Monese liitumisprogramm "Jaga ja teeni" - üldpõhimõtted ja tingimused

1. Kellel on õigus osaleda?

Liitumisprogrammi „Jaga ja teeni“ alusel liitumisboonuse teenimiseks peab olema olnud Monese klient kauem kui 15 päeva ja isik, kellele Monese liitumiskoodi saadetakse (edaspidi „soovitatud klient“), peab olema teine isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes elab riigis, kus Monese oma teenuseid pakub.

Soovitatud klientidele antakse oma liitumiskood või link kohe, kui tal on täielik juurdepääs oma Monese kontole, mis tähendab, et soovitatud klient, kes liitub Monese'iga pärast liitumiskoodi või lingi saamist, võib seejärel hakata ise boonust teenima, kutsudes oma enda sõpru, pereliikmeid või kolleege liituma.

2. Millised boonused on olemas?

Vastavalt ülaltoodud sobivuskriteeriumidele saad teenida kuni kaks liitumisboonust iga soovitatud kliendi kohta, kellele sa Monese't soovitad (kuni 5 soovitatud klienti).

3. Mida peaksid tegema?

  1. Esimese taseme boonuse teenimiseks toimi järgmiselt.

Jaga oma ainulaadset liitumiskoodi või linki, nagu on ette nähtud Monese veebi- või mobiiliäpis, kellegi tuttavaga - näiteks sõbra, pereliikme või töökolleegiga;

Suunatud klient, kellega jagate oma ainulaadset suunamiskoodi või suunamislinki, peab Monese rakenduse või veebisaidi kaudu avama Monese konto, klõpsates soovituslinkil või kasutades registreerumisel viitekoodi;

Soovitatud klient, kellega oma koodi või linki jagad, peab kätte saama ja aktiveerima oma Monese Mastercardi ning seejärel kasutama Monese Mastercard kaarti ühe tehingu jaoks (vt allpool jaotist „Millised tehingud vastavad 1. taseme boonuse kriteeriumidele?”) Mis tahes summa ulatuses.

Teise taseme boonuse teenimiseks toimi järgmiselt:

Soovitatud klient, kellele saatsid oma liitumiskoodi ja kes järgis ülaltoodud samme, peab seejärel kasutama oma Monese kontot, et Monesega minimaalne kogusumma kulutada (vt allpool jaotist „Millised tehingud vastavad 2. taseme sobivuskriteeriumidele?”).

4. Millised tehingud vastavad 1. taseme boonuse kriteeriumidele?

Kvalifitseeruva tehingu minimaalset väärtust, mis vastab esimese boonuse kriteeriumidele, ei ole, kuid tehingud muude finantsteenuste toodete (nt krediitkaardiarvete tasumine) ning hasartmängude / kihlveoteenuste vahel on välistatud.

5. Millised tehingud vastavad 2.taseme boonuse kriteeriumidele?

2.taseme boonuse kriteeriumide täitmiseks peab soovitatud klient, kellele saatsid oma liitumiskoodi, kõigepealt vastama 1. taseme boonuse kriteeriumidele ja peab seejärel oma Monese kontot kasutama minimaalse kogusumma Monese juures kulutamiseks. Summa, mis on vajalik 2. taseme boonuskriteeriumide täitmiseks, kuvatakse Monese rakenduses ja Monese veebisaidil.

Minimaalsete kulutuste hulka arvestatavad tehingud hõlmavad Monese Mastercardiga sooritatud oste (välja arvatud tasud muude finantsteenuste toodete või hasartmängude / kihlveoteenuste eest), rahvusvahelisi ülekandeid mitte-Monese kontodele mis tahes saadaolevas valuutas, välja arvatud GBP, EUR või RON.

6. Boonuste maksmine

Boonused makstakse välja ühe soovitatud kliendi kohta tasemete kaupa, kui vastavad kriteeriumid on täidetud, nagu eespool kirjeldatud.

Nii 1. kui 2. taseme boonuse korral peavad kõik kriteeriumide täitmisel arvesse võetavad tehingud enne boonusmakse käivitamist "laekuma"; see võib pärast tehingu algatamist võtta kuni 72 tundi.

Kui soovitatud kliendi poolt 1. või 2. taseme boonuse (sealhulgas kõigi tehingute arveldamine) kriteeriumid on täidetud, makstakse vastav liitumisboonus otse teie Monese kontole.

Boonuste täpne väärtus võib aeg-ajalt erineda ja jooksvad summad kuvatakse sinu Monese äpis. Kohaldatav summa on alati summa, mis on kuupäeval, mil suunatav klient teeb 1. taseme kvalifitseeruva tehingu või saavutab 2. taseme kvalifitseeruva kulutaseme.

7. Välistamised ja piirangud

Liitumiskoode ei saa kasutada mis tahes liiki äritegevuseks ega seoses tasuliste reklaamikampaaniatega. See hõlmab veebireklaame; massilist meilisõnumite saatmist, sõnumite saatmist või sõnumite saatmist inimestele, keda te ei tunne, või automaatse süsteemi või robotite kasutamist mis tahes kanali kaudu sinu lingi levitamiseks. Monese jätab endale õiguse boonuseid kinni pidada, kui sellise tegevuse tuvastame.

Iga Monese klient saab suunata maksimaalselt 5 soovitatud klienti, see tähendab, et nad saavad teenida kokku kuni 10 boonust (5 1. taseme boonust ja 5 2. taseme boonust). Kui viis 1. taseme ja 2. taseme boonust on soovitajale laekunud, saavad soovitajad siiski sõpru kutsuda, kuid boonuseid ei määrata.

Kui soovitatav klient ei lõpeta boonuse saamiseks vajalikke toiminguid, kustutab see ikkagi ühe viiest eraldatud liitumisboonusest Monese kliendi kohta, olenemata sellest, kas boonust anti või mitte.

Suunatud klient, kes saab suunamiskoodi või lingi, ei saa oma Monese konto avamisel seda koodi ega linki kombineerida teiste klientide koodide või linkidega.

Kui soovitatav klient avab konto, kasutades liitumiskoodi või linki, on tal aasta ja 1 jooksul võimalik täita 1. ja 2. teise kõlblikkuskriteeriumid. Kõik kontod, mis ei ole kriteeriumidele vastanud esimese aastapäeva jooksul pärast konto avamist, lõpetatakse on õigus teenida boonuseid inimesele, kelle konto linki või koodi kasutati konto avamisel.

8. Mitmesugused

Monese võib pakkumise „Jaga ja teeni“ tingimusi ja nõudeid peatada, need lõpetada või neid muuta igal ajal ja ette teatamata. See sisaldab muu hulgas järgmist:

Kas olemasoleva või soovitatud kliendi sobivuskriteeriumide muutmine;

Kvalifitseeruva tehingu määratluse muutmine 1. taseme boonuse ja / või 2. taseme boonuse kogukulude nõude jaoks;

  1. ja / või 2. tasemes makstavate boonuste summa muutmine.

Kehtivaid tingimusi kuvatakse alati Monese äpis või Monese veebisaidil.

Liitumisprogrammi „Jaga ja teeni“ kättesaadavus on Monese täieliku äranägemise järgi. Monese'l on õigus keelduda lubamast sul ja / või soovitatud kliendil osaleda liitumisprogrammis "Jaga ja teeni" ilma põhjendusi esitamata ning ta ei vastuta sellise keeldumise eest sinu ega teiste isikute ees.

Monese jätab endale õiguse peatada kontod, kinni pidada või tagasi maksta kõik makstavad või juba makstud boonused, kui märkame tegevust, mis on meie arvates kuritahtlik, petturlik või rikub Monese tingimusi või käesolevaid tingimusi. Monese jätab endale õiguse vaadata üle ja uurida kõiki suunamistoiminguid ning peatada kontod või muuta suunamisi oma äranägemise järgi, kui seda peetakse õiglaseks ja sobivaks.