LI

Условия за ползване на лична сметка Monese, Август 2020 г.

Dated: 12/08/2020

Table of contents


  Условия за ползване на лична сметка Monese, Август 2020 г.

  Важна информация, която трябва да знаете

  Моля прочетете настоящите условия за ползване (“Условията за ползване”) внимателно преди да използвате своята сметка Monese или да активирате своята карта Monese или да използвате нашите услуги. Картата ви Monese и всякакви електронни пари, които са ви издадени, са издадени или от PPS UK или от PPS EU (подробности тук долу) по силата на лиценз, предоставен от Mastercard International.

  Monese е определен като агент на PPS UK и PPS EU. Настоящото споразумение е между нас и вас, собственикът на сметка Monese. Mastercard е регистрирана марка и дизайнът с кръговете е запазена търговска марка на Mastercard International Incorporated. Сметката ви Monese и картата ви Monese могат да бъдат разпространявани от трето лице от наше име.

  В настоящото Споразумение, различните условия могат да се отнасят за вас, в зависимост дали сте клиент във Великобритания или в ЕС. За да сте “UK клиент” (клиент във Великобритания), трябва да живеете постоянно във Великобритания в момента на кандидатстване за сметка в Monese или по други съображения, изказани от Monese. За да сте “ЕС клиент”, трябва да живеете постоянно в страна от ЕС или ЕИЗ (с изключение на Великобритания) или по други съображения, изказани от Monese.

  Настоящите условия за ползване, заедно с вашето Искане за откриване на сметка, са основа на споразумението, свързано с използването на вашата сметка в Monese, карта Monese (ако желаете да имате такава) и всички свързани услуги (Споразумението). Споразумението е между вас и следните лица, в зависимост от вида сметка в Monese, която имате и дали сте UK клиент или ЕС клиент:

  Вие сте:Вид сметка в Monese:Споразумението ви е с:
  ЕС клиентMonese сметка в EURMonese and PPS EU
  ЕС клиентMonese сметка в GBPMonese and PPS EU
  ЕС клиентMonese сметка в RONMonese and PPS UK
  UK клиентMonese сметка в GBPMonese and PPS UK
  UK клиентMonese сметка в EURMonese and PPS UK
  UK клиентMonese сметка в RONMonese and PPS UK

  В настоящото споразумение:

  „Monese” се отнася до Monese Ltd, фирма, регистрирана във Великобритания с номер 8720992, на адрес 1 King Street, London, England, EC2V 8AU и регистрирана по реда на Агенцията за финансов контрол („FCA”) по силата на Правилника за електронни пари 2011 (FRN 900960) като институция, занимаваща се с издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги.

  “PPS EU” означава PPS EU SA, компания, регистрирана в Белгия (BE 0712.775.202), 1160 Brussels, Boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium. Оторизирана от Националната банка на Белгия (“NBB”) за издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги, с която можете да се свържете на указания адрес.

  “PPS UK” означава PrePay Technologies Ltd, компания, регистрирана в Англия и Уелс с номер 04008083 и седалище с адрес 6th floor, 3 Sheldon Square, London W26HY, оторизирана от FCA съгласно Правилника за електронни пари (Electronic Money Regulations 2011, FRN 900010) за издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги, с която можете да се свържете на адрес PO BOX 3883 Swindon SN3 9EA.

          •        Ако сте клиент във Великобритания

          •        Ако сте клиент в ЕС 

  споразумение е с PPS EU и се отнася и до двете ви сметки Monese EUR и Monese GBP.

  “PPS” означава както PPS EU, така и PPS UK (според текста). 

  В споразумението “ние”, “нас” или “наши” се отнася до Monese и PPS общо, освен ако не е посочено друго.

  Всички услуги, предоставени на вас по силата на настоящото споразумение, които подлежат на регулиране като електронни пари и/или платежни услуги се предоставят само от PPS (и никога от Monese, дори като агент на PPS), а всички останали услуги по настоящото споразумение ви се предоставят от Monese. Тъй като Monese може да издава електронни пари и да предоставя самостоятелно определени платежни услуги във Великобритания, ако сте клиент на Обединеното кралство, ние си запазваме правото да ви уведомим, че ще мигрираме някои от вашите Monese сметки (например, вашият Monese GBP акаунт , вашата Monese EUR сметка, вашата Monese RON сметка или вашата Monese съвместна сметка) от PPS UK до Monese. Ако ви уведомим, че това ще е така, когато някоя част от настоящото споразумение се занимава с издадени електронни пари или определени платежни услуги, предоставени ви във връзка с тази конкретна сметка в Monese, препратки към нас, ние и нашите ще означаваме Monese. Всяко известие, което ви бъде предоставено, ще бъде в съответствие с условията на настоящото споразумение.

  Като потвърждавате, че приемате условията на настоящото споразумение при подаване на искането за Monese сметка или като използвате вашата сметка Monese или активирате картата си Monese и/или използвате нашите услуги след като сте уведомени за промени в настоящото споразумение, вие приемате настоящото споразумение. Ако имате неясноти, моля свържете се с нашите екипи за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени в параграф 22 на настоящото споразумение.

  Дефиниции

  Всички използвани термини и съкращения в настоящото споразумение, които не са определени тук горе, са определени в списъка в параграф 23 тук долу.

  1. ЛИМИТИ ПО СМЕТКА В MONESE

  Лимитите по сметка Monese, които се отнасят до вас, са описани в таблицата тук долу, според това дали си откриете основна сметка Monese GBP, Monese RON или Monese EUR. Моля имайте предвид, че по вашата сметка Monese могат да бъдат наложени лимити по-ниски от посочените в таблицата. Също така, лимитите могат да бъдат променяни по наша преценка по всяко време, съгласно приложимите закони и правилници и за да се намали риска от финансови престъпления. В случай, че лимитите по сметки Monese бъдат намалени, ако е възможно, ще бъдете уведомени за новите лимити по сметки Monese, които са приложими по вашата сметка Monese.

  Лимити по сметка Monese, ако си откриете сметка Monese GBP

  Когато кандидатствате за сметка Monese GBP, можете да изберете вашия абонаментен план в приложението Monese според нуждите си и според лимитите, показани в таблицата тук долу. Ако кандидатствате за сметка Monese GBP на или след 1ви юли, 2019 г. или сте си открили сметка в Monese преди 1ви юли, 2019 г. без да изберете абонаментен план преди 1ви юли, 2019 г., можете да избирате в приложението Monese между абонаментите Simple, Classic и Premium, според нуждите си, и можете да променяте абонамента си по всяко време според условията за ползване тук долу. Ако сте кандидатствали за сметка Monese GBP и сте избрали абонаментен план преди 1ви юли, 2019 г., е можело да изберете между плановете Начинаещ, Плюс и Премиален в приложението Monese. Можете да изберете да кандидатствате за обща Monese сметка в GBP (вижте параграф 12 за подробна информация относно общите сметки Monese в GBP) след като имате активна лична сметка с план Simple, Classic, или Premium.

  Ако си откриете сметка Monese на или след датата 1 април, 2020 година, Абонаментите и включените в Абонаментите екстри и услуги, в това число и всякакви такси и изисквания по зареждане на сметката, могат да се различават от описанията в настоящото Споразумение, според страната, в която живеете. Когато има различия, ние ще ви изпратим имейл съобщение веднага щом откриете успешно своята сметка Monese, в което ще ви обясним различията по вашия Абонамент, услугите и екстрите по вашия Абонамент, както и всякакви такси и изисквания по зареждане на сметката. Тази информация ще се показва ясно и в приложението ви Monese. Ако не приемате описаните в имейл съобщението различия, имате право да закриете сметката си в Monese по всяко време (прочетете параграф 8 за подробна информация по закриване на сметката ви в Monese). 


  SIMPLE (Начинаещ преди 1ви юли, 2019 г.)/MONESE  ОБЩА СМЕТКАCLASSIC (Плюс преди 1ви юли, 2019 г.)PREMIUM (ПРЕМИАЛЕН преди 1ви юли, 2019 г.)
  Максимална наличност по сметка в Monese£ 40,000£ 40,000£ 40,000
  МинимумМаксимумМинимумМаксимумМинимумМаксимум
  Вноска в брой през Post OfficeНа транзакция£5£500£5£500£5£500
  Вноска в брой през PayPointНа транзакцияняма£249няма£249няма£249
  На денняма£500няма£500няма£500
  На седмицаняма£2,500няма£2,500няма£2,500
  На месец (30 дена)няма£5,000няма£5,000няма£5,000
  Зареждане с дебитна картаНа ден£10£500 (максимум 2 зареждания)

  £10

  £500 (максимум 2 зареждания)

  £10

  £500 (максимум 2 зареждания)
  На месец£10£1000 (до 10 зареждания)£10£1000 (до 10 зареждания)£10£1000 (до 10 зареждания)
  Входящ превод в UK (Faster Payment)На транзакцияняма£ 40,000няма£ 40,000няма£40,000
  На денняма£ 40,000няма£ 40,000няма£40,000
  Входящ превод в UK (BACS)На транзакцияняма£ 40,000няма£ 40,000няма£40,000
  На денняма£ 40,000няма£ 40,000няма£ 40,000
  Покупки с картаНа транзакция£ 4,000£ 4,000£ 4,000
  На ден£ 7,000£ 7,000£7,000
  Теглене от банкомат ATMНа ден£300£300£300
  Изходящ превод в UK (Faster Payment)На ден£ 40,000£ 40,000£ 40,000
  Изходящ директен дебит в ОКНа ден£ 40,000£ 40,000£ 40,000

  Лимити по сметка Monese, ако си откриете сметка Monese EUR

  Когато кандидатствате за сметка Monese EUR, можете да изберете вашия абонаментен план в приложението Monese според нуждите си и според лимитите, показани в таблицата тук долу. Ако кандидатствате за сметка Monese GBP на или след 1ви юли, 2019 г. или сте си открили сметка в Monese преди 1ви юли, 2019 г. без да изберете абонаментен план преди 1ви юли, 2019 г., можете да избирате в приложението Monese между абонаментите Simple, Classic и Premium, според нуждите си, и можете да променяте абонамента си по всяко време според условията за ползване тук долу. Ако сте кандидатствали за сметка Monese GBP и сте избрали абонаментен план преди 1ви юли, 2019 г., е можело да изберете между плановете Начинаещ, Плюс и Премиален в приложението Monese.

  SIMPLE (Начинаещ преди 1ви юли, 2019 г.)/MONESE  ОБЩА СМЕТКАCLASSIC (Плюс преди 1ви юли, 2019 г.)PREMIUM (ПРЕМИАЛЕН преди 1ви юли, 2019 г.)
  Максимална наличност по сметка в Monese€50 000 (€10 000 във Франция)€50 000 (€10 000 във Франция)€50 000 (€10 000 във Франция)
  МинимумМаксимумМинимумМаксимумМинимумМаксимум
  Входящ превод SEPAНа транзакцияняма€50 000 (€10 000 след периода на въвеждане) (€10 000 във Франция)няма€50 000 (€10 000 във Франция)няма€50 000 (€10 000 във Франция)
  На денняма€50 000 (€10 000 след периода на въвеждане) (€10 000 във Франция)няма€50 000 (€10 000 във Франция)няма€50 000 (€10 000 във Франция)
  Покупки с картаНа транзакция€4 000 (€3 000 във Франция)€4 000 (€3 000 във Франция)€4 000 (€3 000 във Франция)
  На ден€7,000€7,000€7,000
  Теглене от банкомат ATMНа ден€750€750€750
  На месец7 500 € (1 000 € във Франция)
  7 500 € (1 000 € във Франция)
  7 500 € (1 000 € във Франция)
  Изходящи преводи SEPAНа транзакция€3 000 във Франция€3 000 във Франция€3 000 във Франция
  На ден€50 000 (€10 000 във Франция)€50 000 (€10 000 във Франция)€50 000 (€10 000 във Франция)
  Изходящи директни дебити SEPAНа ден€50,000€50,000€50,000
  Зареждане с дебитна картаНа ден€10€500 (до 2 зареждания)€10€500 (до 2 зареждания)€10€500 (до 2 зареждания)
  На месец€10€1000 (до 10 зареждания)€10€1000 (до 10 зареждания)€10€1000 (до 10 зареждания)

  Зареждане Sofort

  На ден

  €10

  €500

  €10

  €500

  €10

  €500

  На месец

  €10

  €1000

  €10

  €1000

  €10

  €1000

  Лимити по сметка Monese, ако си откриете сметка Monese RON

  Когато кандидатствате за сметка Monese GBP, можете да изберете вашия абонаментен план между абонаментите Simple, Classic и Premium в приложението Monese, според нуждите си и според лимитите, показани в таблицата тук долу.

  SIMPLECLASSICPREMIUM
  Максимална наличност по сметка в Monese150 000 леи150 000 леи150 000 леи
  МинимумМаксимумМинимумМаксимумМинимумМаксимум
  Зареждане с дебитна картаНа ден50 леи2500 леи (максимум 2 зареждания)50 леи2500 леи (максимум 2 зареждания)50 леи2500 леи (максимум 2 зареждания)
  На месец50 леи5000 леи (максимум 2 зареждания)50 леи5000 леи (максимум 2 зареждания)50 леи5000 леи (максимум 2 зареждания)
  Превод TransfondНа транзакцияняма49 999 леиняма49 999 леиняма49 999 леи
  На денняма49 999 леи
  няма49 999 леи
  няма49 999 леи
  Покупки с картаНа транзакция20 000 ле20 000 ле20 000 ле
  На ден35 000 леи35 000 леи35 000 леи
  Теглене от банкомат ATM1500 леи1500 леи1500 леи

  2. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

  2.1 В зависимост от вида Monese сметка, която си откриете, вашата сметка Monese е сметка с електронни пари, съхранявани в сметка Monese GBP в британски лири, Monese RON в румънски леи или в сметка Monese EUR в евро. Ако изберете да ползвате Monese карта, която е свързана с GBP или EUR сметката ви в Monese, тази Monese карта ще бъде предплатена дебитна карта, а не кредитна карта, месечна дебитна карта (charge card), нито дебитна карта. Ако изберете да ползвате Monese карта, свързана с RON сметката ви в Monese, картата ще бъде дебитна карта, а не кредитна карта или месечна дебитна карта (charge card).

  2.2 Сметката Monese е продукт с електронни пари и електронните пари, съхранявани във Monese сметката, са издадени от PPS, а се разпространяват и управляват от Monese като представител на PPS.

  2.3 Всички карти Monese са издадени от PPS, съгласно лиценз на Mastercard. Mastercard е регистрирана търговска марка и логото с кръгове е търговска марка на Mastercard International Incorporated. Вашата карта Monese е собственост на PPS.

  2.4 Вашите права и задължения, свързани с ползването на вашата сметка Monese и вашата карта Monese, са установени в настоящото споразумение между вас и нас. Нямате права срещу Mastercard или негови сътрудници и съдружници. Ако имате трудности при използването на вашата Monese сметка и/или вашата Monese карта, свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти.

  2.5 Настоящото споразумение е написано и може да бъде ползвано на английски език и на всички останали езици, на които може да се ползва приложението Monese. Всички наши комуникации по повод настоящото споразумение, сметката ви в Monese и всички карти Monese ще бъдат на английски език или на езика, който сте избрали в приложението Monese. В случай че има различия между версията на английски език и които и да е други преводни копия, тежест има само версията на английски език.

  2.6 Вие приемате, че можем да се свързваме с вас чрез имейл и/или SMS и/или чрез приложението Monese, когато ви изпращаме известия, свързани с услуги, които ви предоставяме или друга информация за вашата Monese сметка, и следователно е важно да поддържате актуални вашите имейл адрес и номер на мобилен телефон в приложението на Monese. Можете да изтеглите копие на настоящото споразумение от нашия уебсайт (www.monese.com/terms).

  2.7 Ако желаете да ползвате услуги, предоставяни от одобрен външен доставчик по своята сметка Monese, можете да го направите, ако вече сте се регистрирали в Monese и вашата сметка в Monese е активна. Съветваме ви, преди да използвате одобрен външен доставчик, да се уверите, че доставчикът е оторизиран от регулатора за услугите, които ще ползвате.

  • 2.8 След като дадете изричното си съгласие на оторизиран външен доставчик за използване не услугите им, ние сме длъжни да предоставим достъп до вашата сметка Monese, ако искането е от упълномощен доставчик трета страна. Отказ е възможен само при ограничен брой обстоятелства.

  • 2.9 Ако не желаете да ползвате услугите, предоставяни от одобрения външен доставчик по вашата сметка в Monese, просто откажете да предоставите вашето съгласие на оторизирания доставчик трета страна.

  3. КАНДИДАТСТВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СМЕТКА В MONESE

  3.1 За да кандидатствате за сметка в Monese трябва да имате навършени 18 години.

  3.2 Ние ще регистрираме вашата сметка в Monese според данните, които ни предоставите. Вие трябва да ни предоставите точни данни и да ни съобщите за промяна в тези данни при първа възможност, за да имаме достоверна и актуална информация в нашата система.

  3.3 Ние можем да проверим информацията, която ни предоставяте, спазвайки конфиденциалност или да получаваме информация за вас лично или чрез трети лица от официални бази данни. Някои от търсенията, които ние бихме извършили или трети лица биха извършили от наше име, например кредитна проверка, могат да оставят мек отпечатък върху вашата кредитна история. Това няма да повлияе на кредитния ви рейтинг. Съгласявайки се условията по настоящото споразумение, вие потвърждавате, че давате съгласие на нас или на трето лице от наше име да извършим такива проверки.

  3.4 Ако установим, че информацията, с която разполагаме за вас е невярна, възможно е да прекратим или закрием вашата сметка Monese, докато установим вярната информация, с цел защита на нас и на вас.

  3.5 За да използвате вашата сметка Monese, ще трябва да изтеглите и инсталирате мобилното приложение Monese на вашия мобилен телефон.

  3.6 Сметката Monese е само за лично ползване, а не за бизнес цели. Ако използвате Monese сметката си за бизнес цели, ние можем да закрием вашата сметка в Monese незабавно.

  4. ПОЛУЧАВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА КАРТА

  4.1 По ваше изрично искане, ние ще ви издадем карта Monese, свързана със сметката ви в Monese. Картата Monese ще ви бъде изпратена на пощенски адрес, който вие сте ни предоставили.

  4.2 Когато получите вашата карта Monese, трябва незабавно да се подпишете на указаното място върху нея и да активирате вашата Monese карта през приложението Monese. Ако картата Monese бъде присвоена преди да я получите, не носите отговорност за неодобрени транзакции.

  4.3 Щом картата Monese бъде активирана, приложението Monese ще ви предостави ПИН код. Вие носи отговорност да не споделяте ПИН кода си с никого, за да запазите сигурността на картата. Вашият ПИН няма да бъде споделян с трети лица от нас.

  4.4 Можете да промените ПИН кода си на всеки банкомат във Великобритания, който предлага такава услуга. Когато променяте или избирате ПИН код, не бива да избирате ПИН, който може да лесно да бъде разкрит, като например номер, който:

  4.4.1 е свързан с вас, например телефонен номер или рождена дата; или

  4.4.2 е част от информацията, видна на картата Monese; или

  4.4.3 се състои от едни и същи цифри или последователни цифри; или

  4.4.4 е същия като предишния ПИН код.

  5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА MONESE

  5.1 Картата Monese може да бъде използвана при всеки Търговец, за да се извърши покупка в магазин, през интернет или по телефона; и може да бъде използвана за теглене на пари в брой на ATM терминали в ЕИЗ (и Великобритания, след 31 декември, 2020 г.) и в други страни (възможни са такси, съгласно параграф 11 от настоящия текст). Когато използвате карта си Monese за онлайн покупка, може да се наложи да предоставите допълнителна информация и в някои случаи може да се наложи да преминете през допълнително ниво на сигурност, за да потвърдите самоличността си, преди да бъде прието плащането. По този начин се защитават плащанията ви чрез прилагане на т.нар. Strong Customer Authentication (“SCA”).

  5.2 Всяка транзакция трябва да бъде одобрена от вас при всеки търговец чрез въвеждане на ПИН или друг код за сигурност. Ако търговецът не приема чип или ПИН сигурност, търговецът може да позволи на картодържателя да одобри транзакцията с подпис върху касова бележка. Транзакцията може да бъде одобрена и чрез връзка между картата Monese и безконтактен четец. Можете да направите до 5 последователни безконтактни транзакции, след което всякакви безконтактни транзакции ще бъдат отказани, докато не въведете ПИН код за идентификация и разрешаване на транзакцията.Можем да откажем да извършим транзакция, ако тя е незаконна или свързана с измами.  Считаме за одобрени от картодържателя транзакции, когато:

  5.2.1 е използван ПИН кода на картата Monese или друг секретен код на картодържателя; или

  5.2.2 е използвана картата Monese и картодържателят е разрешил транзакцията с подпис върху разписка или касова бележка.

  5.3 Картата Monese е предплатена дебитна карта, което означава, че наличността по картата ще бъде намалена с пълната сума на всяка транзакция, която правите, и със всякакви дължими такси или комисионни, включително допълнителни такси за ползване на банкомат, ако има такива. Не бива да ползвате картата Monese, ако пълната сума на транзакцията и приложимите такси надвишава наличността по картата.

  5.4 След като сте одобрили транзакция, това одобрение не може да бъде оттеглено.

  5.5 Картата Monese GBP може да бъде ползвана за транзакции във валута, различна от британски лири и картата ви EUR може да бъде използвана за транзакции във валута, различна от евро, и картата ви RON може да бъде използвана за транзакции във валута, различна от румънски леи ("транзакции в чужда валута"). Сумата, която ще бъде удържана от сметката ви Monese, ще бъде прехвърлена в британски лири или евро в деня на получаване на искането за транзакция. Ще използваме курс на едро, определен от Mastercard. Валутните курсове могат да се променят и могат да бъдат различни в момента на одобрение на транзакцията и в момента на удържане от наличната сума по сметката ви. Можете да видите курса, по който е извършена транзакцията, в секцията за история на транзакциите. Когато използвате Monese карта за транзакции в чужда валута, ще начислим допълнителна такса за обмен на валута (вижте параграф 11).

  5.6 От съображения за сигурност, търговците, които приемат карта Monese, са длъжни да искат одобрение от нас за всяка транзакция, направена от вас. В някои случаи търговците могат да изискат да разполагате с наличност, по-голяма от сумата на транзакцията, която желаете да заявите. Ще платите само реалната и крайна цена на транзакцията, която правите. Търговците изискват по-голяма наличност, тъй като е възможно да им трябва достъп до по-голяма сума от тази, която вие смятате да похарчите. Това важи за:

  5.6.1 хотели, коли под наем и

  5.6.2 интернет търговци – някои интернет търговци, при регистрация или при потвърждаване на транзакцията, могат да поискат разрешение за плащане, за да се уверят, че има налични средства. Това ще се отрази временно на наличността по сметката ви.

  Много търговци, особено онлайн търговци, няма да извършат транзакцията преди стоките да са изпратени. Би следвало да бъдете уведомени за всякакви плащания, които ще бъдат извършени по този начин докато пазарувате при други търговци, за да сте сигурни, че винаги ще имате наличност за всички покупки. Ние няма да блокираме средства в случаите на транзакции с неизвестна крайна сума по т. 5.6.1 и 5.6.2, освен ако не е одобрена крайна сума за блокиране. Ние ще освободим всякакви блокирани суми незабавно след като сумата на транзакцията бъде обявена, както и веднага след получаване на платежно нареждане.

  5.7 В случаите, когато вие сте дали съгласие трето лице да вземе плащане през вашата сметка Monese (например, ако сте предоставили данните на картата си Monese на търговец с цел плащане на наем на кола или запазване на хотел), можете да поискате възстановяване на суми, ако са спазени следните условия:

  5.7.1 при даденото съгласие не е спомената точна сума на транзакцията;

  5.7.2 сумата, която е взета от вашата сметка Monese е повече от разумния размер на разход в дадения случай, според условията, включително и според предишни подобни плащания; и

  5.7.3 направите искане за възстановяване на суми в рамките на осем седмици след датата на вземане на средствата от вашата сметка Monese.

  5.8 Възможно е да поискаме нужните и допустими доказателства, за да потвърдим изпълнението на условията по т. 5.7.1 – 5.7.3.

  5.9 Ако поискате възстановяване на суми по т. 5.7, до 10 работни дни след датата на получаване на искането (или ако поискаме допълнителни данни съгласно т. 5.8, срокът ще бъде 10 работни дни след датата на получаване на допълнителните данни) ние можем:

  5.9.1 да възстановим напълно сумата; или

  5.9.2 да ви съобщим причините, поради които не можем да осъществим възстановяването.

  5.10 В случаите по точка 5.7 сумите няма да бъдат възстановени, ако:

  5.10.1 вие сте ни дали съгласие за извършване на плащането; и

  5.10.2 ако е приложимо, вие (или лицето или търговецът, на които се плаща) сте дали информация за съответното плащане поне 4 седмици преди дата, на която е дължимо плащането; или

  5.10.3 ако това, че съответното плащане е по-скъпо отколкото се очаква, се дължи на промяна на обменния курс.

  5.11 Параграф 5.10 не ограничава правата ви по схемата за гарантиране на директни дебити (само за сметки Monese GBP и карти Monese GBP) и клиентската защита по SEPA директни дебити (само за сметки Monese EUR и карти Monese EUR).

  5.12 Ако търговец се съгласи да ви върне пари за покупка, направена с карта Monese, средствата ще бъдат добавени към вашата наличност в сметката Monese, когато бъдат получени от търговеца.

  ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАРТАТА MONESE

  5.13 Картата Monese не може да бъде използвана във всички ситуации. В случаите, когато не е възможно да се получи онлайн потвърждение, че има достатъчна наличност за предвидената транзакция, картата Monese не може да бъде използвана. Такива случаи могат да бъдат: плащания във влакове, кораби и някои плащания в самолети. Ако офлайн плащане бъде осъществено по каквато и да е причина, вие сте отговорни и трябва да ни възстановите всякакви суми, платени над вашата наличност.

  5.14 Картата Monese не бива да се използва като документ за самоличност.

  5.15 Картата Monese не бива да се използва за незаконни цели или за цели, забранени от закона по всякакъв начин.

  5.16 Картата Monese не може да се използва за залози, забавления за възрастни, квази кеш операции или за транзакции, свързани с криптовалутната индустрия.

  5.17 Възможно е да изискаме от вас вашите карти Monese по всяко време при наличие на валидна причина, в съгласие с изискванията на параграф 15 или 16 или 17 на настоящото споразумение.

  ДАТА НА ВАЛИДНОСТ

  5.18 Датата на валидност на картата Monese е изписана на предната страна на картата Monese. Няма да можете да използвате картата Monese след тази дата. Ако поискате нова карта Monese, ние ще ви изпратим нова карта Monese, която да замести старата (възможно е да бъде начислена такса, вижте параграф 11).

  5.19 Вие носите отговорност за използването на всички карти Monese, които са ви издадени по настоящото споразумение и всички такси или комисионни, които могат да възникнат около картите Monese.

  6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕТКАТА MONESE

  6.1 Ако имате сметка Monese EUR и сте клиент от Европейския съюз, можете да използвате сметката си в Monese за плащания чрез директни дебити, както и за изпращане и получаване на SEPA кредитни преводи и за транзакции в чужда валута, като за всяко използване важат лимитите по сметка Monese.

  6.2 Ако имате сметка Monese GBP, можете да я използвате за задаване на директни дебити, плащания Faster Payments и за преводи в чуждестранна валута, като за всяко използване важат лимитите по сметка Monese.

  6.3 Ако имате сметка Monese RON, можете да я използвате за изпращане и приемане на преводи Transfond и за преводи и плащания в чужда валута, в съгласие с лимитите по сметката Monese.

  ДОБАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКАТА В MONESE

  6.4 Можете да добавите пари по сметката си Monese по различни начини, стига да не преминавате лимитите по сметки Monese.

  6.5 Можете да добавите пари в сметката си в Monese по следните начини (т.нар. “Методи за входящи плащания”):

  6.5.1 зареждайки с дебитна карта, регистрирана при нас. Запазената дебитна карта трябва да е на ваше име. По този начин зареждате мигновено сметката си Monese. Можете да настроите и автоматични зареждания от карта, регистрирана при нас, при наличност под избрана сума по сметката ви Monese;

  6.5.2 зареждайки с дебитна карта от вашия Apple Wallet;

  6.5.3 използвайки Apple Pay или Google Pay за зареждане на Monese сметката си чрез карти, регистрирани на ваше име, които са съвместими с Apple Pay или Google Pay в страни, в които са достъпни или Apple Pay или Google Pay;

  6.5.4 добавяйки пари в брой по сметка Monese в GBP през:

  (a) Post Office във Великобритания;

  (b) PayPoint;

  6.5.5 добавяйки пари в брой по сметката си Monese в EUR през Търговци, които използват Paysafe;

  6.5.6 изисквайки пари от дуги потребители на Monese около вас, когато и двамата използвате приложението Monese;

  6.5.7 получавайки заплатата си по сметката си Monese.

  6.6 За да добавите пари по сметката си Monese, е необходимо да следвате инструкциите в приложението Monese. Не носим отговорност за пари, които не сме получили.

  6.7 Списъкът с Методи за входящи плащания в параграф 6.5 тук горе не е окончателен и пълен списък и можем да добавим, променим или преустановим Методи за входящи плащания по всяко време без да ви уведомяваме.

  6.8 Някои от Методите за входящи плащания, които ви предлагаме временно, зависят от услугите на трети лица и е възможно да трябва да приемете условията за ползване на тези трети лица, за да използвате методите. Не носим отговорност за услуги, предоставяни от трети лица.

  6.9 Методите за входящи плащания, до които имате достъп, зявисят от различни фактори, включително местожителството ви.

  6.10 По сметките ви в Monese могат да бъдат внасяни средства и чрез международни плащания, като за това ще са ви нужни данните на международната вносна сметка на Monese за входящи международни плащания. Съгласно параграф 6.6. ние ще кредитираме сметката ви в Monese, когато получим средствата.

  6.11 В зависимост от това как са добавяни средствата към сметката Monese, може да дължите такси или комисионни, вижте параграф 11.

  6.12 Възможно е да не кредитираме вашата сметка Monese с превод, който е насочен към вашата сметка Monese, ако:

  6.12.1 сметката Monese е достигнала максималната наличност за сметка Monese или други лимити по сметката Monese;

  6.12.2 сметката Monese е неактивна или блокирана;

  6.12.3 изпращачът е предоставил неправилни/несъществуващи данни за Monese сметка за вашата сметка в Monese;

  6.12.4 имаме съмнение за незаконна дейност по вашата сметка Monese; или

  6.12.5 това действие противоречи на закона.

  6.13 Средствата могат да бъдат изпратени обратно на изпращача без да получавате известие, ако е в сила параграф 6.12.

  FASTER PAYMENTS ПРЕВОДИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, SEPA КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ИЗХОДЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОДИ

  6.14 За да направите изходящ превод от вашата сметка Monese, трябва първо да запазите получателя като създадете нов платец в сметката си в Monese, като въведете данните на лицето, на което искате да платите, показани в таблицата тук долу:**


  Сметка Monese EUR
  Сметка Monese GBP
  Сметка Monese RON
  Сметки Monese EUR или Monese GBP или Monese RON
  Вид на преводаSEPA кредитен преводFaster Payment във ВеликобританияПревод TransfondМеждународен превод
  Данни за получателя (“Уникaлeн идентификатор”)Име и IBANИме, номер на сметка и сорт кодИме и IBAN заедноИме или IBAN и BIC или SWIFT код или Номер на банкова сметка
  • И след това ще преминете няколко стъпки с повишена сигурност в приложението на Monese.

  • 6.15 След като преминете успешно стъпките с повишена сигурност, преводът към този платец ще бъде възможен през приложението на Monese. Ако ние извършим плащането съгласно уникален идентификатор, предоставен ни от вас, не носим отговорност за неизпълнение или грешно изпълнение на транзакцията, в случаите, когато уникалния идентификатор е предоставен грешен.

  • 6.16 Вие носите отговорност за това да проверите дали има достатъчна наличност преди да изпратите изходящи плащания. Ако вашата сметка в Monese няма достатъчна наличност, вашият превод ще бъде отказан.

  • 6.17 Ако обновите номера на мобилния си телефон в приложението на Monese или чрез отдел за обслужване на клиенти, няма да можете да създадете нов платец за извършване на плащания през следващите 24 часа.

  • 6.18 Ако плащането е отказано от банката получател, върнатата сума ще бъде кредитирана по вашата сметка след като получим средствата от банката-получател.

  ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ ОТ СМЕТКА MONESE

  6.19 За да наредите директен дебит от своята Monese сметка, трябва първо да разрешите организацията, която получава директните дебити от вашата сметка Monese.

  6.20 Ако директен дебит от вашата сметка Monese посочва, че плащането трябва да бъде извършено на точна дата или в последния ден на точен период, то ние ще изпълним нареждането за плащане като получено на съответната указана дата.

  6.21 Всички директни дебити ще бъдат плащани от вашата сметка Monese в началото на работния ден, в който са дължими.

  6.22 Вие носите отговорност да проверите дали има достатъчна наличност за извършване на плащането. Ако вашата Monese сметка няма достатъчна наличност всякакво плащане тип директен дебит ще бъде отказано.

  6.23 В случаите на директен дебит, можете да отмените наредено плащане по всяко време преди края на работния ден преди деня, в който ще бъде извършено плащането. Отмяната ще бъде в сила за бъдещи плащания по този директен дебит.

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОДИ

  6.24 Сметката Monese може да бъде използвана за нареждане на изходящи международни преводи във валута, различна от основната по вашата сметка в Monese (т.е. различна от британски лири за сметка Monese GBP или различна от евро за сметка Monese EUR или различна от румънски леи за сметка Monese RON). Monese ще прехвърли нужната сума и данните от вашето платежно нареждане към трето лице, доставчик на услуги за обмен на валута и платежни услуги, за да бъде изпълнена транзакцията.

  6.25 Сумата, която излиза от вашата сметка Monese ще бъде прехвърлена в желаната чужда валута в деня на получаване на платежното нареждане по курс, предоставен от третото лице, доставчик на услуги за обмен на валута и платежни услуги, което ще извърши обмяната на валутата и/или ще прехвърли средствата. Приложимият курс на обмен и всякакви такси или комисионни ще бъдат показани в приложението преди да разрешите превода.

  6.26 Можете да нареждате международни преводи по вашата сметка в Monese, като използвате данните на Сметката за международни преводи на Monese, показани в приложението Monese в британски лири, евро или в румънски леи, ако имате сметка в RON. Ако имате Monese GBP сметка и превода се получава в британски лири, вашата сметка Monese GBP ще бъде кредитирана със същата сума. Ако нямате такава сметка, ще бъде превалутиран в евро и кредитиран по сметката ви Monese EUR. Ако имате Monese EUR сметка и плащането се получава в евро, то ще бъде кредитирано по сметката ви в същата валута. Ако нямате такава сметка, ще бъде превалутирано в британски лири и кредитирано по сметкат ви Monese GBP. Ако имате сметка Monese RON и превода пристигне в румънски леи, ще бъде кредитиран в сметката ви в същата валута. Ако нямате такава сметка, ще бъде превалутиран във валутата на някоя от другите ви сметки и ще бъде кредитиран по съответната сметка. Превалутирането се извършва от трето лице, отговарящо за обмен на валута и преводни услуги по преводи в евро, британски лири или румънски леи и Monese ще осигури съответната сума да бъде кредитирана към PPS и PPS ще кредитира вашата сметка Monese.

  6.27 Monese не начислява такси за входящи международни преводи. Някои банки-изпращачи или банки-посредници начисляват такса за изходящи международни преводи към IBAN на международната вносна сметка на Monese. В този случай, сумата за таксата ще бъде взета от сумата на превода преди тя да бъде кредитирана по сметката ви.

  6.28 Можете да получите допълнителна информация за това кои валути поддържаме за международни плащания, курсовете за обмен на валута за изходящи плащания в приложението, както и всякакви такси и комисионни по тях в параграф 11 и/или на уебсайта ни.

  СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

  Всички международни преводи ще бъдат обработени в следните срокове:

  Вид транзакцияСрок за получаване
  Изходящ превод от британски лири в евро и обратноАко платежното нареждане е получено до 14 часа в работен ден, превода ще бъде извършен до края на следващия работен ден
  Всички други изходящи преводиАко платежното нареждане е получено до 14 часа в работен ден, превода ще бъде извършен до края на четвъртия работен ден
  Входящи преводиСредствата ще бъдат по вашата сметка Monese в същия работен ден, в който получим средствата

  6.29 Ще дадем разрешение за извършване на плащане само ако плащането е в съгласие с лимитите по сметката Monese и има достатъчна наличност.

  6.30 Моментът на получаване на платежно нареждане е моментът, в който го получим. Ако платежното нареждане се изпрати в края на работния ден, то ще бъде получено през следващия работен ден. Не е възможно да бъде спряна транзакция, след като е изпратена към нас и сте дали съгласието си или сте дали съгласие насрочено плащане.

  6.31 Във връзка със всякакви платежни нареждания, които ни предоставяте директно, ние можем да ви кажем, при искане от вас, максималните срокове за изпълнение и сумата на всякакви разходи, свързани с плащането, включително индивидуалните им суми, ако е приложимо.

  РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕВОДИ И СПИРАНЕ НА ПРЕВОДИ

  6.32 Вие носите отговорност да осигурите верни банкови данни за получателя и точна сума на транзакцията, когато нареждате плащане или създавате платец. Вие носите отговорност, ако подадете грешни инструкции или ако погрешно наредите повече от един път дадено плащане. Ние ще се опитаме да ви помогнем да си върнете парите. Възможно е да не може да бъдат възстановени, но ние ще направим всичко по силите си. Възможно е да ви начислим такса за проследяване, отзоваване или прекратяване на плащане. Ако не можем да ви възстановим средствата, вие можете да поискате от нас всякаква информация, която имаме за транзакцията, за да можете да поискате възстановяване на суми. Ние ще ви предоставим тази информация след писмено искане от вас, освен ако законът не ни забранява.

  6.33 Можете да ни наредите да извършим плащане от вашата сметка в Monese през приложението Monese като изберете електронни плащания и като ни дадете инструкции през трето лице, например през доставчик на платежни услуги или чрез директен дебит. Ще считаме, че даден превод е разрешен от вас, когато:

  6.33.1 транзакцията е одобрена през приложението Monese чрез използване на верен код за вход или други идентификатори и когато платецът е бил одобрен с кода за проверка, изпратен до вас като SMS;

  6.33.2 доставчик на платежни услуги е извършил плащане през вашата сметка Monese; или

  6.33.3 сте наредили или сте се съгласили на директен дебит, който да бъде плащан през сметката ви в Monese в ОКдоставчик на платежни услуги е извършил плащане през вашата сметка Monese.

  6.34 Можем да откажем да обработим плащането (без предварително известие до вас), ако:

  6.34.1 сметката Monese няма достатъчна наличност, за да бъде осъществено плащането; или

  6.34.2 сметката Monese е закрита или замразена; или

  6.34.3 сметката Monese е достигнала някои от лимитите по сметка Monese; или

  6.34.4 сме длъжни да постъпим така, за да спазим правилата на системата за плащания; или

  6.34.5 подозираме, че се извършва незаконна дейност по вашата сметка Monese или плащането е незаконно или свързано с измама; или

  6.34.6 подозираме измамен или непозволен достъп до вашата сметка Monese от страна на доставчик на платежни услуги; или

  6.34.7 законът ни задължава.

  6.35 Ако откажем да обработим плащане съгласно параграф 6.34,:

  6.35.1 ние ще ви известим чрез имейл/SMS/в приложението Monese за нашия отказ и причините, освен ако законът не ни забранява, в най-кратки срокове и не по-късно от края на работния ден след деня на получаване на платежното нареждане

  6.35.2 не носим отговорност за евентуални загуби в резултат на това, и не сме задължени да уведомим получателя;

  6.35.3 можете да проверите във вашата сметка Monese дали текущата наличност е достатъчна и/или за евентуални грешки в данните за транзакцията, които сте предоставили. Ако се свържете с отдел Обслужване на клиенти, ще можем да ви помогнем да поправите грешки в платежното нареждане;

  6.35.4 възможно е да имаме съображения съгласно т. 6.34.6

  6.36 При подозрение за или реална измама, или заплаха за сигурността на сметката ви Monese или картата ви Monese, ние ще се свържем с вас чрез SMS, телефонен разговор, поща, имейл или друг сигурен начин за връзка. Възможно е да поискаме проверка на самоличността ви от съображения за сигурност.

  6.37 В общия случай няма да можете да прекратите плащане, за което сте дали разрешение или сте наредили чрез доставчик на платежни услуги. Възможно е да бъде спряно плащане по директен дебит, ако:

  6.37.1 вие прекратите директния дебит преди края на работния ден, предхождащ деня за плащане на директния дебит през сметка в Monese във Великобритания; и

  6.37.2 плащането не е извършено вече.

  6.38 Ако спрете или прекратите директен дебит, трябва да съобщите на получателя, на когото ще бъде платен директния дебит. Ние не носим отговорност, ако вие не успеете да го уведомите и получателят не може да има никакви искания към нас.

  6.39 Ако, поради някаква причина, е извършено плащане за сума, надвишаваща текущия ви баланс по сметката Monese, трябва да възстановите частта от сумата, с която е превишен текущия баланс при конкретното плащане, незабавно след като получите фактура от нас. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.

  6.40 Ако, поради някаква причина, плащане до получател в ЕИЗ пристигне по-късно от намерението, вие можете да поискате от нас да се свържем с банката получател и да поискаме от тях да заложат дата на кредитиране на плащането в съответствие с датата, на която е трябвало да пристигне.

  6.41 Текущата наличност по вашата Monese сметка не подлежи на олихвяване.

  7. Как Да Проверите Баланса На Monese Сметка

  7.1 Можете да проверите текущия баланс и историята на транзакциите по вашата сметка Monese през приложението Monese.

  7.2 Всяко движение ще има уникален код на транзакция.

  7.3 Месечните ви извлечения по сметката Monese са на ваше разположение по всяко време в приложението. За да ги разгледате идете в секция "Сметка" и изберете "Извлечения". Всеки месец ще ви изпращаме известие по имейл за наличие на ново извлечение.

  8. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ НА ВАШАТА СМЕТКА MONESE И ИЗИСКВАНЕ НА ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

  8.1 Можете да затворите вашата Monese сметка и да прекратите всякакви Monese карти по всяко време като се свържете с отдел обслужване на клиенти (данни за контакт в параграф 22 тук долу). Закриването на обща сметка Monese също става съгласно параграф 12. В съгласие с лимитите по сметки Monese, всички налични суми могат да бъдат прехвърлени от Monese UK сметка към банкова сметка във Великобритания чрез превод Faster Payments в британски лири или от сметка Monese EUR към сметка в Еврозоната чрез SEPA превод в евро, или от сметка Monese RON към сметка в румънска банка в румънски леи чрез превод Transfond, преди да закриете сметката си в Monese.

  8.2 Освен в случаите по параграф 8.4, щом текущо наличната сума бъде изплатена и Monese сметката затворена, вашето споразумение спира. Ако по вашата Monese сметка трябва да се приложи параграф 8.4, вашата Monese сметка ще продължи да бъде активна и вашето споразумение ще продължи да бъде в сила, докато сметката ви Monese не бъде напълно празна.

  8.3 След като вашата Monese сметка е закрита, всички директни дебити, зададени по вашата сметка Monese, ще бъдат отказвани.

  8.4 Ако открием допълнителни тегления, такси или комисионни, които са дължими по вашата Monese сметка след изплащането на текущата наличност, ще ви изпратим фактура с точно описание и ще изискваме да ни възстановите дължимите суми незабавно след получаване на фактурата. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.

  8.5 Дори да не желаете да закривате сметката си в Monese и да прекратявате картите си Monese, по всяко време можете да изискате каквато желаете част от наличната ви сума чрез превод към банкова сметка във Великобритания чрез превод Faster Payments в британски лири или към сметка в Еврозоната чрез SEPA превод в евро, или от сметка Monese RON към сметка в румънска банка в румънски леи чрез превод Transfond, или чрез теглене в брой през банкомат ATM (според лимитите по сметка Monese).

  8.6  Всякаква остатъчна Наличност по сметката ви Monese след датата на прекратяване на настоящото Споразумение („Дата на прекратяване") ще продължи да бъде ваша собственост през следващите шест години след Датата на прекратяване. През този период можете по всяко време да прехвърлите остатъчната си наличност от сметката ви в Monese към банкова сметка във Великобритания чрез сисемата за бързи плащания във Великобритания в бритенски лири или към IBAN сметка чрез SEPA кредитен превод в евро или към IBAN сметка чрез Transfond в RON (в рамките на лимитите по сметка Monese). Няма да имате друг достъп до сметкта си в Monese и няма да ви бъдат възстановени никакви суми след като изминат шест месеца от датата на прекратяването. Възможно е да ви начислим такса за услугата по възстановяване в размер на €5 за сметка Monese EUR, £5 за сметка Monese GBP и 20 леи за сметка Monese в RON.


  9. ВАШИ ОТГОВОРНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЯ

  9.1 Вие носите отговорност да използвате сметката си Monese и всички Monese карти, издадени по сметката ви Monese.

  9.2 Вие носите отговорност да съхранявате по сигурен начин вашата Monese карта, личните данни за вашата Monese карта и вашата Monese сметка, както и данните за вход в приложението Monese.

  9.3 Не бива да:

  9.3.1 позволявате на друг да използва вашата Monese карта или вашата Monese сметка, освен ако това не е одобрен външен доставчик;

  9.3.2 позволявате на друг човек да използва вашата карта Monese;

  9.3.3 записвате вашия ПИН или други данни по начин, който позволява на трети лица да извършват забранени действия с вашата Monese сметка или Monese карта;

  9.3.4 разкривате или показвате вашия ПИН код или други данни за вашата Monese карта на трети лица;

  9.3.5 разкривате или показвате вашите данни за вход в приложението Monese на трети лица, освен ако това не е одобрен външен доставчик и вие искате да използвате услугите му; или

  9.3.6 въвеждате ПИН код в банкомат, който не изглежда истински, изглежда променен, има съмнително прикачено устройство или работи по подозрителен начин.

  9.4 Вие носите отговорност за всички транзакции, които сте одобрили, в съгласие с разпоредбите на настоящото споразумение.

  9.5 Вие носите отговорност за всички осъществени транзакции докато сте действали с измама или не сте следвали разпоредбите на настоящото споразумение умишлено или поради груба небрежност.

  9.6 Вие се съгласявате да обезщетите и да не държите отговорни нас, наши доставчици, партньори, представители, спонсори и доставки на услуги и техните майчини компании от и за разходи по всякакви съдебни действия, предприети, за да се наложи изпълнението на настоящото споразумение и/или евентуални нарушения на настоящото споразумение, или незаконно използване на вашата Monese карта, Monese сметка, данни за вход в Monese, ПИН код, или разрешено от вас или лице/а, упълномощено/и от вас.

  9.7 Приложението Monese се поддържа само за устройства, чиято операционна система не е била модифицирана, разкодирана, или настроена да позволява инсталиране на софтуер от източници, различни от одобрените от Monese (например, но не само - Apple App Store и Google Play). Използване на приложението Monese на такова устройство е изцяло ваша отговорност и риск и не можем да носим отговорност за никакви финансови загуби или загуба на данни или информация.

  10. ИЗГУБЕНА, ОТКРАДНАТА ИЛИ ПОВРЕДЕНА КАРТА

  10.1 В случай на загуба, кражба, измама или друго събитие, което води до риск от непозволено ползване на картата Monese или ако Monese картата е повредена или не работи, трябва да блокирате вашата Monese карта през приложението Monese незабавно или да се свържете с отдел Обслужване на клиенти, които да блокират картата ви Monese. Повече информация как да се свържете с отдел Обслужване на клиенти ще откриете в параграф 21.

  10.2 В случай че вие сте следвали необходимите стъпки, съгласно параграф 10.1 и, ако параграф 10.4 не е приложим, тогава вие не носите отговорност за загуби, които са с дата следваща датата, на която сте блокирали Monese картата си или сте уведомили отдел Обслужване на клиенти. Ако има текуща наличност по вашата сметка Monese, можете да поискате нова Monese карта за вашата Monese сметка през приложението Monese. Ако ви изпратим нова карта Monese, тя ще бъде получена на вашия домашен адрес (за приложими такси, вижте параграф 11).

  10.3 В случай че имаме основание да ви подозираме в незаконни действия или груба небрежност или: (а) нарочно не сте ни уведомили за загубена или открадната карта Monese; или (б) когато не сте запазили по достатъчно добър начин своята Monese карта или лични данни, свързани с Monese сметката си; или (в) когато вие сте нарушили настоящото споразумение; вие носите отговорност за всички свързани загуби.

  10.4 В случаите по точка 10.3 можете да носите отговорност за суми до €50 (за сметки Monese EUR), £35 (за сметки Monese GBP) или €50 или равностойността им в RON (за сметки Monese RON) за всички загуби, произтичащи от неразрешени плащания при използване на вашата Monese сметка или Monese карта, когато Monese сметката ви или Monese картата ви или данните, свързани с тях, са изгубени или откраднати, или когато не сте запазили по подходящ начин тези данни от нежелан достъп. Тази такса може да не бъде приложена, ако: не е било във възможностите ви да засечете загубата, кражбата или нежелания достъп преди да е извършено плащането (освен, ако действията ви не са измама) или загубата е предизвикана от наш служител или агент или друго лице, извършващо услуги от наше име.

  11. ТАКСИ И КОМИСИОННИ (След 1ви юли 2019)

  11.1 По вашата сметка Monese дължите следните такси. Таксите, описани тук долу, се отнасят до основния пакет от услуги, които ви предоставяме, които са основен пакет услуги, свързани с обичайно ползване на вашата сметка Monese. Таксите, посочени в евро, се прилагат само за сметки Monese EUR, таксите, посочени в румънски леи, се отнасят за сметки Monese RON, а таксите, посочени в британски лири, се отнасят за сметки Monese GBP. Нашите приходи се формират от основните такси, които ни плащате. Други такси, които плащате при поискване се отнасят до някои услуги, които вие използвате/изисквате по вашата сметка Monese. Ако имате повече от една лична сметка Monese, ще дължите такси само за основната си сметка в Monese, но не и за други сметки в Monese.

  11.2 Следните такси се прилагат, ако сте открили сметка в Monese на или след 1 юли, 2019 година (или ако сте си открили Monese сметка преди 1 юли, 2019 година, но не сте избрали Абонамент преди 1 July 2019). Ако сте си открили сметка Monese на или след 1 август, 2020 година, Абонаметите и всякакви услуги по Абонаментните планове, достъпни за вас, включително такси и изисквания по зареждания, могат да се различават от посочените в настоящото Споразумение, според страната, в която живеете. Ако има различия, ние ще ви изпратим имейл съобщение веднага щом откриването на Monese сметка е успешно, където ще посочим различията в услугите по вашия план, включително такси и изисквания по зареждания. Същата информация ще бъде налична и в приложението ви Monese. Ако не приемате различията, посочени в имейл съобщението, имате право да закриете сметката си Monese по всяко време (прочетете параграф 8 за подробна информация по закриване на сметката ви в Monese).


  SIMPLE/MONESE GBP ОБЩА СМЕТКАCLASSICPREMIUM
  Основни такси
  Месечна таксаБез такса£5,95 / €5,95 / 24,95 леи за неограничен брой лични Monese сметки (например, ако имате сметка Monese UK Classic и също сметка Monese EUR Classic, таксата си остава само £5,95 / €5,95 / 19,95 леи). След като платите първата месечна такса, когато се регистрирате в Monese, не дължите месечна такса, ако по сметката ви Monese няма наличност.
  (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  £14.95 / €14,95 / 69,95 леи за неограничен брой лични Monese сметки (например, ако имате сметка Monese UK Premium и също сметка Monese EUR Premium, таксата си остава само £14,95 / €14,95 / 69,95 леи). След като платите първата месечна такса, когато се регистрирате в Monese, не дължите месечна такса, ако по сметката ви Monese няма наличност.
  Такса за откриване/закриване на сметкаБезплатноБезплатноБезплатно
  Цена за доставка на първа физическа карта Monese по вашата сметка Monese GBP, Monese EUR или Monese RON£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)(безплатна стандартна доставка)(безплатна стандартна доставка)
  Цена за доставка на втора физическа карта Monese по вашата сметка Monese GBP, Monese EUR или Monese RON£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  Преиздаване на карта (при изгубване, кражба или подновяване)£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)£4,95 / €4,95 / 19,95 леи (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  Преводи в реално време към и от сметки в MoneseБез такса (включително без такса за превалутиране)Без такса (включително без такса за превалутиране)Без такса (включително без такса за превалутиране)
  Изходящи местни преводиБез таксаБез таксаБез такса
  Изходящи международни преводи през приложението MoneseПарите ви се превалутират по валутен курс на едро и таксата за това се показва в приложението преди да потвърдите превода (таксите за превалутиране започват от 2% върху сумата на превода, минимум £2 / €2 / 8 леи на транзакция)Парите ви се превалутират по валутен курс на едро и таксата за това се показва в приложението преди да потвърдите превода (таксите за превалутиране започват от 2% върху сумата на превода, минимум £2 / €2 / 8 леи на транзакция)Парите ви се превалутират по валутен курс на едро
  Директен дебитБезплатноБезплатноБезплатно
  Apple/Android payБезплатноБезплатноБезплатно
  Покупки с карта Monese във валутата на картатаБезплатноБезплатноБезплатно
  Входящи банкови преводи
  Безплатно
  Безплатно
  Безплатно
  Входящ банков превод Зареждане с дебитна карта от ЕИЗБезплатноБезплатноБезплатно
  Зареждане с международна дебитна картаБезплатноБезплатноБезплатно
  Безплатен лимит за плащания в чужда валута (само за карти Monese)£2000 / €2000 / 10000 леи£9000 / €9000 / 45000 леиНеограничен лимит
  Покупки с карта Monese и тегления в брой в лири стерлинги, евро, румънски леи и шведски крони

  Безплатно

  Безплатно

  Безплатно

  Покупки с карта Monese във валута, различна от британски лири, евро, румънски леи и шведски крони, включително:
  Онлайн транзакции във валута, различна от тази на сметката
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  POS транзакции във валута, различна от тази на сметката
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Apple Pay/Google Pay транзакции във валута, различна от тази на сметката
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Без такса в рамките на безплатния месечен лимит Mastercard валутен курс на едро
  Таксата се прилага, когато безплатния месечен лимит за плащания в чужда валута посочен тук горе бъде изчерпан2% от сумата на транзакцията2% от сумата на транзакциятаn/a
  Месечен лимит за тегления и зареждания в брой Месечният лимит се отнася за транзакциите, описани тук долу Месечният лимит е общ за всичките ви сметки£200 / €200 / 1000 леи£900 / €900 / 4500 леиНеограничен лимит
  Зареждания чрез SofortБез такса в рамките на лимитаБез такса в рамките на лимитаБез такса
  Тегления на банкомат навсякъде по светаБез такса в рамките на лимитаБез такса в рамките на лимитаБез такса
  Cashback тегления в магазин (само за сметки Monese UK)Без такса в рамките на лимитаБез такса в рамките на лимитаБез такса
  Зареждания в брой през Post Office (само за сметки Monese UK)Не е включено в безплатния лимит (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  Без такса в рамките на лимитаБез такса
  Зареждания в брой през PayPoint (само за сметки Monese UK)Без такса в рамките на лимита (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)Без такса в рамките на лимитаБез такса
  Такса, приложима за тегления и зареждания в брой след като безплатния лимит тук горе е изчерпан2% от сумата на транзакцията2% от сумата на транзакциятаn/a
  Вноски в брой  Зареждане в брой през Post Office (само за сметки Monese GBP)
  2% (минимум £2) за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  Включено в лимита за тегления и зареждания в брой
  Безплатно
  Зареждане в брой през PayPoint (само за сметки Monese GBP)
  3.50% (минимум £3) (за нови клиенти и за съществуващи клиенти, след 27 януари, 2020 г.)
  Включено в лимита за тегления и зареждания в брой
  Безплатно
  Други такси
  Проверка на наличност и транзакции в приложениетоБез таксаБез таксаБез такса
  Блокиране и отблокиране на карта MoneseБез таксаБез таксаБез такса
  Инструменти за управление на средстваБез таксаБез таксаБез такса
  Известия по имейл, в телефона, в приложението, SMS съобщенияБез такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви операторБез такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви оператор)Без такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви оператор)
  Monese обслужване на клиентиБез таксаБез таксаБез такса, приоритетно обслужване

  11.3 Следните такси се прилагат, ако сте открили сметката си Monese и сте избрали месечния си абонаментен план преди 1ви юли, 2019 г.**

  STARTERPLUSPREMIUM
  Месечна таксаБез такса£4,95 / €4,95 / 19,95 леи за неограничен брой лични Monese сметки (например, ако имате сметка Monese UK Classic и също сметка Monese EUR Classic, таксата си остава само £4,95 / €4,95 / 19,95 леи). След като платите първата месечна такса, когато се регистрирате в Monese, не дължите месечна такса, ако по сметката ви Monese няма наличност.£14.95 / €14,95 / 69,95 леи за неограничен брой лични Monese сметки (например, ако имате сметка Monese UK Premium и също сметка Monese EUR Premium, таксата си остава само £14,95 / €14,95 / 69,95 леи). След като платите първата месечна такса, когато се регистрирате в Monese, не дължите месечна такса, ако по сметката ви Monese няма наличност.
  Такс а за откриване/закриване на сметкаБезплатноБезплатноБезплатно
  Първа физическа карта Monese по вашата сметка Monese в UK или сметка Monese EUR или сметка Monese RONБезплатно (такса за доставка €4,95 / £4,95 / 19,95 леи)Без такса (безплатна стандартна доставка)
  Преводи в реално време към и от сметки в MoneseБезплатно (такса превалутиране 1% след прилагане на валутния курс)Безплатно (без такса превалутиране)Безплатно (без такса превалутиране)
  Местни и международни преводиБезплатно (такса превалутиране, моля вижте по-долу)Безплатно (такса превалутиране, моля вижте по-долу)Безплатно
  Директен дебитБезплатноБезплатноБезплатно
  Apple/Android payБезплатноБезплатноБезплатно
  Покупки с карта MoneseБезплатно (такса превалутиране, моля вижте по-долу)Безплатно (такса превалутиране, моля вижте по-долу)Безплатно
  Входящи банкови преводиБезплатноБезплатноБезплатно
  Зареждане с дебитна карта от ЕИЗБезплатноБезплатноБезплатно
  Зареждане с международна дебитна картаБезплатноБезплатноБезплатно
  Sofort зарежданеБезплатноБезплатноБезплатно
  ATM тегления€1,5 / £1,5 / 6 леи на теглене (такса превалутиране, моля вижте по-долу)6 безплатни транзакции през периода на месечния ви абонамент, комбинирано за всичките ви сметки Monese (€1,5 / £1,5 / 6 леи на теглене от 7мата транзакция нататък. Такса превалутиране, моля вижте по-долу).Безплатно
  Cashback тегления в магазин (само за сметки Monese UK)БезплатноБезплатноБезплатно
  Проверка на баланса и транзакциите в приложениетоБезплатноБезплатноБезплатно
  Известия по имейл, в телефона, в приложението, SMS съобщенияБез такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви оператор)Без такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви оператор)Без такса (стандартни условия за SMS на мобилния ви оператор)
  Закриване на сметка MoneseБезплатноБезплатноБезплатно
  Блокиране и отблокиране на карта MoneseБезплатноБезплатноБезплатно
  Monese обслужване на клиентиБезплатноБезплатноБезплатно, приоритетно обслужване
  Зареждане през Post Office (само за клиенти с Monese GBP сметка)2% (минимална такса £2)£1Безплатно
  Зареждане през PayPoint (само за клиенти с Monese GBP сметка)3.50% (минимална такса £3)2.50% (минимална такса £1)Безплатно
  Други такси
  Допълнителна/загубена, втора, семейна физическа карта MoneseБезплатно (такса за доставка £4.95 / €4.95 / 19, 95 леи)Безплатно (такса за доставка £4.95 / €4.95 / 19, 95 леи)Безплатно
  Услуги по управление на средстваБезплатноБезплатноБезплатно
  Обмен на валута с карта Monese при тегления в брой и международни транзакции в лири стерлинги, евро, румънски леи и шведски крони

  Обменен курс на едро на Mastercard

  Обменен курс на едро на Mastercard

  Обменен курс на едро на Mastercard

  Валутен курс при използване на карта Monese за тегления в брой в чужда валута, различна от лири стерлинги, евро, румънски леи и шведски крони

  По валутен курс на едро на Mastercard плюс такса за превалутиране 2% от сумата на транзакцията (минимум €2 / £2 / 8 леи за тегления)По валутен курс на едро на Mastercard плюс такса за превалутиране 0,5% от сумата на транзакциятаПо валутен курс на едро на Mastercard
  Обмен на валута при международни банкови преводи, наредени през приложението MoneseПо валутен курс на едро на Mastercard плюс такса за превалутиране, която се изписва преди да потвърдите транзакцията (таксите започват от 2% от сумата на транзакцията, минимум €2 / £2 / 8 леи)По валутен курс на едро на Mastercard плюс такса за превалутиране, която се изписва преди да потвърдите транзакцията (таксите започват от 0,5% от сумата на транзакцията, минимум €2 / £2 / 8 леи)По валутен курс на едро на Mastercard


  За жителите на Ирландия се прилага допълнителна такса за тегления в брой. Сумата се удържа годишно за изминалата година.

  • 11.4 Месечната такса се заплаща един път в месеца предварително за следващия месечен абонаментен период. Абонаментният период е 30 последователни календарни дни, въз основа на календарна година с 360 дни. Това означава, че ако платите първата си месечна такса на 2ри февруари, то следващите месечни такси ще се дължат на същото число всеки следващ месец. Ако следващата ви дата за плащане е число, което не присъства в даден месец, таксата ще бъде дължима на последния ден от същия месец. Ако сметката ви Monese има наличност, която е по-малка от месечната ви такса, таксата няма да бъде начислявана по сметката ви Monese. Договорената месечна такса ще бъде начислена и абонаментния период ще стартират отново, когато наличността по сметката ви стане по-голяма от договорената месечна такса.

  • 11.5 Ние начисляваме всички дължими такси от наличността по вашата сметка Monese. Ако по сметката ви в Monese няма наличност или наличността не е достатъчна за съответните такси, ние ще начислим сумите от наличността по други сметки на ваше име в Monese. Ако наличността ви по другата ви сметка е във валута, различна от тази на дължимите такси, ние ще превалутираме средствата от другата ви сметка по валутен курс, определен от третото лице, доставчик на услуги по превалутиране и плащания, което Monese използва за международни преводи.

  • 11.6 Ако наличността по всички ваши сметки в Monese е недостатъчна, ние ще ви изпратим фактура и ще изискваме от вас да възстановите средствата веднага щом получите фактурата. В случай, че не възстановите сумите веднага след като получите фактура от нас, запазваме правото си да предприемем стъпки, включително съдебни, по възстановяване на всички дължими суми. Ако поради някаква причина нямате наличност по сметката си, за да покриете месечната абонаментна такса, ние ще начислим тази такса, когато има достатъчна наличност. Абонаментна месечна такса няма да бъде начислявана и дължима за периодите, когато наличността по сметката ви не е достатъчна.

  • 11.7 Клиентите на абонамент Monese Simple могат да преминат към план Monese Classic или Monese Premium по всяко време през приложението Monese. При промяна на плана, клиентите трябва да имат по сметката си достатъчна наличност за поне една месечна абонаментна такса съответно за избрания план Monese Classic или Monese Premium. Ако няма достатъчна наличност по сметката ви в Monese е възможно да одобрим промяната и да създадем висящо плащане за дължимата първа месечна абонаментна такса, която ще бъде платена, когато по сметката ви в Monese постъпят средства. Ако като клиент на Monese Simple или Начинаещ сте поръчали карта, дори плащането за нея да не е било извършено преди промяната на плана, сумата ще трябва да бъде заплатена.

  • 11.8 Клиентите на абонамент Monese Classic или Monese Premium могат да преминат към абонамент Monese Simple след плащане на поне една месечна абонаментна такса. След това, преминаването към план Monese Simple може да бъде направено по всяко време и ще влезе в сила в края на периода на абонаментната такса.

  • 11.9 Клиентите на абонамент Monese Classic могат да преминат към абонамент Monese Premium по всяко време през приложението Monese. Ако преминаването се случи по средата на периода на абонаментната такса, Monese ще изчисли оставащата сума от месечния абонамент пропорционално на броя оставащи дни до края на абонаментния период на настоящия план. Тази сума ще бъде извадена от дължимата първа месечна такса за план Premium и остатъка ще бъде дъжим като първа такса за план Premium. При тази промяна на план, трябва да имате достатъчна наличност по сметката си в Monese за плащане на поне една такса за абонаментен план Monese Premium. Ако няма достатъчна наличност по сметката ви в Monese е възможно да одобрим промяната и да създадем висящо плащане за дължимата първа месечна абонаментна такса, която ще бъде платена, когато по сметката ви в Monese постъпят средства.

  • 11.10 Клиентите на абонамент Monese Premium могат да преминат към абонаменти Monese Simple или Monese Classic след заплащане на поне първата си месечна такса. След това промяната на плана към Monese Classic може да бъде направена по всяко време през приложението Monese и ще влезе в сила в края на платени абонаментен период на план Premium.

  • 11.11 Клиентите на абонамент Monese Начинаещ могат да преминат към план Monese Simple по всяко време през приложението. Промяната на плана ще влезе в сила веднага.

  • 11.12 Клиентите на абонамент Monese Начинаещ могат да преминат към план Monese Classic или Monese Premium по всяко време през приложението Monese. При промяна на плана, клиентите трябва да имат по сметката си достатъчна наличност за поне една месечна абонаментна такса съответно за избрания план Monese Plus или Monese Premium. Ако няма достатъчна наличност по сметката ви в Monese е възможно да одобрим промяната и да създадем висящо плащане за дължимата първа месечна абонаментна такса, която ще бъде платена, когато по сметката ви в Monese постъпят средства. Ако сте поръчали Monese карта по своя план Начинаещ, дори плащането за тази карта все още да не е платено от сметката ви, то ще трябва да бъде платено.

  • 11.13 Клиентите на абонамент Monese Плюс или абонамент Monese Премиален могат да преминат към абонамент Monese Simple или абонамент Monese Classic след плащане на поне първата си месечна такса. След това промяната към план Monese Simple или Monese Classic може да бъде направена по всяко време и ще влезе в сила в края на периода на абонаментната такса.

  • 11.14 Клиентите на абонамент Monese Плюс могат да преминат към абонамент Monese Premium по всяко време през приложението Monese. Ако преминаването се случи по средата на периода на абонаментната такса, Monese ще изчисли оставащата сума от месечния абонамент пропорционално на броя оставащи дни до края на абонаментния период на настоящия план. Тази сума ще бъде извадена от дължимата първа месечна такса за план Premium и остатъка ще бъде дъжим като първа такса за план Premium. При тази промяна на план, трябва да имате достатъчна наличност по сметката си в Monese за плащане на поне една такса за абонаментен план Monese Premium. Ако няма достатъчна наличност по сметката ви в Monese е възможно да одобрим промяната и да създадем висящо плащане за дължимата първа месечна абонаментна такса, която ще бъде платена, когато по сметката ви в Monese постъпят средства.

  • 11.15 Monese план Начинаещ е затворен за избиране. Клиентите на абонамент Monese Плюс или Премиален не могат да преминат към план Monese Начинаещ.

  • 11.16 Monese план Плюс е затворен за избиране. Клиентите на абонамент Monese Начинаещ и Премиален не могат да преминат към план Monese Плюс.

  • 11.17 Ще ви дадем възможност да заплатите или план Classic или план Premium чрез годишен абонамент. Когато плащате годишен абонамент, получавате всички екстри на план Classic или план Premiuim с отстъпка. Ако решите, че вече не желаете да плащате годишен абонамент за Classic или Premium, парите ще ви бъдат възстановени напълно, ако прекратите абонамента си през първите 14. Срокът от 14 дни започва да тече от деня след този, в който сте избрали новия си годишен абонамент. Можете да прекратите абонамента си по всяко време, като се свържете с екипа ни за обслужване на клиенти.


  12.        MONESE ОБЩИ СМЕТКИ GBP или EUR 

  • 12.1 Обща сметка Monese GBP се предоставя само на клиенти, живеещи във Великобритания. Обща сметка Monese GBP може да бъде открита през приложението Monese, стига бъдещите собственици на общата сметка Monese да са вече клиенти на Monese, живущи във Великобритания.
  • 12.2 Обща сметка Monese EUR може да бъде открита през приложението Monese, стига двамата бъдещи собственици на общата сметка Monese EUR вече да имат лични Monese EUR сметки. Всеки от бъдещите собственици на Обща сметка Monese EUR, трябва да живее в някоя от страните в ЕИЗ, с изключение на Великобритания и Франция.
  • 12.3 Не може да има повече от двама собственици на всяка Monese GBP обща сметка.
  • 12.4 Всеки собственик на Monese GBP обща сметка може да управлява тази Monese GBP обща сметка по отделно, освен ако изрично не е посочено друго в настоящия параграф 12. Ние не сме длъжни да търсим одобрението на другия собственик на Monese GBP обща сметка за изпълнението на този собственик на Monese GBP обща сметка (дори когато само един от двамата собственици е добавял средства в Monese GBP обща сметка. Дейностите, които собственик на Обща сметка Monese може да извършва без знанието или съгласието на другия собственик, са (без ограничения): теглене на пари от Общата Monese сметка, изискване на извлечения и кореспонденция относно Обща сметка Monese, добавяне на нови кореспонденти за преводи от Обща сметка Monese и поръчка на карта по Обща сметка Monese
  • 12.5 Ние ще разрешим тегления и плащания или всякакви други нареждания от който и да е от двамата собственици на Monese GBP обща сметка. Можем да разчитаме на информацията за един от двамата собственици на Monese GBP обща сметка, предоставена ни от другия.
  • 12.6 Всеки собственик на Обща сметка Monese носи индивидуална отговорност и едновременно с това обща отговорност с другия собственик на сметка, за всички задължения на Общата им сметка Monese, включително отрицателна наличност. Тази отговорност се нарича споделена и индивидуална отговорност.
  • 12.7 И двамата собственици на Monese GBP обща сметка могат да виждат всички транзакции по Monese GBP общата им сметка, независимо дали конкретният собственик е наредил транзакцията. Всеки собственик на Monese GBP обща сметка получава известия за изходящи транзакции (според настройките на приложението Monese), включително относно сумата на транзакцията и оставащата наличност, независимо от това, че не е бил наредител на транзакцията.
  • 12.8 В случаите, когато собственик на Обща сметка Monese има право на Monese GBP карта по Обща сметка Monese GBP или Monese EUR карта по Обща сметка Monese  EUR (според случая), всеки собственик на Обща сметка Monese трябва да поръча собствената си карта Monese GBP или Monese EUR (според случая) и не е възможно да се направи поръчка от името на другия собственик на Обща сметка Monese.
  • 12.9 Лимитите за транзакции с карти Monese GBP и Monese EUR са общи са цялата Обща сметка Monese GBP/Monese EUR, а не отделни за всяка карта Monese GBP/Monese EUR, така че ако единият собственик на Обща сметка Monese достигне лимита по сметката със своята карта Monese GBP или Monese EUR, използването на картата Monese GBP или Monese EUR (според случая) на другия собственик на Обща сметка Monese ще бъде ограничено.
  • 12.10 Месечният безплатен лимит за плащания в чуждестранна валута (посочени в параграф 11) се отнася до Monese GBP обща сметка, а не за всяка от двете карти по Monese GBP обща сметка.
  • 12.11  Безплатният лимит Monese за тегления и зареждания в брой (както е показан в параграф 11) е общ за Общата сметка Monese GBP / Monese EUR, а не за всяка карта Monese GBP / Monese EUR на собствениците на Общата сметка Monese.
  • 12.12 Освен ако не сме получили други указания под формата на изрично подписано писмо от двамата собственици на Monese GBP обща сметка, ние ще изпращаме всички комуникации, свързани с Monese GBP обща сметка и месечните извлечения, на двамата собственици на Monese GBP обща сметка.

  СМЪРТ ИЛИ ФАЛИТ НА СОБСТВЕНИК НА MONESE GBP ОБЩА СМЕТКА

  • 12.13 Ако собственик на Monese GBP обща сметка почине, след като получим официално потвърждение за смъртта чрез удостоверение, ние ще се свържем с другия собственик на съответната Monese GBP обща сметка и преди да закрием тази Monese GBP обща сметка, ние ще преведем наличните средства по Monese GBP сметката му. Ако по съответната Monese GBP обща сметка има открицателна наличност, тогава живият собственик на Monese GBP обща сметка и наследниците на починалия собственик на Monese GBP обща сметка ще бъдат заедно и по отделно отговорни за възстановяване на сумата.
  • 12.14 Ако собственик на Monese GBP обща сметка фалира, тогава ние ще прекратим съответната Monese GBP обща сметка и тя ще премине под общата отговорност на другия собственик на Monese GBP обща сметка и на представителя или на отговорника за управление на финансите на фалиралия собственик на Monese GBP обща сметка. След като бъде спряна, Monese GBP обща сметка може да бъде оперирана само с общи инструкции на другия собственик на Monese GBP обща сметка и на представителя или на отговорника за управление на финансите на фалиралия собственик на Monese GBP обща сметка.
  • 12.15 Ако с основание предполагаме, че един от собствениците на Monese GBP обща сметка е изгубил умствената способност да управлява собсвените си дела и финанси, ние ще прекратим съответната Monese GBP обща сметка и по наше осмотрение, ще изискаме управлението на Monese GBP обща сметка да става с общи инструкции на другия собственик на Monese GBP обща сметка и на представителя или на отговорника за управление на финансите на загубилия умствена способност собственик на Monese GBP обща сметка. Ще изискаме съответния документ за опълномощяване или съдебно решение за закрила преди да позволим каквито и да е операции по съответната Monese GBP обща сметка (или равностоен документ, издаден от съответната страна от ЕИЗ, в която живеят собствениците на Общата сметка Monese, според случая)

   РАЗНОГЛАСИЕ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА MONESE GBP ОБЩА СМЕТКА

  • 12.16 В случай на спор между собственици на Обща сметка Monese или при раздяла между тях (ако собствениците на Обща сметка Monese за били партньори), един или двамата собственици на Обща сметка Monese трябва да ни уведоми и ние можем да предприемем стъпки да предотвратим достъп до нови преводи или друго използване на Общата сметка Monese само с индивидуални инструкции, докато спора не бъде разрешен. И в тези случаи, по наше осмотрение, ще можем да избираме да изпълняваме инструкции само изрично подадени от двамата собственици на Обща сметка Monese или да прекратим Общата сметка Monese.
  • 12.17 И двамата собственици на Monese GBP обща сметка трябва да предприемат стъпки по следене на известията и транзакциите по своята Monese GBP обща сметка и да наблюдават наличната сума през приложението Monese, за да се осигури правилната работа и обезпечаването на плащания от Monese GBP обща сметка от страна и на двамата собсвеници на Monese GBP обща сметка.

  ЗАКРИВАНЕ НА MONESE GBP или EUR ОБЩА СМЕТКА

  • 12.18 Освен в случаите описани изрично в параграф 12.13, двамата собственици на Monese GBP обща сметка трябва да изразят съгласието си за закриване на Monese GBP обща сметка и за прехвърлянето на наличните средства в периода на закриване на Monese GBP обща сметка, за да може процеса на закриване да приключи своевременно.

  13. НЕОДОБРЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ

  • 13.1 Ако имате съмнение, че транзакция по вашата Monese сметка не е била разрешена от вас или доставчик на платежни услуги или не е била изпълнена правилно, трябва да се свържете незабавно с отдела за обслужване на клиенти или до 13 месеца след датата на съответната транзакция.
  • 13.2 Ако ни уведомите за неодобрена транзакция или неправилно изпълнена транзакция по точка 13.1:
  • 13.2.1 ние имаме отговорност да докажем, че транзакцията е идентифицирана, правилно е записана, въведена в нашите записи и не е засегната от техническа неизправност или друга грешка на нашите услуги;
  • 13.2.2 до края на следващия работен ден след получаването на известието ви, в съгласие е параграф 13.1 и точка 13.2.1, ще ви възстановим неодобрената сума, включително всякакви такси, по вашата сметка в Monese, до положение, така че тази транзакция никога не се е случвала.
  • 13.2.3 нямаме задължение да възстановяваме неодобрени суми, ако Monese има основание да счита, че вие сте действали с измама и можем да известим полицията или друга агенция, позволена от закона. Ако не възстановим сумите до края на следващия работен ден, но след това се докаже, че транзакцията е била неодобрена, ние ще възстановим неодобрените суми веднага. Ще бъдат възстановени по начин, който гарантира, че не търпите загуби.
  • 13.2.4 След като възстановим неодобрените суми, нашата отговорност към вас приключва. Ако след това разберем чрез разследване, че не сте подлежали на възстановяване, ще считаме възстановяването за грешно и ще имаме право да извършим отново транзакцията, включително всякакви такси и комисионни, по вашата Monese сметка. Ще ви дадем известие с достатъчно време за реакция, ако предстои такава отмяна на възстановяване.
  • 13.3 Вие носите отговорност за всички неодобрени транзакции по вашата Monese сметка, ако нарочно или поради груба небрежност не сте запазили данните на вашата карта Monese или сметка Monese по достатъчно сигурен начин, в съгласие с условията на настоящото споразумение; или не сте ни уведомили незабавно или без излишно забавяне за това, че знаете за нарушена сигурност на вашата Monese карта или Monese сметка поради кражба, загуба или друго присвояване на ваши данни.
  • 13.4 Освен ако не сте действали с измама, вие не носите отговорност за всякакви загуби по отношение на неодобрени транзакции от вашата сметка Monese след като сте ни казали, че данните на вашата карта Monese или сметка Monese са били загубени, откраднати или по друг начин компрометирани или че Монийз картата е използвана във връзка с (договор от разстояние) distance contract.
  • 13.5 Вие носите отговорност за правилното нареждане на плащания през вашата сметка Monese. Ако ни съобщите за неправилно извършено плащане, ние незабавно ще възстановим сумата по вашата Monese сметка, както и всички такси и комисионни, свързани с плащането. Ще възстановим текущата ви наличност до нивата, на които е била преди извършеното неправилно плащане. Това възстановяване няма да се случи, ако:
  • 13.5.1. не успеете да ни съобщите за неправилно извършеното плащане в кратък срок или поне в рамките на 13 месеца след датата на транзакцията;
  • 13.5.2 някаква част от уникалния идентификатор в платежното нареждане, което сте ни предоставили, е грешна. Ако е така, ще направим усилие да възстановим средствата ви, ако плащането е било извършено, но можем да ви начислим такса за покриване на разходите по проследяване на плащането. Ние ще ви кажем колко ще бъде тази такса преди да започнем проследяването. Ако не успеем да възстановим средствата, вие можете да поискате всичката налична информация, която е събрана по транзакцията и да направите постъпки за възстановяване на сумата. По закон сме длъжни да предоставим тази информация при получаване на писмено искане, освен когато законът ни забранява да дадем тази информация; или
  • 13.5.3 можем да докажем, че плащането е получено от банка получател (в този случай отговорността се прехвърля към вас).
  • 13.5.4 грешката, която е предизвикала неправилното плащане, се дължи на необичайни и непредвидими обстоятелства извън нашия контрол и въпреки всички усилия, последствията от тези обстоятелства не са могли да бъдат избегнати или са предизвикани от наше задължение по приложими норми и закони.
  • 13.6 Ако по вашата Monese сметка са платени средства по погрешка, ние можем да вземем тези средства от вашата сметка Monese и/или да ги блокираме, за да не могат да бъдат харчени.
  • 13.6.1 Не сме длъжни да ви уведомим, ако възстановяваме суми от вашата сметка или блокираме суми.
  • 13.6.2 Ако по вашата сметка в Monese постъпят средства по погрешка, ние сме длъжни да предоставим достатъчно данни за вас и за неправилната транзакция на банката или институцията, която е изпратила плащането, за да ги улесним във възстановяване на средствата към клиентите си.
  • 13.7 Ако имате сметка Monese GBP и е извършен грешен директен дебит, имате право на възстановяване на сумата от получателя или от нас в съгласие с гаранцията за директни дебити във Великобритания. Ако имате сметка Monese EUR, можете да имате право на възстановяване на сумата по силата на SEPA защита за потребителски директни дебити.
  • 13.8 Без значение чия е отговорността, ако желаете да получите информация за изпълнението на плащането, ние ще направим незабавни усилия за проследяване на транзакцията и ще ви уведомим за резултата, напълно безплатно.

  14. ПРОМЕНИ

  • 14.1 Ние можем да променим настоящото споразумение, включително таксите и лимитите, като ви изпратим известие по имейл поне два месеца преди датата (ако имейл адресът, с който разполагаме, е актуален). В допълнение, последната версия на настоящото споразумение ще бъде достъпна през приложението Monese.
  • 14.2 Ако не сте съгласни с промените в споразумението, можете да прекратите споразумението по всяко време през този двумесечен период на предизвестие и да закриете сметката си Monese съгласно параграф 8.1 без допълнителни такси. Ако вие не прекратите през този период, ще се счита че вие сте приели промените и те ще влязат в сила за вас.
  • 14.3 Ако която и да е част от настоящото споразумение не съответства на някой правилник или не следва законови изисквания, ние няма да се съобразим с тази част, а ще я приравним и ще имаме предвид, че тя се съобразява със съответните изисквания.
  • 14.4 В някои ситуации можем да правим промени по настоящото споразумение без да ви уведомяваме. Това са промени, които вие вероятно очаквате в съответствие със същността на продукт или услуга, или когато считаме, че промените ще доведат до подобряване на услугата и нямат негативно влияние върху вашите финанси. Ние не сме длъжни да ви съобщаваме лично и предварително, ако се отнася до следните промени:
  • 14.4.1 промени, които не се отразяват пагубно върху финансите ви, подобряват сигурността на вашите средства и предоставят по-добра услуга; или ако въведем нова услуга, от която можете да имате полза.
  • 14.4.2 Въпреки че винаги, когато е възможно, ви даваме известие поне 2 месеца преди промените, свързани с приложимите закони и правилници, може да има изключителни случаи, в които това няма да е възможно. В такъв случай ви даваме предизвестие възможно най-рано.

  15. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

  • 15.1 Настоящото споразумение влиза в сила от момента, в който ние приемем вашето искане за откриване на сметка Monese. Настоящото споразумение ще остане в сила до прекратяването му от наша или от ваша страна.

  ПРЕКРАТЯВАНЕ

  • 15.2 Можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
  • 15.3 Ние можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, ако ви дадем двумесечно предизвестие по имейл, чрез съобщение в приложението или текстово съобщение и да възстановим по ваша сметка текущата ви наличност без допълнителни такси. Можем да прекратим настоящото споразумение и без предизвестие, с незабавен ефект, ако вие сте нарушили разпоредба на настоящото споразумение, или ако имаме основание да считаме, че вие сте използвали или имате намерение да използвате Monese сметката си или Monese картата си с груба небрежност или за престъпни или измамни цели, или ако ние вече не управляваме транзакциите ви поради намеса на трети лица. Ние ще прекратим настоящото споразумение с незабавен ефект, ако прекратим сметката ви в Monese.
  • 15.4 Страните по споразумението запазват обичайните си законови права да разглеждат рамката като неприложима, невалидна или прекратена, в съответствие с обичайните принципи на договорното право (включително, но не само, принципите, заложени в Гражданския кодекс на Белгия и на Румъния, когато са приложими).
  • 15.5 В случай че се установят такси, които са възникнали по вашата сметка Monese след прекратяването от ваша или наша страна, тогава, по силата на настоящото споразумение, вие ще ни възстановите всички суми, свързани с изтеглянето на наличността по сметката Monese или такси и/или комисионни надлежно приложени преди или след прекратяването. Ние ще ви изпратим фактура с точното има описание и ще изискваме да ни възстановите дължимите суми незабавно след получаване на фактурата. Ако не възстановите сумата веднага след получаване на фактурата от нас, ние запазваме правото си да предприемем необходимите стъпки, включително съдебни действия и/или закриване на сметката ви в Monese, за да възстановим дължими суми от вас.

  16. ОТМЯНА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

  • 16.1 Можем да прекратим, затворим или блокираме вашата сметка Monese или карти Monese по всяко време с незабавен ефект, ако:
  • 16.1.1 открием, че част от информацията, която сте ни предоставили при кандидатстване за сметка в Monese е неправилна; или
  • 16.1.2 подозираме или се опитваме да спрем нежелано или измамно използване на вашата сметка Monese или карта Monese или всякаква информация, свързана с вашата сметка и/или карта;
  • 16.1.3 сте достигнали лимити по сметката Monese;
  • 16.1.4 сте нарушили това споразумение;
  • 16.1.5 считаме че е необходимо от съображения за сигурност;
  • 16.1.6 законът или други нормативни документи ни задължават; или
  • 16.1.7 имаме основание да считаме, че в качеството си си на собственик на сметка Monese или картодържател, сте използвали или имате намерение да използвате Monese сметката си или Monese картата си с груба небрежност или за престъпни или измамни цели, или ако ние вече не управляваме транзакциите ви поради намеса на трети лица.
  • 16.2 В случай че прекратим или спрем сметката Monese или картата Monese, ние ще ви съобщим преди да ги прекратим или спрем вашата сметка Monese и карта Monese, и ще ви съобщим причините за това, освен когато не сме в състояние или сме възпрепятствани от съображения за сигурност или по закон. В допълнение можем да съобщим и на лица, свързани с транзакцията, че има прекратяване.

  17. НАШИ ОТГОВОРНОСТИ

  • 17.1 Можем да блокираме или спрем вашата Monese карта, ако:
  • 17.1.1 считаме че е необходимо от съображения за сигурност;
  • 17.1.2 имаме съмнения, че картата се използва без разрешение или с цел измама; или
  • 17.1.3 законът или други нормативни документи в ОК или ЕС ни задължават.
  • 17.2 В случай, че прекратим или спрем вашата Monese карта, ще ви известим предварително преди спирането или блокирането и ще ви съобщим причината за това действие, освен когато не сме в състояние или сме възпрепятствани от съображения за сигурност или по закон. В допълнение, можем да съобщим на други, засегнати от транзакцията страни, за прекратяването.
  • 17.3 Ако блокираме или спрем картата ви Monese, според причините, довели до спиране или блокиране, ще я отблокираме възможно най-скоро, след като причините спрат да съществуват.

  18. НАШИ ОТГОВОРНОСТИ

  • 18.1 В съгласие с параграф 17.2, нашата отговорност във връзка с настоящото споразумение (независимо дали произтича по договор, при закононарушение, нарушение на законови задължения или по друг повод) има на следните изключения и ограничения:
  • 18.1.1 не носим отговорност за грешки, възникнали пряко или непряко по каквато и да е причина извън нашия контрол, включително, но не само: липса на средства и/или нарушение на мрежовата услуга на банкомати (ATM); лимити за теглене в брой на операторите на банкомати; и повреда на системите за обработка на данни;
  • 18.1.2 не носим отговорност всички пропуснати печалби и загуба на дейност (и в двата случая пряка и непряка) или за всички непреки, косвени, специални и наказателни загуби;
  • 18.1.3 когато картата Monese е повредена по наша вина, нашата отговорност се ограничава до заместване на Monese картата или, по наше усмотрение, до възстановяване на текущата наличност;
  • 18.1.4 когато има неправилно удържани суми от вашата текуща наличност по наша грешка, нашата отговорност се ограничава до възстановяване по вашата сметка на равностойна сума;
  • 18.1.5 в изключително редките случаи на удържане на суми от вашата текуща наличност, които не са одобрени от вас по смисъла на настоящото споразумение, тогава нашата отговорност се свежда до мерките в параграф 12; и
  • 18.1.6 във всички други случаи на наша грешка, нашата отговорност се ограничава до възстановяване на текущата наличност.
  • 18.2 Нищо в настоящото споразумение не премахва или ограничава нашата отговорност при смърт или травма в резултат от наша небрежност или измама или от други, доколкото тази отговорност не може да бъде ограничена или премахната при съществуващите закони и правила.
  • 18.3 Горепосочените изключения и ограничения, посочени в този параграф, се прилагат за всички отговорности на наши сътрудници като Mastercard, и други доставчици, изпълнители, представители или дистрибутори и техните сътрудници (ако имат такива) към вас, които могат да възникнат във връзка с настоящото споразумение.

  19. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

  • 19.1 Някои ваши лични данни са ни нужни, за да ви предоставим сметка Monese и услугите по настоящото споразумение. Фирмите Monese и PPS са оператори на лични данни по отношение на нашето задължение да ви предоставим услугите по това споразумение и ще използваме личните ви данни само с тази цел. Моля прочетете нашата Политика за поверителност, публикувана на адрес https://monese.com/privacy, където ще откриете подробности за това какви ваши лични данни събираме, как ги съхраняваме и как ги използваме, както PPS така и Monese.
  • 19.2 За да направим плащане, можем да прехвърлим вашите данни/информация към доставчик на платежни услуги, който изпълнява нашите платежни инструкции. Когато ни предоставяте платежно нареждане, вие се съгласявате с това прехвърляне на вашите данни. Ние ще се свържем с вас, ако имаме нужда от допълнителна информация за извършване на такова плащане. Ако желаете да получите информация за доставчиците на платежни услуги, които използваме за плащания, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Можем да прехвърлим вашата информация и извън Европейския съюз и ЕИЗ, за да ви дадем възможност да използвате картата си Monese при пътувания извън тези зони, или според действащите закони.
  • 19.3 Ако вие позволите или дадете съгласие на упълномощен доставчик трето лице за достъп до вашата сметка Monese, за да ви предоставя услугите си, имайте предвид, че ние не контролираме начина, по който упълномощеното лице трета страна използва вашата информация и не носим отговорност за загуба на информация, след като упълномощеното лице трета страна е имало достъп до вашата информация.

  20. ПРОЦЕДУРА ЗА ОПЛАКВАНИЯ

  • 20.1 Оплаквания относно всички части от услугата, предоставяна от нас, могат да бъдат изпращани до отдела за обслужване на клиенти чрез чата в приложението на Monese или на имейл адрес complaints@monese.com. След като е получено оплакване, то ще бъде обсъждано чрез имейл съобщения.
  • 20.2 Всички оплаквания се обработват съгласно нашата процедура. При поискване от ваша страна, ще ви предоставим копие на нашата процедура за оплаквания и, ако получим оплакване от вас, ще потвърдим процедурата, като ви изпратим имейл потвърждение за приетото оплакване. Процедурата ни за оплаквания се предоставя само на английски език във всички случаи.
  • 20.3 Всички оплаквания ще бъдат обработвани в разумни срокове и най-много за 15 работни дни. Ако случаят е изключителен и оплакването не може да бъде разрешено в посочения тук горе срок поради причини, върху които Monese няма контрол, ще получите имейл съобщение с причините за забавянето и нов краен срок за получаване на окончателен отговор по вашето оплакване. Този срок не може да надвишава 35 работни дни след първата дата на получаване на оплакването.
  • 20.4 Ако не успеем да разрешим вашия проблем по начин, който ви задоволява, можете да се свържете със следните институции:
  • 20.4.1 ако споразумението ви е с Monese и PPS EU, се свържете с Ombudsfin на адрес North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, no 8, bte. 2, 1000, Bruxelles или на телефон +32 2545 7770. Подробности за услугите, предлагани от Ombudsfin ще откриете на адрес www.ombudsfin.be; или
  • 20.4.2 ако споразумението ви е с Monese и PPS UK, се свържете с финансовия омбудсман на адрес Exchange Tower, London E14 9SR или на телефон 0800 023 4567, когато се обаждате от Великобритания или +44 20 7964 0500, когато се обаждате от чужбина). Подробности за услугите, предоставяни от финансовия омбудсман ще откриете на адрес www.financial-ombudsman.org.uk.
  • 20.5 Има и други възможности, като например да подадете оплакване към нашия регулатор, FCA, или да предизвикате алтернативна процедура по разрешаване на спор, като посетите платформата ODR на адрес http://ec.europa.eu/odr.

  21. ОБЩИ

  • 21.1 Всяко забавено или неуспешно прилагане на право или мярка по това споразумение от наша страна не се приема за отказ от това право или мярка, нито възпрепятства упражняването им във всеки следващ момент.
  • 21.2 Ако някоя от клаузите в настоящото споразумение се счита за неприложима или незаконна, останалите клаузи ще продължат да бъдат в пълна сила и ефект.
  • 21.3 Нямате право да прехвърляте или възлагате никое от вашите права и/или ползи по настоящото споразумение и вие сте единствена страна по договора между нас. Вие носите отговорност до момента, в който всички Monese сметки и/или Monese карти, регистрирани на ваше име, са закрити и всички дължими суми по настоящото споразумение за платени напълно от вас. Ние можем да възлагаме нашите права и ползи по всяко време без предварително писмено уведомление до вас. Ние можем да ползваме подизпълнители за всяко от нашите задължения по настоящото споразумение, съобразно приложимите закони и правилници.
  • 21.4 Трето лице, което не е страна по настоящото споразумение, няма право да налага никакви клаузи от настоящото споразумение; освен това Mastercard и съответните им филиали могат да налагат всички клаузи от настоящото споразумение, отнасяща се до техни ползи или права; а лице по параграф 17.4 може да налага изпълнение на параграф 17.
  • 21.5 Ако имате споразумение с PPS UK, настоящото споразумение съдържа информацията, изложена в Schedule 4 на Правилниците за платежни услуги (Payment Service Regulations) от 2017 г. Копие от настоящото споразумение ще откриете по всяко време в приложението на Monese или уебсайта ни. Ако имате споразумение с PPS EU, настоящото споразумение съдържа информация, изложена в Book VII, Title 3, Chapter 2 на Икономическия кодекс (Economic Law Code) и можете да получите копие от настоящото споразумение чрез приложението Monese или на уебсайта ни.
  • 21.6 Ако споразумението ви е с Monese и PPS EU, настоящото споразумение се регулира от белгийските закони и при приемане на споразумението приемате и не-изключителните правомощия на съдилищата в Белгия. Това разграничение се прави за ваше улеснение и не ограничава правото ви да поискате решение в съда по силата на Article 624, 1°, 2° до 4° от белгийския Юридически кодекс (Judicial Code).
  • 21.7 Ако споразумението ви е с PPS EU, настоящото споразумение се регулира от английските закони. Влизайки в настоящото споразумение, вие приемате не-изключителните правомощия на съдилищата в Англия и Уелс.
  • 21.8 Схемата за компенсиране на финансови услуги (Financial Services Compensation Scheme) не е приложима към тази сметка в Monese. Не съществува друга схема за компенсации, която да покрива загуби, свързани с вашата Monese сметка. В случай че ние изпаднем в несъстоятелност, вашите средства за защитени от директивата на ЕС за електронните пари 2009/110/EC и Правилниците за електронни пари (Electronic Money Regulations) на Обединеното кралство от 2011 г. И белгийския Закон от 11 март, 2018 г. относно законовия статут и контрола върху платежни институции и институции за електронни пари, които целят сигурността на средства, налични като електронни пари, също както във вашата Monese сметка.

  22. ВРЪЗКА С ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

  • 22.1 Ако имате въпроси по вашата Monese сметка, можете да се свържете с нас през приложението Monese или по имейл на адрес support@monese.com.
  • 22.2 Изгубена, повредена или открадната карта може да се съобщава през приложението Monese, на имейл адрес support@monese.com или на телефон +44(0) 1706 304 001 (от 8 до 17 ч. Лондонско време, от понеделник до петък).

  23. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  • Информационни услуги за сметки – онлайн услуга, която предоставя събраната информация за сметки, с които разполагате към един или няколко доставчика на платежни услуги, например банки.

  • Доставчик на информационни услуги за сметки – доставчик на платежни услуги трето лице, което е одобрено от регулатора си да предоставя информационни услуги за сметки към вас и с изричното ви съгласие, и според отделно споразумение, което сте подписали с третото лице.

  • Споразумение - носи смисъла, определен в параграф “ Важна информация, която трябва да знаете”

  • Приложими закони и нормативи - всички закони и правилници, които са в сила към PPS и Monese, когато ви предоставят услуги, включително закони и правилници на Белгия и Великобритания. Отнася се и до Белгийския Закон от 11 март, 2018 г., относно законовия статут и контрола върху платежни институции и институции за електронни пари, както и Икономическия кодекс.

  • Искане - вашето онлайн искане за откриване на сметка

  • ATM - автоматизирана машина, известна под името cash machine или банкомат.

  • Одобрен/упълномощен външен доставчик – включва доставчик на информационни услуги за сметки и/или доставчик на платежни услуги.

  • Текуща наличност - стойността на средствата, с които разполагате в своята Monese сметка.

  • BACS кредит – отнася се до BACS директен кредит във Великобритания.

  • CHAPS - технология за свързване между банките във Великобритания, която позволява банкови преводи в страната със срок същия ден, в който са изпратени, ако се изпратят до определен час.

  • Номер на карта - шестнадесет цифрен код, изписан върху лицевата страна на Monese картата ви.

  • Безконтактна - платежна услуга, която позволява да се плати чрез докосване на Monese картата до терминален четец на каса за плащане. Важи са суми до £30 за Monese карта в UK, до 100 румънски леи за карта Monese RON и до €50 за Monese карта в EUR (сумата е различна в различните страни в ЕИЗ и подлежи на промяна).

  • Клиент - лице, което си е открило сметка в Monese или е въвело част от личните си данни с цел откриване на сметка в Monese, също наричано собственик на сметка в Monese.

  • Обслужване на клиенти - екип, който обслужва клиентите по питания относно сметки Monese. Данните за контакт с нашия отдел за обслужване на клиенти ще откриете в параграф 21. Всички клиенти на Monese Премиален пакет получават приоритетно обслужване.

  • Дата на прекратяване – дата на прекратяване на настоящото Споразумение, по каквато и да е причина.

  • Директен дебит – услуга, която позволява на трето лице да събира предварително одобрени плащания от вашата сметка Monese по електронен път на определени дати. Например, плащане на битови сметки.

  • Икономически кодекс - Economic Law Code - белгийски икономически кодекс и неговите изменения и допълнения.

  • ЕИЗ - Европейската икономическа зона, която към момента включва страните от Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

  • Електронни пари - електронните пари, свързани с вашата Monese сметка.

  • Faster Payment – услуга, която позволява нареждането и получаването на електронни плащания във Великобритания, които се получават от банката-получател до 2 часа, ако организацията-получател или банката-получател е част от споразумението за схемата Faster Payments.

  • Европейски клиент - клиенти според значението, описано в параграф “Важна информация, която трябва да знаете”.

  • FCA - Агенцията за финансов контрол (Financial Conduct Authority) с адрес за контакт, който можете да откриете на https://www.fca.org.uk/contact.

  • Транкзакции в чужда валута - според определението в параграф 5.5

  • Пълна сума за удържане - сумата на транзакцията, включително стойността на транзакцията и свързаните с нея такси и комисионни.

  • Информация – отнася се до всякаква лична информация за вас.

  • Международни преводи – a) за сметка Monese GBP - изходящи плащания през приложението във валута, различна от британски лири и входящи плащания от други страни или входящи плащания от Великобритания във валута, различна от британски лири; и б) за сметка Monese EUR - плащания към страни извън SEPA, плащания към страни в SEPA във валута, различна от евро, входящи плащания от страни извън SEPA или входящи плащания от страни в SEPA във валута, различна от евро; и (в) за сметки Monese RON: изходящи преводи от приложението Monese във валути, различни от RON, входящи преводи извън Румъния и входящи преводи от Румъния във валути, различни от RON.

  • Знак за одобрение от Mastercard - знак на търговската марка на Mastercard International Incorporated, показваща одобрение на картата Monese.

  • Mastercard - Mastercard International Incorporated, компания със седалище на адрес 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509, USA.

  • Търговец - търговец или друго лице, фирма или корпорация, която приема плащания с карти с логото на знака за одобрение от Mastercard.

  • Методи за входящи плащания – обхващат различните начини, по които можете да добавите средства към сметката си Monese, описани в параграф 6.3.

  • Monese – Monese Limited, фирма, регистрирана в Англия и Уелс с номер 08720992, на адрес 1 King Street, London, England, EC2V 8AU .

   Monese Сметка – електронната сметка, включително Monese обща сметка в GBP, която може да има свързана Monese карта, обслужвана от нас.

  • Monese обща сметка GBP –  сметка в Monese, по която има двама титуляра и е във британски лири, достъпна само за жители на Великобритания, която ние откриваме и обслужваме от името на конкретните двама титуляра.

  • Обща сметка Monese – Обща сметка Monese GBP или Обща сметка Monese EUR;

   Обща сметка Monese EUR –  сметка Monese, която е на името на двама човека във валута евро, предоставяна на жители на ЕИЗ (с изключение на Великобритания и Франция), която ние откриваме и управляваме от името на упоменатите двама човека.

  • Monese собственик на обща сметка – който и да е от двамата титулява по настоящото споразумение с нас във връзка с обслужването на Monese обща сметка GBP.

  • Monese данни за сметка – всички данни, свързани със сметката Monese, включително, но не само: а) сорт код и номер на сметка за Monese GBP сметка; б) IBAN и BIC или SWIFT за Monese EUR сметка; в) IBAN и BIC или SWIFT за Monese RON сметка.

  • Monese собственик на сметка – вие, лицето което встъпва в настоящото споразумение с нас.

  • Monese лимити по сметка – лимити и максимуми по сметка Monese, например максимална наличност по сметка Monese и други, изброени в параграф 1.

  • Monese максимална наличност по сметка – максималната налична сума, която можете да имате по сметка в Monese, както е описано в параграф 1.

  • Monese приложение – приложение за смарт телефони, което ви дава достъп до вашата Monese сметка и се предоставя от Monese.

  • Monese карта – aко желаете да имате карта, това се отнася до всяка Monese предплатена карта Mastercard, свързана с вашата Monese сметка.

  • Monese IBAN международна вносна сметка – данни за сметка на Monese, по която се получават входящи международни преводи, наричана още Monese IBAN.

  • Monese EUR сметка – сметка Monese във валута евро, включително Обща сметка Monese EUR.

  • Monese EUR карта – карта Monese, свързана със сметка Monese EUR.

  • Monese RON сметка - сметка в Monese в румънски леи

  • Monese RON карта - карта Monese, свързана със сметка Monese RON

  • Monese GBP сметка – сметка Monese във валута британски лири, включително Обща сметка Monese GBP.

  • Monese GBP карта - карта Monese, свързана със сметка Monese GBP

  • Monese сметка Classic - сметка в Monese с избран абонаментен план Classic

  • Клиент на Monese Classic - клиент, който има сметка в която и да е валута и е избрал план Classic.

  • Monese сметка Premium - сметка в която и да е валута с избран абонаментен план Premium

  • Клиент на Monese Premium - клиент, който има сметка в която и да е валута и е избрал план Premium.

  • Monese сметка Премиална - сметка в която и да е валута с избран абонаментен план Премиален

  • Клиент на Monese Премиален - клиент, който има сметка в която и да е валута и е избрал план Премиален.

  • Monese сметка Плюс - сметка в която и да е валута с избран абонаментен план Плюс

  • Клиент на Monese Плюс - клиент, който има сметка в която и да е валута и е избрал план Плюс.

  • Monese сметка Simple - сметка в която и да е валута с избран абонаментен план Simple

  • Клиент на Monese Simple - клиент, който има сметка в която и да е валута и е избрал план Simple.

  • Monese сметка Начинаещ - сметка в която и да е валута с избран абонаментен план Начинаещ

  • Monese клиент на план Начинаещ - Клиент, който ползва план Плюс по сметката си в която и да е валута.

  • NBB - значението е описано в параграф “Важна информация, която трябва да знаете”

  • Данни за превод – данните, които предоставяте, за да получите средства по сметката си в Monese или данните, които предоставяте, за да изпратите средства от сметката си в Monese.

  • Платежни услуги от трети лица – онлайн услуги, които имат достъп до вашата сметка, за да извършват плащания от ваше име.

  • Доставчик на платежни услуги, трето лице – трето лице, доставчик на платежни услуги, които е одобрен от регулатора си за извършване на платежни услуги към вас с изричното ви съгласие и по силата на отделно споразумение, което сте подписали с него.

  • Платежно нареждане – нареждане от вас за извършване на плащане от вашата Monese сметка.

  • ПИН - четири цифрен персонален идентификационен номер за използване на Monese карта.

  • PPS, PPS EU, PPS UK - според значението, описано в параграф “Важна информация, която трябва да знаете.

  • Абонаментен план - избрания от вас абонаментен план за вашата сметка Monese, който може да бъде Simple, Classic или Premium (или, само ако сте кандидатствали в Monese и избрали план преди 1ви юли, 2019 г. - Начинаещ или Плюс).

  • Основна сметка в Monese - ако имате повече от една лична сметка в Monese, това е сметката, която сте открили първа в Monese или тази, която сте избрали, ако сте се свързали с нас, за да ни съобщите.

  • Quasi пари – отнася се до транзакции, но не само, по закупуване на пътнически чекове, лотарийни билети, чипове за казино игри, парични заповеди, пощенски и други бързи преводни нареждания.

  • SCA – означава Strong Customer Authenticationи и се отнася до определението в параграф 5.1.

  • SEPA кредитен превод – стандартен превод в евро между две сметки в евро в рамките на зоната SEPA.

  • Регулатор – за сметки Monese GBP и споразумение с PPS UK - Органът за финансов контрол (“FCA”) във Великобритания; за сметки Monese EUR и споразумение с PPS EU - NBB

  • SEPA кредитен превод - не-спешно плащане в евро между две сметки в евро в региона SEPA.

  • Защита на клиента при директен дебит в SEPA - защита за клиентите, в случай на грешно взети суми по директни дебити. За подробна информация, моля идете в уебсайта или приложението на Monese.

  • Регион SEPA - 28те страни членки на ЕС и четирите допълнителни члена на единния европейски пазар (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), и Монако, Сан Марино, Андора, Ватикан.

  • Sofort - доставчик на платежни услуги, които ви дават възможност да разрешавате SEPA кредитни преводи и/или банкови преводи през приложението Monese от банки в различни страни.

  • Уникален идентификатор – детайлите на лице, на което искате да платите според определението в параграф 6.8.

  • UK клиент - по определението на параграф “Важна информация, която трябва да знаете”.

  • Ние, нас или наши - по определението на параграф “Важна информация, която трябва да знаете”.

  • вие, ваш – собственик на сметка и/или всеки от собствениците на обща сметка Monese. 

  • Уебсайт – www.monese.com.

  • Работен ден – от понеделник до петък, с изключение на обществени празници и официални почивни дни в Англия (за споразумения с PPS EU) или Белгия (за споразумения с PPS UK).

  • Вие, ваши - собственик на сметка в Monese.

  • Transfond – междубанкова система за преводи, която позволява изпращане и получаване на електронни плащания в Румъния, използвайки сметка Monese RON с име SENT

  • RON – румънска валута (леи).

  • Собственик на RON сметка – собственик на сметка в Monese, който има сметка Monese RON.

  • Условия за ползване – значението на този термин е обяснено в параграф „Важна информация, която трябва да знаете”.

  ПРИЛОЖЕНИЕ A

  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MONESE ХЪБ

  МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MONESE ХЪБ МНОГО ВНИМАТЕЛНО

  АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ПИШЕТЕ НИ НА hub@monese.com[JD1]

  Въведение

  Monese Limited (“Monese” или ”ние”, “нас”, “наш”) с удоволствие ви предлага (“Monese клиентски”) достъп до и използване на нашата платформа Monese Хъб (“Monese Хъб”), свързана с интерфейс, който се управлява от трето лице, AWIN Limited (“AWIN”), фирмена регистрация в регистъра на Англия и Уелс, номер 4010229.

  AWIN е разрешено трето лице доставчик по смисъла на определенията в условията за ползване на лични сметки в Monese (“УП на Monese”)

  AWIN управлява и предоставя маркетингова мрежа от издатели и рекламодатели, за да предостави, освен друго, и маркетингови данни за представяне и връзки (“Мрежа”).

  Monese кандидатства за приемане в Мрежата и Рекламодателите и техните Продукти, по смисъла на определенията в стандартните условия за ползване, предоставени от AWIN (“УП на AWIN”), според които AWIN предоставя достъп на Monese до интерфейса си, който представлява интранет и софтуерна платформа, управлявана от AWIN (“Интерфейс”), която е свързана към Monese Хъб.

  Monese Хъб съдържа препратки и информация за продукти и услуги ( “Продуктите”), предлагани от трети лица (“Рекламодатели”), които са договорили с AWIN или компания от групата AWIN присъединяването си към Мрежата, за развиване на непрекъсната маркетингова програма в Мрежата с цел предлагане на Продукти, съгласно споразумението си с AWIN.

  Според УП на AWIN, AWIN ще заплати на Monese комисионни и бонуси по отношение на всяка одобрена продажба или препратка от посещението ви в Monese Хъб, както и за покупки на Продукти от Monese Хъб, всякакви кликвания или показвания на реклами от Monese на Рекламодателите, докладвани от тракинг кодовете им.

  Тези условия за ползване на Monese Хъб (”УП на Monese Хъб”)(заедно със всички документи, цитирани в текста им) (“Споразумение за Monese Хъб”) очертават условията, при които вие можете да влезете, използвате или да взаимодействате по какъвто и да е начин с Monese Хъб, продуктите и информацията, които се намират в Monese Хъб (“съдържанието”).

  Влизайки в Monese Хъб, вие приемате и се съгласявате с условията, които се съдържат в настоящото Споразумение и ако не желаете да следвате тези условия, НЕ трябва да влизате в Monese Хъб.

  Може да има промени по условията на това споразумение за Monese Хъб, за които ние ще ви уведомим своевременно

  и ако продължите да посещавата Monese, то вие приемате промяната в условята по споразумението за Monese Хъб

  МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МНОГО ВАЖНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪВ СЛЕДНИТЕ ПОДЗАГЛАВИЯ:

  • ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ;

  • КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ;

  • БЕЗ ГАРАНЦИЯ;

  • ОТГОВОРНОСТ.

  1. Отговорност за Продуктите

  1.1. Разбирате и приемате, че:

  1.1.1. Рекламодателите са независими и между нас няма никаква връзка;

  1.1.2. Рекламодателите са единствените отговорни за съответните си Продукти и могат да имат отделни условия, които да прилагат за използването на съответните Продукти (отговорноста за запознаване с тези условия и за съгласяването с тях е ваша);

  1.1.3. използването на тези Продукти е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ и ние ограничаваме нашата отговорност чрез настоящото Споразумение за Monese Хъб, по отношение на ползването на тези Продукти.

  1.2. Съдържанието и наличността на Продуктите в Monese Хъб НЕ бива да се интерпретира като:

  1.2.1. съвет, препоръка, посредничество или одобрение; или

  1.2.2. представяне, гаранция или уверение, че Продуктите са подходящи или съответстват на нуждите ви.

  1.3. Трябва да търсите независим експертен съвет по отношение на всички Продукти, които желаете да използвате, изтегляте или с които желаете да взаимодействате по какъвто и да е начин.

  1. Какво не трябва да правите

  2.1. Съгласявате се да не:

  2.1.1. влизате във или използвате Monese Хъб, Продуктите или съдържанието с комерсиална или бизнес цели;

  2.1.2. правите нищо, което засяга целостта или сигурността на Monese Хъб или причинява (или би могло да причини) вреда, повреда или неоправдано неудобство на други потребители на Monese Хъб или на нас;

  2.1.3. събирате, извличате, изтегляте, прекопирате, показвате и/или рекламирате съдържанието ни Хъба на друг уебсайт или друга онлайн или офлайн услуга, или по друг начин;

  2.1.4. копирате, променяте, правите дубликат, създавате под-разработки, слагате в рамка, копирате огледално, пре-публикувате, изтегляте, показвате, препращате или разпространявате всички или части от Monese Хъб и съдържанието му, освен разрешеното във вашия лиценз (както е описан тук долу);

  2.1.5. правите обратно съставяне, разчленяване, обратно построяване или друг вид редуциране на всички или части от Monese хъб или съдържанието му, видно за човек;

  2.1.6. влизате в Monese Хъб или да използвате съдържанието, за да създадете продукт или услуга, която допълва нашите продукти или услуги или който и да е Продукт или Monese Хъб, без наше предварително писмено съгласие;

  2.1.7. лицензирате, продавате, вземате или отдавате под наем, прехвърляте, назначавате, разпространявате, показвате, разкривате или всякаква друга комерсиална дейност, свързана с Monese Хъб или със съдържанието му, или друг вид предоставятне на Monese Хъб или съдържанието му на трети лица; или

  2.1.8. предоставяте оценка, софтуерен код, документация или други материали, които не са ваши и нямате разрешение за предоставяне, на нас за използване или публикуване.

  1. Без гаранция

  3.1. Не предоставяме представяния, гаранции или уверения, нито директно, нито индиректно,

  че:

  3.1.1. Monese Хъб, Продуктите или съдржанието са без грешки или пропуски. Тези три се предоставят във вида в който са и вие ги използвате НА ВАША ОТГОВОРНОСТ;

  3.1.2. съдържанието е пълно, завършено или осъвременено; или

  3.1.3. Monese Хъб, Продуктите или съдържанието са сигурни или без бъгове и вируси.

  3.2. Вие носите отговорност да настроите вашата информационна технология, компютърни програми и платформи, така че да имате достъп до Monese Хъб, Продуктите или съдържанието.

  1. Отговорност

  1.1. Разбирате и приемате, че:

  1.1.1. Рекламодателите са независими от нас и между нас няма никаква връзка;

  1.1.2. Рекламодателите са единствените отговорни за съответните си Продукти и могат да имат отделни условия, които да прилагат за използването на съответните Продукти (отговорноста за запознаване с тези условия и за съгласяването с тях е ваша);

  1.1.3. използването на тези Продукти е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ и ние ограничаваме нашата отговорност чрез настоящото Споразумение за Monese Хъб, по отношение на ползването на тези Продукти.

  1.2. Съдържанието и наличността на Продуктите в Monese Хъб НЕ бива да се интерпретира като:

  1.2.1. съвет, препоръка, посредничество или одобрение; или

  1.2.2. представяне, гаранция или уверение, че Продуктите са подходящи или съответстват на нуждите ви.

  1.3. Трябва да търсите независим експертен съвет по отношение на всички Продукти, които желаете да използвате, изтегляте или с които желаете да взаимодействате по какъвто и да е начин.

  1. Какво не трябва да правите

  2.1. Съгласявате се да не:

  2.1.1. влизате във или използвате Monese Хъб, Продуктите или съдържанието с комерсиална или бизнес цели;

  2.1.2. правите нищо, което засяга целостта или сигурността на Monese Хъб или причинява (или би могло да причини) вреда, повреда или неоправдано неудобство на други потребители на Monese Хъб или на нас;

  2.1.3. събирате, извличате, изтегляте, прекопирате, показвате и/или рекламирате съдържанието ни Хъба на друг уебсайт или друга онлайн или офлайн услуга, или по друг начин;

  2.1.4. копирате, променяте, правите дубликат, създавате под-разработки, слагате в рамка, копирате огледално, пре-публикувате, изтегляте, показвате, препращате или разпространявате всички или части от Monese Хъб и съдържанието му, освен разрешеното във вашия лиценз (както е описан тук долу);

  2.1.5. правите обратно съставяне, разчленяване, обратно построяване или друг вид редуциране на всички или части от Monese Хъб или съдържанието му, видно за човек;

  2.1.6. влизате в Monese Хъб или да използвате съдържанието, за да създадете продукт или услуга, която допълва нашите продукти или услуги или който и да е Продукт или Monese Хъб, без наше предварително писмено съгласие;

  2.1.7. лицензирате, продавате, вземате или отдавате под наем, прехвърляте, назначавате, разпространявате, показвате, разкривате или всякаква друга комерсиална дейност, свързана с Monese Хъб или със съдържанието му, или друг вид предоставятне на Monese Хъб или съдържанието му на трети лица; или

  2.1.8. предоставяте оценка, софтуерен код, документация или други материали, които не са ваши и нямате разрешение за предоставяне, на нас за използване или публикуване.

  1. Без гаранция

  3.1. Не предоставяме представяния, гаранции или уверения, нито директно, нито индиректно,

  че:

  3.1.1. Monese Хъб, Продуктите или съдржанието са без грешки или пропуски. Тези три се предоставят във вида в който са и вие ги използвате НА ВАША ОТГОВОРНОСТ;

  3.1.2. съдържанието е пълно, завършено или осъвременено; или

  3.1.3. Monese Хъб, Продуктите или съдържанието са сигурни или без бъгове и вируси.

  3.2. Вие носите отговорност да настроите вашата информационна технология, компютърни програми и платформи, така че да имате достъп до Monese Хъб, Продуктите или съдържанието.

  1. Отговорност

  4.1. Поемаме отговорност за следното:

  4.1.1. несъобразяване със задълженията ни по настоящото споразумение за Monese Хъб до обхвата и размера, определен от нас;

  4.1.2. в други случаи, когато нашата отговорност не подлежи на ограничаване по приложими закони и норми и нищо в настоящото споразумение за Monese Хъб не е предвидено за премахване или ограничаване на нашата отговорност по отношение на това и обхвата на отоворността и размера, както са определени от нас; и

  4.2. Нищо в настоящото споразумение за Monese Хъб не трябва да се счита за опит от наша страна да ограничим отговорността си за смърт или злополука в резултат на наша грешка или грешка на наши служители.

  4.3. Ние НЕ подлежим на отговорност за никакви случки, дотолкова доколкото закона позволява, освен тези тук горе, за които сме поели отговорност. Случки, за които НЕ подлежим на отговорност са следните:

  4.3.1. бизнес загуби (тъй като Monese Хъб се предвижда само за домашна и лична употреба, следователно не може да е свързан с пропуснати загуби, фалит на бизнес, прекъсване на дейност или пропуснати бизнес възможности);

  4.3.2. загуби при неуспешен достъп до Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието;

  4.3.3. ако устройството, което използвате за достъп в Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието, не функционира правилно;

  4.3.4. всички загуби или щети, причинени от ползването или неспособността за ползване на Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието;

  4.3.5. всички загуби или щети, произтичащи от материали, уеб препратки, мнения или каквато и да е друга информация, която ви е предоставена, включително от Рекламодатели, чрез Monese Хъб;

  4.3.6. загуби или разходи, причинени от необичайни и непредвидими обстоятелства извън разумен контрол и наши усилия за преодоляване (например причинени от стачки, проблеми с друга система или мрежа, вируси от трети лица или други вредящи софтуери);

  4.3.7. когато вие сте действали по измамен или безотговорен начин или когато вие ста нарушили Споразумението за Monese Хъб;

  4.3.8. всякакви произтичащи или сродни видове загуби от забавяния, когато са причинени от нужда да се спазва закона.

  4.4. Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието могат да съдържат препратки към други сайтове или ресурси, предоставени от трети лица (“Трети лица-доставчици”). Тези препратки са предоставени единствено за информация. Нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове и ресурси. Ние не носим никаква отговорност за съдържанието на уебсайтове, свързани през Monese Хъб. Тези препратки да не се възприемат като одобрение за тези уебсайтове от нас. Не носим отговорност за каквито и да е загуби или щети, които биха произлезли от използването им.

  1. Интелектуална собственост

  5.1. Предоставяме ви (до толкова, до колкото ни е възможно, като се има предвид, че може да има софтуер с отворен източник или на трети лица) лиценз, който не е ексклузивен, който не подлежи на суб-лицензиране и който може да бъде отнет, който важи за времето на действие на Споразумението за Monese Хъб, за достъп до Monese Хъб за разглеждане на Продуктите и съдържанието през приложението Monese (наричаме го “вашия Лиценз”).

  5.2. Вие приемате, че Monese Хъб, Продуктите и съдържанието са защитени от авторско право, търговски мартки и други права на интелектуалната собственост, които се притежават от нас или са ни лицензирани. Освен по начините, описани във вашия Лиценз, вие не можете да изпозлвате, копирате или разпространявате никакви части от Monese Хъб, Продуктите и съдържанието за никакви цели без предварително писмено разрешение от нас и никакви други права или интереси не са ви предоставени.

  5.3. Приемата, че автоматично ни давате лиценз, който не е ексклузивен, подновяващ се, който не може да бъде отнет, не подлежи на таксуване и може да се суб-лицензира, за всички права на интелектуална собственост върху:

  5.3.1. всички ваши коментари по или във връзка с Monese Хъб, Продукти, Рекламодатели и/или съдържание; и

  5.3.2. подобрения (включително идеи за подобрения или софтуерен код документация или друг материал, показващ подобрения) на Monese Хъб, които ни предоставите публично , включително през нашите уебсайтове, Monese Хъб или всички други приложения, платформи или склад с отворен източник.

  1. Защита на данни, поверителност и бисквитки, включително информация за бисквитки на трети лица

  6.1 Вие се съгласявате, приемате и потвърждавате, че сте прочели внимателно, разбрали сте и сте съгласни с нашата Политика за поверителност на този адрес: https://monese.com/privacy и нашата Политика за бисквитки на този адрес https://monese.com/cookies.

  6.2 Освен това се съгласявате, приемате и потвърждавате, че сте прочели, разбрали, съгласни сте и доброволно ще следвате AWIN Fair Processing Notice/ AWIN Политика за обработка/AWIN Privacy Policy/AWIN Политика за поверителност на този адрес: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb

  6.3. Освен това се съгласявате и потвърждавате, че сте прочели, разбрали и доброволно се съгласявате на всякакяи бисквитки, които могат да ви бъдат предоставени от AWIN (“AWIN бисквитки” или “Бисквитки от трети лица”) в резултат на ваши кликове (“волево и нарочно следване на препратка от ваша страна през приложението Monese Хъб”).

  6.4. Освен това се съгласявате и потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате настоящото споразумение за Monese Хъб, както и доброволно се съгласявате, че AWIN и други Трети лица-доставчици ще имат достъп до вашата Monese сметка (“Достъп от трети лица”), за да ви предоставят техните услуги и да ви предлагат техните продукти и услуги. Ние нямаме контрол върху това как AWIN или други Трети лица-доставчици използват вашата информация, и не носим отговорност за загуба на информация след достъп на такива Трети лица-доставчици.

  6.5 За разлика от "нормалните" бисквитки (т.нар. бисквитки от пъвро лице), които се изпозлват от уебсайта или приложението на Monese, бисквитките от трети лица са бисквитки от трети лица като AWIM, които използват бисквитките си през уебсайт или уебсайт на друг оператор. Нашият уебсайт и приложение имат нормални и бисквитки от трети лица, включително тези на AWIM. Задължението за предоставяне на информация включва и информацията за целта на бисквитката и как потребителят може да избегне слагането на бисквитка в тяхното устройство. Моля вижте herehttps://support.google.com/analytics/answer/6004245for a list and description of cookies used for tracking purposes by AWIN (“AWIN УСЛУГИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БИСКВИТКИ”). Допълнителна информация за това как AWIN използва бисквитките за проследяване можете да откриете в AWIM Политика за поверителност, секция 2.3.1 тук: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb(Информация за това как уебсайта AWIM използва бисквитки, за да подобри услугата за потребителя на уебсайта).

  6.6. Можете да промените настройките за сигурност на браузъра си, за да ограничите използването на бисквитки на устройството си. Можете да изберете вашето устройство да не получава и съхранява никакви бисквитки; да позволите бисквитки само от определени уебсайтове; или да получавате известие за всяка бисквитка. Моля имайте предвид, че тези настройки могат да имат негативно влияние върху използвамостта и услугата на уебсайтовете и на друг онлайн услуги. Можете да изтриете бисквитките, които се съхраняват от вашия браузър по всяко време. Информацията, която се съдържа в тези бисквитки, ще бъде премахната от устройството ви.

  6.7. Освен това се съгласявате и разбирате, че ако желаете да отмените доброволното си съгласие за бисквитки, предоставени ви от AWIN в резултат на ваше Кликване, по всяко време след приемането на условията по настоящото Споразумение за Monese Хъб, можете да го направите, като пишете на DPO (Data Protection Officer/Отдел за защита на личните данни) на адрес 1 King Street, London, England, EC2V 8AU или на имейл адрес privacy@monese.com. Можете да пишете и на отдела за защита на личните данни на AWIN AG на имейл адрес: global-privacy@awin.com, fax: +49(0)30 50 96 91-99 или на пощенски адрес: AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Germany.

  1. Достъп

  7.1. Ние можем от време на време да променяме Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието, както и вашия достъп до Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието, по наше осмотрение и без да ви изпращаме известие за това.

  7.2. Освен това можем да прекратяваме, оттегляме, спираме или променяме част или всичко в Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието по всякаква причина и без да ви изпращаме известие за това.

  7.3. Можете да решите да спрете да използвате Monese Хъб, Продуктите и/или съдържанието по всяко време.

  7.4. Ако спрете да използвате Monese Хъб, настоящото Споразумение вече няма да бъде в сила, освен в случаите, предвидени в секциите Отговорност за продукти, Без гаранция, Интелектуална собственост, Отговорност и Общи бележки.

  1. Общи бележки

  8.1. Ако писменто се съгласим, вие можете да предоставите праватс си по настоящото споразумение или да делегирате задълженията си по настоящото споразумение на друго лице. Без такова разрешение, не можете да го правите по никаква причина. Ние моежм да предоставяме нашите права и/или да делегираме задълженията си по настоящото споразъменит по всяко време и без да ви изпращаме известие за това.

  8.2. Ако не настояваме да изпълните задълженията си по настоящото споразумение, това не означава, че сте освободени от тях. В този смисъл, ако ние не налагаме изпълнението на нашите права по настоящото споразумение или се забавим с налагането, това не означава, че сме се отказали от тези права.

  8.3. Всака част от настоящото споразумение оперира независимо. Ако компетентен орган вземе решение по незаконността или неизпълнимостта на някоя част, останалите остават в сила.

  8.4. Настоящото споразумение съдържа изцяло споразумението между вас и нас във връзка с обсъждания въпрос и следва и отменя всички предишни споразумения, обещания, уверения, гаратирания, представяния и разбирание между нас, били те писмени ли устни, във връзка с обсъждания проблем.

  8.5. Приемате, че като се съласявате с условията на настоящото споразумение, вие не разчитате на устни или писмени становища, обещания, колатерални или други гарантирания, уверения, мнения, интерпретации или представяния, които са направени от нас или от наше име по съществото на настоящото споразумение във време преди приемането на настоящото споразумение (“До-договорни твърдения”), освен тези, които са изрично цитирани в настоящото споразумение. Приемате премахването на всички права и мерки, които иначе са били достъпни за вас по силата на До-договорни твърдения (все пак, текста на тази точка не изключва или ограничава вашата или нашата отговорност по до-договорни измамни интерпретации или измамни укривания).

  8.6. Настоящото споразумение и всякакви спорове или искания, произтичащи или свързани с него или неговото същество или формиране (включително не-договорни спорове или искания), се управляват единствено и се тълкуват единствено в съответствие с законите на Англия и Уелс. Вие и ние се съгласяваме, че съдилищата в Англия и Уелс имат изключителна юрисдикция да решават спорове и искания, свързани или произтичащи от настоящото споразумение или от неговото същество или формиране ( включително не-договорни спорове или искания).

  8.7. Препратки към думата "включвам" или "включително" (или други сходни термини) в настоящото споразумение


  Monese Customer Terms and Conditions for the Use of the Credit Broking Service

  These terms and conditions (the “Terms”) govern your use of the “Credit Introducer Service” provided by Monese Finance Limited. Under the Credit Introducer Service, you may be given access, via the Monese App, to the credit broking service provided by Monevo Limited and will be able to view and apply for various credit offerings (see under section 1 below for further details) (“Credit Broking Service”). 


  Monese Finance Ltd is a company registered in England and Wales with the registered company number 12117096 and its registered address at 1 King Street, London, England, EC2V 8AU (“Monese”). Monese Finance Ltd is entered on the Financial Services Register under reference number [913549]. 


  In providing the Credit Introducer Service, Monese is acting as an appointed representative of Resolution Compliance Limited. Resolution Compliance Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, with firm reference number 574048.

  These Terms incorporate the following paragraphs of the Monese Customer Terms and Conditions July 2019 (the “General Terms and Conditions”) 12.6.2, 13.3, 13., 17.1.2, 17.2, 17.3, 18.1, 18.3, 19, 20.1, 20.2, 20.6, 22 and Appendix A section 2 and will apply between you and Monese and your use of the Credit Introducer Service via the Monese App as if those provisions were included in the text below.  The General Terms and Conditions will continue to apply to your Monese Account, Monese Card and services accessed via your Monese Account. Any capitalized words in these Terms will have the meaning given to them in these Terms or where they are not defined, will have the meaning given to them in the General Terms and Conditions. These Terms and the Privacy Policy [https://monese.com/privacy] represent the entire agreement between you and us in relation to your use of the Credit Introducer Service (the “Agreement”). The Monevo terms and conditions will govern your use of the Credit Broking Service.

  By clicking ‘I accept’ you agree to be bound by these Terms. If you do not wish to be bound by these Terms, you should not use the Credit Broking Service.

  1. Credit Broking Service

  1.1 The Credit Broking Service which you can access via your Monese App is provided by a third party provider called Monevo Limited.

  1.2 Monevo Limited is an appointed representative of Quint Group Limited and is entered on the Financial Services Register under reference number 723672. Quint Group Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is entered on the Financial Services Register under reference number 669450. Monevo Limited is a company registered in England and Wales (company number 06511345), at Cottage Street Mill, Cottage Street, Macclesfield, Cheshire, SK11 8DZ. Monevo Limited is licensed by the Information Commissioners Office under registration number Z1498441.

  1.3 We provide the Credit Introducer Service to you free of charge, and Monevo provides the Credit Broking Service to you free of charge, but any credit you receive via the Credit Broking Service may be subject to charges imposed by third party lenders (“Lenders”), the details of which will be agreed between you and the relevant Lender.

  1.4 By using Monevo Limited to provide the Credit Broking Service, we are able to give you access to numerous Lenders through your Monese App. Subject to the Lenders’ own credit checks and assessments, you may be granted a loan.

  1.5 You acknowledge that Monese acts as an introducer to the Credit Broking Service offered by Monevo, and will receive a fee for doing so if your application for credit is successful. Monevo Limited is acting as a credit broker, and as such will look for a suitable loan for you (and may receive a fee from the Lender for doing so if your application for credit is successful). Neither Monese nor Monevo Limited will directly provide credit to you and will not influence the Lender’s decision on whether to provide credit to you. Monevo Limited connects you with Lenders and the relevant Lender will be responsible for conducting any assessments on your eligibility for credit before making any decision or offer.

  1.6 By making the Credit Broking Service available to you via the Monese App, Monese is not advising, recommending or otherwise endorsing any financial product referred to on the Monevo Limited platform (“Monevo Platform”). Monese does not guarantee that any Lender will offer you credit.
  Monese has no responsibility for the administration or operation of any loan you agree with a Lender and if you have any issues or questions relating to a loan, you should contact the relevant Lender directly.

  2 Using the Credit Broking Service

  2.1 You may access the Credit Broking Service via your Monese App by selecting the “Personal Loans” tile. We will provide you with an explanation of how to get started using the Credit Introducer Service and then we will ask you for some information about yourself and the type of loan you are interested in applying for so we can check your eligibility. Once we have all the information needed for the eligibility check, you may be redirected from the Monese App to the Monevo Platform in order to make your application for credit.

  2.2 Should you be redirected from the Monese App to the Monevo Platform, your use of the Credit Broking Service will be governed by Monevo Limited’s terms and conditions and those terms will govern your use of the Monevo Platform should you wish to proceed with your credit application.

  2.3 Should you be redirected by Monese (in partnership with Monevo Limited) from the Monese App to a Third Party Lender, your use of the Credit Broking Service will be governed by the Lender’s terms and conditions should you wish to proceed with your credit application.

  2.4 Any credit you are issued by a Lender will be governed by the relevant contract in place between you and the Lender.

  2.5 You acknowledge that you must be over the age of 18, hold a GBP account and be a resident in the UK to use the Credit Introducer Service and the Credit Broking Service.

  2.6 You acknowledge that you will not be eligible to use the Credit Introducer Service or the Credit Broking Service if you would be deemed to be a vulnerable customer according to the Financial Conduct Authority’s definition of vulnerable customers.

  2.7 Initial eligibility checks carried out as part of the Credit Broking Services will involve a ‘soft’ search of your credit information and report, which will not impact your credit report. You acknowledge that Lenders may subsequently conduct a ‘hard’ search of your credit information prior to finalising any offer of credit, which will appear on your credit report and may influence your credit score.

  3. Liability

  3.1 Monese is not responsible for and does not in any way guarantee the availability of the Monevo Platform or of any Lender’s website that is linked to or accessed via the Monevo Platform, and any access from the Monese App will be on an “as is” and “as available” basis. Monese does not give any warranty that the Monevo Platform or any Lenders’ websites are free from viruses.

  3.2 Monese will not be liable for any material or content on the Monevo Platform or on any third party website that is accessed by you via the Monevo Platform.

  3.3 Monese will not accept any responsibility or liability (whether arising in contract, tort, breach of statutory duty or otherwise) for any loss or damage you may incur:

  3.3.1 if any credit you apply for does not meet your requirements or is otherwise unsuitable for you;

  3.3.2 if any of the information you provide to us, Monevo Limited or the Lender is incorrect, incomplete or inaccurate;

  3.3.3for any acts or omissions of any third party in connection with any credit application; or

  3.3.4 if you use the Credit Introducer Service or the Credit Broking Service in any way that is fraudulent or is otherwise in breach of these Terms.

  3.4 Monese reserves the right to suspend, restrict or terminate your access to the Credit Introducer Service and/or the Credit Broking Services via the Monese App at any time.

  3.5 This Agreement will terminate automatically upon termination of your Monese Account in accordance with paragraph 14 of the General Terms and Conditions.

  4. Your Information

  4.1 As part of your eligibility check for a loan, Monese will ask you a number of questions which may result in you providing us with your personal data. If you successfully complete the eligibility check then we will share your personal data with Monevo Limited who will then share your data with the members of its lender panel to try and find you a loan. Monevo may also share your personal data with TransUnion (formerly Callcredit) and other credit bureaus for the purposes of matching you to a Lender. Full information as to how they process your personal data and your rights can be found here https://www.monevo.co.uk/privacy-policy. 

  4.2 If you make an application for credit via the Monevo Platform, Monevo Limited may share data with us on the type of credit you are applying for. If you use the Credit Introducer Service, we may collect some personal data from you during the eligibility check process, we will use this data and the data shared by Monevo Limited, in order to improve and build products and the customer experience and to analyse our customer base. Please see the Privacy Policy published at [https://monese.com/privacy] for full details on the personal data Monese holds, how we use it and how we keep it safe.

  5. Complaints Procedure

  5.1 Complaints regarding any element of the Credit Introducer Service can be sent to Customer Services via instant messaging through the Monese App or by email to complaints@monese.com. Once a complaint has been raised it will be dealt with through email. The conduct and escalation of any complaints about the Credit Introducer Service will be dealt with in accordance with paragraph 19 of the General Terms and Conditions, save that the timescale for resolving complaints will be 8 weeks.

  5.2 If you have any complaints regarding the Credit Broking Services or your Lender, you should contact Monevo Limited or the relevant Lender directly.

  5.3 Where your complaint or part of your complaint relates to Monevo Limited or your Lender, we will share relevant details of your complaint with Monevo Limited.

  6. General

  6.1 You may not assign or transfer any of your rights and/or benefits under this Agreement and you shall be the sole party to the contract between us. We may assign our rights and benefits at any time without prior written notice to you. We may subcontract any of our obligations under these Terms to the extent permitted by Applicable Laws and Regulations.

  6.2 We may amend or update these Terms at any time without notice. We will notify you of any changes to these Terms by email and via the Monese App. If you do not agree with the amended Terms, you should stop using the Credit Introducer Service immediately. 

  6.3 No third party who is not a party to this Agreement has a right to enforce any of its provisions.