Лесно управление на бюджета

Следете спестовните си цели

Следете бюджета си

Не влизайте в преразход, благодарение на удобните ни, модерни инструменти.

content image

Поставете си цели

Настройте лесно седмичен или месечен бюджет и следете спазването му.

content image

Контролирайте парите си

Следете разходите си и проследете къде отиват парите ви.

content image

Детайлни известия за транзакции

Списък от транзакциите ви по категории, за да следите разходите и приходите си. Мигновени известия за покупки.

content image

Заделяйте пари в касички

Заделяйте пари в касичка, за да стоят отделно от парите ви за харчене. Създайте до 10 уникални касички за нещо, някъде или някого специален, за когото спестявате.

content image

Изтегляне на извлечения

Изтеглете извлечение за избран от вас интервал през приложението във формат PDF или Excel!

content image