Политика за поверителност

Monese Limited и Monese Finance Ltd (наричани “Monese”, “ние”, “нас” или “наш” в настоящия текст) уважават поверителността на личните ви данни и защитата им е основната им цел. Настоящият текст относно поверителността обяснява какви лични данни събираме, какво правим с тях, с кого ги споделяме, колко дълго ги съхраняваме и какви са вашите законови права.

1. Вашите лични данни, съхранявани от нас

Самоличност и данни за контакт

Това са личната ви информация (например име, дата на раждане, местожителство, гражданство, номер на личен документ) и данни за контакт с вас.

В повечето случаи тази информация е предоставена от вас по време на регистрацията и управлението на услугите ви Monese под формата на документ за самоличност, видео селфи и други лични данни, които сте ни предоставили. В някои случаи, такава информация може да ни е предоставена от трето лице, на което вие сте дали съгласие съответната информация да бъде споделена с нас.

Възможно е трето лице да ни е предоставило допълнителни лични данни и данни за контакт с вас по време на нашата проверка на самоличността ви (например агенции за борба с измамите). В допълнение, възможно е да извлечем данни за вашата самоличност и за контакт от обществено достъпни източници като Търговската палата или Електоралния регистър.

Банкиране и данни за услугата

Включва информация за вашите сметки Monese, свързани дебитни карти и всякакви други продукти и услуги, които сте получили от нас. Това са номера на банкови сметки, наличност по сметки и информация за транзакциите. Тази информация се създава при регистрацията и използването на услугите ни, а в някои случаи може да бъде споделена с нас от организации, които използваме за изпълнение на банковите ни услуги.

В случаите, когато сте свързали сметката си Monese към някоя от партньорските ни услуги (например програмата Avios), е възможно да съхраняваме банкови данни за тези услуги. Тези данни се съхраняват, само ако е получено изричното ви съгласие.

Информация в телефона ви, до която сте ни разрешили достъп

Тази информация се съхранява на телефона ви и вие ни предоставяте изричното си съгласие за достъп до нея (например контакти, снимки и данни за местоположение).

Технически данни

Това е информация за телефона, който използвате (например версия на браузъра, настройки на часовата зона, операционна система на устройството, IMEI номер, IP адрес и други технически настройки). Тази информация се извлича автоматично, когато използвате приложението Monese.

Аналитични данни

Включва информация за взаимодействието ви с нашите услуги. Тази информация се събира автоматично при посещение на уебсайта ни или при използване на приложението Monese. Използването на бисквитки за събиране на тази информация е описано подробно в политиката ни за бисквитки https://monese.com/cookies.

Данни от специална категория

Това е информация, която е от изключително личен характер, според контролните органи, включително вашата раса, етнически произход, политическа принадлежност, религия, синдикална принадлежност, генетични данни, биометрични данни, здравен статут и сексуална ориентация. С изключение на видео селфито и снимката на документа ви за самоличност, които ни служат за потвърждаване на вашата самоличност, ние не обработваме данни от тази категория. Все пак, възможно е да съхраняваме данни от специална категория, когато са включени в документи, които сте ни предоставили (например в документ за самоличност). В такъв случай, тази информация се обработва в съответствие със закона.

2. Какво правим с личните ви данни

Използваме личните ви данни само за да ви предоставим страхотна банкова услуга и когато имаме законово основание да ги използваме.

В изпълнение на договора си с вас, използваме личните ви данни, за да:

Да управлява и предоставя нашите банкови и други свързани услуги (например зареждания с карта, плащания, директни дебити, периодични преводи и международни преводи, както и допълнителни екстри към сметката).

развиваме и предоставяме услуги с високо качество през приложението Monese.

При изпълнение на законовите ни задължения, използваме личните ви данни, за да:

проверим самоличността ви, когато кандидатствате за сметка Monese;

проверим кандидатурата ви в бази данни за борба с измамите и други агенции;

изпълняваме мерки за разпознаване и предотвратяване на финансови престъпления (например пране на пари, измами и финансиране на тероризъм);

правим информирани решения за кредитиране.

Използваме най-модерни технологии за автоматизирани решения при проверка на самоличност и при борба с финансовите престъпления. Ако искането ви е отхвърлено или сте повлияни негативно от автоматизирано решение или автоматизирано профилиране, ние ще ви известим и ще разполагате с процедура по обжалване.

В наш легитимен интерес е да използваме личните ви данни, за да:

ви държим в течение за статута на услугите Monese, които използвате;

ви предоставяме обслужване на световно ниво;

проверим на кредитната ви история без оставяне на следа (soft credit search), за да предоставим достъп до услугите ни;

сверим исканията ви в бази данни за борба с финансови престъпления.

Когато ние и агенции за борба с финансовите престъпления обработваме данните ви, ние го правим въз основата на наш легитимен интерес за предотвратяване на измами и пране на пари, с цел да защитим бизнеса си и да се съобразим със законите, приложими към нас. Подобна обработка е и договорно задължение за услугите или финансирането, които сте заявили.

Ако ние или агенция за борба с финансови престъпления установим, че има риск за измама или пране на пари, ние можем да откажем да предоставим услуги или финансиране, които сте заявили или можем да прекратим услуги, които вече ви предоставяме. Отчет за всеки измерен рисков фактор за измама или пране на пари се съхранява от агенциите за борба с финансови престъпления и може да се отрази на ваши искания за услуги от други доставчици или възможности за работа.

В процеса на обработка на личните ви данни могат да бъдат взимани автоматизирани решения. Ако искането ви е отхвърлено или сте повлияни негативно от автоматизирано решение или автоматизирано профилиране, ние ще ви известим и ще разполагате с процедура по обжалване.

Когато е необходимо за легитимните ни интереси, ще използваме личните ви данни, за да:

  • ви предоставим информация за продукти и услуги на Monese, които считаме, че са интересни за вас. Отнася се само за клиенти на Monese, регистрирани преди 10 август, 2020 година. В останалите случаи се тази информация ще ви бъде предоставена, само ако сте заявили съгласие;

  • правим анализ на клиентелата си, за да разберем от какви подобрения и новости се нуждаят продуктите и услугите ни. Възможно е това да включва обработка на данните ви или работа с трети лица (като от споделената информация не можете да бъдете идентифицирани нито вие, нито други клиенти), за да направим по-точни профили на клиентите си и да подобрим представянето на продуктите си. Ще вземем подходящи мерки, при работата си с трети лица, за да предпазим личните ви данни. Тук долу ще откриете подробна информация за обработката от трети лица, маркетингови партньори на Monese, за аналитични цели.

С ваше съгласие, ще използваме личните ви данни, за да:

  • Ви предоставим информация за продукти и услуги на Monese, които считаме, че са интересни за вас. Отнася се само за клиенти на Monese, регистрирани преди 10 август, 2020 година. В останалите случаи се прилага правилото на легитимен интерес, описано тук долу;
  • Ви каним да участвате в маркетингови инициативи (например участие във фокусна група, интервюта и проучвания);
  • Ви предоставяме информация за продукти и услуги на трети лица, които считаме, че са интересни за вас;
  • Ви рекламираме продуктите си;
  • управляваме нашия Hub (където можете да се възползвате от различни услуги и продукти на наши партньори);
  • направим пълна кредитна проверка, когато кандидатствате за наш кредитен продукт.

Можете да оттеглите съгласието си за маркетингови съобщения по всяко време през настройките на приложението Monese или като натиснете върху препратката за отказване в наш маркетингов имейл.

3. С кого споделяме личните ви данни

Споделяме личните ви данни с организации и партньори, които правят възможни услугите Monese, които ползвате. Тук се включват:

компании в групата, свързани фирми и клонове на Monese Ltd;

организации, които ни помагат да проверим самоличността ви;

организации, които ни помагат да предоставяме банковата ни услуга. Това са например:

издатели на карти;

доставчици на предплатени услуги.

PrePay Solutions (PPS), които са отделен независим Оператор на данни във връзка с данните, обработвани по Картата ви Monese и всички необходими дейности за работата на Картата ви Monese, включително: получаване, активиране и използване на Картата Monese; изпращане и получаване на платежни транзакции, в съответствие с законовите разпоредби относно Сметката ви Monese и Картата ви Monese; отговаряне на ваши искания и питания и предоставяне на информация. Политиката за поверителност на PPS ще откриете на уебсайта им: https://www.pps.edenred.com/pages/privacy.

доставчици на платежни услуги и технически или нетехнически обработчици;

доставчиците на системите за IT и кибер защита;

агенции за кредитен рейтинг. Относно използването на личните ви данни от тези агенции, разгледайте https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html и https://www.transunion.co.uk/crain;

организации, които предоставят инструменти за обслужване на клиентите ни;

други организации, които правят възможни услугите Monese, които използвате.

В изпълнение на законовите ни задължения, можем да предоставим личните ви данни на:

правителствени и правоприлагащи агенции в рамките на разследвания на финансови престъпления и борба с тероризма;

агенции за борба с финансовите престъпления и доставчици на услуги за проверка на самоличност;

други организации, на които сме законово задължени да предоставим тези данни.

Когато агенции за борба с финансовите престъпления прехвърлят данните ви извън Европейската икономическа зона, те налагат договорни задължения на получателите на тези данни, според които получателите са длъжни да защитят личните ви данни по стандарти на Европейската икономическа зона. Те могат също да изискват получателят да е член на международни спогодби, които гарантират сигурността на вашите данни.

В случаите, когато сте дали съгласието си, е възможно да споделим личните ви данни с:

организации, които предоставят маркетингови и рекламни услуги; организации, които предоставят услуги в Monese Hub; други лица и фирми, за които се предоставили изрично съгласие. С цел да предоставим банкова услуга, която е наистина международна, ние сме партньори или използваме фирми доставчици, които са извън Европейската икономическа зона. Всички наши настоящи и бъдещи партньори отговарят на критериите на Европейската комисия за поверителност при обработка на данните. Сигурността ви се гарантира и от договорни задължения с партньорите ни за защита на личните данни на клиентите в съгласие с изискванията на GDPR.

Във всички случаи ще споделим само ваши лични данни, които са необходими за предоставяне на съответната услуга или при изпълнение на поети ангажименти към вас или при изпълнение на наши законови задължения.

Обработка от трети лица, маркетингови партньори, за аналитичните нужди на Monese

Третите лица, наши маркетингови партньори, ще обработват данните ви (по които не е възможно директно да бъдете идентифицирани, нито други наши клиенти), за да предостави маркетингови услуги, например анализ, статистика и оптимизация, но и за техни различни цели. Таблицата тук долу предоставя препратка към политиката за поверителност на всеки от партньорите ни, в случай че желаете да прочетете подробности относно вашите данни.

PartnerLink to Privacy Notice
Apple Search Adshttps://searchads.apple.com/privacy/#:~:text=Apple%20Search%20Ads%20doesn't,device%20data%20with%20data%20brokers
Affiliate Windowhttps://www.awin.com/gb/privacy#how-we-use-data-from-advertisers-and-publishers
Facebookhttps://www.facebook.com/legal/technology_terms
Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics
Google Adshttps://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Instalhttps://www.iubenda.com/privacy-policy/417981
MiQhttps://www.wearemiq.com/privacy-and-compliance/privacy-policy/
Mobuppshttps://mobupps.com/presentations/Mobupps_Privacy_policy.pdf
Outbrainhttps://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
TikTokhttps://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#section-3
BCNMonetizehttps://bcnmonetize.com/privacy-policy-and-terms-and-conditions/
Iconpeakhttps://www.iconpeak.com/legal/#section-2-link
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy-policy/

Как да прекратя обработката от трети лица, маркетингови партньори Можете да се откажете от следене на реклами като промените настройките на устройството си. Просто идете в настройките и премахнете съответната отметка.
Ако използвате iOS, идете в Настройки/Settings > Поверителност/Privacy > Следене/Tracking и преместете бутона, за да изключите.
Ако използвате Android, идете в Настройки > Google > Реклами/Adds > Изключване на персонализирани реклами/Opt out of ads personalisation и изключете с бутона.

4. Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Личните данни на клиентите ни се съхраняват за срок от шест години след прекратяване на бизнес отношенията ни, освен когато:

законът изисква да съхраняваме личната ви информация за по-дълъг или по-кратък период; сте упражнили правото си да поискате премахване на личните ви данни от системата (когато е приложимо). имаме легитимна причина да съхраняваме данните ви (например докато отговаряме на запитвания, оплаквания, да докажем справедливо отношение към вас или във връзка с борбата срещу финансовата престъпност). Агенциите за борба с измамите могат да съхраняват личните ви данни за различни периоди от време и ако се счита, че има риск да участвате в измама или пране на пари, данните ви могат да се съхраняват до шест години.

5. Вашите права

Съгласно Общия регламент на ЕС относно защита на данните (GDPR) вашите права включват:

Правото на достъп до вашата лична информация, която съхраняваме

Можете да поискате достъп до всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това е така наречената "заявка за личен достъп".

Право на изтриване на всички лични данни от системата

Можете да заявите желанието си всички или част от личните ви данни, съхранявани от нас, да бъдат изтрити. Не във всички случаи това ще бъде възможно, тъй като по закон сме длъжни да съхраняваме съответната информация за съответен период.

Други права по смисъла на GDPR

Ако считате, че личната информация, която съхраняваме е неточна имате законово право да я обновите (например, ако искате да промените данните си за контакт).

Можете да възразите или да поискате да ограничим обработката на ваши лични данни (например можете да оттеглите съгласието си за маркетингови известия по всяко време).

Можете да поискате копие на личните си данни в подреден, общоприет и машинно четим формат. Можете да поискате такова копие за лично получаване или за споделяне с трети лица, избрани от вас.

Ако сме използвали технологии, за да вземем автоматизирано решение или за да ви оценим при предоставяне на нова услуга Monese, имате право да оспорите решението директно пред служител на екипа ни за обслужване на клиенти.

За да упражните правата си, просто изпратете искане до екипа ни за обслужване на клиенти през чата в приложението Monese или на имейл адрес privacy@monese.com, или лично на телефона, изписан на гърба на картата ви Monese. Всички искания се обработват в рамките на един календарен месец.

6. Подаване на оплакване

Ако не сте съгласни с начините, по които управляваме или използваме личните ви данни, имате право да подадете оплакване. Предпочитаме всички оплаквания да бъдат регистрирани на имейл адрес complaints@monese.com, но имате право да подадете оплакване по всички наши канали за обслужване.

Ако не успеем да разрешим проблема по начин, който е задоволителен за вас, можете да ескалирате оплакването до Службата на информационния комисар (Information Commissioner's Office). Подробно описание на тази процедура ще откриете на адрес https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Ако имате допълнителни въпроси или искате да разберете подробности, не се колебайте да се свържете със нашия служител, отговарящ за защита на данните на адрес dpo@monese.com или да ни пишете на адрес 1 King Street, London, United Kingdom, EC2V 8AU.