Privatumo pranešimas

„Monese Limited“ ir „Monese Finance Ltd“ (šiame pranešime vadinamos „Monese“, „mes“, ar „mūsų“) gerbia jūsų privatumą ir yra įsipareigojusios saugoti jūsų asmeninius duomenis. Šis privatumo pranešimas paaiškina, kokius asmens duomenis renkame, ką su jais darome, su kuo jais dalijamės, kiek laiko juos saugome ir kokias teises turite pagal įstatymą.

1. Jūsų asmens duomenys, kuriuos saugome

Jūsų tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Tai apima asmeninę informaciją apie jus (pavyzdžiui, jūsų vardą, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, tautybę, paso numerį) ir jūsų kontaktinę informaciją.

Daugeliu atvejų šią informaciją pateikiate jūs, kurdami ir valdydami „Monese“ paslaugas, pateikdami asmens dokumentus, savo vaizdo asmenukę ir bet kokius kitus asmeninius duomenis, kuriais pasidalinote su mumis. Kai kuriais atvejais minėtą informaciją gali pateikti trečioji šalis, jei jūs davėte sutikimą, kad ji ja pasidalintų su mumis.

Trečiosios šalys, kurias pasitelkiame atlikdami reikiamą patikrinimą (pavyzdžiui, sukčiavimo prevencijos agentūros), mums gali pateikti papildomus tapatybės ir kontaktinius duomenis. Be to, tapatybės ir kontaktinius duomenis galime gauti iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip „Companies House“ ir rinkėjų registrai.

Bankininkystės ir paslaugų duomenys

Tai yra informacija apie jūsų „Monese“ paskyras, susijusias debeto korteles ir bet kuriuos kitus produktus ir paslaugas, kuriuos įsigijote iš mūsų. Tai apima tokią informaciją kaip banko sąskaitų numeriai, sąskaitų likučiai ir informacija apie operacijas. Informacija kaupiama, kai naudojatės mūsų paslaugomis, o kai kuriais atvejais ja su mumis pasidalija organizacijos, kurias pasitelkiame teikdami mūsų banko paslaugas.

Jei susiejote savo „Monese“ sąskaitą su viena iš mūsų partnerių paslaugų (pavyzdžiui, „Avios“ premijų programa), mes galime saugoti šių paslaugų banko duomenis. Taip bus tik tada, kai pateiksite sutikimą, kad taip darytume.

Informacija, kurią leidžiate mums pasiekti jūsų telefone

Tai jūsų telefone saugoma informacija, kurią jūs aiškiai leidžiate mums pasiekti (pvz., jūsų adresų knyga, nuotraukos ir geografinės padėties duomenys).

Techniniai duomenys

Tai yra informacija apie jūsų naudojamą telefoną (pavyzdžiui, naršyklės versija, laiko juostos nustatymai, telefono operacinė sistema, IMEI numeris, IP adresas ir kiti techniniai nustatymai). Ši informacija renkama automatiškai, kai naudojatės „Monese“ programėle.

Analizė

Tai - informacija apie tai, kaip jūs sąveikaujate su mūsų paslaugomis. Šią informaciją renkame automatiškai, kai lankotės mūsų svetainėje ar naudojatės „Monese“ programėle. Tai, kaip mes naudojame slapukus, paaiškinta mūsų slapukų politikoje https://monese.com/cookies. .

Specialiosios kategorijos duomenys

Tai informacija, kurią regulamentavimo institucijos laiko jautresne - informacija apie jūsų rasę, etninę kilmę, politines pažiūras, religiją, narystę profsąjungose, genetiką, biometrinius duomenis, sveikatą ir seksualinę orientaciją. Išskyrus jūsų pateiktą vaizdo asmenukę ir asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę, šios kategorijos duomenų neapdorojame. Tačiau gali būti, kad saugome specialių kategorijų duomenis, kai jie yra jūsų mums pateiktuose dokumentuose (pavyzdžiui, jūsų asmens tapatybės dokumente). Tokiu atveju šią informaciją apdorosime tik griežtai laikydamiesi įstatymų.

2. Ką mes darome su jūsų asmeniniais duomenimis

Jūsų asmens duomenis naudojame tik siekdami suteikti puikias bankininkystės paslaugas ir ten, kur yra teisėtas pagrindas tai daryti.

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, mes panaudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

Administruoti ir teikti mūsų ir kitas susijusias bankininkystės paslaugas (pavyzdžiui, sąskaitos pilidymo, mokėjimų, tiesioginio debeto, periodinių mokėjimų ir tarptautinių pervedimų bei papildomas paslaugas).

Norėdami sukurti ir suteikti aukštos kokybės vartotojo patirtį „Monese“ programėlėje.

Norėdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus, mes panaudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

Siekdami patvirtinti jūsų tapatybę, kai norite atsidaryti „Monese“ sąskaitą.

Siekdami patikrinti paraiškas tam tikrose sukčiavimo prevencijos ir sankcijų duomenų bazėse.

Siekdami taikyti priemones, skirtas nustatyti ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams (pavyzdžiui, pinigų plovimui, sukčiavimui ir teroristų finansavimui).

Siekdami priimti atsakingus skolinimo sprendimus.

Mes naudojame naujausias technologijas priimdami automatizuotus asmens tapatybės patvirtinimo ir finansinių nusikaltimų identifikavimo sprendimus. Jei jus atmeta ar neigiamai paveikia automatizuotas sprendimas arba automatinis profiliavimas, jums apie tai bus pranešta ir jūs turite teisę pateikti apeliaciją.

Mūsų teisėti interesai yra naudoti jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

Informuoti jus apie jūsų naudojamų „Monese“ paslaugų būklę.

Suteikti pasaulinės klasės klientų aptarnavimo patirtį.

Atlikti lengvąją kreditingumo patikros versiją, kad įvertintumėte, ar esate tinkami gauti mūsų paslaugas.

Patikrinti jūsų paraišką tam tikrose sukčiavimo prevencijos duomenų bazėse.

Kai mes ir sukčiavimo prevencijos agentūros tvarkome jūsų asmens duomenis, mes tai darome remdamiesi teisėtu interesu užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, siekdami apsaugoti savo verslą ir laikytis mums taikomų įstatymų. Toks tvarkymas taip pat yra sutartinis jūsų prašomų paslaugų ar finansavimo reikalavimas.

Jei mes arba sukčiavimo prevencijos agentūra nustatysime, kad jūs keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, mes galime atsisakyti teikti jums jūsų prašomas paslaugas ir finansavimą, arba galime nustoti teikti jums jau teikimas paslaugas. Bet kokios sukčiavimo ar pinigų plovimo rizikos įrašai bus saugomi sukčiavimo prevencijos agentūrose, dėl to kiti gali atsisakyti teikti jums paslaugas, finansuoti ar įdarbinti jus.

Tvarkant jūsų asmens duomenis sprendimai gali būti priimami automatizuotomis priemonėmis. Jei jus atmeta ar neigiamai paveikia automatizuotas sprendimas arba automatinis profiliavimas, jums apie tai bus pranešta ir jūs turite teisę pateikti apeliaciją.

Kai to reikia mūsų teisėtiems interesams, mes naudosime jūsų asmens duomenis:

  • Kad teiktume informacijos apie „Monese“ produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti. Taikoma tik tada, kai jūs susikūrėte „Monese“ sąskaitą po 2020 m. rugpjūčio 10 d., kitu atveju mes jums pateiksime šią informaciją tik tuo atveju, jei būsite davę savo sutikimą.

  • Kad atlikitume savo klientų analizę, siekdami geriau suprasti, kaip galėtume patobulinti mūsų gaminius ir paslaugas. Tai gali apimti mūsų duomenų tvarkymą arba bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (tokiu atveju mes tiesiogiai neatpažinsime jūsų ar kitų klientų), kad galėtume geriau profiliuoti savo klientus ir patobulinti savo produktų rinkodarą. Mes užtikrinsime, kad tokioms trečiosioms šalims būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kad jūsų duomenys būtų saugūs. Toliau pateikiama daugiau informacijos apie trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamą apdorojimą „Monese“ analizės tikslais.

Gavę jūsų sutikimą, mes naudosime jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

  • Kad teiktume informacijos apie „Monese“ produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti. Tai taikoma tik tuo atveju, jei susikūrėte „Monese“ sąskaitą iki 2020 m. rugpjūčio 10 d., kitu atveju mes veikiame pagal savo teisėtus interesus, kaip aprašyta toliau.
  • Pakviesti jus dalyvauti rinkos tyrimų akcijose (pavyzdžiui, tikslinės grupės apklausose, interviu ir apklausose).
  • Teikti jums informacijos apie trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jums patikti.
  • Reklamuoti savo produktus.
  • Kad valdytume mūsų centrą (kur rasite platų mūsų partnerių produktų ir paslaugų pasirinkimą).
  • Kad atliktume išsamų kreditingumo patikrinimą, kai pateikiate paraišką gauti vieną iš mūsų kredito produktų.

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus, pakoreguodami savo nustatymus „Monese“ programėlėje arba spustelėdami atsisakymo nuorodą, pateiktą rinkodaros el. laiškuose.

3. Su kuo mes dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis

Mes pasidalysime jūsų asmeniniais duomenimis su organizacijomis ir partneriais, kurie įgalina jūsų naudojamas „Monese“ paslaugas. Tai:

„Monese Ltd.“ grupės įmonės, dukterinės įmonės ir filialai

Organizacijos, kurios padeda mums patvirtinti jūsų tapatybę.

Organizacijos, kurios mums padeda teikti bankines paslaugas. Tai:

Kortelių išdavėjai.

Išankstinio mokėjimo paslaugų teikėjai.

„PrePay Solutions“ (PPS) yra atskiras nepriklausomas duomenų valdytojas, susijęs duomenimis, susietais su jūsų „Monese“ kortele, ir visa būtina veikla, susijusi su „Monese“ kortelės veikimu, įskaitant: leidimą jums gauti, įjungti ir naudoti „Monese“ kortelę; mokėjimo operacijų atlikimą ir lėšų gavimą, teisinių reikalavimų, susijusių su jūsų „Monese“ sąskaita ir „Monese“ kortele, laikymąsi; atsakymus į jūsų užklausas ir informacijos teikimą. PPS privatumo pranešimą galima rasti svetainėje: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy.

Mokėjimo paslaugų teikėjai ir techniniai bei netechniniai procesų valdytojai.

Mūsų IT ir kibernetinės saugos paslaugų teikėjai.

Kreditingumo informacijos agentūros. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jie naudoja jūsų asmeninius duomenis, žr. https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html ir https://www.transunion .co.uk/crain ..

Organizacijos, teikiančios klientų aptarnavimo įrankius.

Bet kurios organizacijos, kurios įgalina jūsų naudojamas „Monese“ paslaugas.

Norėdami vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, galime dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su:

Vyriausybės ir teisėsaugos institucijomis, kurios vykdo finansinių nusikaltimų prevenciją ir kovoja su terorizmu.

Sukčiavimo prevencijos agentūromis ir deramo patikrinimo paslaugų teikėjais.

Bet kuria organizacija, kurios esame teisiškai įpareigoti tai daryti.

Kai sukčiavimo prevencijos agentūros perduoda jūsų asmens duomenis už Europos Ekonominės erdvės ribų, jos įpareigoja tų duomenų gavėjus saugoti jūsų asmens duomenis pagal Europos Ekonominėje erdvėje taikomą standartą. Jos taip pat gali reikalauti, kad gavėjas įsipareigotų laikytis „tarptautinių sistemų“, skirtų saugiam dalijimuisi duomenimis, reikalavimų.

Jei sutiksite, mes galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis su:

Organizacijomis, teikiančiomis rinkodaros ir reklamos paslaugas. Organizacijomis, teikiančiomis paslaugas „Monese Hub“. Ir su visais, su kuo jūs mums suteikiate aiškų leidimą dalytis informacija. Norėdami iš tiesų teikti bankines paslaugas be sienų, mes bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, kurių buveinė yra už Europos Ekonominės erdvės ribų, ir naudojamės jų paslaugomis. Bendradarbiausime tik su organizacijomis, kurios atitinka ES Komisijos duomenų privatumo reikalavimus ir kur yra sudaryta sutartis dėl klientų asmeninių duomenų apsaugos pagal ES GDPR reikalavimus.

Visais atvejais mes dalinsimės tik tais asmens duomenimis, kurie būtinai reikalingi norint teikti paslaugas, vykdyti įsipareigojimus jums ir vykdyti bet kokius teisinius ar norminius reikalavimus.

Trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamas apdorojimas „Monese“ analizės tikslais

Mūsų trečiųjų šalių reklamos partneriai apdoros jūsų duomenis (jie neleis tiesiogiai atpažinti jūsų ar kitų klientų) siekdami teikti mums su reklama susijusias paslaugas, tokias kaip rinkodaros analizė ir rinkodaros bei našumo optimizavimas, taip pat papildomiems savo pačių tikslams. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama nuoroda į kiekvieno partnerio privatumo pranešimą, jei norite sužinoti daugiau apie tai, ką jie daro su jūsų duomenimis.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Adshttps://searchads.apple.com/privacy/#:~:text=Apple%20Search%20Ads%20doesn't,device%20data%20with%20data%20brokers
Affiliate Windowhttps://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
Facebookhttps://www.facebook.com/legal/technology_terms
Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics
Google Adshttps://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Instalhttps://www.iubenda.com/privacy-policy/417981
MiQhttps://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance/privacy-policy/
Mobuppshttps://mobupps.com/presentations/Mobupps_Privacy_policy.pdf
Outbrainhttps://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
TikTokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-3
BCNMonetizehttps://bcnmonetize.com/privacy-policy-and-terms-and-conditions/
Iconpeakhttps://www.iconpeak.com/legal/#section-2-link
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy-policy/

Kaip atsisakyti trečiųjų šalių reklamos partnerių atliekamo apdorojimo Galite atsisakyti skelbimų stebėjimo pakoreguodami įrenginio nustatymus. Padarykite tai įėję į savo telefono įrenginio nustatymus ir atsisakę pagal ten pateikiamas instrukcijas.
Jei naudojate „iOS“, eikite į nustaymus> „Privatumas“> „Sekimas“ ir perjunkite jungiklį, kad išjungtumėte sekimą.
Jei naudojate „Android“, eikite į nustatymus> „Google“>Relama> Atsisakykite skelbimų suasmeninimo ir išjunkite paliesdami ekrano jungiklį, kad spalva pasikeistų į pilką/pasirodytų žodis „Išjungti“.

4. Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninius duomenis

Mes saugome klientų asmeninius duomenis šešerius metus nuo mūsų verslo santykių pabaigos, nebent:

Įstatymas reikalauja, kad mes saugotume jūsų asmeninę informaciją ilgesnį laiką arba ją greičiau ištrintume. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemų (kur tai taikytina). Turime teisėtą priežastį išsaugoti jūsų duomenis (pavyzdžiui, jei tai padeda mums atsakyti į klausimus ar skundus, parodyti, kad su jumis elgiamės teisingai, kovoti su finansiniais nusikaltimais). Sukčiavimo prevencijos agentūros gali saugoti jūsų asmens duomenis skirtingam laikotarpiui, o jei manoma, kad keliate sukčiavimo ar pinigų plovimo riziką, jūsų duomenys gali būti saugomi iki šešerių metų.

5. Jūsų teisės

Jūsų teises pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) yra:

Teisė turėti prieigą prie mūsų turimų jūsų asmeninių duomenų

Galite paprašyti prieigos prie visų jūsų asmeninių duomenų, kuriuos turime. Tai vadinama „prieigos prie subjekto užklausa“.

Teisė ištrinti jūsų asmeninius duomenis iš mūsų sistemų

Galite paprašyti ištrinti kai kuriuos ar visus asmeninius duomenis, kuriuos turime apie jus. Tai ne visada gali būti įmanoma, nes pagal įstatymus reikalaujama, kad saugotume tam tikrą informaciją.

Kitos GDPR numatytos teisės

Jei manote, kad bet kurie mūsų turimi jūsų asmeniniai duomenys yra netikslūs, turite teisę juos atnaujinti (pavyzdžiui, galite atnaujinti savo asmeninius ar kontaktinius duomenis).

Galite prieštarauti arba prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą (pavyzdžiui, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl rinkodaros).

Galite paprašyti, kad pateiktume jūsų asmeninių duomenų kopijas struktūrizuotu, dažnai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu. Galite paprašyti, kad mes jas pateiktume tiesiogiai jums arba kad perduotume duomenis jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

Jei mes panaudojome technologiją automatizuotam sprendimui priimti ar įvertinti jūsų tinkamumą naudotis „Monese“ paslaugomis, jūs turite teisę užginčyti sprendimą kreipdamiesi tiesiogiai į mūsų klientų aptarnavimo komandos narį.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, tiesiog pateikite užklausą klientų aptarnavimo komandai naudodamiesi „Monese“ programėlės pokalbių funkcija, el. paštu privacy@monese.com, arba paskambinę numeriu, nurodytu ant jūsų „Monese“ kortelės galinės dalies. Mes sieksime įvykdyti visus prašymus per vieną kalendorinį mėnesį.

6. Skundo pateikimas

Jei esate nepatenkinti tuo, kaip tvarkomi jūsų duomenys ar jūsų asmeninių duomenų naudojimu, turite teisę pateikti skundą. Mes norėtume, kad skundai būtų siunčiami el. paštu adresu complaints@monese.com, tačiau skundą galite užregistruoti bet kuriuo iš mūsų klientų aptarnavimo kanalų.

Jei mums nepavyks išspręsti jūsų skundo priežasties, galite kreiptis į Informacijos komisariatą. Išsamią informaciją apie tai, kaip tai padaryti, galima rasti https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Jei turite klausimų ar norite sužinoti daugiau, nedvejodami kreipkitės į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo@monese.com arba rašykite mums 1 King Street, Londonas, Jungtinė Karalystė, EC2V 8AU.