Zawiadomienie o polityce prywatności

Monese sp. z.o.o i Monese Finance Limited (zwana dalej jako “Monese”, “my”, “nas” lub “nasze” w niniejszym zawiadomieniu) szanuje Twoją prywatność oraz zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. To zawiadomienie o polityce prywatności zawiera szczegóły dotyczące zebranych danych osobowych, jak je przetwarzamy, komu je udostępniamy, na jak długo są przechowywane oraz informacje o przysługujących Ci prawach.

1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy

Twoja tożsamość i dane kontaktowe Ten proces zawiera Twoje dane osobowe (na przykład Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer paszportu) oraz Twoje dane kontaktowe.

W większości przypadków swoje dane podajesz w momencie zakładania konta lub podczas personalizowania ustawień w usługach Monese, w postaci dokumentów tożsamości, filmiku weryfikacyjnego oraz innych udostępnionych przez Ciebie danych personalnych. W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą zostać podane przez osobę trzecią za Twoją zgodą.

Istnieje możliwość przekazania dodatkowych informacji o Tobie oraz Twoich danych kontaktowych przez jednostki postronne w celu zachowania należytej staranności (na przykład agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym). Co więcej, możemy czerpać informacje na Twój temat oraz Twoje dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestr spółek “Companies House” oraz rejestr wyborców.

Dane bankowe oraz dane usług To dotyczy informacji na temat Twoich kont Monese, powiązanych kart debetowych oraz innych otrzymanych od nas produktów i usług. Dotyczy to informacji takich jak numery kont bankowych, salda obrotów oraz szczegółów o dokonywanych transakcjach. Te informacje zostały wygenerowane na podstawie Twojego użytkowania naszych usług, a w niektórych przypadkach są nam one udzielane poprzez organizacje, z którymi współpracujemy w celu wykonywania naszej działaności bankowej.

W sytuacji gdy połączyłeś/-łaś swoje konto Monese z jednym z naszych serwisów partnerskich (na przykład z programem nagród Avios), możemy przechowywać dane bankowe dla tych serwisów. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to swoją zgodę.

Dane, które udostępniasz nam na Twoim telefonie Są to dane przechowywane na Twoim telefonie, do których uzyskujemy dostęp za Twoją wyraźną zgodą (na przykład Twoja książka adresowa, zdjęcia lub dane lokalizacyjne).

Dane techniczne To informacje dotyczące telefonu, którym się posługujesz (na przykład wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, system operacyjny, numer IMEI, adres IP lub inne ustawienia techniczne). Te dane uzyskiwane są automatycznie kiedy korzystasz z aplikacji Monese.

Analiza To zawiera informacje o Twojej interakcji z naszym serwisem. Zbieramy te dane automatycznie, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub kiedy używasz aplikacji Monese. W celu realizacji tego procesu korzystamy z plików cookie. Więcej na ten temat wyjaśnione jest w naszych zasadach korzystania z plików cookie https://monese.com/cookies.

Dane specjalne Są to dane uznawane przez regulatorów za delikatne, takie jak Twoja rasa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religia, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne oraz biometryczne, zdrowie oraz orientacja seksualna. Z wyjątkiem filmiku weryfikacyjnego oraz zdjęcia w dowodzie osobistym, które nam udostępniasz w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, nie przetwarzamy tego typu danych. Jednakże, nie wykluczamy możliwości przechowywania danych tego typu w dokumentacjach, które nam przesyłasz (na przykład Twój dowód tożsamości). W tym przypadku, przeprowadzamy ten proces wyłącznie w ścisłej zgodzie z prawem.

2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu oferowania jak najlepszych usług bankowych oraz gdy istnieją do tego prawne podstawy.

Aby wypełnić nasz kontrakt z Tobą, wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Administracji i zapewnienia naszych usług bankowych (takich jak depozyty, płatności, polecenia przelewu, przelewy oraz transfery międzynarodowe).

 • Rozwijania i zapewnienia usług wysokiej jakości naszym użytkownikom poprzez aplikację Monese.

Aby wypełnić nasze obowiązki prawne, używamy Twoich danych osobowych w celu:

 • Zweryfikowania Twojej tożsamości podczas zakładania konta Monese.

 • Sprawdzania aplikacji w ramach walki z nadużyciami finansowymi oraz dokonywania przeglądu bazy danych sankcji.

 • Zastosowania środków identyfikacji oraz zapobiegania przestępstwom finansowym (takim jak pranie pięniędzy, oszustwa finansowe oraz finansowanie terroryzmu).

 • Dokonywania słusznych decyzji w kwestiach pożyczkowych.

Używamy najnowszych technologii, aby zautomatyzować decyzje w sprawach weryfikacji tożsamości oraz w celu wykrycia przestępstw finansowych. Jeśli system nie zaakceptował Twoich danych podczas weryfikacji tożsamości lub czujesz się pokrzywdzony/-na z tego powodu, zostaniesz o tym poinformowany/-na i masz prawo wnieść skargę.

Używamy Twoich danych w celu:

 • Informowania Cię o używanych przez Ciebie usługach Monese.

 • Zapewniania światowej klasy obsługi klienta.

 • Przeprowadź sprawdzenie zdolności kredytowej bez wpływu na historię kredytową (soft credit search), aby określić adekwatność do naszych usług.

 • Sprawdzania aplikacji w ramach walki z nadużyciami finansowymi oraz dokonywania przeglądu bazy danych sankcji.

Podczas przetwarzania przez nas i przez agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym Twoich danych osobowych, mamy na uwadze nasz interes w zapobieganiu przestępstwom oraz praniu pieniędzy, aby chronić nasz biznes oraz działać zgodnie z prawem. Te wytyczne przetwarzania danych są wymagane również w wybranych przez Ciebie umowach usług lub finansowania.

Jeśli my lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym stwierdzimy, że Twoje poczynania są ryzykiem przestępstwa lub prania pieniędzy, możemy odmówić Ci udzielenia usług lub finansowania, o które się ubiegasz lub możemy całkowicie odmówić Ci kontynuacji rozpoczętych usług. Jakikolwiek zapis o przestępstwie finansowym lub praniu pieniędzy będzie rozpatrywany dalej przez agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym oraz może skutkować w odmowie pozostałych jednostek w udzielaniu Ci usług finansowych lub zatrudnienia.

Jako część procesu przetwarzania danych osobowych, decyzje mogą być podejmowane poprzez automatyczne ścieżki weryfikacji. Jeśli zostałeś/-aś odrzucony/-na lub poczułeś/-łaś się skrzywdzony/-na przez decyzję podjętą automatycznie lub automatyczną weryfikację, zostaniesz o tym powiadomiony/-na oraz masz prawo do odwołania.

Za Twoją zgodą, użyjemy Twoich danych osobowych w celu:

 • Dostarczania Ci informacji na temat produktów i usług Monese, które mogłyby Cię zainteresować.

 • Zaproszenia Cię do udziału w badaniach i aktywnościach na temat rynku (na przykład grupy fokusowe, wywiady i ankiety).

 • Udzielenia Ci informacji o produktach i usługach innych firm, które mogłyby Cię zainteresować.

 • Promowania naszych produktów.

 • Obsługi naszego punktu sprzedaży (gdzie możesz wybierać między szeroką gamą produktów oraz usług oferowanych przez nas i naszych partnerów).

Sprawdź dokładnie swoją zdolność kredytową kiedy aplikujesz o którąś z naszych usług kredytowych. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień marketingowych poprzez odpowiednie ustawienia w aplikacji Monese. Możesz tego dokonać również za pośrednictwem linku rezygnacji otrzymanym drogą mailową.

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Udostępnimy Twoje dane osobowe organizacjom oraz partnerom, którzy zapewniają Ci korzystanie z usług Monese. W tym:

 • Firmy współpracujące, powiązane lub oddziały Monese sp. z.o.o.

 • Organizacje, które pomagają w procesie weryfikacji Twojej tożsamości.

 • Organizacje, które pomagają nam zapewnić nasze usługi bankowe: W tym:

  • Wydawcy kart.
  • Usługodawcy Prepay.
  • PrePay Solutions (PPS), którzy są Administratorem Danych Twojej karty Monese oraz wszystkich niezbędnych działań związanych z operowaniem tejże karty Monese, w tym: umożliwienie Ci otrzymania, aktywowania oraz użytkowania twojej karty Monese; dokonywanie transakcji oraz otrzymywanie płatności, spełniając przy tym wymogi prawne związane z Twoim kontem oraz kartą Monese; odpowiadanie na Twoje pytania oraz udzielanie informacji. Zawiadomienie o polityce prywatności PPS jest dostępne na naszej stronie internetowej http://prepaysolutions.com/legal/.
  • Dostawcy usług płatności oraz przetwórcy danych technicznych i tych niezwiązanych z zagadnieniami technicznymi.
  • Dostawcy naszych usług informatycznych oraz bezpieczeństwa w sieci.
  • Agencje informacji kredytowej. W celu sprawdzenia jak agencje przetwarzają Twoje dane osobowe, wejdź na https://www.equifax.co.uk/crain, https://www.experian.co.uk/crain/index.html i https://www.transunion.co.uk/crain..
  • Organizacje odpowiedzialne za zapewnianie narzedzi obsługi klienta.
  • Wszelkie organizacje umożliwiające Ci korzystanie z usług Monese.

W celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • Agencjom rządowym oraz organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa w celu zapobiegania przestępstwom finansowym oraz walki z terorryzmem.

 • Agencjom ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz usługodawcom analiz “Due Diligence”.

 • Wszelkim organizacjom, którym jesteśmy prawnie zobowiązani przekazywać dane.

Za każdym razem gdy agencje ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym przesyłają Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, na odbiorców nakładane są zobowiązania umowne o tych danych w celu ich ochrony oraz zachowania standardów określonych przez Europejski Obszar Gospodarczy. Agencje te mogą również wymagać od odbiorców przestrzegania “inicjatyw międzynarodowych” w celu zapewnienia bezpicznej wymiany danych osobowych.

Za Twoją zgodą, możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

 • Organizacjom odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz serwisom reklamowym.

 • Organizacjom odpowiedzialnym za usługi oferowane w punktach sprzedaży Monese.

 • Wszelkim jednostkom, którym wyraziłeś/-łaś wyraźną zgodę na takie działania.

W celu zapewnienia nielimitowanych usług bankowych, współpracujemy z usługodawcami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będziemy współpracować jedynie z organizacjami, które spełniają wymogi Komisji UE dotyczące ochrony danych osobowych, oraz które posiadają odpowiednią do tego umowę zgodnie z wymogami UE RODO (GDPR).

We wszystkich przypadkach udostępniamy dane osobowe tylko i wyłącznie jeśli jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia naszych usług, wypełnienia naszych obowiązków względem Ciebie oraz wypełnienia obowiązków lub wymogów prawnych.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:

 • Przechowujemy dane osobowe naszych klientów przez sześć lat od zakończenia naszych relacji biznesowych, o ile:

 • Prawo wymaga od nas, aby przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy lub krótszy okres czasu.

 • Egzekwujesz przysługujące Ci prawa, aby usunać Twoje dane osobowe z naszych systemów (gdzie ma to zastosowanie).

Mamy uzasadnione powody, aby je zatrzymać (na przykład jeśli są dla nas pomocne przy udzielaniu odpowiedzi na pytania lub skargi, w celu udowodnienia sprawiedliwego traktowania Twojej osoby oraz aby przeciwdziałać przestępstwom finansowym).

Agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym mogą przechowywać Twoje dane osobowe na zróżnicowany okres czasu. Jeśli jesteś podejrzany/-na o popełnienie przestępstwa finansowego lub pranie pieniędzy, Twoje dane mogę być przechowywane do sześciu lat.

5. Przysługujące Ci prawa

Oto prawa przysługujące Ci pod Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE RODO (GDPR):

Prawo dostępu do posiadanych przez nas Twoich danych osobowych: Możesz poprosić o dostęp do wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Jest to również zwane “wnioskiem o dostęp do informacji” (“subject access request”).

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych z naszego systemu: Możesz poprosić o usunięcie części lub całości przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. To może nie być możliwe w każdym przypadku, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania poszczególnych informacji.

Pozostałe prawa zapewnione przez RODO

 • Jeśli uważasz, że którekolwiek z przechowywanych przez nas informacji na Twoj temat są nieprawdziwe, masz prawo je zaktualizować (możesz poprosić o zmianę danych osobowych lub kontaktowych).

 • Możesz zabronić lub poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych (możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych).

 • Możesz poprosić o kopię Twoich danych osobowych w przejrzystym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie. Możesz poprosić o dostarczenie Ci danych w tym formacie bezpośrednio lub poprzez wskazaną przez Ciebie osobę trzecią.

 • W przypadkach, gdy użyliśmy technologii, aby dokonać automatycznej decyzji lub zweryfikować Twoją możliwość udziału w usługach Monese, masz prawo odwołać się do tej decyzji bezpośrednio poprzez kontakt z człokiem naszego zespołu obsługi klienta.

Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw, po prostu prześlij swoją prośbę do naszego zespołu obsługi klienta poprzez funkcję czatu w aplikacji Monese, e-mail na adres privacy@monese.com lub poprzez kontakt telefoniczny na numer podany na odwrocie Twojej karty Monese. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania w czasie do jednego miesiąca kalendarzowego.

6. Składanie skargi

Jeśli jesteś niezadowlony/-na z naszych usług lub tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę. Jest to dla nas dużą dogodnością, jeśli złożone skargi są przesyłane na adres mailowy complaints@monese.com. Możesz też przesłać swoją skargę do dowolnego oddziału naszej obsługi klienta.

Jeśli nie uda nam się odpowiedzieć na Twoją skargę i nie zostanie ona rozpatrzona w zadawalający dla Ciebie sposób, masz prawo nadać dalszego biegu skardze i skierować ją do komisariatu ds. ochrony informacji (Information Commissioner’s Office). Szczegółowe instrukcje na ten temat można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Jeśli masz pytania lub pragniesz wiedzieć więcej, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer) na adres dop@monese.com. Możesz też napisać do nas na adres pocztowy 50 Finsbury Square, 5th Floor, London, United Kingdom, EC2A 1HD.

Pracujemy nad tłumaczeniem