Лесно управление на бюджета

Следете спестовните си цели

Следете бюджета си

Не влизайте в преразход, благодарение на удобните ни, модерни инструменти.

BG Stick to your budget EUR

Поставете си цели

Настройте лесно седмичен или месечен бюджет и следете спазването му.

BG Set your goals

Контролирайте парите си

Следете разходите си и проследете къде отиват парите ви.

BG Control your money EUR

Детайлни известия за транзакции

Списък от транзакциите ви по категории, за да следите разходите и приходите си. Мигновени известия за покупки.

BG Get detailed transaction alerts EUR

Заделяйте пари в касички

Заделяйте пари в касичка, за да стоят отделно от парите ви за харчене. Създайте до 10 уникални касички за нещо, някъде или някого специален, за когото спестявате.

BG Set money aside with pots EUR

Изтегляне на извлечения

Изтеглете извлечение за избран от вас интервал през приложението във формат PDF или Excel!

EN Budgeting > Download your statements 2