EU Personal Fees and Limits

EU Personal Fees and Limits

Dated: 02/07/2024

Table of contents


  Такси и лимити

  Настоящите такси и лимити са в сила от 2 юли, 2024 г.

  Такси

  Таксите по вашата сметка Monese са описани тук долу и обхващат основните функции при нормално използване на сметката Monese. Таксите, показани в евро се прилагат, когато сметката ви е Monese EUR, таксите в лири стерлинги се отнасят за сметки Monese GBP, а таксите в леи се отнасят за сметки Monese RON. Нашите приходи се формират от основните такси, които ви начисляваме. Други такси ви начисляваме при използване на определени услуги през сметката си Monese и са описани изрично в услугата. Ако имате повече от една сметка Monese, месечния или годишния абонамент дължите само по Oсновната си сметка Monese в нейната валута, но не и за други сметки Monese, които имате.

  Таксите, описани в раздел 'Актуални планове' са достъпни за всички клиенти, докато таксите, описани в раздел 'Наследени планове' са достъпни само за клиенти, които вече ги използват.

  Ако си откриете сметка Monese, плановете и услугите, включени в плановете, включително такси, лимити и безплатни лимити и изисквания, могат да се различават от описаните в настоящото Споразумение, според страната, в която живеете. Ако има такива различия, ще ви изпратим имейл с подробна информация относно разликите по плана веднага щом успешно си откриете сметка Monese, включително услугите, лимитите, таксите и изискванията за зареждане по плана ви. Тази информация ще бъде показана и в приложението ви Monese. Ако не харесвате разликите, посочени в имейла, имате право да закриете сметката си Monese по всяко време (вижте раздел 2.38 за подробна информация относно закриване на сметка Monese).

  Актуални планове

  Simple

  Основна сметка
  Месечна такса: Безплатно
  Откриване на сметка Monese: Безплатно
  Закриване на сметка Monese: Безплатно
  Издаване на виртуална Monese карта: 0,30 £ / 0,30 € / 1,50 леи
  Първа физическа карта Monese в GBP, EUR или RON: 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Следваща физическа Monese карта в GBP, EUR или RON: 4,95 £ / 4,95 € / 19.95 леи
  Нова карта (в случай на загуба или кражба): 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Проверка на наличност и транзакции в приложението: Безплатно
  Имейл известия, мобилни известия, съобщения в приложението и SMS: Безплатно (стандартни такси за SMS съобщения на вашия оператор)
  Заключване и отключване на карта Monese: Безплатно
  Обслужване клиенти на Monese: Безплатно
  Инструменти за управление на пари: Безплатно
  Такса за неактивна сметка (ако не извършвате или не получавате преводи по сметката си, включително плащания, направени с карта (но с изключение на такси, дължими към нас и административни плащания), за период от 12 последователни месеца, ние ще приложим следната месечна такса за неактивна сметка до извършване на нова транзакция): 1 £ / 1 € / 5 леи
  Такса за оттегляне на плащане: 20£/20€/100 леи
  Такса за експресна доставка на карта, по желание (1-5 дни, според местоположението): 25£/25€/125 леи
  Зареждания
  Мигновени зареждания: 1% такса за зареждания с карта
  Sofort зареждане: 2 £ / 2 € / 10 леи на транзакция
  Paysafecash зареждания (само за сметки Monese EUR и RON): 3,5% на транзакция (3 € / 15 леи минимална такса)
  Post Office зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): 3,50% (минимална такса 3 £)
  PayPoint зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): 3,50% (минимална такса 3 £)
  Изпращане и получаване на пари и преводи
  Преводи в реално време между сметки в Monese (включително между Касички) на един и същи клиент: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Преводи в реално време между сметки в Monese на различни клиенти: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Изходящи местни преводи: 1 £ / 1 € / 5 леи на транзакция
  Изходящи международни преводи: без такса за транзакцията (прилага се такса превалутиране). Това не се отнася до изходящи SEPA преводи в евро, изпратени към евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA района
  Входящи банкови преводи: Безплатно
  Директни дебити: Безплатно
  Превалутиране на изходящи преводи в реално време между сметки в Monese, независимо дали са на един или на различни потребители: парите ви се превалутират по обменен курс на едро. Плащате такса 1% от преводната сума.
  Превалутиране на изходящи международни преводи през приложението Monese: Парите ви се превалутират по обменен курс на едро плюс такса за превалутиране, показана в приложението Monese преди да бъде одобрен превода (таксите за превалутиране започват от 2%, като минималната такса на транзакция е 3 €/ 3 £/ 15 леи). През уикендите се прилага допълнителна такса от 1% върху сумата, т.е. от петък 16:00 ч. до понеделник 6:00 ч. GMT).
  Входящи международни преводи: входящите международни преводи в RON, GBP и EUR са безплатни до 31.01.2023 г. Това не се отнася до входящи SEPA преводи в евро, изпратени от евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA (Single European Payment Area) района. От началото на 2023 година ще започнем да предлагаме абонаментна услуга за входящи международни преводи в над 30 валути от над 150 страни с личен IBAN. Услугата е по желание, но цените зависят от абонаментния ви план в Monese. Вижте тук долу:
  Годишна абонаментна такса: 10 £ /10 € / 60 леи)
  Такса превалутиране за входящи международни преводи: 2% (мин. 3 £ / 3,5 € / 20 леи)
  Плащания с карта
  Apple/Google Pay: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) във валута на картата: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн или ПОС) в чужда валута: 2% от сумата, по курс на едро на Mastercard
  Тегления:
  Теглене от банкомат по целия свят: 2% такса на транзакция
  Cashback тегления в брой в магазин (само за сметки Monese GBP): 2% от сумата

  Classic

  Основна сметка
  Месечна такса: 7,95 £/ 7,95 €/ 49,95 леи за използване на всички сметки Monese (например, ако имате основна сметка Monese Classic GBP и допълнителна Monese Classic EUR, ще плащате само 7,95 £/ 7,95 € общо). След като заплатите първата си месечна такса за сметка Monese Classic GBP, следващите такси няма да бъдат удържани, ако нямате налични пари по сметките си Monese.
  или годишна такса: 79,95 £/ 79,95 €/ 499,95 леи за използване на всичките ви сметки Monese (например, ако имате основна сметка Monese Classic GBP и допълнителна Monese Classic EUR, ще плащате само 79,95 £/ 79,95 € общо).
  Откриване на сметка Monese: Безплатно
  Закриване на сметка Monese: Безплатно
  Издаване на виртуална карта Monese: Безплатно
  Първа физическа карта Monese в GBP, EUR или RON Безплатно
  Следваща физическа Monese карта в GBP, EUR или RON: 4,95 £ / 4,95 € / 19.95 леи
  Нова карта (в случай на загуба или кражба): 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Проверка на наличност и транзакции в приложението: Безплатно
  Заключване и отключване на карта Monese: Безплатно
  Инструменти за управление на пари: Безплатно
  Имейл известия, мобилни известия, съобщения в приложението и SMS: Безплатно (стандартни такси за SMS съобщения на вашия оператор)
  Обслужване клиенти на Monese: Безплатно
  Такса за експресна доставка на карта, по желание (1-5 дни, според местоположението): безплатно
  Зареждания
  Мигновени зареждания с карта: Безплатно
  Sofort зареждания: Безплатно
  Безплатен лимит за зареждания в брой: 400 £/ 400 €/ 2500 леи
  Paysafecash зареждания в брой (само за сметки Monese EUR и RON): Безплатно в рамките на безплатния лимит
  Зареждания брой Post Office (само за сметки Monese GBP): Безплатно в рамките на безплатния лимит
  PayPoint зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): Безплатно в рамките на безплатния лимит
  Такса за зареждания в брой след изчерпване на безплатния лимит: 3,5% от сумата (3 €/ 15 леи минимална такса за Paysafecash зареждания)
  Изпращане и получаване на пари и преводи
  Преводи в реално време между сметки в Monese (включително между Касички) на един и същи клиент: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Преводи в реално време между сметки в Monese на различни клиенти: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Лимит за изходящи местни: 100 транзакции на месец
  Изходящи местни преводи: Безплатно (прилага се такса превалутиране) в рамките на лимита. 0,2 £ / 0,2 € / 1 лея за превод извън лимита.
  Изходящи международни преводи: без такса за транзакцията (прилага се такса превалутиране). Това не се отнася до изходящи SEPA преводи в евро, изпратени към евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA района
  Входящи банкови преводи: Безплатно
  Директни дебити: Безплатно
  Превалутиране на изходящи преводи в реално време между сметки в Monese, независимо дали са на един или на различни потребители: парите ви се превалутират по обменен курс на едро и плащате такса за превалутиране 0,5% от сумата на транзакцията
  Превалутиране на изходящи международни преводи през приложението Monese: парите ви се превалутират по обменен курс на едро плюс такса за превалутиране, показана в приложението Monese преди да бъде одобрен превода (таксите за превалутиране започват от 0,5% , като минималната такса на транзакция е 3 €/ 3 £/ 15 леи).
  Входящи международни преводи: услуга за международни преводи в над 30 валути от над 150 страни с личен IBAN. Това не се отнася до входящи SEPA преводи в евро, изпратени от евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA (Single European Payment Area) района. Услугата е по желание, но цените зависят от абонаментния ви план в Monese. Вижте тук долу:
  Годишен абонамент: Безплатно
  Такса за входящи международни преводи: 1,5% (мин. 3,5 €/ 3 £/ 20 леи на транзакция)
  Плащания с карта
  Apple/Google Pay: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) във валута на картата: Безплатно
  Покупки с Monese карта (онлайн или ПОС) в международна валута: 0,5% от сумата, по курса на едро на Mastercard
  Тегления:
  Безплатен лимит тегления в брой: 500 £/ 900 €/ 4500 леи
  Cashback тегления в брой в магазин (само за сметки Monese GBP): Безплатно в безплатния лимит
  Такса за тегления в брой след изчерпване на безплатния лимит: 2% от сумата
  Превалутиране при използване на карта Monese за тегления в международна валута: Безплатно в безплатния лимит, по курс на едро на Mastercard

  Premium

  Основна сметка
  Месечна такса: 14,95 £/ 14,95 €/ 69,95 леи за използване на всички сметки Monese (например, ако имате основна сметка Monese Premium GBP и допълнителна Monese Premiun EUR, ще плащате само 14,95 £/ 14,95 € общо). След като заплатите първата си месечна такса при присъединяване със сметки Monese GBP, следващите такси няма да бъдат удържани, ако нямате пари по сметката си Monese.
  или Годишна такса: 124,95 £/ 124,95 €/ 585,95 леи за използване на всичките ви сметки Monese (например, ако имате основна сметка Monese Classic GBP и допълнителна Monese Classic EUR, ще плащате само 124,95 £/ 124,95 € общо).
  Откриване на сметка Monese: Безплатно
  Закриване на сметка Monese: Безплатно
  Издаване на виртуална карта Monese: Безплатно
  Първа физическа карта Monese в GBP, EUR или RON Безплатно
  Следваща физическа карта Monese в GBP, EUR или RON Безплатно
  Нова карта (в случай на изгубване/кражба): Безплатно
  Проверка на наличност и транзакции в приложението: Безплатно
  Заключване и отключване на карта Monese: Безплатно
  Инструменти за управление на пари: Безплатно
  Имейл известия, мобилни известия, съобщения в приложението и SMS: Безплатно (стандартни такси за SMS съобщения на вашия оператор)
  Обслужване клиенти на Monese: Безплатно, приоритетно обслужване
  Такса за експресна доставка на карта, по желание (1-5 дни, според местоположението): безплатно
  Зареждания
  Мигновени зареждания с карта: Безплатно
  Sofort зареждания: Безплатно
  Безплатен лимит за зареждания в брой: 1000 £/ 1000 €/ 7500 леи
  Paysafecash зареждания (само за сметки Monese EUR и RON): Включени в безплатния лимит за зареждания в брой
  Зареждания брой Post Office (само за сметки Monese GBP): Безплатно в рамките на безплатния лимит
  PayPoint зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): Безплатно в рамките на безплатния лимит
  Такса за зареждания в брой след изчерпване на безплатния лимит: 3,5% от сумата (3 €/ 15 леи минимална такса за Paysafecash зареждания)
  Изпращане и получаване на пари и преводи
  Преводи в реално време между сметки в Monese (включително между Касички) на един и същи клиент: Безплатно
  Преводи в реално време между сметки в Monese на различни клиенти: Безплатно
  Лимит за изходящи местни: 200 транзакции на месец
  Изходящи местни преводи: Безплатно (прилага се такса превалутиране) в рамките на лимита. 0,2 £ / 0,2 € / 1 лея за превод извън лимита.
  Изходящи международни преводи: без такса за транзакцията (прилага се такса превалутиране). Това не се отнася до изходящи SEPA преводи в евро, изпратени към евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA района
  Входящи банкови преводи: Безплатно
  Директни дебити: Безплатно
  Превалутиране на изходящи преводи в реално време между сметки в Monese, независимо дали са на един или на различни потребители: Парите ви се превалутират по обменен курс на едро, без корекции
  Превалутиране на изходящи международни преводи през приложението Monese: парите се превалутират по валутен курс на едро без корекции
  Входящи международни преводи: услуга за международни преводи в над 30 валути от над 150 страни с личен IBAN. Това не се отнася до входящи SEPA преводи в евро, изпратени от евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA (Single European Payment Area) района. Услугата е по желание, но цените зависят от абонаментния ви план в Monese. Вижте тук долу:
  Годишен абонамент: Безплатно
  Такса превалутиране за входящи международни преводи: 1% (мин. 3 £ / 3,5 € / 20 леи)
  Плащания с карта
  Apple/Google Pay: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) във валута на картата: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) в международна валута: Безплатно, по курс на едро на Mastercard
  Тегления:
  Безплатен лимит тегления в брой: 1500 £/ 2500 €/ 12 500 леи
  Лимит за тегления в брой: Безплатно в рамките на лимита
  Cashback тегления в брой в магазин (само за сметки Monese GBP): Безплатно в безплатния лимит
  Такса за тегления и зареждания в брой след изчерпване на безплатния лимит: 2% от сумата
  Превалутиране при използване на карта Monese за тегления в международна валута: Безплатно в безплатния лимит, по курс на едро на Mastercard

  Обща сметка

  Основна сметка
  Месечна такса: Безплатно
  Откриване на сметка Monese: Безплатно
  Закриване на сметка Monese: Безплатно
  Издаване на виртуална карта Monese: Безплатно
  Първа физическа карта Monese по сметката ви Monese GBP или EUR : 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Първа физическа карта Monese по сметката ви Monese GBP или EUR : 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Нова карта (в случай на загуба или кражба): 4,95 £ / 4,95 € / 19,95 леи
  Проверка на наличност и транзакции в приложението: Безплатно
  Заключване и отключване на карта Monese: Безплатно
  Инструменти за управление на пари: Безплатно
  Имейл известия, мобилни известия, съобщения в приложението и SMS: Безплатно (стандартни такси за SMS съобщения на вашия оператор)
  Обслужване клиенти на Monese: Безплатно
  Зареждания
  Мигновени зареждания с карта: Безплатно
  Безплатен лимит за зареждания през Sofort: 200 € на месец
  Зареждания през Sofort: безплатно в рамките на лимита, 2% такса на транзакция над лимита
  Paysafecash зареждания (само за сметки Monese EUR и RON): 3,5% от сумата (3 € / 15 леи минимална такса)
  Post Office зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): 3,50% (минимална такса 3 £)
  PayPoint зареждане в брой (само за сметка Monese GBP): 3,50% (минимална такса 3 £)
  Изпращане и получаване на пари и преводи
  Преводи в реално време между сметки в Monese (включително между Касички) на един и същи клиент: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Преводи в реално време между сметки в Monese на различни клиенти: Безплатно (прилага се такса превалутиране)
  Лимит за безплатни изходящи местни: 50 транзакции на месец
  Изходящи местни преводи: Безплатно (прилага се такса превалутиране) в рамките на лимита. 0,2 £ / 0,2 € / 1 лея за превод извън лимита.
  Изходящи международни преводи: без такса за транзакцията (прилага се такса превалутиране). Това не се отнася до изходящи SEPA преводи в евро, изпратени към евро сметка извън страната ви, но в рамките на SEPA района
  Входящи банкови преводи: Безплатно
  Директни дебити: Безплатно
  Превалутиране на изходящи преводи в реално време между сметки в Monese, независимо дали са на един или на различни потребители: Парите ви се превалутират по обменен курс на едро. Прилага се корекция от 1% върху сумата на транзакцията само през уикендите, т.е. от петък 16 ч. GMT до понеделник 6 ч. GMT).
  Превалутиране на изходящи международни преводи през приложението Monese: Парите ви се превалутират по обменен курс на едро плюс такса за превалутиране, изписана в приложението Monese преди да потвърдите превода (таксите за обмен на валута започват от 2%, минимална такса 2 €/2 £/8 леи). Допълнителна такса от 1% се прилага върху сумата на транзакцията през уикендите, т.е. от петък 16 ч. GMT до понеделник 6 ч. GMT).
  Плащания с карта
  Apple/Google Pay: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) във валута на картата: Безплатно
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) в лири стерлинги, евро, румънски леи и шведски крони: Безплатно, обменен курс на Mastercard на едро
  Безплатен лимит за плащания в чужда валута (само за карта Monese): 2000 £/ 2000 €/ 10 000 леи
  Покупки с карта Monese (онлайн и през POS терминал) в чужда валута, различна от лири стерлинги, евро, румънски леи и шведски крони: 2% от сумата, обменен курс на Mastercard на едро
  Такса при изчерпване на безплатния лимит за плащания в чужда валута: 2% от сумата, обменен курс на едро на Mastercard
  Тегления:
  Лимит за тегления и зареждания в брой: Лимита е общ между двамата собственици на Обща сметка: 100 £ / 100 € / 500 леи на месец
  Тегления в брой навсякъде по света: Безплатно в рамките на лимита
  Cashback тегления в брой в магазин (само за сметки Monese GBP): Безплатно в безплатния лимит
  Такса за тегления в брой след изчерпване на безплатния лимит: 2% от сумата

  Наследени планове

  За да видите предишни планове, моля натиснете тук.

  Лимити

  Monese GBP сметка

  ЛИМИТИ ПО СМЕТКА MONESE, АКО РЕШИТЕ ДА СИ ОТКРИЕТЕ СМЕТКА MONESE GBP

  Когато кандидатствате за сметка Monese GBP, можете да изберете плана си през приложението Monese и да разгледате подробно лимитите в таблицата тук долу.

  Можете да изберете да си откриете Обща сметка Monese с друг човек и лимитите тук долу ще се отнасят общо за двамата собственици на сметка Monese и карти Monese.

  Всички планове

  Лимити
  Monese сметка Максимална наличност: 40 000 £
  Зареждане в брой през Post Office За транзакция: Минимум 5 £, Максимум 250 £
  Зареждане в брой през Post Office За ден: Минимум няма, Максимум 500 £
  Зареждане в брой през Post Office За седмица: Минимум няма, Максимум 1000 £
  Зареждане в брой през Post Office За месец (30 дни): Минимум няма, Максимум 1300 £
  Зареждане в брой през Post Office За година (365 дни): Минимум няма, Максимум 10 000 £
  Зареждане в брой през PayPoint За транзакция: Минимум няма, Максимум 249 £
  Зареждане в брой през PayPoint За ден: Минимум няма, Максимум 500 £
  Зареждане в брой през PayPoint За седмица: Минимум няма, Максимум 1300 £
  Зареждане в брой през PayPoint За месец (30 дни): Минимум няма, Максимум 1300 £
  Зареждания с дебитна карта Дневно: Минимум 10 £ Максимум 3000 £ (до 2 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Седмично: Минимум 10 £ Максимум 3000 £ (до 5 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Месечно: Минимум 10 £ Максимум 3000 £ (до 10 зареждания)
  Входящи UK Faster Payment За транзакция: Минимум няма Максимум 40 000 £
  Входящи UK Faster Payment За ден: Минимум няма Максимум 40 000 £
  Входящи UK BACS Payment За транзакция: Минимум няма Максимум 40 000 £
  Входящи UK BACS Payment За ден: Минимум няма Максимум 40 000 £
  Плащания с карта За транзакция: Максимум 4000 £
  Плащания с карта За ден: Максимум 7000 £
  Тегления в брой За ден: Максимум 300 £
  Изходящи UK Faster Payment За ден: Максимум 40 000 £
  Изходящи директни дебити За ден: Максимум 40 000 £

  Essential план (Само за британски и съществуващи клиенти)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Лимит на иск: 600 £
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 15 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 450 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни

  План Classic (само за Великобритания

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Лимит на иск: 1200 £
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 30 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 900 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 1000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 2500 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 90 дни

  План Premium (само за Великобритания)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Лимит на иск: 1800 £
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 50 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Обща сума лимит за година: 1500 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 4000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 10 000 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 180 дни

  Monese EUR сметка

  ЛИМИТИ ПО СМЕТКА MONESE, АКО РЕШИТЕ ДА СИ ОТКРИЕТЕ СМЕТКА MONESE EUR

  Когато кандидатствате за сметка Monese EUR, можете да изберете плана си през приложението Monese и да разгледате подробно лимитите в таблицата тук долу.

  Можете да изберете да си откриете Обща сметка Monese с друг човек и лимитите тук долу ще се отнасят общо за двамата собственици на сметка Monese и карти Monese.

  Всички планове

  Лимити
  Monese сметка Максимална наличност: 50 000 €
  Входящи SEPA преводи За транзакция: Минимум няма Максимум 50 000 €
  Входящи SEPA преводи За ден: Минимум няма Максимум 50 000 €
  Плащания с карта За транзакция: Максимум 4000 €
  Плащания с карта За ден: Максимум 7000 €
  Тегления в брой За ден: Максимум 750 €
  Тегления в брой За месец: Максимум 7500 €
  Изходящи SEPA преводи За ден: Максимум 50 000 €
  Изходящи SEPA директни дебити За ден: Максимум 50 000 €
  Зареждания с дебитна карта Дневно: Минимум 10 € Максимум 3000 € (до 2 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Седмично: Минимум 10 € Максимум 3000 € (до 5 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Месечно: Минимум 10 € Максимум 3000 € (до 10 зареждания)
  Зареждания Sofort Дневно (24 часа след транзакция): Минимум 10 €, Максимум 500 €
  Зареждания Sofort Месечно (30 дни след транзакция): Минимум 10 €, Максимум 1500 €
  Зареждания Paysafecash Дневно: Минимум 10 €, Максимум 250 €
  Зареждания Paysafecash Месечно: Минимум 10 €, Максимум 1000 €
  Зареждания Paysafecash Годишно: Минимум 10 €, Максимум 5000 €

  Essential план (Само за британски и съществуващи клиенти)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: £ 600
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 3 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 15 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 450 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни

  План Classic (само за Великобритания

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: £ 1200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 6 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 30 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 900 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 1000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 2500 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 90 дни

  План Premium (само за Великобритания)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 300
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: 1800 £
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 6 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 50 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Обща сума лимит за година: 1500 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 4000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 10 000 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 180 дни

  Monese сметка в RON

  ЛИМИТИ ПО СМЕТКА MONESE, АКО РЕШИТЕ ДА СИ ОТКРИЕТЕ СМЕТКА MONESE RON

  Когато кандидатствате за сметка Monese RON, можете да изберете плана си през приложението Monese и да разгледате подробно лимитите в таблицата тук долу.

  Всички планове

  Лимити
  Monese сметка Максимална наличност: 150 000 леи
  Зареждания с дебитна карта Дневно: Минимум 50 леи Максимум 2500 леи (до 2 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Седмично: Минимум 50 леи Максимум 5000 леи (до 5 зареждания)
  Зареждания с дебитна карта Месечно: Минимум 50 леи Максимум 7500 леи (до 10 зареждания)
  Transfond преводи За транзакция: Минимум няма Максимум 49 999 леи
  Transfond преводи За ден: Минимум няма Максимум 49 999 леи
  Плащания с карта За транзакция: Максимум 20 999 леи
  Плащания с карта За ден: Максимум 35 000 леи
  Тегления в брой За ден: Максимум 1500 леи
  Зареждания Paysafecash Дневно: Минимум 50 леи, Максимум 1350 леи
  Зареждания Paysafecash Месечно: Минимум 50 леи, Максимум 5000 леи
  Зареждания Paysafecash Годишно: Минимум 50 леи, Максимум 25 000 леи

  Essential план (Само за британски и съществуващи клиенти)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: £ 600
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 3 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 15 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 450 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни

  План Classic (само за Великобритания

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: £ 1200
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 6 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 30 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Общ лимит за година: 900 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 1000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 2500 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 90 дни

  План Premium (само за Великобритания)

  Лимити
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на иск на месец: £ 300
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимална сума на общо искове за година: 1800 £
  Защита на сметките (злополука, болест и неволна загуба на заетост) Максимален период на изплащане: 6 месеца
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Период на изчакване: 30 дни
  Защита на сметките (злополука, болест и неумишлена загуба на заетост) Квалифициращ период: 0 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Дневен лимит: 50 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Обща сума лимит за година: 1500 £
  Защита на сметките (Престой в болница) Максимален срок на изплащане: 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Период на изчакване: 48 часа
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (болест): 30 дни
  Защита на сметките (Престой в болница) Квалифициращ период (злополука): 0 дни
  Защита на покупки Максимална сума на иск: 4000 £
  Защита на покупки Обща сума лимит за година: 10 000 £
  Защита на покупки Приспадната сума (минимум): 50 £
  Защита на покупки Максимален период след покупка или доставка: 180 дни