Спестявайте с бизнес касичките ни

Заделяйте пари за резерв на фирмата си

Дългосрочно финансово бизнес планиране

В удобен момент можете да създадете фонд за черни дни или бюджетен буфер за бизнеса си. Затова създадохме касичките, с които можете да умножавате спестяванията си, за да имате пари, когато ви потрябват!

Language=BG, Accounts=GBP

Спестявайте за всичко

Създайте до 10 касички за всяка от бизнес спестовните си цели. Дайте им подходящи имена и спестявайте за всичко едновременно.

Language=BG

Достигнете по-бързо целите си

Когато плащате, закръгляйте транзакциите и автоматично изпращайте рестото към посочена касичка. Спестявайте по-бързо!

Language=BG, Accounts=GBP

Умножете рестото

Всяко ресто от закръгляне, което изпращате към касичката си може да бъде умножено автоматично до 10 пъти, т.е. 10 пъти повече спестявания!

Language=BG

Правете периодични преводи

За да спестявате редовно, изберете кога и колко пари искате да превеждате редовно по касичката си с периодично плащане. Вече няма да забравяте да спестите

Language=BG