Informacja o prywatności

Monese Limited i Monese Finance Ltd (w niniejszym dokumencie zwane „Monese”, „my”, „nas” lub „nasz”) szanują twoją prywatność i zobowiązują się do ochrony twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe przechowujemy, w jaki sposób je przetwarzamy, komu je udostępniamy, jak długo je przechowujemy i jakie przysługują ci prawa.

1. Twoje dane osobowe, które przechowujemy

Twoja tożsamość i dane kontaktowe

Dotyczy to twoich danych osobowych (na przykład imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer paszportu) i danych kontaktowych.

W większości przypadków twoje dane są udostępniane przez ciebie podczas konfiguracji i zarządzania usługami Monese, takie jak dokumenty tożsamości, twoje wideo selfie i wszelkie inne udostępnione przez ciebie informacje. W niektórych przypadkach niniejsze dane mogą zostać udostępnione przez stronę trzecią, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Dodatkowe dane identyfikacyjne i kontaktowe mogą nam zostać przekazane przez strony trzecie. Wykorzystujemy je w celu przeprowadzenia należytej staranności (na przykład agencje zapobiegające oszustwom). Ponadto, możemy pozyskiwać dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak urząd rejestrowy (Companies House) i rejestr wyborców (Electoral Registers).

Dane bankowe i serwisowe

Są to informacje o twoich kontach Monese, powiązanych kartach debetowych oraz wszelkich innych produktach i usługach, które otrzymałeś od nas. Dotyczy to numerów kont bankowych, salda kont i informacji o transakcjach. Informacje są generowane podczas korzystania z naszych usług, a w niektórych przypadkach są nam udostępniane przez organizacje, z których korzystamy w celu świadczenia naszych usług bankowych.

Jeśli połączyłeś swoje konto Monese z jedną z usług naszych partnerów (na przykład z programem nagród Avios), możemy przechowywać dane bankowe dotyczące tych usług. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Informacje udostępnione nam z twojego telefonu

Są to informacje przechowywane w twoim telefonie, na dostęp do których jasno zezwalasz (na przykład twoja książka adresowa, zdjęcia i dane geolokalizacyjne).

Dane techniczne

Są to informacje o telefonie, z którego korzystasz (na przykład wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny telefonu, numer IMEI, adres IP i inne ustawienia techniczne). Te informacje są gromadzone automatycznie podczas korzystania z aplikacji Monese.

Analityka

Dotyczy to informacji o tym, jak korzystasz z naszych usług. Zbieramy te dane automatycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub używasz aplikacji Monese. Korzystamy z plików cookie, aby pomóc nam zebrać niniejsze informacje, co zostało wyjaśnione w naszej polityce plików cookie https://monese.com/cookies.

Dane kategorii specjalnej

Są to informacje, które są uważane przez organy regulacyjne za bardziej wrażliwe i obejmują twoje pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religię, przynależność do związków zawodowych, genetykę, dane biometryczne, zdrowie i orientację seksualną. Z wyjątkiem wideo selfie i dowodu tożsamości ze zdjęciem, które podasz w celu zweryfikowania twojej tożsamości, nie przetwarzamy tego typu danych. Możliwe jest jednak, że będziemy przechowywać dane specjalnej kategorii, jeśli są one zawarte w przekazanych nam dokumentach (na przykład w dokumencie tożsamości). W takim przypadku będziemy przetwarzać te informacje wyłącznie w ścisłej zgodności z prawem.

2. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe

Używamy twoich danych osobowych tylko w celu świadczenia doskonałych usług bankowych i w zgodnych z prawem okolicznościach.

Aby wykonać naszą umowę zawartą z tobą, będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe w celu:

Prowadzić administrację, świadczyć nasze usługi bankowe i inne powiązane usługi (na przykład: doładowanie konta, transakcje, polecenia zapłaty, zlecenia stałe i przelewy międzynarodowe oraz dodatkowe usługi powiązane z kontem).

Aby rozwijać i zapewniać wysokiej jakości doświadczenie użytkownika za pośrednictwem aplikacji Monese.

Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe w celu:

Weryfikacji twojej tożsamości, gdy ubiegasz się o konto Monese.

Konroli aplikacji pod kątem niektórych baz danych dotyczących zapobiegania oszustwom i sankcji.

Wdrożenia środków w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym (na przykład pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu).

Podejmowania odpowiedzialnych decyzji kredytowych.

Korzystamy z najnowszych technologii, aby podejmować zautomatyzowane decyzje dotyczące weryfikacji tożsamości i identyfikacji przestępstw finansowych. Jeśli na podstawie automatycznej decyzji lub automatycznego profilowania zostaniesz odrzucony lub wpłynie to na ciebie negatywnie, zostaniesz o tym powiadomiony i masz prawo do odwołania.

Cele wykorzystywania twoich danych personalnych:

Informowanie o statusie usług Monese, z których korzystasz.

Zapewnianie światowej klasy obsługi klienta.

Wyszukiwanie miękkich kredytów, aby ocenić twoje predyspozycje do naszych usług.

Konrolowanie aplikacji pod kątem niektórych baz danych dotyczących zapobiegania oszustwom finansowym.

Kiedy my i agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom finansowym przetwarzamy twoje dane osobowe, robimy to na podstawie uzasadnionego interesu w zapobieganiu oszustwom i praniu pieniędzy, w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania przepisów, które nas dotyczą. Tego typu przetwarzanie informacji jest również wymogiem umownym dotyczącym wybranych przez ciebie usług lub sposobu finansowania.

Jeśli my lub agencja zapobiegająca oszustwom ustalimy, że stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług i finansowania, o które prosiłeś, lub możemy przestać świadczyć ci istniejące usługi. Rejestr wszelkich oszustw lub ryzyka prania pieniędzy będzie przechowywany przez agencje zapobiegające oszustwom i może skutkować odmową świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia przez inne osoby.

Poprzez proces przetwarzania twoich danych osobowych, decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jeśli na podstawie automatycznej decyzji lub automatycznego profilowania zostaniesz odrzucony lub wpłynie to na ciebie negatywnie, zostaniesz o tym powiadomiony i masz prawo do odwołania.

Jeżeli będzie to konieczne ze względu naszych uzasadnionych interesów, będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe w celu:

  • Dostarczania ci informacji o produktach i usługach Monese, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Dotyczy wyłącznie osób, które założyły konto Monese przed 10 sierpnia 2020 r., w przeciwnym razie udostępnimy ci niniejsze informacje wyłącznie za twoją zgodą.

  • Przeprowadzania analizy potrzeb naszych klientów, aby lepiej zrozumieć, jak ulepszać nasze produkty i usługi. Może to wymagać współpracy ze stronami trzecimi, aby pomóc w lepszym profilowaniu naszych klientów (strony trzecie nie będą mogły zidentyfikować ciebie ani żadnych innych klientów) oraz dostosowywaniu i reklamie naszych usług. Zapewniamy, że odpowiednie zabezpieczenia zostaną wprowadzone w odniesieniu do stron trzecich, aby twoje dane były bezpieczne Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej na temat analitycznych procesów przetwarzania przez zewnętrznych partnerów reklamowych Monese.

Za twoją zgodą będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe w celu:

  • Dostarczania ci informacji o produktach i usługach Monese, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Dotyczy wyłącznie osób, które założyły konto Monese przed 10 sierpnia 2020 r., w przeciwnym razie polegamy na naszych uzasadnionych interesach opisanych poniżej.
  • Zapraszania cię do udziału w badaniach rynkowych (takich jak grupy dyskusyjne, wywiady i ankiety).
  • Dostarczania ci informacji o produktach i usługach osób trzecich, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować.
  • Dostarczania ci naszych usług.
  • Zarządzania naszym centrum Monese Hub (gdzie możesz wybierać spośród szerokiej gamy produktów i usług naszych partnerów).
  • Przeprowadzenia twardej kontroli zdolności kredytowej podczas składania wniosku o jeden z naszych produktów kredytowych.

Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, wybierając swoje preferencje w ustawieniach aplikacji Monese lub klikając w link rezygnacji zawarty w e-mailach marketingowych.

3. Komu udostępniamy twoje dane osobowe

Udostępnimy twoje dane osobowe organizacjom i partnerom, którzy umożliwiają ci korzystanie z usług Monese. W tym:

Spółki Grupy, podmioty stowarzyszone i oddziały Monese Ltd.

Organizacje, które pomagają nam zweryfikować twoją tożsamość.

Organizacje, które pomagają nam świadczyć usługi bankowe. W tym:

Wydawcy kart.

Dostawcy usług Prepay.

PrePay Solutions (PPS) to Administrator Danych powiązanych z twoją Kartą Monese i wszystkimi niezbędnymi czynnościami związanymi z obsługą Karty Monese, w tym: otrzymywaniem, aktywowaniem i używaniem twojej Karty Monese; dokonywaniem i otrzymywaniem transakcji, spełnianiem wymogów prawnych dotyczących Konta Monese i Karty Monese; odpowiadaniem na twoje prośby i udzielaniem informacji. Polityka prywatności PPS jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy.

Dostawcy usług płatniczych oraz usługodawcy techniczni i nietechniczni.

Dostawcy naszych usług IT i cyberbezpieczeństwa.

Biura informacji kredytowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystują twoje dane osobowe, odwiedź strony https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html i https: //www.transunion .co.uk / crain.

Organizacje, które pomagają nam w dostarczaniu naszych narzędzi obsługi klienta.

Wszelkie organizacje, które dostarczają usługi Monese, z których korzystasz.

Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, możemy udostępniać twoje dane osobowe następującym instytucjom:

Organy rządowe i organy ścigania zajmujące się zapobieganiem przestępstwom finansowym i walką z terroryzmem.

Agencje zapobiegania oszustwom i dostawcy usług due diligence.

Każda organizacja, do której jesteśmy prawnie zobowiązani.

Ilekroć agencje zapobiegające oszustwom przekazują twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, nakładają na odbiorców tych danych zobowiązania umowne w celu ochrony twoich danych osobowych zgodnie ze standardem wymaganym w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mogą również wymagać, aby odbiorca podpisał się pod „międzynarodowymi ramami”, które mają umożliwić bezpieczne udostępnianie danych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę, możemy udostępniać twoje dane osobowe następującym instytucjom:

Organizacje świadczące usługi marketingowe i reklamowe. Organizacje świadczące usługi w centrum Monese Hub. Każdy, komu udzielisz nam na to wyraźnej zgody. Aby dostarczać prawdziwie nieograniczonych usług bankowych, współpracujemy z dostawcami usług mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będziemy współpracować tylko z organizacjami, które spełniają wymogi Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych i w przypadku których zawarto umowę o ochronie danych osobowych naszych klientów zgodnie z wymogami RODO UE.

We wszystkich przypadkach będziemy udostępniać tylko te dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług, wypełniania naszych zobowiązań prawnych wobec ciebie oraz spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Analitycznych procesów przetwarzania przez zewnętrznych partnerów reklamowych Monese

Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi będą przetwarzać twoje dane (które nie będą bezpośrednio odnosić się do ciebie ani żadnych innych klientów) w celu świadczenia nam usług związanych z reklamą, takich jak analizy marketingowe oraz marketing i optymalizacja wydajności, a także dla ich własnych dodatkowych celów. Poniższa tabela zawiera przekierowanie do informacji o polityce prywatności każdego z naszych partnerów, na wypadek gdybyś chciał dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane są twoje dane.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Adshttps://searchads.apple.com/privacy/#:~:text=Apple%20Search%20Ads%20doesn't,device%20data%20with%20data%20brokers
Affiliate Windowhttps://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
Facebookhttps://www.facebook.com/legal/technology_terms
Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics
Google Adshttps://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Instalhttps://www.iubenda.com/privacy-policy/417981
MiQhttps://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance/privacy-policy/
Mobuppshttps://mobupps.com/presentations/Mobupps_Privacy_policy.pdf
Outbrainhttps://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
TikTokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-3
BCNMonetizehttps://bcnmonetize.com/privacy-policy-and-terms-and-conditions/
Iconpeakhttps://www.iconpeak.com/legal/#section-2-link
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy-policy/

Jak zrezygnować ze zgody na przetwarzanie danych przez zewnętrznych partnerów reklamowych Możesz zrezygnować z opcji personalizowania reklam, dokonując odpowiednich ustawień w twoim urządzeniu. Po prostu przejdź do ustawień urządzenia w twoim telefonie i zrezygnuj z tej opcji.
Jeśli korzystasz z systemu iOS, przejdź do opcji Ustawienia> Prywatność> Śledzenie i przesuń przełącznik, aby wyłączyć opcję.
Jeśli korzystasz z Androida, przejdź do ustawień> Google> Reklamy> Zrezygnuj z personalizacji reklam i wyłącz ją, ustawiając przełącznik na ekranie w pozycji szarej/wyłączonej.

4. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe

Przechowujemy dane osobowe naszych klientów przez sześć lat od zakończenia naszej relacji biznesowej, chyba że:

Prawo wymaga od nas przechowywania twoich danych osobowych przez dłuższy okres lub wcześniejszego ich usunięcia. Korzystasz z prawa do usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów (jeśli ma to zastosowanie). Mamy uzasadniony powód, aby je zachować (na przykład pomagając nam odpowiadać na zapytania lub skargi, aby udowodnić, że traktujemy cię sprawiedliwie w kwestii walki z przestępstwami finansowymi). Agencje zapobiegające oszustwom mogą przechowywać twoje dane osobowe przez różne okresy czasu, a jeśli zostaniesz uznany za osobę stanowiącą zagrożenie związane z oszustwem lub praniem pieniędzy, twoje dane mogą być przechowywane przez okres do sześciu lat.

5. Twoje prawa

Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) obejmują:

Prawo dostępu do twoich danych osobowych, które posiadamy

Możesz zażądać dostępu do wszystkich swoich danych osobowych, które posiadamy. Nazywa się to „wnioskiem o dostęp do informacji” ("subject access request").

Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów

Możesz zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich twoich danych osobowych, które posiadamy. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ prawo wymaga od nas przechowywania niektórych informacji.

Inne prawa wynikające z RODO

Jeśli uważasz, że którekolwiek z twoich danych osobowych, które posiadamy, są niedokładne, masz prawo do ich aktualizacji (na przykład możesz chcieć zaktualizować swoje dane osobowe lub kontaktowe).

Możesz wnieść sprzeciw lub zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych (np. w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na marketing).

Możesz poprosić o udostępnienie kopii twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz zażądać, abyśmy ci to udostępnili bezpośrednio lub abyśmy przekazali te dane wybranej przez ciebie stronie trzeciej.

Tam, gdzie wykorzystaliśmy technologię podejmowania zautomatyzowanej decyzji lub oceny przydatności do korzystania z usługi Monese, masz prawo odwołać się od decyzji bezpośrednio kontaktując się z członkiem naszego zespołu obsługi klienta.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu wyślij prośbę do zespołu obsługi klienta za pośrednictwem funkcji czatu w aplikacji Monese, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@monese.com lub dzwoniąc pod numer znajdujący się na odwrocie karty Monese. Postaramy się spełnić wszystkie żądania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

6. Składanie reklamacji

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszego zarządzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę. Wolelibyśmy, aby skargi były przesyłane pocztą elektroniczną na adres reklamacyjny@monese.com, ale możesz zgłosić skargę za pośrednictwem dowolnego z naszych kanałów obsługi klienta.

Jeśli nie rozpatrzymy twojej skargi w sposób satysfakcjonujący dla ciebie, możesz wnieść skargę za pośrednictwem biura ds. danych osobowych (Information Commissioner’s Office). Szczegółowe instrukcje można znaleźć pod adresem https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@monese.com lub napisz do nas na adres 1 King Street, London, United Kingdom, EC2V 8AU.