Šiuolaikinės vergovės akto pareiškimas

Šį teiginį pateikė „Monese Ltd“ („Monese“) ir jis paskelbtas vadovaujantis 2015 m. Šiuolaikinės vergovės įstatymu. „Monese“ teikia įvairias skaitmenines finansines paslaugas. Pagrindinė įmonės būstinė yra Londone, o jos filialų yra visoje Europoje. Įvertinta, kad „Monese“ verslas ir tiekimo grandinė nekelia vergystės ir prekybos žmonėmis rizikos arba ta rizika yra labai menka. Taigi nemanoma, kad reikia imtis tolesnių veiksmų pašalinant ar valdant riziką. Darbuotojai ir rangovai įdarbinami pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus.