Zvací program na Monese „Pozvěte a vydělejte“ - Podmínky a ujednání

1. kdo má nárok zúčasnit se?

Abyste se mohli zapojit do programu „Pozvěte a vydělejte“ a získat odměnu za pozvání, musíte být stávajícím zákazníkem Monese déle než tři měsíce a člověk, kterého pozvete na Monese („Pozvaný zákazník“) musí být jiné osoba, musí být starší 18 let a musí žít v zemi, ve které Monese nabízí své služby.

Pozvaný zákazník také obdrží svůj vlastní zvací kód ve chvíli, kdy bude mít ke svému účtu na Monese plný přístup, což znamená, že pozvaný zákazník, který se zaregistruje na Monese po obdržení zvacího kódu nebo odkazu si může také začít vydělávat odměny pozváním svých přátel, rodiny a kolegů.

2. Jaké odměny jsou k dispozici?

Podle výše uvedených kritérií způsobilosti můžete získat až dvě odměny za každého zákazníka, kterého pozvete na Monese (maximálně 5 pozvaných zákazníků).

3. Co musíte udělat?

„1. fáze odměny za pozvání“

Musíte sdílet svůj vlastní unikátní zvací kód tak, jak je uveden na webu Monese nebo v mobilní aplikaci s někým, koho znáte – například přítel, rodinný příslušník nebo kolega z práce;

Pozvaný zákazník, se kterým svůj zvací kód nebo odkaz sdílíte si musí otevřít účet na Monese prostřednictvím aplikace nebo webové stránky Monese kliknutím na zvací odkaz nebo použitím zvacího kódu při registraci;

Pozvaný zákazník, se kterým sdílíte svůj kód nebo odkaz musí obdržet a aktivovat si svoji kartu Monese Mastercard, a pak tuto svoji kartu Monese Mastercard použít k jedné transakci v jakékoli částce (viz níže část „Které transakce splňují kritéria 1. fáze?“).

„2. fáze odměny za pozvání“

Pozvaný zákazník, kterému jste odeslali svůj zvací kód, a který postupoval podle výše uvedených kroků, musí poté použít svůj účet na Monese, aby jej použil k provedení transakce minimální celkovou částku (viz níže část „Které transakce splňují kritéria 2. fáze?“).

4. Které transakce splňují kritéria k získání odměny první fáze?

Neexistuje minimální hodnota pro kvalifikovanou transakci, která by splňovala kritéria pro „bonus fáze 1“, ale transakce s jinými produkty finančních služeb (jako je vyplácení účtů z kreditní karty) a služeb hazardních her nebo sázek jsou vyloučeny.

5. Které transakce splňují kritéria k získání odměny druhé fáze?

Abyste splnili kritéria 2. fáze, pozvaný zákazník, kterému jste odeslali zvací k=od musí nejdříve splnit kritéria 1. fáze a pak musí na svém účtu na Monese provést celkovou minimální útratu. Částka potřebná pro splnění kritérií 2. fáze bude vždy zobrazena v aplikaci a na webových stránkách Monese.

Transakce, které se budou počítat do celkové minimální útraty, zahrnují nákupy provedené na kartě Monese Mastercard (s výjimkou plateb za jiné produkty finančních služeb nebo za hazardní služby a sázení), mezinárodní převody na účty jiné než Monese v jakékoli dostupné měně kromě GBP, EUR nebo RON.

6. Výplaty odměn

Odměny budou vypláceny jednou v každé fázi a za každého pozvaného zákazníka, jakmile budou splněna příslušná kritéria, jak je popsáno výše.

U odměn první i druhé fáze, jakákoli transakce, která se bude počítat do splnění kritérií musí být „zpracována“ před tím, než bude spuštěna výplata odměny; toto může být až 72 hodin po zahájení transakce.

Jakmile budou kritéria k odměně splněna u první i druhé fáze pozvaným zákazníkem (včetně dokončení zpracování jakýchkoli transakcí), bude příslušná odměna vyplacena přímo na váš účet na Monese.

Přesná hodnota odměny se může čas od času lišit a aktuální částky se zobrazí ve vaší aplikaci Monese. Použitelná částka bude vždy částka ze dne, kdy pozvaný zákazník provedl oprávněnou transakci v rámci první fáze, nebo dosáhne kvalifikační úrovně výdajů druhé fáze.

7. Výjimky a omezení

Zvací kódy nemohou být použity k žádným komerčním aktivitám, ani v souvislosti s žádnými placenými propagačními akcemi. Toto zahrnuje online reklamy; hromadné e-mailové zprávy a rozesílání SMS zpráv lidem, které neznáte, nebo používání automatizovaných systémů nebo robotů prostřednictvím jakýchkoli kanálů k distribuci vašeho zvacího odkazu. Monese si vyhrazuje právo odebrat odměny, pokud bude jakákoli taková činnost zjištěna.

Každý zákazník Monese může pozvat maximálně 5 pozvaných zákazníků, což znamená, že může celkově získat až 10 odměn (5 za první fázi a 5 za druhou fázi). Jakmile ten, kdo pozvánku odeslal obdrží všechny odměny z první i druhé fáze, může i nadále zvát své přátele, ale žádné odměny mu již nebudou vyplaceny.

Pokud pozvaný zákazník nedokončí všechny akce potřebné k získání odměny, jeho pozvánka se bude i přesto součástí těchto pěti přidělených pozvánek tohoto zákazníka Monese, bez ohledu na to, zda byla odměna udělena, nebo ne.

Pozvaný zákazník, který obdrží zvací kód nebo odkaz nemůže při otevření účtu na Monese tento kód ani odkaz nijak kombinovat s kódy nebo odkazy od jiných zákazníků

Jakmile si pozvaný zákazník otevře účet použitím zvacího kódu nebo odkazu, budou mít jeden rok na splnění všech kritérií způsobilosti první a druhé fáze. Jakékoli účty, které nesplní kritéria do prvního výročí po otevření tohoto účtu přestanou být způsobilé k získání odměny pro osobu, jejíž zvací kód nebo odkaz byl použit při registraci tohoto účtu.

8. Různé

Monese může kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit, ukončit nebo změnit podmínky a požadavky programu „Pozvěte a vydělejte“. Toto zahrnuje, ale není omezeno na:

– Změna kritérií způsobilosti stávajícího nebo pozvaného zákazníka;

– Změna definice kvalifikační transakce pro účely odměny první fáze a/nebo požadavek celkových výdajů pro účely odměny druhé fáze;

– Změna výše jakýchkoli odměn splatných v rámci první a/nebo druhé fáze.

Aktuální podmínky a ujednání budou vždy zobrazeny v aplikaci Monese nebo na webových stránkách Monese.

Dostupnost zvacího programu „Pozvěte a vydělejte“ bude záviset zcela na uvážení společnosti Monese. SPolečnost Monese je oprávněna zamítnout vám a/nebo pozvanému zákazníkovi účast v programu „Pozvěte a vydělejte“, bez udání důvodů a za takové odmítnutí neponese vůči vám, ani vůči jakékoli jiné osobě žádnou odpovědnost.

Společnost Monese si vyhrazuje právo pozastavit účty, zadržet, nebo zvrátit jakékoli splatné nebo již vyplacené odměny, pokud zjistí jakoukoli aktivitu, o které se bude domnívat, že zneužívá, podvádí nebo porušuje podmínky a ujednání společnosti Monese nebo tyto Podmínky. Společnost Monese si vyhrazuje právo přezkoumat a prošetřit všechny činnost týkající se odesílání pozvánek a pozastavit účty nebo pozvánky upravit podle svého výhradního uvážení, jak uzná za vhodné a spravedlivé.