Направете си касички Monese

Достигнете спестовните си цели по-бързо с касичките Monese и Raisin

Заделяйте пари докато имате нужда от тях

Без значение за какво спестявате - за почивка, за нова играчка или за черни дни - спестяването вече ще бъде лесно за вас.

BG Set money aside EUR

Спестявайте за всичко

Ако спестявате за повече от едно нещо, можете да създадете до 10 индивидуални касички за по-ефективно планиране.

BG Save for everything EUR

Изпратете рестото към касичка

Закръгляне на всяко ваше плащане и автоматично изпращане на разликата в касичка, за да пестите още по-бързо.

BG Send spare change to your pot EUR

Спестяването вече е лесно и удобно

Направете периодични плащания или закръгляйте транзакциите и изпращайте рестото в касичките си. Можете да зададете умножаване на рестото до 10 пъти, за да спестявате по-бързо!

BG Save 10 times more money

Печелете лихва

Заедно с партньорите ни Raisin осигуряваме растеж на вашите спестявания. В секция Инфо ще откриете офертите на Raisin за изгодни спестовни продукти, върху които печелите лихва.

UNI Pots > Earn interest with Raisin