Oświadczenie o Współczesnym Niewolnictwie (Modern Slavery Act Statement)

Niniejsze oświadczenie zostało wydane przez Monese Ltd („Monese”) i jest zgodnie z ustawą Modern Slavery Act z 2015 roku. Monese zapewnia cyfrowe usługi finansowe różnego rodzaju. Siedziba główna znajduje się w Londynie, a oddziały Monese w całej Europie. Firma Monese wraz z łańcuchem dostaw oszacowały, że nie ma ryzyka niewolnictwa i handlu ludźmi lub jest ono znikome. W związku z tym nie uważa się za konieczne podejmowanie dalszych kroków w celu eliminacji lub zarządzania ryzykiem. Pracownicy i kontrahenci są świadomi lokalnych przepisów i regulacji.