Impressum

Monese EU Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Ixelles Белгия

Имейл: support@monese.com Можете да се свържете с нас и през приложението Monese. Monese се представлява от ИД Норис Копел

Monese Ltd е фирма, регистрирана в Англия и Уелс с номер 08720992 и на адрес Eagle House, 163 City Road, London EC1V 1NR. За клиенти във Великобритания Monese Ltd е регистриран представител на PrePay Technologies Limited, която е институция за електронни пари, оторизирана от Агенцията за финансов контрол (FCA) по силата на Правилника за електронни пари от 2011 / Electronic Money Regulations 2011 (регистрационен номер 900010) за издаване на електронни пари и платежни инструменти. За клиенти във Великобритания безконтактната дебитна карта Monese се издава от PrePay Technologies Limited по лиценз на Mastercard International. Mastercard е регистрирана търговска марка и дизайнът с кръговете е запазена марка на Mastercard International Incorporated.

За клиенти в ЕИЗ, Monese EU SA (фирма, регистрирана в Белгия с номер 0771.559.576 и офис на адрес Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles, Belgium, оторизирана от Белгийската национална банка с агент ID номер PPSEBEA000002) е регистрирания представител на PPS EU SA, фирма, регистрирана в Белгия с номер 0712.775.202 (RLE Брюксел, Френски език) и офис на адрес 1160 Brussels, Vorstlaan 165 bus 9 / boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium, която е институция за електронни пари, оторизирана от Националната банка на Белгия (фирмен номер 0712.775.202) за издаване на електронни пари и предоставяне на платежни услуги. За клиенти в ЕИЗ безконтактната карта Monese се издава от PPS EU SA по лиценз на Mastercard International. Mastercard е регистрирана търговска марка и дизайнът с кръговете е запазена марка на Mastercard International Incorporated. VAT ID No.: BE 0771559576

Monese Credit Limited