Лесно управление на бюджета

Следете спестовните си цели

Следете бюджета си

Не влизайте в преразход, благодарение на удобните ни, модерни инструменти.

BG Stick to your budget EUR

Поставете си цели

Настройте лесно седмичен или месечен бюджет и следете спазването му.

BG Set your goals

Контролирайте парите си

Следете разходите си и проследете къде отиват парите ви.

BG Control your money EUR

Детайлни известия за транзакции

Списък от транзакциите ви по категории, за да следите разходите и приходите си. Мигновени известия за покупки.

BG Get detailed transaction alerts EUR

Заделяйте пари в касички

Заделяйте пари в касичка, за да стоят отделно от парите ви за харчене. Създайте до 10 уникални касички за нещо, някъде или някого специален, за когото спестявате.

Account=EUR, Language=BG

Изтегляне на извлечения

Изтеглете извлечение за избран от вас интервал през приложението във формат PDF или Excel!

EN Budgeting Image > Download your statements