RO

Направете си касички Monese

Достигнете спестовните си цели по-бързо с касичките Monese и Raisin

Заделяйте пари докато имате нужда от тях

Без значение за какво спестявате - за почивка, за нова играчка или за черни дни - спестяването вече ще бъде лесно за вас.

BG Set money aside RON

Спестявайте за всичко

Ако спестявате за повече от едно нещо, можете да създадете до 10 индивидуални касички за по-ефективно планиране.

BG Save for everything RON

Изпратете рестото към касичка

Закръгляне на всяко ваше плащане и автоматично изпращане на разликата в касичка, за да пестите още по-бързо.

BG Send spare change to your pot RON

Спестяването вече е лесно и удобно

Направете периодични плащания или закръгляйте транзакциите и изпращайте рестото в касичките си. Можете да зададете умножаване на рестото до 10 пъти, за да спестявате по-бързо!

BG Save 10 times more money

Няма да забравите да спестите

Можете да спестявате редовно чрез заявка на периодично плащане към касичката си.

BG Never forget to save again