Privatumo pranešimas asmeninės sąskaitos klientams

Šis privatumo pranešimas paaiškina, kokius asmens duomenis renkame, ką su jais darome, su kuo jais dalijamės, kiek laiko juos saugome ir kokias teises turite pagal įstatymą.

JK klientams asmens duomenų valdytojos yra Monese Ltd ir Monese Finance Ltd. Tai reiškia, kad šios įmonės yra atsakingos už sprendimus, kaip bus naudojama jūsų asmeninė informacija, o mūsų kredito ir draudimo produktų atveju šios įmonės atsakingos kartu.

Europos ekonominės erdvės (EEE) klientams asmens duomenų valdytojas yra Monese EU.

Kai šiame pranešime nurodome „Monese“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“, tai yra nuoroda į prieš tai minėtas įmones, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą. Jei nesate tikri, kuri įmonė yra jums priskiriama, patikrinkite savo paskyros sąlygas arba susisiekite su „Monese“ duomenų apsaugos pareigūnu (žr. toliau). Tam tikros šio pranešimo skiltys gali būti taikomos tik klientams, kurie pas mus turi tam tikras sąskaitas (pavyzdžiui, kredito produktai). Jei taip yra, tai aiškiai nurodėme šiame privatumo pranešime.

1. Jūsų asmens duomenys, kuriuos saugome

Jūsų tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Tai apima asmeninę informaciją apie jus (pavyzdžiui, jūsų vardą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, tautybę, paso numerį) ir jūsų kontaktinę informaciją.

Daugeliu atvejų šią informaciją pateikiate jūs, kurdami ir valdydami „Monese“ paslaugas, pateikdami asmens dokumentus, savo vaizdo asmenukę ir bet kokius kitus asmeninius duomenis, kuriais pasidalinote su mumis. Kai kuriais atvejais minėtą informaciją gali pateikti trečioji šalis, jei jūs davėte sutikimą, kad ji ja pasidalintų su mumis.

Trečiosios šalys, kurias pasitelkiame atlikdami reikiamą patikrinimą (pavyzdžiui, sukčiavimo prevencijos agentūros), mums gali pateikti papildomus tapatybės ir kontaktinius duomenis. Be to, tapatybės ir kontaktinius duomenis galime gauti iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip „Companies House“ ir rinkėjų registrai.

Finansiniai ir paslaugų duomenys

Tai yra informacija apie jūsų „Monese“ sąskaitas, susijusias debeto korteles ir bet kuriuos kitus produktus ir paslaugas, kuriuos įsigijote iš mūsų. Tai apima tokius dalykus kaip sąskaitų numeriai, sąskaitų likučiai ir informacija apie operacijas. Informacija generuojama jums naudojantis mūsų paslaugomis, o kai kuriais atvejais ja su mumis dalijasi organizacijos, kurias naudojame teikdami paslaugas.

Jei susiejote savo „Monese“ sąskaitą su viena iš mūsų partnerių paslaugų (pavyzdžiui, „Avios“ premijų programa), mes galime saugoti šių paslaugų banko duomenis.

Informacija, kurią leidžiate mums pasiekti jūsų telefone

Tai jūsų telefone saugoma informacija, kurią jūs aiškiai leidžiate mums pasiekti (pvz., jūsų adresų knyga, nuotraukos ir geografinės padėties duomenys).

Techniniai duomenys

Tai yra informacija apie jūsų naudojamą telefoną (pavyzdžiui, naršyklės versija, laiko juostos nustatymai, telefono operacinė sistema, IMEI numeris, IP adresas ir kiti techniniai nustatymai). Ši informacija renkama automatiškai, kai naudojatės „Monese“ programėle.

Analizė

Tai - informacija apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Šią informaciją renkame automatiškai, kai lankotės mūsų svetainėje ar naudojatės „Monese“ programėle. Kaip naudojame slapukus, kad padėtų mums tai įgyvendinti, paaiškinta mūsų slapukų politikoje.

Specialiosios kategorijos duomenys

Tai informacija, kurią regulamentavimo institucijos laiko jautresne - informacija apie jūsų rasę, etninę kilmę, politines pažiūras, religiją, narystę profsąjungose, genetiką, biometrinius duomenis, sveikatą ir seksualinę orientaciją. Išskyrus jūsų pateiktą vaizdo asmenukę ir asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę, šios kategorijos duomenų neapdorojame. Tačiau gali būti, kad mes galime kaupti specialios kategorijos duomenis, kai juos pateikiate mums, pvz., jei jie yra įtraukti į dokumentus (pavyzdžiui, jūsų asmens dokumentą) arba kai trečiosios šalys pateikia juos mums (pavyzdžiui, išsami informacija apie nusikalstamą veiklą iš policijos). Tokiu atveju šią informaciją apdorosime tik griežtai laikydamiesi įstatymų.

2. Ką mes darome su jūsų asmeniniais duomenimis

Jūsų asmens duomenis naudojame tik siekdami teikti puikias finansines paslaugas ir kai yra teisėtas pagrindas tai daryti.

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, mes panaudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • Administruoti ir teikti mūsų ir kitas susijusias bankininkystės paslaugas (pavyzdžiui, sąskaitos pilidymo, mokėjimų, tiesioginio debeto, periodinių mokėjimų ir tarptautinių pervedimų bei papildomas paslaugas).
 • Norėdami sukurti ir suteikti aukštos kokybės vartotojo patirtį „Monese“ programėlėje.

Norėdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, mes panaudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • Siekdami patvirtinti jūsų tapatybę, kai norite atsidaryti „Monese“ sąskaitą.
 • Siekdami patikrinti paraiškas tam tikrose sukčiavimo prevencijos ir sankcijų duomenų bazėse.
 • Siekdami taikyti priemones, skirtas nustatyti ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams (pavyzdžiui, pinigų plovimui, sukčiavimui ir teroristų finansavimui).
 • Siekdami priimti atsakingus skolinimo sprendimus.

Mūsų teisėti interesai yra naudoti jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • Informuoti jus apie jūsų naudojamų „Monese“ paslaugų būklę.
 • Suteikti pasaulinės klasės klientų aptarnavimo patirtį.
 • Atlikti lengvąją kreditingumo patikros versiją, kad įvertintumėte, ar esate tinkami gauti mūsų paslaugas.
 • Patikrinti jūsų paraišką tam tikrose sukčiavimo prevencijos duomenų bazėse.

Kai mes ir sukčiavimo prevencijos agentūros tvarkome jūsų asmens duomenis, mes tai darome remdamiesi teisėtu interesu užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, siekdami apsaugoti savo verslą ir laikytis mums taikomų įstatymų. Toks tvarkymas taip pat yra sutartinis jūsų prašomų paslaugų ar finansavimo reikalavimas.

Tvarkant jūsų asmens duomenis sprendimai gali būti priimami automatizuotomis priemonėmis. Tai reiškia, kad galime automatiškai nuspręsti, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jei apdorojant paaiškės, kad jūsų elgesys atitinka pinigų plovimą arba kaip žinomą nesąžiningą elgesį; arba yra nesuderinamas su jūsų ankstesnėmis paraiškomis; arba atrodo, kad tyčia paslėpėte savo tikrąją tapatybę. Jūs turite teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu: jei norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą informaciją. Mes naudojame naujausias technologijas priimdami automatizuotus asmens tapatybės patvirtinimo ir finansinių nusikaltimų identifikavimo sprendimus. Galite susisiekti su mumis ir paprašyti asmens peržiūrėti automatizuotą sprendimą.

Jei mes arba sukčiavimo prevencijos agentūra nustatysime, kad jūs keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, mes galime atsisakyti teikti jums jūsų prašomas paslaugas ir finansavimą, arba galime nustoti teikti jums jau teikimas paslaugas. Bet kokios sukčiavimo ar pinigų plovimo rizikos įrašai bus saugomi sukčiavimo prevencijos agentūrose, dėl to kiti gali atsisakyti teikti jums paslaugas, finansuoti ar įdarbinti jus.

Kai to reikia mūsų teisėtiems interesams, mes naudosime jūsų asmens duomenis:

 • Kad teiktume informacijos apie „Monese“ produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti. Taikoma tik tada, kai jūs susikūrėte „Monese“ sąskaitą po 2020 m. rugpjūčio 10 d., kitu atveju mes jums pateiksime šią informaciją tik tuo atveju, jei būsite davę savo sutikimą.

 • Kad atlikitume savo klientų analizę, siekdami geriau suprasti, kaip galėtume patobulinti mūsų gaminius ir paslaugas. Tai gali apimti jūsų duomenų (įskaitant jūsų operacijas) apdorojimą arba bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (tokiu atveju mes tiesiogiai nenustatysime jūsų ar kitų klientų), kad padėtume geriau profiliuoti savo klientus ir patobulintume savo produktų rinkodarą. Mes užtikrinsime, kad tokioms trečiosioms šalims būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kad jūsų duomenys būtų saugūs. Toliau pateikiama daugiau informacijos apie trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamą apdorojimą „Monese“ analizės tikslais.

Gavę jūsų sutikimą, mes naudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • Kad teiktume informacijos apie „Monese“ produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti. Tai taikoma tik tuo atveju, jei susikūrėte „Monese“ sąskaitą iki 2020 m. rugpjūčio 10 d., kitu atveju mes veikiame pagal savo teisėtus interesus, kaip aprašyta toliau.
 • Pakviesti jus dalyvauti rinkos tyrimų akcijose (pavyzdžiui, tikslinės grupės apklausose, interviu ir apklausose).
 • Teikti jums informacijos apie trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti.
 • Reklamuoti savo produktus.
 • Kad valdytume mūsų centrą (kur rasite platų mūsų partnerių produktų ir paslaugų pasirinkimą).

Jei prašome jūsų leidimo tvarkyti jūsų asmens duomenis, galite bet kada atsisakyti duoti arba atšaukti savo leidimą, naudodamiesi šio privatumo pranešimo pabaigoje pateikta informacija arba, jei tai susiję su slapukais ar panašiai, slapukų politikoje. Norėdami atšaukti sutikimą gauti rinkodaros pranešimą, galite nustatyti savo nuostatas „Monese“ programėlės nustatymuose arba spustelėję rinkodaros el. laiškuose esančią atsisakymo nuorodą.

3. Su kuo mes dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis

Mes dalinsimės jūsų asmens duomenimis su organizacijomis ir partneriais, kurie įgalina ir tobulina jūsų naudojamas „Monese“ paslaugas arba kai to reikalauja įstatymas ar teismo nutartis. Tai apima:

 • „Monese Ltd.“ grupės įmonės, dukterinės įmonės ir filialai
 • Bet kuri trečioji šalis, restruktūrizavusi, pardavusi ar įsigijusi bet kurią „Monese“ įmonę ar skolą, jei tas asmuo jūsų informaciją naudos tais pačiais tikslais, kuriems jūs ją iš pradžių suteikėte mums.
 • Organizacijos, kurios padeda mums patvirtinti jūsų tapatybę.
 • Organizacijos, kurios padeda mums teikti finansines paslaugas. Tai apima:
  • Kortelių išdavėjus
  • Nepriklausomus trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, su kuriais jūs (arba trečioji šalis, tinkamai įgaliota duoti nurodymus jūsų vardu) prašote mūsų bendrinti informaciją (pavyzdžiui, mokėjimo inicijavimo arba paskyros informacijos paslaugų teikėjai). Jei pasidalinsime jūsų informacija su šiomis trečiosiomis šalimis, negalėsime kontroliuoti, kaip jos ją naudoja. Jūs (arba asmuo, turintis įgaliojimus valdyti jūsų paskyrą) turėsite tiesiogiai susitarti su trečiąja šalimi.
 • Išankstinio mokėjimo paslaugų teikėjus
 • „PrePay Technologies Limited“ yra atskiras nepriklausomas duomenų valdytojas, susijęs duomenimis, susietais su jūsų „Monese“ kortele, ir visa būtina veikla, susijusi su „Monese“ kortelės veikimu, įskaitant: leidimą jums gauti, įjungti ir naudoti „Monese“ kortelę; mokėjimo operacijų atlikimą ir lėšų gavimą, teisinių reikalavimų, susijusių su jūsų „Monese“ sąskaita ir „Monese“ kortele, laikymąsi; atsakymus į jūsų užklausas ir informacijos teikimą. The „PrePay Technologies Limited“ privatumo pranešimas pateikiamas svetainėje: https://eps.edenred.com/privacy-policy-0.
 • Mokėjimo paslaugų teikėjai ir techniniai bei netechniniai procesų valdytojai.
 • Mūsų IT ir kibernetinės saugos paslaugų teikėjai.
 • Kredito informacijos agentūros. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jie naudoja jūsų asmeninius duomenis, žr. https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html ir https://www.transunion .co.uk/crain.
 • Organizacijos, teikiančios klientų aptarnavimo įrankius.
 • Bet kurios organizacijos, kurios įgalina jūsų naudojamas „Monese“ paslaugas.

Norėdami vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, galime dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su:

 • Vyriausybės ir teisėsaugos institucijos, siekdamos finansinių nusikaltimų prevencijos ir kovos su terorizmu (jei „Monese“ nėra aiškaus teisinio įsipareigojimo dalytis duomenimis, mes vis tiek galime dalytis duomenimis, kai tai atitinka teisėtus „Monese“ ir gaunančios duomenis organizacijos interesus, esant rimtiems įtarimams dėl nusikalstamos veiklos).
 • Mokesčių institucijos
 • Sukčiavimo prevencijos agentūromis ir deramo patikrinimo paslaugų teikėjais.
 • Bet kuria organizacija, kurios esame teisiškai įpareigoti tai daryti.

Kai sukčiavimo prevencijos agentūros perduoda jūsų asmens duomenis už JK ar EEE ribų, jos nustato sutartinius įsipareigojimus tų duomenų gavėjams apsaugoti jūsų asmens duomenis pagal JK arba EEE reikalaujamą standartą. Jos taip pat gali reikalauti, kad gavėjas įsipareigotų laikytis „tarptautinių sistemų“, skirtų saugiam dalijimuisi duomenimis, reikalavimų.

Jei sutiksite, mes galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis su:

 • Organizacijomis, teikiančiomis rinkodaros ir reklamos paslaugas.
 • Organizacijomis, teikiančiomis paslaugas „Monese Hub“.
 • Ir su visais, su kuo jūs mums suteikiate aiškų leidimą dalytis informacija.

Siekdami teikti paslaugą be sienų, bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, esančiais už JK ar EEE ribų, ir naudojame juos. Bendradarbiausime tik su tomis organizacijomis, kurios atitinka JK ir ES duomenų privatumo reikalavimus ir kuriose yra sudaryta atitinkama sutartis dėl mūsų klientų asmens duomenų apsaugos.

Visais atvejais mes dalinsimės tik tais asmens duomenimis, kurie būtinai reikalingi norint teikti paslaugas, vykdyti įsipareigojimus jums ir vykdyti bet kokius teisinius ar norminius reikalavimus.

Trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamas apdorojimas „Monese“ analizės tikslais

Mūsų trečiųjų šalių reklamos partneriai apdoros jūsų duomenis (jie neleis tiesiogiai atpažinti jūsų ar kitų klientų) siekdami teikti mums su reklama susijusias paslaugas, tokias kaip rinkodaros analizė ir rinkodaros bei našumo optimizavimas, taip pat papildomiems savo pačių tikslams. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama nuoroda į kiekvieno partnerio privatumo pranešimą, jei norite sužinoti daugiau apie tai, ką jie daro su jūsų duomenimis.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Ads Nuoroda į „Apple“ privatumą
Partnerių langasKaip naudojame jūsų duomenis
FacebookTechnologijos terminai
FirebasePolitika
Google AdsProcesoriaus sąlygos
ĮnstalPrivatumo politika
MiQPrivatumo politika
MobuppsPrivatumo politika
OutbrainPrivatumo politika
TikTokPrivatumo politika
BCNMonetizePrivatumo politika
IconpeakTeisinė
TapticaPrivatumo politika

Kaip atsisakyti trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamo apdorojimo Galite atsisakyti skelbimų stebėjimo pakoreguodami įrenginio nustatymus. Padarykite tai įėję į savo telefono įrenginio nustatymus ir atsisakę pagal ten pateikiamas instrukcijas.
Jei naudojate „iOS“, eikite į nustaymus> „Privatumas“> „Sekimas“ ir perjunkite jungiklį, kad išjungtumėte sekimą.
Jei naudojate „Android“, eikite į nustatymus> „Google“>Relama> Atsisakykite skelbimų suasmeninimo ir išjunkite paliesdami ekrano jungiklį, kad spalva pasikeistų į pilką/pasirodytų žodis „Išjungti“.

4. Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninius duomenis

Savo klientų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek to reikia teisiniams ir reguliavimo įsipareigojimams įvykdyti ir kur:

 • Atitinkami vietiniai įstatymai reikalauja, kad jūsų asmeninę informaciją saugotume ilgesnį laiką arba ištrintume ją anksčiau.
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų (kur tai taikytina).
 • Turime teisėtą priežastį išsaugoti jūsų duomenis (pavyzdžiui, jei tai padeda mums atsakyti į klausimus ar skundus, parodyti, kad su jumis elgiamės teisingai, kovoti su finansiniais nusikaltimais).
 • Sukčiavimo prevencijos agentūros gali saugoti jūsų asmens duomenis skirtingą laikotarpį, įskaitant tuos atvejus, kai manoma, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką.

5. Jūsų teisės

Jūs turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis:

Teisė turėti prieigą prie mūsų turimų jūsų asmeninių duomenų

Galite paprašyti prieigos prie visų jūsų asmeninių duomenų, kuriuos turime. Tai vadinama „prieigos prie subjekto užklausa“.

Teisė ištrinti jūsų asmeninius duomenis iš mūsų sistemų

Galite paprašyti ištrinti kai kuriuos ar visus asmeninius duomenis, kuriuos turime apie jus. Tai ne visada gali būti įmanoma, nes pagal įstatymus reikalaujama, kad saugotume tam tikrą informaciją.

Jei manote, kad bet kurie mūsų turimi jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs, turite teisę juos atnaujinti (pavyzdžiui, galite atnaujinti savo asmeninius ar kontaktinius duomenis).

Galite prieštarauti arba prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą (pavyzdžiui, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl rinkodaros).

Galite paprašyti, kad pateiktume jūsų asmeninių duomenų kopijas struktūrizuotu, dažnai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Galite paprašyti, kad mes jas pateiktume tiesiogiai jums arba kad perduotume duomenis jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

Jei mes panaudojome technologiją automatizuotam sprendimui priimti ar įvertinti jūsų tinkamumą naudotis „Monese“ paslaugomis, jūs turite teisę užginčyti sprendimą kreipdamiesi tiesiogiai į mūsų klientų aptarnavimo komandos narį.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, tiesiog pateikite užklausą klientų aptarnavimo komandai naudodamiesi „Monese“ programėlės pokalbių funkcija, el. paštu privacy@monese.com Mes sieksime įvykdyti visus prašymus per vieną kalendorinį mėnesį.

6. Skundo pateikimas

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkomi jūsų duomenys ar jūsų asmeninių duomenų naudojimu, turite teisę pateikti skundą. Mes norėtume, kad skundai būtų siunčiami el. paštu adresu complaints@monese.com, tačiau skundą galite užregistruoti bet kuriuo iš mūsų klientų aptarnavimo kanalų.

Jei nepavyks išspręsti jūsų skundo jus tenkinančiai, galite pateikti skundą per atitinkamą duomenų apsaugos instituciją. JK tai yra Informacijos komisaro biuras. (žr. https://ico.org.uk/make-a-complaint/). Už JK ribų galite susisiekti su Belgijos duomenų apsaugos institucija (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/citizen/actions/lodge-a-complaint) arba vietine duomenų apsaugos institucija.

Jei turite klausimų arba norite sužinoti daugiau, nedvejodami susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu dpo@monese.com arba parašykite mums adresu Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR.