Увеличете спестяванията си

Постигнете по-бързо цените си за спестявания с Monese саксии и стафиди

Улеснено спестяване

Вече можете лесно да спестявате за онова специално нещо, някъде или някого.

BG Make saving simple GBP

Запазете направо от телефона си

Само с няколко докосвания настройте спестявания за няколко минути директно от телефона си.

UNI Savings > Saving straight from your phone

Създаване на касичка

Заделяйте пари в касичка, за да стоят отделно от парите ви за харчене. Създайте до 10 касички за всяка валутна сметка с име, съответстващо на това, за което спестявате.

BG Set up a saving pot GBP

Спестяването може да е лесно

Задайте периодични плащания или закръгляйте транзакциите си и спестявайте рестото. Умножавайте рестото до 10 пъти и спестявайте дори още по-бързо!

BG Stop struggling to save GBP

Печелете лихва от спестяванията си

Партнираме си с Raisin, за да ви помогнем да увеличите по-бързо спестяванията си. През Monese Hub имате достъп до широката гама от спестовни продукти на Raisin.

UNI Savings > Earn interest on your savings