Съобщение за поверителност за клиенти с лични сметки

Настоящият текст относно поверителността обяснява какви лични данни събираме, какво правим с тях, с кого ги споделяме, колко дълго ги съхраняваме и какви са вашите законови права.

За клиенти във Великобритания, администратори на личните данни са Monese Ltd и Monese Finance Ltd. Това означава, че те взимат решения за използването на данните ви, а при кредитните и застрахователните продукти го правят съвместно.

За клиенти в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), администратор на личните данни те Monese EU.

Когато заменяме Monese с "ние", "нас" или "наши" в настоящата Политика, това се отнася до компаниите, описани тук горе, в зависимост от местожителството ви. Ако не сте сигурни коя е фирмата, администратор на личните ви данни, моля проверете условията за ползване на сметката си или се свържете с отговорника за защита на данните на Monese (тук долу). Някои раздели от настоящата Политика се отнасят само до клиенти с определен вид сметки при нас (например кредитни продукти). В такъв случай, това е изрично упоменато в настоящата Политика за поверителност.

1. Вашите лични данни, съхранявани от нас

Самоличност и данни за контакт

Това са личната ви информация (например име, дата на раждане, местожителство, гражданство, номер на личен документ) и данни за контакт с вас.

В повечето случаи тази информация е предоставена от вас по време на регистрацията и управлението на услугите ви Monese под формата на документ за самоличност, видео селфи и други лични данни, които сте ни предоставили. В някои случаи, такава информация може да ни е предоставена от трето лице, на което вие сте дали съгласие съответната информация да бъде споделена с нас.

Възможно е трето лице да ни е предоставило допълнителни лични данни и данни за контакт с вас по време на нашата проверка на самоличността ви (например агенции за борба с измамите). В допълнение, възможно е да извлечем данни за вашата самоличност и за контакт от обществено достъпни източници като Търговската палата или Електоралния регистър.

Данни за финанси и услуги

Включва информация за вашите сметки Monese, свързани дебитни карти и всякакви други продукти и услуги, които сте получили от нас. Това са номера на банкови сметки, наличност по сметки и информация за транзакциите.Информацията се създава докато използвате услугите ни и в някои случаи се споделя от нас с други организации, които използваме за предоставяне на услугите си.

В случаите, когато сте свързали сметката си Monese към някоя от партньорските ни услуги (например програмата Avios), е възможно да съхраняваме финансови данни за тези услуги.

Информация в телефона ви, до която сте ни разрешили достъп

Тази информация се съхранява на телефона ви и вие ни предоставяте изричното си съгласие за достъп до нея (например контакти, снимки и данни за местоположение).

Технически данни

Това е информация за телефона, който използвате (например версия на браузъра, настройки на часовата зона, операционна система на устройството, IMEI номер, IP адрес и други технически настройки). Тази информация се извлича автоматично, когато използвате приложението Monese.

Аналитични данни

Включва информация за взаимодействието ви с нашите услуги. Тази информация се събира автоматично при посещение на уебсайта ни или при използване на приложението Monese. Използването на бисквитки за събирането на тази информация е описано подробно в нашата Политика за бисквитки.

Данни от специална категория

Това е информация, която е от изключително личен характер, според контролните органи, включително вашата раса, етнически произход, политическа принадлежност, религия, синдикална принадлежност, генетични данни, биометрични данни, здравен статут и сексуална ориентация. С изключение на видео селфито и снимката на документа ви за самоличност, които ни служат за потвърждаване на вашата самоличност, ние не обработваме данни от тази категория. Възможно е да съхраняваме този вид данни, ако сте ни ги предоставили, тъй като са посочени във ваш документ (например в личния ви документ) или ако трети лица са ни ги предоставили (например при криминални разследвания от полицията). В такъв случай, тази информация се обработва в съответствие със закона.

2. Какво правим с личните ви данни

Използваме личните ви данни само, за да ви предоставим финансови услуги и когато има законово основание да ги използваме.

В изпълнение на договора си с вас, използваме личните ви данни, за да:

 • Управлява и предоставя нашите банкови и други свързани услуги (например зареждания на сметката, плащания, директни дебити, периодични преводи и международни преводи, както и допълнителни екстри към сметката).
 • Да развиваме и предоставяме услуги с високо качество през приложението Monese.

При изпълнение на законовите ни задължения, използваме личните ви данни, за да:

 • Проверим самоличността ви, когато кандидатствате за сметка Monese.
 • Проверим кандидатурата ви в бази данни за борба с измамите и други агенции.
 • Изпълняваме мерки за разпознаване и предотвратяване на финансови престъпления (например пране на пари, измами и финансиране на тероризъм).
 • Правим информирани решения за кредитиране.

В наш легитимен интерес е да използваме личните ви данни, за да:

 • ви държим в течение за статута на услугите Monese, които използвате.
 • ви предоставяме обслужване на световно ниво.
 • проверим на кредитната ви история без оставяне на следа (soft credit search), за да предоставим достъп до услугите ни.
 • сверим исканията ви в бази данни за борба с финансови престъпления.

Когато ние и агенции за борба с финансовите престъпления обработваме данните ви, ние го правим въз основата на наш легитимен интерес за предотвратяване на измами и пране на пари, с цел да защитим бизнеса си и да се съобразим със законите, приложими към нас. Подобна обработка е и договорно задължение за услугите или финансирането, които сте заявили.

В процеса на обработка на личните ви данни могат да бъдат взимани автоматизирани решения. Това означава, че можем автоматизирано да решим, че представлявате висок риск за измама или пране на пари, ако системата ни разпознае поведение, свързвано с измамни дейности или пране на пари; или поведението ви рязко се промени; или имаме съмнение, че умишлено сте укрили истинската си самоличност. Имате права, свързани с автоматизираните решения: ако търсите подробна информация, моля свържете се с нас както е описано тук долу. Използваме най-модерни технологии за автоматизирани решения при проверка на самоличност и при борба с финансовите престъпления. Можете да се свържете с нас и да поискате преразглеждане на автоматизираното решение от човек.

Ако ние или агенция за борба с финансови престъпления установим, че има риск за измама или пране на пари, ние можем да откажем да предоставим услуги или финансиране, които сте заявили или можем да прекратим услуги, които вече ви предоставяме. Отчет за всеки измерен рисков фактор за измама или пране на пари се съхранява от агенциите за борба с финансови престъпления и може да се отрази на ваши искания за услуги от други доставчици или възможности за работа.

Когато е необходимо за легитимните ни интереси, ще използваме личните ви данни, за да:

 • ви предоставим информация за продукти и услуги на Monese, които считаме, че са интересни за вас. Отнася се само за клиенти на Monese, регистрирани преди 10 август, 2020 година. В останалите случаи се тази информация ще ви бъде предоставена, само ако сте заявили съгласие;

 • правим анализ на клиентелата си, за да разберем от какви подобрения и новости се нуждаят продуктите и услугите ни. Това може да включва обработка на данните ви (включително за транзакции) или работа с трети лица (в такива случаи не идентифицираме директно нито вас нито други наши клиенти) за подобряване профила на клиентите ни и начина по който предоставяме и представяме продуктите и услугите си. Ще вземем подходящи мерки, при работата си с трети лица, за да предпазим личните ви данни. Тук долу ще откриете подробна информация за обработката на данните ви от трети лица, маркетингови партньори на Monese, за аналитични цели.

С ваше съгласие, ще използваме личните ви данни, за да:

 • Ви предоставим информация за продукти и услуги на Monese, които считаме, че са интересни за вас. Отнася се само за клиенти на Monese, регистрирани преди 10 август, 2020 година. В останалите случаи се прилага правилото на легитимен интерес, описано тук долу;
 • Ви каним да участвате в маркетингови инициативи (например участие във фокусна група, интервюта и проучвания);
 • Ви предоставяме информация за продукти и услуги на трети лица, които считаме, че са интересни за вас;
 • Ви рекламираме продуктите си;
 • управляваме нашия Hub (където можете да се възползвате от различни услуги и продукти на наши партньори);

Ако поискаме разрешение от вас да обработваме личните ви данни, имате право да откажете или да оттеглите разрешението си по всяко време чрез методите за връзка с нас тук долу, а ако е свързано с бисквитки или подобни, чрез Политиката ни за бисквитки. За да оттеглите разрешението си за получаване на маркетингови съобщения, използвайте настройките на приложението Monese или натиснете върху препратката за отказ в края на наш маркетингов имейл.

3. С кого споделяме личните ви данни

Ще споделим личните ви данни с организации и партньори, за да подобрим услугите на Monese, които използвате или когато сме задължени по закон или съдебна заповед. Включително:

 • Компании в групата, свързани фирми и клонове на Monese Ltd.
 • Всякакви трети лица след преструктуриране, продажба или покупка на фирми или задължения на Monese, когато тези трети лица използва личните ви данни със същите цели, с които са били предоставени на нас.
 • Организации, които ни помагат да проверим самоличността ви.
 • Организации, които ни помагат да представяме нашите финансови услуги. Включително:
  • Издатели на карти.
  • Независими доставчици на услуги, трети лица, с които вие (или трето лице, надлежно получило разрешение от вас да издава инструкции към нас) сте поискали да споделим информацията ви (например доставчици на услуги за иницииране на плащане или за сметки). Ако споделим информацията ви с тези трети лица, ние не контролираме използването й от тях. Вие (или лицето, действащо от ваше име) ще трябва да се споразумеете с това директно с третото лице.
 • PrePay доставчици.
 • PrePay Technologies Limited, които са отделен независим Оператор на данни във връзка с данните, обработвани по Картата ви Monese и всички необходими дейности за работата на Картата ви Monese, включително: получаване, активиране и използване на Картата Monese; изпращане и получаване на платежни транзакции, в съответствие с законовите разпоредби относно Сметката ви Monese и Картата ви Monese; отговаряне на ваши искания и питания и предоставяне на информация. Политиката за поверителност на PrePay Technologies Limited ще откриете на уебсайта им на адрес: https://eps.edenred.com/privacy-policy-0.
 • Доставчици на платежни услуги и технически или нетехнически обработчици.
 • Доставчиците на системите за IT и кибер защита;
 • Агенции за кредитен рейтинг. Относно използването на личните ви данни от тези агенции, разгледайте https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html и https://www.transunion.co.uk/crain.
 • Организации, които предоставят инструменти за обслужване на клиентите ни.
 • Други организации, които правят възможни услугите Monese, които използвате.

В изпълнение на законовите ни задължения, можем да предоставим личните ви данни на:

 • Правителствени и правоприлагащи агенции, които работят по предотвратяване на финансови престъпления или тероризъм (ако няма ясно законово изискване към Monese да сподели данните, ние все пак можем да споделим данните, когато това е в законен интерес на Monese и организацията получател, например в случай на значимо съмнение за криминална дейност).
 • Данъчни агенции
 • Агенции за борба с финансовите престъпления и доставчици на услуги за проверка на самоличност.
 • Други организации, на които сме законово задължени да предоставим тези данни.

Когато агенциите за предотвратяване на измами прехвърлят данните ви извън Великобритания или ЕИЗ, те имат споразумения с получателите на данните ви, с които ги задължават да ги защитават съгласно стандартите, действащи във Великобритания и ЕИЗ. Те могат също да изискват получателят да е член на международни спогодби, които гарантират сигурността на вашите данни.

В случаите, когато сте дали съгласието си, е възможно да споделим личните ви данни с:

 • Организации, които предоставят маркетингови и рекламни услуги.
 • Организации, които предоставят услуги в Monese Hub.
 • Други лица и фирми, за които сте предоставили изрично съгласие.

За да ви предоставим услуги без граници, имаме партньори или използваме доставчици, които оперират извън Великобритания или ЕИЗ.Всички наши партньори отговарят на изискванията на Великобритания и ЕИЗ за защита на личните данни и където се налага, сключваме споразумения за защита на личните данни на клиентите ни.

Във всички случаи ще споделим само ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на съответната услуга или при изпълнение на поети ангажименти към вас или при изпълнение на наши законови задължения.

Обработка от трети лица, маркетингови партньори, за аналитичните нужди на Monese

Третите лица, наши маркетингови партньори, ще обработват данните ви (по които не е възможно директно да бъдете идентифицирани, нито други наши клиенти), за да предостави маркетингови услуги, например анализ, статистика и оптимизация, но и за техни различни цели. Таблицата тук долу предоставя препратка към политиката за поверителност на всеки от партньорите ни, в случай че желаете да прочетете подробности относно вашите данни.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Реклами Препратка към Apple поверителност
ПартньориКак използваме данните ви
FacebookТехнологични условия
FirebaseПолитики
Google AdsУсловия
InstalПолитика за поверителност
MiQПолитика за поверителност
MobuppsПолитика за поверителност
OutbrainПолитика за поверителност
TikTokПолитика за поверителност
BCNMonetizeПолитика за поверителност
IconpeakЗаконови положения
TapticaПолитика за поверителност

Как да прекратя обработката от трети лица, маркетингови партньори Можете да се откажете от следене на реклами като промените настройките на устройството си. Просто идете в настройките и премахнете съответната отметка.
Ако използвате iOS, идете в Настройки/Settings > Поверителност/Privacy > Следене/Tracking и преместете бутона, за да изключите.
Ако използвате Android, идете в Настройки > Google > Реклами/Adds > Изключване на персонализирани реклами/Opt out of ads personalisation и изключете с бутона.

4. Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Съхраняваме личните данни на клиентите си само колкото е необходимо, за да спазим законовите си задължения и когато:

 • Съответните местни закони изискват от нас да съхраняваме личната ви информация за по-дълъг или по-кратък период.
 • Сте упражнили правото си да поискате премахване на личните ви данни от системата (когато е приложимо).
 • Имаме легитимна причина да съхраняваме данните ви (например докато отговаряме на запитвания, оплаквания, да докажем справедливо отношение към вас или във връзка с борбата срещу финансовата престъпност).
 • Агенциите за борба с измамите могат да съхраняват личните ви данни за различни периоди от време и ако се счита, че има риск да участвате в измама или пране на пари.

5. Вашите права

Имате следните права, по отношение на личните си данни:

Правото на достъп до вашата лична информация, която съхраняваме

Можете да поискате достъп до всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това е така наречената "заявка за личен достъп".

Право на изтриване на всички лични данни от системата

Можете да заявите желанието си всички или част от личните ви данни, съхранявани от нас, да бъдат изтрити. Не във всички случаи това ще бъде възможно, тъй като по закон сме длъжни да съхраняваме съответната информация за съответен период.

Ако считате, че личната информация, която съхраняваме е неточна имате законово право да я обновите (например, ако искате да промените данните си за контакт).

Можете да възразите или да поискате да ограничим обработката на ваши лични данни (например можете да оттеглите съгласието си за маркетингови известия по всяко време).

Можете да поискате копие на личните си данни в подреден, общоприет и машинно четим формат. Можете да поискате такова копие за лично получаване или за споделяне с трети лица, избрани от вас.

Ако сме използвали технологии, за да вземем автоматизирано решение или за да ви оценим при предоставяне на нова услуга Monese, имате право да оспорите решението директно пред служител на екипа ни за обслужване на клиенти.

За да упражните правата си, просто изпратете искане до екипа ни за обслужване на клиенти през чата в приложението Monese или на имейл адрес privacy@monese.com. Всички искания се обработват в рамките на един календарен месец.

6. Подаване на оплакване

Ако не сте съгласни с начините, по които управляваме или използваме личните ви данни, имате право да подадете оплакване. Предпочитаме всички оплаквания да бъдат регистрирани на имейл адрес complaints@monese.com, но имате право да подадете оплакване по всички наши канали за обслужване.

Ако не успеем да разрешим проблема по начин, който е задоволителен за вас, можете да ескалирате оплакването до съответния орган за защита на данни. Във Великобритания, това е Службата на информационния комисар (Information Commissioner's Office). (вижте https://ico.org.uk/make-a-complaint/). Извън Великобритания можете да се свържете с белгийския орган за защита на данни (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/citizen/actions/lodge-a-complaint) или местния такъв.

Ако имате въпроси или искате да разберете подробности, не се колебайте да се свържете с нашия служител, отговарящ за защита на данните, на адрес dpo@monese.com или да ни пишете на адрес Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR.