opłata miesięcznaZa darmo4,95 £ / 4,95 € / 19,95 lei za prowadzenie dowolnej liczby rachunków Monese (na przykład jeśli posiadasz konto Monese Classic GBP i Monese Classic Euro, zapłacisz tylko 4,95 £ / 4,95 € ogółem). Po uiszczeniu pierwszej opłaty miesięcznej przy dołączaniu do Monese Classic UK nie ma opłaty miesięcznej, jeśli saldo Twojego konta Monese jest puste.14,95 £ / 14,95 € / 69,95 lei za prowadzenie dowolnej liczby rachunków Monese (na przykład jeśli posiadasz konto Monese Premium GBP i konto Monese Premium Euro, zapłacisz tylko 14,95 £ / 14,95 € ogółem). Po uiszczeniu pierwszej opłaty miesięcznej przy dołączaniu do Monese Premium UK nie ma opłaty miesięcznej, jeśli saldo Twojego konta Monese jest puste.
  Otworzenie konta MoneseZa darmoZa darmoZa darmo
  Pierwsza fizyczna karta do Konta Monese UK lub do konta Monese EuroZa darmo (darmowa standardowa wysyłka)Za darmo (brak opłat za przelewy walutowe)Za darmo (brak opłat za przelewy walutowe)
  Przelewy krajowe międzynarodoweZa darno (podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)Za darno (podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)Za darmo
  Przelewy krajowe i międzynarodoweZa darmo (opłaty za wymianę waluty, patrz poniżej)Za darmo (opłaty za wymianę waluty, patrz poniżej)Za darmo
  Płatność Direct DebitZa darmoZa darmoZa darmo
  Apple/Android payZa darmoZa darmoZa darmo
  Zlecenie stałe (tylko brytyjskie konta Monese)Za darmoZa darmoZa darmo
  Zakupy Kartą Monese CardZa darno (podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)Za darno (podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)Za darmo
  Przychodzące przelewy bankoweZa darmoZa darmoZa darmo
  Doładowanie kart debetowych klientów EOGZa darmoZa darmoZa darmo
  Doładowania kartą debetową - międzynarodoweZa darmoZa darmoZa darmo
  Doładowanie SofortZa darmoZa darmoZa darmo
  Wypłaty z bankomatów€1 / £1 / 4 lei za wypłatę (podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)6 bezpłatnych transakcji w miesięcznym okresie rozliczeniowym, dotyczy wszystkich kont Monese łącznie (1 € / 1 £ / 4 lei za wypłatę z 7. transakcji. podlega opłacie za przewalutowanie, patrz poniżej)Za darmo
  Wypłaty gotówki w sklepach stacjonarnych (dostępne tylko dla Kont Monese GBP)Za darmoZa darmoZa darmo
  Sprawdzenie salda i przegląd transakcji w aplikacjiZa darmoZa darmoZa darmo
  Powiadomienia e-mail, powiadomienia w telefonie, wiadomości w aplikacji i SMSDarmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)Darmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)Darmowe (mogą obowiązywać standardowe opłaty SMS operatora)
  Zamknięcie konta MoneseZa darmoZa darmoZa darmo
  Blokowanie i odblokowanie Karty MoneseZa darmoZa darmoZa darmo
  Obsługa Klienta MoneseZa darmoZa darmoDarmowe pierwszeństwo obsługi
  Doładowania na poczcie Post Office (dostępne tylko dla Kont Monese GBP)2% (minimum £2)£1Za darmo
  Doładowania w punktach PayPoint (dostępne tylko dla Kont Monese GBP)3.50% (minimum £3)2.50% (minimum £1)Za darmo
  Inne opłaty
  Dodatkowa/zzagubiona / rodzinna fizyczna karta Monese
  Funkcje Zarządzania PieniędzmiDarmoweDarmoweDarmowe
  Wymiana walut przy użyciu karty Monese do wypłat z bankomatów i transakcji w walutach obcychHurtowy kurs wymiany Mastercard plus 2% wartości transakcji (minimum 2€ / £2 / 8 lei przy wypłacie z bankomatu)Hurtowy kurs wymiany Mastercard plus 0,5% wartości transakcjiHurtowy kurs wymiany Mastercard
  Wymiana walut w przypadku Płatności Międzynarodowych wychodzących z Aplikacji MoneseTwoje pieniądze są przeliczane po hurtowym kursie wymiany plus opłata za wymianę waluty wyświetlaną w aplikacji Monese przed potwierdzeniem płatności (opłaty za wymianę waluty zaczynają się od 2% transakcji minimalna wartość 2€ / £2 / 8 leiTwoje pieniądze są przeliczane po hurtowym kursie wymiany plus opłata za wymianę waluty wyświetlaną w aplikacji Monese przed potwierdzeniem płatności (opłaty za wymianę waluty zaczynają się od 0,5% transakcji minimalna wartość 2€ / £2 / 8 leiTwoje pieniądze są przeliczane po hurtowym kursie wymiany

  W przypadku mieszkańców Irlandii naliczany jest dodatkowy podatek za wypłaty gotówki. Pobieramy tę kwotę retrospektywnie z Twojego konta za poprzedni rok.

  11.4 Opłata miesięczna jest pobierana z miesięcznym wyprzedzeniem za nadchodzący okres opłaty miesięcznej. Miesięczny okres opłaty wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych w oparciu o 360-dniowy rok kalendarzowy, co oznacza, że jeśli miesięczna opłata zostanie pokryta 2 lutego, to kolejna miesięczna opłata zostanie naliczona tego samego dnia każdego miesiąca. Jeśli kolejna data płatności jest zaplanowana na datę, która nie występuje w danym miesiącu, to zostanie ona naliczona opłata w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli saldo Twojego konta Monese jest niższe niż uzgodniona opłata miesięczna, to opłata miesięczna nie zostanie pobrana z Twojego konta Monese. Ustalone opłaty miesięczne zostaną wznowione, gdy dostępne saldo będzie wynosić powyżej ustalonej opłaty miesięcznej.

  11.5 Pobierzemy wszelkie podatki lub opłaty z dostępnego Salda Twojego Konta Monese. Jeśli dostępne środki nie są wystarczające lub podatki lub opłaty przekraczają dostępne saldo na koncie Monese, odliczymy je od salda dostępnego na dowolnym innym koncie, które otworzyłeś/-aś w Monese. Jeśli saldo na innym koncie jest w walucie innej niż należne podatki lub opłaty, to środki z tego rachunku zostaną przeliczone po kursie ustalonym przez zewnętrznego dostawcę usług wymiany walut i usług płatniczych, którego Monese używa do płatności międzynarodowych.

  11.6 Jeśli Dostępne Środki na dowolnym z kont otwartych w Monese jest niewystarczające, otrzymasz fakturę wraz z żądaniem zwrotu pieniędzy natychmiast po otrzymaniu faktury. Jeśli nie zwrócisz tej kwoty natychmiast po otrzymaniu faktury, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym działań prawnych, w celu odzyskania zaległych kwot. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz wystarczających środków do pokrycia miesięcznej opłaty na swoim koncie Monese, odliczymy miesięczną opłatę w następnym miesiącu, po wpłaceniu środków ; opłata miesięczna za okres, w którym saldo było niewystarczające nie będzie pobierana.

  11.7 Klienci pakietu Monese Simple mogą podwyższyć pakiet do Monese Classic lub Monese Premium w dowolnym momencie w aplikacji Monese. Aby podwyższyć pakiet musisz mieć wystarczające środki na koncie do pokrycia co najmniej jednej miesięcznej opłaty za Pakiet Monese Plus lub Pakiet Monese Premium. Jeśli saldo Twojego konta Monese nie jest wystarczające, Twoje konto może nadal zostać podwyższone, a miesięczna opłata będzie oznaczona jako oczekująca i zostanie pobrana, gdy na koncie pojawią się wystarczające środki. Jeśli jako klient Monese Starter zamówiłeś/-aś kartę Monese, a płatność za kartę nie została pobrana przed uaktualnieniem, nadal będziesz zobowiązany/-na do zapłaty za tę kartę.

  11.8 Klienci Pakietu Monese Classic lub Pakietu Monese Premium mogą obniżyć swoje konto do Pakietu Monese Simple po pokryciu przynajmniej pierwszej opłaty miesięcznej za poprzedni pakiet. Po pokryciu tej opłaty można dokonać obniżenia pakietu do Monese Simple w dowolnym momencie, zmiana pakietu wejdzie w życie z końcem miesięcznego okresu opłat.

  11.9 Klienci Pakietu Monese Classic mogą przejść na wyższy Pakiet Monese Premium w dowolnym momencie w aplikacji Monese. Jeśli zmiana pakietu zostanie dokonana w czasie trwania okresu rozliczeniowego, Monese obliczy pozostałą kwotę opłaty proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego za poprzedni pakiet, kwota ta zostanie odjęta od pierwszej opłaty miesięcznej za pakiet Premium po aktualizacji. Aby przejść na Pakiet Premium musisz mieć wystarczające środki na koncie do pokrycia co najmniej jednej miesięcznej opłaty za Pakiet Premium Monese. Jeśli saldo Twojego konta Monese nie jest wystarczające, Twoje konto może nadal zostać podwyższone, a miesięczna opłata będzie oznaczona jako oczekująca i zostanie pobrana, gdy na koncie pojawią się wystarczające środki.

  11.10 Klienci Pakietu Monese Premium mogą obniżyć swoje konto do Pakietu Monese Simple lub Pakietu Monese Classic po pokryciu przynajmniej pierwszej opłaty miesięcznej za poprzedni pakiet. Po pokryciu tej opłaty można dokonać obniżenia pakietu do Monese Classic w dowolnym momencie, zmiana pakietu wejdzie w życie z końcem miesięcznego okresu opłat.

  11.11 Klienci Pakietu Monese Starter mogą przejść do pakietu Monese Simple w dowolnym momencie, w aplikacji Monese. Zmiana nastąpi natychmiastowo.

  11.12 Klienci Pakietu Monese Starter mogą przejść do pakietu Monese Classic lub pakietu Monese Premium w dowolnym momencie, w aplikacji Monese. Aby przejść na wyższy pakiet musisz mieć wystarczające środki na koncie do pokrycia co najmniej jednej miesięcznej opłaty za Pakiet Monese Classic lub Pakiet Monese Premium. Jeśli saldo Twojego konta Monese nie jest wystarczające, Twoje konto może nadal zostać podwyższone, a miesięczna opłata będzie oznaczona jako oczekująca i zostanie pobrana, gdy na koncie pojawią się wystarczające środki. Jeśli klient zamówił kartę Monese będąc klientem pakietu Monese Starter i nie dokonał płatności za kartę przed zmianą pakietu, to nadal jest zobowiązany uiścić opłatę za tę kartę.

  11.13 Klienci Pakietu Monese Plus lub Monese Premium mogą obniżyć swoje konto do Pakietu Monese Simple lub Pakietu Monese Classic po pokryciu przynajmniej pierwszej opłaty miesięcznej za poprzedni pakiet. Po pokryciu tej opłaty można dokonać obniżenia pakietu do Monese Simple lub Monese Classic w dowolnym momencie, zmiana pakietu wejdzie w życie z końcem miesięcznego okresu opłat.

  11.14 Klienci Pakietu Monese Plus mogą przejść na wyższy Pakiet Monese Premium dowolnym momencie, w aplikacji Monese. Jeśli zmiana pakietu zostanie dokonana w czasie trwania okresu rozliczeniowego, Monese obliczy pozostałą kwotę opłaty proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego za pakiet Monese Plus, kwota ta zostanie odjęta od pierwszej opłaty miesięcznej za pakiet Premium po aktualizacji. Aby przejść na Pakiet Premium musisz mieć wystarczające środki na koncie do pokrycia co najmniej jednej miesięcznej opłaty za Pakiet Premium Monese. Jeśli saldo Twojego konta Monese nie jest wystarczające, Twoje konto może nadal zostać podwyższone, a miesięczna opłata będzie oznaczona jako oczekująca i zostanie pobrana, gdy na koncie pojawią się wystarczające środki.

  11.15 Pakiet Monese Starter jest zamknięty dla nowych klientów. Obecni klienci Monese w pakietach Plus i Premium nie mogą przejść na pakiet Monese Starter.

  11.16 Pakiet Monese Plus jest zamknięty dla nowych klientów. Obecni klienci Monese w pakietach Starter i Premium nie mogą przejść na pakiet Monese Plus.

  12. NIEAUTORYZOWANE I NIEPRAWIDŁOWE TRANSAKCJE

  12.1 Jeśli podejrzewasz, że transakcja na koncie Monese nie była autoryzowana przez Ciebie lub osobę do tego upoważnioną musisz natychmiast powiadomić o tym nasz Zespół Obsługi Klienta telefonicznie, przez czat w aplikacji lub jeśli to możliwe w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

  12.2 Jeśli poinformujesz nas o nieautoryzowanej transakcji zgodnie z punktem 12.1:

  12.2.1 obowiązek spoczywa na nas aby udowodnić, że transakcja była autoryzowana, odpowiednio zarejestrowana i zaksięgowana w naszym systemie i nie była powodem błędu technicznego lub innej usterki w naszej usłudze;

  12.2.2 pod koniec kolejnego dnia roboczego wystosujemy powiadomienie zgodnie z punktem 12.1 i zwrócimy nieautoryzowaną kwotę, w tym jakiekolwiek poniesione opłaty, na Twoje konto Monese.

  12.2.3 nie mamy obowiązku zwrócenia Ci nieautoryzowanych kwot jeśli Monese ma podstawy twierdzić, że Twoje działania były nieuczciwe i możemy, w ramach prawa, powiadomić o tym policję lub inne organy prawa. Jeśli nie przetworzymy zwrotu z końcem następnego dnia roboczego lecz potwierdzimy, że transakcja nie była autoryzowana pobrana kwota zostanie natychmiast zwrócona na twoje konto. Upewnimy się, że nie poniesiesz żadnych strat z tego tytułu.

  12.2.4 Po zwróceniu ci środków na konto nie ponosimy dalszej odpowiedzialności. Jeśli później stwierdzimy w ramach dochodzenia, że zwrot ci nie przysługiwał potraktujemy to jako błąd i pobierzemy kwotę ponownie z Twojego konta, w tym jakiekolwiek związane z tym opłaty. W wypadku cofnięcia zwrotu wystosujemy odpowiedni okres zawiadomienia.

  12.3 Poniesiesz pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek nieautoryzowane transakcje dokonane z Twojego konta Monese jeśli rozmyślnie lub w wyniku poważnego zaniedbania ujawnisz komukolwiek dane swojej karty lub konta Monese jednocześnie łamiąc warunki tej umowy; lub jeśli nie zawiadomisz nas natychmiast w momencie odkrycia, że dane karty lub konta Monese zostały zgubione, skradzione lub przywłaszczone w inny sposób.

  12.4 Nie będziesz odpowiedzialny za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowaną transakcją z konta Monese tylko w wypadku jeśli powiadomisz nas o tym, że dane karty lub konta Monese zostały skradzione lub przywłaszczone w inny sposób lub gdy karta Monese zostanie użyta w skutek umowy zawartej na odległość.

  12.5 My jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe przetworzenie płatności na Twoje konto Monese. Jeśli powiadomisz nas, że płatność została nieprawidłowo przetworzona natychmiast zwrócimy ci tę kwotę na konto, w tym jakiekolwiek poniesione opłaty. To nie obowiązuje jeśli:

  12.5.1. nie powiadomisz nas natychmiast o nieprawidłowej płatności lub jeśli to możliwe w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji;

  12.5.2 jakakolwiek część danych płatności wpisanych przez ciebie była nieprawidłowa. Jeśli tak się stanie postaramy się, w ramach możliwości, odzyskać środki lecz możemy pobrać za to opłatę. Zanim rozpoczniemy proces odzyskiwania środków powiadomimy Cię o dokładnej opłacie. Jeśli nie jesteśmy w stanie odzyskać pieniędzy możesz poprosić nas o informacje związane z transakcją. Z powodów prawnych mamy obowiązek udostępnić takie informacje jeśli otrzymamy prośbę na piśmie chyba, że nie możemy tego zrobić w powodów prawnych; lub

  12.5.3 możemy udowodnić, że płatność faktycznie została otrzymana przez odbiorcę (w tym wypadku odpowiedzialność leży na odbiorcy); lub

  12.5.4 jeśli błąd płatności był skutkiem odbiegających od normy i nie dających się przewidzieć okoliczności poza naszą kontrolą, w tym konsekwencji takiej sytuacji, lub błąd płatności wynikał z tego, że musieliśmy dostosować się do obowiązku przestrzegania Obowiązującego Prawa i Regulacji.

  12.6 Jeśli płatność wpłynęła na Twoje konto Monese przez przypadek możemy cofnąć transakcję i/lub zablokować te środki tak aby nie mogły zostać dalej przetworzone.

  12.6.1 Nie musimy Cię poinformować o tym że transakcja została cofnięta lub środki zablokowane.

  12.6.2 Jeśli środki wpłyną na Twoje konto Monese przez przypadek musimy udzielić ci o tym wystarczających informacji aby umożliwić tobie lub nadawcy ich odzyskanie.

  12.7 Jeśli posiadasz konto Monese GBP i podczas przetwarzania polecenia zapłaty Direct Debit wystąpi błąd, będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy od odbiorcy lub nas w ramach brytyjskiego systemu gwarancji polecenia zapłaty (Direct Debit Guarantee). Jeśli posiadasz konto Monese Euro, możesz być uprawniony do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony Klienta polecenia zapłaty SEPA.

  12.8 Niezależnie od tego kto ponosi odpowiedzialność jeśli chcesz uzyskać informacje na temat wykonania transakcji natychmiast podejmiemy kroki mające na celu prześledzenie transakcji i powiadomieniu cię o wyniku naszego dochodzenia. Nie pobierzemy za to żadnej opłaty.

  13. ZMIANY

  13.1 Możemy zmienić tę umowę, w tym obowiązujące opłaty i limity dając ci przynajmniej 2 miesiące zawiadomienia poprzez e-mail (jeśli posiadamy Twój adres e-mail). Najnowsza wersja umowy będzie zawsze dostępna w aplikacji Monese.

  13.2 Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w umowie możesz w dowolnym momencie w ciągu dwumiesięcznego okresu zawiadomienia zakończyć tę umowę i zamknąć swoje konto Monese zgodnie z punktem 8.1 bez poniesienia opłat. Jeśli jednak nie zamkniesz konto przed upłynięciem tego okresu uznamy, że zaakceptowałeś/-aś zmiany w umowie.

  13.3 Jeśli jakakolwiek część tej umowy jest niezgodna z jakimkolwiek wymogiem regulacyjnym zapis w wymogu regulacyjnym będzie miał pierwszeństwo.

  13.4 Istnieją sytuację w których możemy zmienić tę umowę bez potrzeby uprzedniego powiadomienia ciebie o tych zmianach. Będą to zmiany których możesz się spodziewać z powodu charakteru naszych usług i produktu lub polepszenia naszego serwisu bez negatywnego pieniężnego wpływu na ciebie. Nie musimy cię powiadomić osobiście w poniższych sytuacjach:

  13.4.1 Zmiana nie ma negatywnego wpływu pieniężnego na ciebie lecz lepiej zabezpiecza Twoje środki, tworzy lepszy produkt lub wprowadzamy nową funkcję z której możesz pozytywnie skorzystać.

  13.4.2 Podczas gdy zawsze, jeśli to możliwe, damy Ci dwumiesięczny okres zawiadomienia o zmianach mogą zaistnieć szczególne sytuacje gdzie nie możemy tego uhonorować zgodnie z prawem europejskim lub brytyjskim. W takim wypadku powiadomimy cię o zmianach tak szybko jak to możliwe.

  14.TERMIN I ROZWIĄZANIE TEJ UMOWY

  TERMIN

  14.1 Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać, gdy powiadomimy Cię, że zaakceptowaliśmy Twój wniosek i otworzyliśmy Twoje Konto Monese. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania przez Ciebie lub przez Nas.

  ROZWIĄZANIE

  14.2 Ta umowa będzie obowiązywać dopóki jej nie rozwiążemy. Możesz rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta.

  14.3 Możemy rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie dając ci dwa miesiące wypowiedzenia przez e-mail, powiadomienie w aplikacji lub wiadomość SMS i zwrócić ci dostępne na koncie środki bez żadnej opłaty. Możemy również rozwiązać tę umowę natychmiast jeśli, jako posiadacz konta lub karty Monese, naruszyłeś/-aś jakikolwiek zapis tej umowy lub jeśli mamy podstawy twierdzić, że użyłeś/-aś lub zamierzasz użyć konta lub karty Monese w sposób rażąco niedbały, nieuczciwy lub w inny sposób niezgodny z prawem lub jeśli nie możemy przetworzyć Twoich transakcji na skutek postępowań osób trzecich. Rozwiążemy tę Umowę z natychmiastowym efektem, jeśli Twoje Konto Monese zostanie anulowane.

  14.4 Strony zachowują swoje zwykłe, prawnie przysługujące im prawa by traktować te ramy jako niewykonalne, nieważne lub nieprzepadalne, zgodnie z zasadami prawa umownego (w tym, ale nie wyłącznie, określone w Belgijskim Kodeksie Cywilnym i Rumuńskim Kodeksie Cywilnym, tam, gdzie mają one zastosowanie).

  14.5 Jeśli poniesione zostaną jakiekolwiek opłaty na konto Monese na skutek rozwiązania tej umowy przez nas lub przez ciebie będziesz musiał, zgodnie z tą umową, zwrócić nam jakąkolwiek sumę pobraną za usunięcie konta lub opłaty pobrane przed lub po zakończeniem umowy. Otrzymasz od nas fakturę którą będziesz musiał natychmiast zapłacić. Jeśli tego nie zrobisz możemy podjąć wszystkie niezbędne kroki, w tym kroki prawne, aby odzyskać należną nam sumę.

  15.ZAWIESZENIE TEJ UMOWY

  15.1 Możemy zawiesić lub anulować Twoje konto lub kartę Monese w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia Ciebie jeśli:

  15.1.1 odkryjemy, że informacje podane przez ciebie podczas rejestracji konta Monese były błędne; lub

  15.1.2 podejrzewamy lub chcemy zapobiec podejrzanemu wykorzystaniu karty lub konta Monese lub poufnych informacji związanych z nimi;

  15.1.3 przekroczyłeś/-aś swój limit na koncie Monese;

  15.1.4 naruszyłeś/-aś tę umowę;

  15.1.5 wierzymy, że to konieczne ze względów bezpieczeństwa;

  15.1.6 jesteśmy do tego zmuszeniu z powodów prawnych; lub

  15.1.7 mamy podstawy twierdzić, że jako posiadacz lub właściciel konta lub karty Monese użyłeś/-aś lub zamierzasz użyć konta lub karty Monese w sposób rażąco niedbały, nieuczciwy lub w inny sposób niezgodny z prawem lub jeśli nie możemy przetworzyć twoich transakcji na skutek postępowań osób trzecich.

  15.2 Jeśli zawiesimy lub anulujemy Twoje konto lub kartę Monese powiadomimy Cię o tym jeśli to możliwe. Możemy również powiadomić osoby które były objęte transakcją jeśli zawieszenie konta lub karty miało miejsce.

  16. ZABLOKOWANIE KARTY MONESE

  Możemy zablokować kartę Monese jeśli: Wierzymy, że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa

  16.1.1 wierzymy, że to konieczne ze względów bezpieczeństwa

  16.1.2 podejrzewamy nieautoryzowane lub nieuczciwe wykorzystanie karty Monese lub

  16.1.3 jesteśmy do tego zmuszeni z powodu prawa brytyjskiego lub europejskiego.

  16.2 W wypadku zatrzymania lub zablokowania przez nas karty Monese powiadomimy Cię o tym w miarę możliwości i podamy powód zablokowania. Jeśli nie możemy cię powiadomić przed podjęciem takich działań zrobimy to najszybciej jak to możliwe. Możemy również powiadomić osoby które były objęte transakcją jeśli zawieszenie konta lub karty miało miejsce.

  16.3 Jeśli zablokujemy lub zatrzymamy Twoją kartę odblokujemy ją tak szybko jak to możliwe i gdy tylko powód do zablokowanie lub zatrzymania przestanie istnieć.

  17. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  17.1.1 Zgodnie z punktem 17.2 nasza odpowiedzialność (w zakresie naruszenia kontraktowego, poza kontraktowego, w tym zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub innego) będzie podlegała wymienionym poniżej wykluczeniom i ograniczeniom:

  a) nie będziemy odpowiedzialni za żadną szkodę pośrednio lub bezpośrednio będącą następstwem wydarzenia poza naszą kontrolą, w tym między innymi, brakiem środków i/lub błędem sieci bankomatów, limitem maksymalnej wypłaty ustalonym przez operatora bankomatu lub błędem systemu przetwarzania danych.

  b) nie będziemy odpowiedzialni za utratę zysków, straty działalności (pośrednio lub bezpośrednio) lub pośrednie, następcze, specjalne lub lub niematerialne straty;

  c) gdy karta Monese nie działa z naszej winy nasza odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany karty lub zwrotu kosztów na Twoje konto (wybór należy do nas);

  d) gdy kwoty zostaną błędne odjęte z Twojego konta z naszej winy, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do zwrócenia Ci równowartej kwoty;

  e) W mało prawdopodobnym wypadku, gdy kwota zostanie odjęta z Twojego konta bez Twojej autoryzacji tej transakcji, zgodnie z tą umową nasza odpowiedzialność będzie taka jak to określono w sekcji 12; i

  f) w każdej innej sytuacji gdy wina jest po naszej stronie nasza odpowiedzialność jest ograniczona tylko do zwrócenia ci kwoty na konto Monese.

  17.2 Nic w tej umowie nie wyklucza lub ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie wynikającej z zaniedbania lub oszustwa, lub w takim zakresie który nie może być ograniczony lub wykluczony zgodnie ze stosowanym prawem lub przepisami wykonawczymi.

  17.3 W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie warunki lub gwarancje wynikające z prawa, przepisów lub innych są wyraźnie wykluczone.

  1. TWOJE INFORMACJE

  18.1 Wymagamy niektórych danych osobowych aby świadczyć Ci usługi konta Monese i usług podlegającym tej umowie. Zarówno PPS jak i Monese są Kontrolerami Danych na mocy tej umowy i będą używać Twoich danych osobowych tylko w celach objętych tą umową. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności na https://monese.com/privacy by dowiedzieć się więcej na temat tego, jak PPS i Monese przechowują Twoje dane osobowe i jak je zabezpieczają.

  18.2 Aby przetworzyć płatność Twoje informacje/dane mogą być przekazane dostawcy płatności. Dokonując płatności zgadzasz się na przekazanie swoich danych. Skontaktujemy się z Tobą jeśli wymagamy dodatkowych informacji w związku z płatnością. Jeśli wymagasz informacji na temat dostawcy płatności możesz skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta. Możemy przekazać twoje informacje poza obszar Unii Europejskiej i strefy EOG w zakresie prawnie dozwolonym lub aby umożliwić posiadaczowi karty korzystanie z karty Monese za granicą.

  18.3 Jeśli zgodzisz się by autoryzowana osoba trzecia uzyskała dostęp do Twojego konta aby świadczyć Ci pewne usługi musisz pamiętać, że Monese nie kontroluje tego w jaki sposób te osoby trzecie przetwarzają Twoje informacje. Monese nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek straty informacji po tym jak autoryzowane osoby trzecie uzyskają do nich dostęp.

  19. PROCEDURA SKŁADANIA ZAŻALEŃ

  19.1 Zażalenia dotyczące jakiegokolwiek aspektu usług dostarczanych przez nas mogą być wysłane do Zespołu Obsługi Klienta przez aplikację Monese lub na email complaints@monese.com. Po otrzymaniu przez nas Twojego zażalenia, dalsza komunikacja będzie prowadzona mailowo.

  19.2 Wszystkie zażalenia będą podlegały ścisłej procedurze. Na Twoją prośbę dostarczymy ci kopię naszej procedury przez e-mail. Procedura zażaleń będzie prowadzona w języku angielskim.

  19.3 Wszystkie zażalenia zostaną przetworzone w odpowiednim czasie i nie później niż w ciągu 15 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, gdy sprawa nie może być rozwiązana w tym czasie i nie mamy na to wpływu, otrzymasz e-mail w którym wyjaśnimy powody opóźnienia i czas w którym mamy nadzieję rozwiązać sprawę. Nastąpi to nie później, niż w ciągu 35 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas Twojego zażalenia.

  19.4 Jeśli wynik procedury nie zadowala Cię, możesz skontaktować się z:

  19.4.1 jeżeli Twoja umowa jest zawarta z Monese i PPS EU: Ombudsfin, którego adres to: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, nr 8, bte. 2, 1000, Bruxelles lub telefonicznie pod numerem +32 2545 7770. Szczegóły dotyczące usług oferowanych przez Ombudsfin są dostępne na stronie www.ombudsfin.be; lub

  19.4.2 jeśli Twoja umowa jest zawarta z Monese i PPS UK: Financial Ombudsman Service, której adres to: Exchange Tower, London E14 9SR lub telefonicznie pod numerem 0800 023 4567 podczas połączeń z Wielkiej Brytanii i +44 20 7964 0500 w przypadku połączeń spoza Wielkiej Brytanii . Szczegóły dotyczące usługi oferowanej przez Financial Ombudsman Service są dostępne na stronie www.financial-ombudsman.org.uk.

  19.4 Są również dostępne inne możliwości, na przykład skierowanie zażalenia do Komisji Kontroli Finansowej (FCA) która jest naszym regulatorem lub odwiedzając platformę ODR http://ec.europa.eu/odr.

  20. OGÓLNE

  20.1 Jakiekolwiek opóźnienie lub zaniechanie wykonania przez nas jakichkolwiek praw lub środków w ramach tej umowy nie będzie uznane jako zrzeczenie się tych praw lub środków ani nie wyłącza ich wykonania w późniejszym czasie.

  20.2 Jeśli jakikolwiek zapis w tej umowie zostanie uznany jako nieegzekwowalny lub nielegalny pozostałe zapisy będą nadal w pełni obowiązywały.

  20.3 Nie możesz nadać lub przenieść żadnych praw lub/i korzyści w związku z tą umową i będziesz jedyną osobą która jest nią związana. Pozostaniesz wobec nas zobowiązany/-a, dopóki wszystkie konta Monese lub/i karty Monese zarejestrowane w Twoim imieniu zostaną rozwiązane i wszystkie środki Tobie dłużne zostały całkowicie spłacone zgodnie z tą umową. Możemy nadać lub przenieść przysługujące Tobie prawa bez poprzedniego powiadomienia Ciebie. Możemy przekazać nasze obowiązki związane z tą umową w zakresie takim, na ile zezwala na to obowiązujące prawo lub przepisy.

  20.4 Żadna strona trzecia, która nie jest stroną niniejszej Umowy, nie ma prawa egzekwować któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, chyba że Mastercard i ich podmioty zrzeszone nie mogą egzekwować żadnego postanowienia niniejszej Umowy, które przyznaje im korzyść lub prawo oraz osoba wymieniona w paragrafie 17.4 może wykonać paragraf 17.

  20.5 Jeśli Twoja Umowa jest zawarta z PPS UK, niniejsza Umowa zawiera informacje określone w Załączniku 4 Regulaminu Usług Płatniczych 2017 i możesz otrzymać kopię niniejszej Umowy w dowolnym momencie, odwiedzając aplikację Monese lub stronę internetową. Jeśli masz umowę z PPS EU, niniejsza umowa zawiera informacje określone w księdze VII, tytule 3, rozdziale 2 Kodeksu Prawa Gospodarczego i możesz otrzymać kopię tej umowy w dowolnym momencie, odwiedzając aplikację lub stronę internetową Monese.

  20.6 Jeśli Twoja Umowa jest zawarta z Monese i PPS EU, niniejsza Umowa podlega prawu belgijskiemu, a zawierając tę Umowę, wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów w Belgii. Przepis ten został stworzony na Twoją korzyść i nie ogranicza prawa do wszczęcia postępowania przed sądami wyznaczonymi zgodnie z art. 624, 1°, 2° do 4° Belgijskiego Kodeksu Sądowego.

  20.7 Jeśli Twoja Umowa jest zawarta z Monese i PPS UK, niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu, a zawierając niniejszą Umowę, wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii]. 20.8 Brytyjski System Rekompensat za Usługi Finansowe (Financial Services Compensation Scheme) i Belgijskie Systemy Gwarancji Depozytów nie dotyczą Twojego konta Monese. Nie istnieją żadne inne systemy rekompensat na pokrycie strat zgłoszonych w związku z Twoim kontem Monese. W przypadku niewypłacalności Twoje środki są chronione zgodnie z Unijną Dyrektywą w sprawie Pieniądza Elektronicznego 2009/110 /WE, brytyjskimi Przepisami dotyczącymi Pieniądza Elektronicznego z 2011 r. oraz Belgijską Ustawą z dnia 11 marca 2018 r. dotyczącą statusu prawnego i nadzoru instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego , które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków przechowywanych na rachunkach pieniądza elektronicznego, takich jak konto Monese.

  21. KONTAKT Z ZESPOŁEM OBSŁUGI KLIENTA

  21.1 Jeśli masz pytania związane z kontem Monese możesz się z nami skontaktować przez aplikację Monese lub mailowo na support@monese.com.

  21.2 Zgubione, uszkodzone lub skradzione karty mogą być do nas zgłoszone przez aplikację Monese, mailowo support@monese.com lub telefonicznie na +44(0) 1706 304 001 (telefon czynny 8:00 - 17:00 8am-5pm czasu brytyjskiego od poniedziałku do piątku).

  22. DEFINICJE

  Aplikacja Monese - aplikacja na smartfona, która umożliwia dostęp do konta Monese udostępnianego przez Monese.

  ATM – bankomat, automatyczne urządzenie służące do wypłaty gotówki

  Autoryzowany dostawca zewnętrzny - obejmuje dostawcę informacji o koncie i / lub dostawcę inicjującego płatności.

  Bankomat - automatyczne urządzenie służące do wypłaty gotówki.

  CHAPS - brytyjska technologia ‘bank-to-bank’, która umożliwia dokonywanie płatności w tym samym dniu w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że instrukcja płatnicza zostanie otrzymana przez bank lub organizację wysyłającą przed określonym czasem.

  Dane Konta Monese - wszelkie dane związane z kontem Monese, w tym między innymi (i) sort code i numer konta dla konta Monese GBP oraz (ii) IBAN i BIC lub SWIFT dla konta Monese Euro; i (iii) IBAN i BIC lub SWIFT dla Konta Monese RON.

  Dane płatności - dane, które podajesz, aby umożliwić otrzymywanie środków na Twoje konto Monese lub dane, które podajesz w celu wysyłania środków z konta Monese.

  Direct Debit - Polecenie zapłaty - usługa umożliwiająca stronie trzeciej zbieranie wcześniej autoryzowanych środków z Twojego konta Monese drogą elektroniczną w uzgodnionych terminach, na przykład na opłacenie rachunków.

  Dostawca usług informacji o koncie - zewnętrzny dostawca usług płatniczych, który jest upoważniony przez swojego regulatora do świadczenia usług informacji o koncie za wyraźną zgodą i na podstawie zawartej z nimi odrębnej umowy.

  Dostawca usług inicjowania płatności - zewnętrzny dostawca usług płatniczych, który jest upoważniony przez swojego regulatora do świadczenia usług inicjowania płatności za Twoją wyraźną zgodą i na podstawie odrębnej umowy, którą z nimi zawarłeś/-aś.

  Dostępne saldo - wartość środków dostępnych na koncie Monese do wykorzystania.

  Dzień roboczy - od poniedziałku do piątku, ale nie obejmuje (i) jeśli właściwym emitentem jest PPS EU, dni ustawowo wolne od pracy lub dni ustawowo wolne od pracy w Belgii lub (ii) jeśli właściwym emitentem jest PPS UK, święta państwowe lub święta w Anglii.

  EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, który obecnie obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej wraz z Islandią, Norwegią i Liechtensteinem.

  e-pieniądze - pieniądze elektroniczne powiązane z Twoim kontem Monese.

  Faster Payments - usługa umożliwiająca dokonywanie i otrzymywanie płatności elektronicznych w Wielkiej Brytanii za pomocą konta Monese GBP, która jest otrzymywana przez bank odbiorcy w ciągu dwóch godzin, pod warunkiem, że organizacja lub bank otrzymujący jest objęty programem szybszych płatności w Wielkiej Brytanii.

  FCA - Financial Conduct Authority, którego adres kontaktowy jest dostępny na stronie https://www.fca.org.uk/contact.

  Główne konto Monese - jeśli posiadasz więcej niż jedno konto Monese, konto Monese, które otworzyłeś/-aś u nas po raz pierwszy lub, jeśli skontaktujesz się z nami, aby poprosić nas o utworzenie innego konta Monese, które posiadasz Twoje podstawowe konto Monese, takie inne konto Monese.

  Informacje - wszelkie dane osobowe związane z tobą.

  Instrukcja płatności - instrukcja od Ciebie, aby dokonać płatności z konta Monese.

  Karta Monese - jeśli zdecydujesz się na kartę, oznacza to każdą kartę Monese Prepaid Mastercard powiązaną z Twoim kontem Monese.

  Karta Monese Euro - Karta Monese powiązana z kontem Monese Euro.

  Karta Monese GBP - Karta Monese powiązana z kontem Monese GBP.

  Karta Monese RON - Karta Monese powiązana z kontem Monese RON.

  Klient - osoba, która otworzyła konto Monese lub wprowadziła część swoich danych osobowych w celu otwarcia konta Monese. Znany również jako właściciel konta Monese.

  Klient brytyjski - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, o których musisz wiedzieć”.

  Klient Monese Classic - Klient posiadający konto Monese Classic w dowolnej walucie.

  Klient Monese Plus - Klient posiadający konto Monese Plus w dowolnej walucie.

  Klient Monese Simple - Klient posiadający konto Monese Simple w dowolnej walucie.

  Klient Monese Starter - Klient posiadający konto Monese Starter w dowolnej walucie.

  Klient Premium Monese - Klient posiadający konto Premium Monese w dowolnej walucie.

  Klient z UE - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, które musisz znać”.

  Kodeks Prawa Gospodarczego - belgijski kodeks prawa gospodarczego, z okresowymi zmianami.

  Konto Monese - obsługiwane przez nas konto elektroniczne, z którym może być połączona Karta Monese.

  Konto Monese Classic - Konto Monese oparte na abonamencie Classic.

  Konto Monese Euro - Konto Monese denominowane w euro.

  Konto Monese GBP - Konto Monese denominowane w funtach szterlingach.

  Konto Monese Plus - Konto Monese w pakiecie Plus.

  Konto Monese Premium - Konto Monese oparte na pakiecie Premium.

  Konto Monese RON - Konto Monese denominowane w lejach rumuńskich.

  Konto Monese Simple - konto Monese w pakiecie Simple.

  Konto Monese Starter - konto Monese w pakiecie Starter.

  Kredyt BACS - brytyjski kredyt bezpośredni BACS.

  Limity konta Monese - maksymalne limity w stosunku do konta Monese, takie jak konto Monese - maksymalne saldo i limity doładowań, jak pokazano w odpowiedniej tabeli w ust. 1.

  Maksymalne saldo konta Monese - maksymalne saldo, jakie możesz mieć na koncie Monese, zgodnie z odpowiednią tabelą w ust. 1.

  Mastercard - Mastercard International Incorporated, którego główna siedziba znajduje się przy 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509, USA.

  Międzynarodowy rachunek depozytowy Monese - dane konta Monese do otrzymywania płatności międzynarodowych, takie jak Monese IBAN.

  Monese - Monese Limited, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 08720992, z którą można się skontaktować pod adresem 85 Great Portland Street, First Floor, London, England, W1W 7LT.

  Monese IBAN - międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN) dla specjalnego konta, na którym Monese jest posiadaczem rachunku.

  my, my lub nasz - mają znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, o których musisz wiedzieć”.

  NBB - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, które musisz znać”.

  Niepowtarzalny identyfikator - dane osoby, którą chcesz zapłacić, zgodnie z tabelą w pkt 6.8.

  Numer karty - 16-cyfrowy numer z przodu karty Monese.

  Obowiązujące przepisy i regulacje - wszystkie przepisy i regulacje mające zastosowanie do PPS i Monese podczas świadczenia usług na rzecz użytkownika, w tym obowiązujące przepisy i regulacje w Belgii i Wielkiej Brytanii. Obejmuje to między innymi ustawę belgijską z dnia 11 marca 2018 r. Dotyczącą statusu prawnego i nadzoru instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego oraz kodeksu prawa gospodarczego.

  Obsługa klienta - zespół odpowiedzialny za obsługę zapytań związanych z Twoim kontem Monese. Dane kontaktowe działu obsługi klienta znajdują się w pkt 21. Wszyscy klienci Monese Premium otrzymują priorytetową obsługę klienta. Ochrona Klienta w ramach polecenia zapłaty SEPA - ochrona klienta przed błędami w płatnościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Monese lub w aplikacji Monese.

  Pakiet - odpowiedni pakiet cenowy dla Twojego konta Monese, będący pakietem Simple, Classic lub Premium (lub, tylko jeśli złożyłeś/-aś wniosek o Konto Monese i wybrałeś/-aś pakiet cenowy przed 1 lipca 2019 r. - Starter lub Plus). Payment Initiation Services - usługa online, która uzyskuje dostęp do Twojego konta Monese w celu zainicjowania transferu środków w Twoim imieniu.

  Pełna kwota do odliczenia - pełna kwota transakcji, w tym sama transakcja wraz z wszelkimi powiązanymi opłatami, opłatami i podatkami.

  PIN - czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny do użytku z Kartą Monese.

  Płatności międzynarodowe - (i) dla rachunków Monese GBP: płatności wychodzące z aplikacji Monese w walutach innych niż funt szterling, płatności przychodzące spoza Wielkiej Brytanii i płatności przychodzące z Wielkiej Brytanii w walutach innych niż funt szterling; oraz (ii) w przypadku rachunków Monese w Euro: płatności na zewnątrz regionu SEPA, płatności na region SEPA w walutach innych niż euro, płatności przychodzące spoza regionu SEPA lub płatności przychodzące z regionu SEPA w walutach innych niż euro.

  PPS - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, o których musisz wiedzieć”.

  PPS EU - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, o których musisz wiedzieć”.

  PPS UK - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, o których musisz wiedzieć”.

  Przelew SEPA – zwykły przelew w Euro obciążający rachunek w Euro i uznająca inne konto w euro w regionie SEPA. Quasi Cash - transakcje, które obejmują między innymi zakup czeków podróżnych, losy na loterię, żetony do kasyna, przekazy pieniężne, depozyty i przekazy pieniężne przelewem.

  Region SEPA - 28 państw członkowskich UE wraz z czterema członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) oraz Monako, San Marino, Andora i Państwo Watykańskie / Stolica Apostolska.

  Regulator - (i) jeśli Twoja umowa jest zawarta z Monese i PPS EU, NBB; lub (ii) jeśli Twoja Umowa jest zawarta z Monese i PPS UK, FCA.

  RON - waluta rumuńska (lej rumuński)

  Sofort - dostawca usług inicjowania płatności, którego usługa może umożliwić autoryzację przelewów SEPA i / lub przelewów bankowych do aplikacji Monese z kont bankowych w różnych krajach.

  Sprzedawca - sprzedawca detaliczny lub dowolna inna osoba, firma lub korporacja, które akceptują karty opatrzone znakiem akceptacji Mastercard.

  Strona internetowa - www.monese.com.

  Transakcja w walucie obcej - ma znaczenie podane w paragrafie 5.5.

  Transfond - system płatności w banku, umożliwiający dokonywanie i otrzymywanie płatności elektronicznych w Rumunii przy użyciu konta Monese RON, pod nazwą SENT ty, twój - posiadacz konta Monese.

  Umowa - ma znaczenie podane w akapicie zatytułowanym „Ważne informacje, które musisz znać”.

  Usługi informacji o rachunku - usługa online, która zapewnia skonsolidowane informacje o rachunkach prowadzonych przez Ciebie u jednego lub więcej dostawców usług płatniczych, takich jak banki.

  Właściciel Konta Monese - Ty, osoba fizyczna zawierająca z nami niniejszą Umowę.

  Właściciel Konta Monese RON - Właściciel Konta Monese, powiadający Konto Monese RON.

  Wniosek - Twoje zgłoszenie online dotyczące konta Monese i / lub karty Monese, które jest przez nas akceptowane.

  Zbliżeniowy - funkcja płatności, która umożliwia płacenie, dotykając karty Monese czytnika terminali w punkcie sprzedaży w przypadku transakcji do 50 EUR za kartę Monese Euro lub 30 GBP za kartę Monese GBP (limity mogą się różnić w zależności od kraju do kraju i zmieniane od czasu do czasu).

  Znak akceptacji Mastercard - międzynarodowy znak towarowy Mastercard International, oznaczający akceptację karty Monese.