Program poleceń Monese „Zaproś i zarabiaj” - Regulamin

1. Kto może wziąć udział?

Aby mieć prawo do otrzymania premii za polecenie w ramach programu poleceń „Zaproś i zarabiaj”, musisz być zarejestrowanym klientem Monese przez ponad trzy miesiące, a osoba, której polecasz Monese („Polecony Klient”) musi być inną osobą, która ma co najmniej 18 lat i mieszka w kraju, w którym dostępne są usługi Monese.

Poleceni Klienci otrzymają własny kod polecający lub link polecający, gdy tylko uzyskają pełny dostęp do swojego konta Monese. To oznacza, że Polecony Klient, który dołączy do Monese po otrzymaniu kodu polecającego lub linku polecającego, może sam zacząć zarabiać, polecając Monese swoim znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

2. Jakie bonusy są dostępne?

Z zastrzeżeniem powyższych kryteriów kwalifikacji, możesz otrzymać do dwóch premii za polecenie Monese każdemu Poleconemu Klientowi, (maksymalnie 5 poleconych klientów).

3. Co musisz zrobić?

Aby otrzymać „premię za polecenie pierwszego etapu”:

– Udostępnij swój unikalny kod polecający lub link polecający znajomemu – na przykład przyjacielowi, członkowi rodziny lub współpracownikowi. Twój kod znajduje się w aplikacji mobilnej lub w wersji internetowej Monese;

– Polecony Klient, któremu udostępniasz swój unikalny kod polecający lub link polecający, powinien otworzyć konto Monese za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej Monese, klikając w link polecający lub używając kodu polecającego podczas rejestracji;

– Polecony Klient, któremu udostępniasz swój kod lub link, powinien otrzymać i aktywować swoją kartę Monese Mastercard, a następnie użyć swojej karty Monese Mastercard do pojedynczej transakcji (patrz poniżej w sekcji „Które transakcje kwalifikują się do spełnienia kryteriów bonusu etapu 1?”) o dowolnej kwocie.

Aby otrzymać „premię za polecenie pierwszego etapu”:

Polecony Klient, do którego wysłałeś swój kod polecający i który wykonał powyższe kroki, musi następnie użyć swojego konta Monese, aby wydać minimalną całkowitą kwotę w Monese (patrz poniżej w sekcji „Które transakcje kwalifikują się do spełnienia kryteriów bonusu etapu 2?”).

4. Które transakcje kwalifikują się do otrzymania bonusu etapu 1?

Nie ma minimalnej wartości kwalifikującej się transakcji, aby spełnić kryteria „bonusu pierwszego etapu”, ale transakcje dotyczące innych produktów usług finansowych (takich jak spłata rachunków kartą kredytową), a także usług hazardowych / zakładów są wykluczone.

5. Które transakcje kwalifikują się do otrzymania bonusu etapu 2?

Aby spełnić kryteria bonusu etapu 2, Polecony Klient, któremu wysłałeś swój kod polecający, musi najpierw spełnić kryteria bonusu etapu 1, a następnie użyć swojego konta Monese, aby wydać minimalną łączną kwotę w Monese. Kwota wymagana do spełnienia kryteriów bonusu etapu 2 w dowolnym momencie zostanie wyświetlona w aplikacji Monese i na stronie internetowej Monese.

Transakcje, które wliczają się do całkowitej kwoty minimalnych wydatków, obejmują zakupy dokonane za pomocą karty Monese Mastercard (z wyjątkiem płatności za inne produkty usług finansowych lub usługi hazardowe/zakłady bukmacherskie), przelewy międzynarodowe na konta inne niż Monese w dowolnej dostępnej walucie z wyjątkiem GBP, EUR lub RON.

6. Wypłata premii

Bonusy będą wypłacane raz podczas każdego etapu za każdego Poleconego Klienta, po spełnieniu odpowiednich kryteriów opisanych powyżej.

Zarówno w ramach premii za etap 1, jak i za etap 2, wszelkie transakcje, które liczą się do spełnienia kryteriów, będą musiały zostać „rozliczone”, zanim zostanie uruchomiona wypłata premii; może to zająć do 72 godzin od zainicjowania transakcji.

Po spełnieniu przez Poleconego Klienta kryteriów 1 lub 2 etapu (w tym rozliczenia wszelkich transakcji), odpowiednia premia za polecenie zostanie przelana bezpośrednio na twoje konto Monese.

Dokładna wartość bonusów może się zmieniać od czasu do czasu, a ich aktualne kwoty zostaną wyświetlone w twojej aplikacji Monese. Kwota mająca zastosowanie będzie zawsze kwotą na dzień, w którym Polecony Klient dokona kwalifikującej się transakcji w ramach etapu 1 lub osiągnie kwalifikujący się poziom wydatków w etapie 2.

7. Wyjątki i ograniczenia

Kodów polecających nie można używać do jakichkolwiek działań handlowych ani w związku z płatnymi promocjami. Obejmuje to reklamy internetowe; masowe wysyłanie e-maili, SMS-ów lub wiadomości do osób, których nie znasz, lub używanie zautomatyzowanych systemów lub botów za pośrednictwem dowolnego kanału do dystrybucji linku polecającego. Monese zastrzega sobie prawo do wstrzymania premii, jeśli zidentyfikujemy takie działania.

Każdy klient Monese może polecić maksymalnie 5 Poleconych Klientów, co oznacza, że może otrzymać łącznie do 10 bonusów (5 bonusów etapu 1 i 5 bonusów etapu 2). Po otrzymaniu przez osobę polecającą 5 bonusów z etapu 1 i 2, osoby polecające nadal mogą polecać znajomych, ale żadne bonusy nie zostaną przyznane.

Jeśli Polecony Klient nie wykona działań wymaganych do zakwalifikowania się do otrzymania bonusu, wlicza się on do 1 z 5 poleceń bonusowych przypisanych klientowi Monese, niezależnie od tego, czy nagroda została przyznana, czy nie.

Polecony klient, który otrzyma kod polecający lub link, nie może łączyć tego kodu lub linku z innymi kodami lub linkami od innych klientów podczas otwierania konta Monese.

Gdy polecony klient otworzy konto za pomocą kodu polecającego lub linku, będzie miał rok na spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych dla etapu 1 i etapu 2. Wszelkie konta, które nie spełniają kryteriów do pierwszego roku po otwarciu konta, przestaną obowiązywać, a tym samym nie będzie możliwe otrzymanie bonusu dla osoby, której link polecający lub kod został użyty podczas otwierania konta.

8. Inne

Monese może zawiesić, zakończyć lub zmienić regulamin programu promocyjnego „Zaproś i zarabiaj” w dowolnym momencie i bez konieczności powiadomienia. Obejmuje to między innymi:

– Zmiana kryteriów kwalifikacji istniejącego lub poleconego klienta;

– Zmiana definicji kwalifikującej się transakcji na potrzeby premii z etapu 1 i/lub całkowitego wymogu wydatków dla premii w etapie 2;

– Zmiana kwoty wszelkich premii płatnych w ramach etapu 1 i/lub etapu 2.

Aktualny regulamin jest zawsze wyświetlany w aplikacji Monese lub na stronie Monese.

Monese decyduje o dostępności programu poleceń „Zaproś i zarabiaj”. Monese ma prawo odmówić tobie i/lub poleconemu klientowi udziału w programie polecającym „Zaproś i zarabiaj” bez konieczności podawania przyczyny i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej innej osoby za taką odmowę.

Monese zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta, wstrzymania lub cofnięcia wszelkich należnych lub już wypłaconych bonusów, jeśli zauważymy jakiekolwiek działania, które naszym zdaniem są nadużyciami, oszukańczymi lub naruszają Regulamin Monese lub niniejszy Regulamin. Monese zastrzega sobie prawo do przeglądania i analizowania wszystkich działań związanych z poleceniami oraz do zawieszania kont lub modyfikowania poleceń według własnego uznania, jeśli uznamy to za uczciwe i odpowiednie działanie.