Oznámení o ochraně soukromí

Společnosti Monese Limited a Monese Finance Ltd (v tomto prohlášení označované jako „Monese“, „my“, „nás“ nebo „naše“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se ochraňovat vaše osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme , jak dlouho je uchováváme a jaká zákonná práva máte.

1. Osobní údaje, které o vás uchováváme

Vaše identita a kontaktní údaje

Toto zahrnuje osobní informace o vás (například vaše jméno, datum narození, bydliště, státní příslušnost, číslo pasu) a vaše kontaktní údaje.

Ve většině případů nám tyto informace poskytujete vy při zřizování a správě služeb na Monese, ve formě dokladů totožnosti, vaší video selfie a jakýchkoli dalších osobních údajů, které jste s námi sdíleli. V některých případech mohou být poskytnuty třetí stranou, pokud jste této třetí straně dali souhlas s námi údaje sdílet.

Možná nám jsou poskytnuty další kontaktní údaje a údaje totožnosti třetími stranami, které používáme k provádění potřebných povinných kontrol (například agentury pro předcházení podvodům). Kromě toho můžeme získat informace o identitě a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů jako je rejstřík firem Companies House a Volební rejstřík.

Bankovnictví a údaje o službě

Jedná se o informace o vašem účtu na Monese, spojené debetní karty a další produkty a služby, které jste od nás obdrželi. Toto zahrnuje věci jako jsou čísla bankovních účtů, zůstatky na účtech a informace o transakcích. Tyto informace jsou generovány při vašem používání našich služeb a v některých případech jsou s námi sdíleny organizacemi, které používáme k poskytování našich bankovních služeb.

Pokud jste si propojili svůj účet na Monese s jednou z našich partnerských služeb (například program odměn Avios), bankovní údaje těchto služeb můžeme uchovávat. K tomuto dojde pouze pokud jste nám k tomu poskytli svůj souhlas.

Informace z vašeho telefonu, ke kterým nám povolíte přístup

Jedná se o informace uložené na vašem telefonu, ke kterým jste nám výslovně povolili přístup (například váš adresář, fotografie a polohové údaje).

Technické údaje

Jedná se o informace o telefonu, který používáte (například verze prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém vašeho telefonu, číslo IMEI, IP adresa a další technická nastavení). Tyto informace jsou shromažďovány automaticky při vašem používání aplikace Monese.

Analytika

To zahrnuje informace o tom, jak interagujete s našimi službami. Tyto informace shromažďujeme automaticky při vašich návštěvách našich webových stránek nebo používání aplikace Monese. Naše používání souborů cookies, které nám pomáhá tohoto dosahovat je vysvětleno v našich zásadách souborů cookies https://monese.com/cookies. .

Údaje zvláštní kategorie

Jedná se o informace, které jsou regulátory považovány za citlivější a zahrnují vaši rasu, etnický původ, politické názory, náboženství, členství v odborech, genetiku, biometrická data, vaše zdraví a sexuální orientaci. S výjimkou video selfie a dokladu totožnosti s fotografií, které jste nám poskytli k ověření vaší identity tuto kategorii údajů nezpracováváme. Je však možné, že uchováme údaje zvláštní kategorie, pokud jsou obsaženy v dokumentaci, kterou jste nám poskytli (například na průkazu totožnosti). Pokud tomu tak je, tyto informace zpracujeme pouze v přísném souladu se zákonem.

2. Co s vašimi osobními údaji děláme

Vaše osobní informace používáme pouze za účelem poskytování skvělých bankovních služeb a pokud k tomu máme zákonné opodstatnění.

Ke splnění podmínek naší smlouvy s vámi, vaše osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

Správa a poskytování našich bankovních a s bankovnictvím spojených služeb (například dobíjení účtů, provádění plateb, nastavení inkas, stálých příkazů, mezinárodní převody a i další služby, které jsou součástí výhod našich účtů).

Vývoj a poskytování vysoce kvalitního uživatelského zážitku prostřednictvím aplikace Monese.

Ke splnění podmínek naší smlouvy s vámi, vaše osobní data použijeme k těmto účelům:

Ověření a identifikace při otevření účtu na Monese.

Kontrola a porovnání žádosti v určitých databázích k prevenci podvodů a uděleným sankcím.

Zavádění opatření k identifikaci a předcházení finanční trestné činnosti (například praní špinavých peněz, podvody a finanční terorismus).

Provedení zodpovědných úvěrových rozhodnutí.

Využíváme nejnovější technologie k provádění automatizovaných rozhodnutí při ověřování totožnosti a identifikaci finanční trestné činnosti. Pokud je vaše žádost na základě automatizovaného rozhodnutí nebo automatizovaného profilování zamítnuta nebo nějak negativně ovlivněna, budete o tom informováni a budete mít právo se odvolat.

Je v našem oprávněném zájmu vaše data používat k těmto účelům:

Informování o stavu služeb společnosti Monese, které používáte.

Poskytování prvotřídní zákaznické služby.

Provádění měkké kontroly úvěrové historie, abychom mohli posoudit vaši vhodnost pro naše služby.

Kontrola a porovnání vaší žádosti v určitých databázích k prevenci podvodů.

Jakmile my a agentury k předcházení podvodů zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě toho, že máme oprávněný zájem k prevenci podvodů a praní špinavých peněz, abychom ochránili naše podnikání a dodržovali zákony, které se na nás vztahují. Takové zpracování informaci je také smluvním požadavkem služeb nebo financování, o které jste požádali.

Pokud my nebo agentura k předcházení podvodů zjistíme, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, můžeme poskytnutí vámi požadované služby a financování odmítnout, nebo vám můžeme přestat poskytovat stávající služby. Záznamy o jakémkoli riziku podvodu nebo praní špinavých peněz si agentury k předcházení podvodů ponechají a tyto záznamy mohou vést k tomu, že vám ostatní odmítnou poskytovat služby, financování nebo zaměstnání.

V rámci tohoto zpracování vašich osobních údajů mohou být rozhodnutí přijímána automaticky. Pokud je vaše žádost na základě automatizovaného rozhodnutí nebo automatizovaného profilování zamítnuta nebo nějak negativně ovlivněna, budete o tom informováni a budete mít právo se odvolat.

Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy, vaše osobní údaje použijeme k:

  • Poskytování informací o produktech a službách společnosti Monese, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. To platí pouze v případě, pokud jste si zaregistrovali účet na Monese po 10. srpnu 2020, v jiném případě vám tyto informace poskytneme pouze pokud jste nám poskytli svůj souhlas.

  • Analýzy našich zákazníků, abychom porozuměli tomu, jak můžeme vylepšovat naše produkty a služby. Toto může zahrnovat spolupráci se třetími stranami (v takovém případě vás ani jiné zákazníky nebudeme přímo identifikovat), které nám pomáhají naše zákazníky lépe profilovat a vylepšovat způsoby, jak naše produkty inzerujeme. My zajistíme, že při spolupráci s těmito třetími stranami budou zavedena příslušná ochranná opatření tak, aby vaše údaje byly zabezpečeny a využívány pouze k tomuto účelu. Níže naleznete další informace o zpracovávání dat reklamními partnery třetích stran pro analytické účely Monese.

S vaším souhlasem vaše osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

  • Poskytování informací o produktech a službách společnosti Monese, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Toto platí pouze v případě, pokud jste si zaregistrovali účet na Monese před datem 10. srpna 2020, v jiném případě se spoléháme na naše oprávněné zájmy tak, jak je uvedeno níže.
  • Zvaní k účasti na aktivitách průzkumu trhu (jako jsou cílové skupiny, rozhovory a průzkumy).
  • Poskytování informací o produktech a službách třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
  • Prodej našich výrobků,
  • Provoz našeho centra (kde se můžete rozhodnout využít výhod široké škály produktů a služeb našich partnerů).
  • Provedení tvrdé úvěrové kontroly, pokud si požádáte o jeden z našich úvěrových produktů.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoli odvolat nastavením svých preferencí v nastavení aplikace Monese nebo následováním odkazu k odhlášení odběru, který je obsažen v marketingových e-mailech.

3. S kým vaše osobní data sdílíme

Vaše osobní data budeme sdílet s organizacemi a partnery, které umožňují služby společnosti Monese, které používáte. Toto zahrnuje:

Společnosti naší skupiny, dceřinné společnosti a pobočky společnosti Monese Ltd.

Organizace, které nám pomáhají ověřit vaší identitu.

Organizace, které nám pomáhají poskytovat naše bankovní služby. Toto zahrnuje:

Vydavatelé karet.

Poskytovatelé předplacených služeb.

Společnost PrePay Solutions (PPS), která je samostatným nezávislým správcem údajů ve vztahu k údajům zpracovávaným v souvislosti s vaší kartou Monese a s veškerými nezbytnými činnostmi souvisejícími s provozem karty Monese, včetně: umožnění přijímání, aktivace a používání vaší karty Monese; provádění plateb a přijímání transakcí, které splňují právní požadavky týkající se vašeho účtu na Monese a karty Monese; odpovídání na vaše požadavky a poskytování informací pro vás. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti PPS je k dispozici na jejich stránkách: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy.

Poskytovatelé platebních služeb a techničtí a netechničtí zpracovatelé.

Poskytovatelé našich IT služeb a počítačové bezpečnosti.

Agentury úvěrových referencí Pro více informací o tom, jak používají vaše osobní údaje, viz https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html a https://www.transunion.co.uk/crain..

Organizace, které poskytují nástroje naší zákaznické služby.

Jakékoli organizace, které vám umožňují používat služby Monese.

Abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti, vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

Vládními agenturami a donucovacími orgány ve snaze předcházet finanční trestné činnosti a v boji proti terorismu.

Agentury pro předcházení podvodů a poskytovatelé služeb hloubkových kontrol.

S jakoukoli jinou organizací, se kterou jsme ze zákona povinni údaje sdílet.

Kdykoli agentury k předcházení podvodům předají vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, příjemcům těchto údajů ukládají smluvní závazky za účelem ochrany vašich osobních údajů podle normy vyžadované v Evropském hospodářském prostoru. Také mohou od příjemce vyžadovat, aby se stal členem „mezinárodních struktur“ a mohl tak umožnit bezpečné sdílení údajů.

Pokud jste nám poskytli váš souhlas, vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

Organizace, které poskytují marketingové a reklamní služby. Organizace, které poskytují služby v Monese Hub. Jakákoli organizace, pokud nám k tomu dáte svůj výslovný souhlas. Abychom mohli poskytovat bankovní služby, které jsou opravdu bez hranic, spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří sídlí mimo Evropský hospodářský prostor a využíváme jejich služeb. Budeme spolupracovat pouze s organizacemi, které splňují požadavky Evropské komise na ochranu osobních údajů a s nimiž byla uzavřena smlouva na ochranu osobních údajů našich zákazníků v souladu s požadavky EU GDPR.

Ve všech případech budeme sdílet pouze ty osobní údaje, které jsou naprosto nezbytné pro poskytování našich služeb, plnění našich povinností vůči vám a plnění jakýchkoli zákonných nebo regulačních požadavků.

Zpracovávání dat reklamními partnery třetích stran pro analytické účely společnosti Monese

Reklamní partneři našich třetích stran zpracovávají vaše data (která přímo neidentifikují ani vás ani jiné zákazníky) za účelem poskytování služeb souvisejících s reklamou, jako jsou marketingová analýza, optimalizace marketingu a výkonnosti, ale také pro další účely. Níže uvedená tabulka obsahuje odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů každého partnera pro případ, že se budete chtít dozvědět více o tom, co dělají s vašimi daty.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Adshttps://searchads.apple.com/privacy/#:~:text=Apple%20Search%20Ads%20doesn't,device%20data%20with%20data%20brokers
Affiliate Windowhttps://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
Facebookhttps://www.facebook.com/legal/technology_terms
Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics
Google Adshttps://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Instalhttps://www.iubenda.com/privacy-policy/417981
MiQhttps://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance/privacy-policy/
Mobuppshttps://mobupps.com/presentations/Mobupps_Privacy_policy.pdf
Outbrainhttps://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
TikTokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-3
BCNMonetizehttps://bcnmonetize.com/privacy-policy-and-terms-and-conditions/
Iconpeakhttps://www.iconpeak.com/legal/#section-2-link
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy-policy/

Jak se odhlásit ze zpracovávání reklamními partnery třetích stran Můžete se odhlásit ze sledování reklam v nastavení vašeho zařízení. Toto provedete, pokud přejdete do nastavení vašeho zařízení a tam se odhlásíte.
Pokud máte iOS, přejděte do Nastavení > Soukromí > Sledování a přepněte přepínač do polohy vypnuto.
Pokud máte Android, přejděte do nastavení > Google > Reklamy > Odhlásit se z personalizace reklam a klepnutím přepněte přepínač do šedé pozice vypnuto.

4. Jak dlouho vaše data uchováváme

Osobní údaje našich zákazníků uchováváme po dobu šesti let po ukončení našeho obchodního vztahu, ledaže:

Zákon vyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali delší dobu nebo je smazali dříve. Uplatníte své právo na odstranění vašich osobních údajů z našich systémů. Máme oprávněný důvod si vaše osobní údaje ponechat (například aby nám pomohli reagovat na dotazy nebo stížnosti, prokázat, že jsme s vámi v rámci v boji proti finanční trestné činnosti zacházeli spravedlivě). Agentury pro předcházení podvodům mohou vaše osobní údaje uchovávat po různé časové období, ale pokud se domnívají, že představujete riziko podvodu nebo praní špinavých peněz, vaše údaje mohou uchovávat až po dobu šesti let.

5. Vaše práva

Vaše práva podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zahrnují:

Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme

Můžete si požádat o přístup ke všem osobním údajům, které o vás uchováváme. Toto je označováno jako „žádost o přístup subjektu“.

Právo na odstranění všech vašich osobních údajů z našich systémů

Můžete požádat, abychom odstranili některé nebo všechny osobní údaje, které o vás uchováváme. To nemusí být vždy proveditelné, protože zákon nám nařizuje, abychom některé informace uchovávali.

Další práva podle GDPR

Pokud se domníváte, že některé z osobních údajů, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, máte právo na jejich aktualizaci (například můžete chtít aktualizovat své osobní nebo kontaktní údaje).

Můžete vznést námitku nebo požádat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili (například svůj souhlas s marketingem můžete kdykoli odvolat).

Můžete požádat, abychom vám poskytli kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete nás požádat, abychom vám tyto údaje poskytli přímo, nebo abychom je předali třetí straně vašeho výběru.

Pokud jsme použili technologii k automatizovanému rozhodnutí nebo k vyhodnocení vaší vhodnosti pro službu Monese, máte právo toto rozhodnutí napadnout přímo u naší zákaznické služby.

Chcete-li uplatnit některá z těchto vašich práv, jednoduše odešlete požadavek naší zákaznické službě prostřednictvím funkce chatu v aplikaci Monese, e-mailem na privacy@monese.com, nebo zavoláním na číslo, které je uvedeno na zadní straně vaší karty Monese. Budeme se snažit všechny požadavky našich zákazníků zpracovat do jednoho kalendářního měsíce.

6. Podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni s naším managementem nebo používáním vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost. Byli bychom rádi, kdybyste nám stížnosti zasílali e-mailem na adresu complaints@monese.com, ale vaši stížnost můžete také zaregistrovat prostřednictvím kteréhokoli z našich kanálů zákaznické služby.

Pokud vaši stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete svou stížnost odeslat na Úřad pro informace (Information Commissioner's Office). Podrobnosti o tom, jak toto provést můžete nalézt na adrese https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Máte-li jakékoli dotazy nebo byste se chtěli dozvědět více, neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@monese.com nebo nám napište na 1 King Street, London, United Kingdom, EC2V 8AU.